Geometri - GeometryOn this web page by  Christer Bergsten you can find files with geometric constructions using the dynamic geometry software Cabri-Géomètre II+ (a free trial version can be downloaded at Cabrilog). Click on the links below to find the Cabri files (zipped).

For an original article (Dec 22, 2006, pre-print; published in The Montana Mathematics Enthusiast, 7(2&3), 209-222) about circles in the arbelos, click on Magic circles in the arbelos

For an original article on twin circles, published in NORMAT (Nordisk Matematisk Tidkrift), 2009, vol. 57(1), 22-31, see earlier manuscript (in Swedish)
 

*****

Denna sida är sammanställd av Christer Bergsten och innehåller filer med geometriska konstruktioner gjorda med det dynamiska geometriprogrammet Cabri-Géomètre II+ (fri utvärderingsversion finns för nedladdning på Cabrilog)

OBS: filerna är zippade; Cabri-Géomètre II+ krävs för att öppna och ändra i filerna; genom att klicka på "Hide/Show" ser man de gömda konstruktionslinjerna. När inga konstruktionslinjer är gömda kan man  "spela upp" konstruktionen steg för steg från start via kommandot  "Replay Construction".
- Manuskript (2006-12-22) till artikel Magic circles in the arbelos
- Manuskript (2009-03-06) till artikel Tvillingcirklar
- Artikel om geometriundervisning och Cabri (i Svenska Matematikersamfundets Medlemsutskick, maj 2006):
Euklides i nya kläder Några länkar till sidor med geometri 
  • Telefon m m till Christer Bergsten
  • MAI:s hemsida
  • MAA8
  •  


    Senast uppdaterad 2007-012-27 av Christer Bergsten. E-mail: chber@mai.liu.se