SMDF
Svensk Förening för
Matematikdidaktisk Forskning


 
SMDF Medlemsblad, nr 1-18
 
På denna sida arkiveras äldre nummer av SMDF Medlemsblad (1999-2012) Medlemsblad 1, 1999 (december)  Innehåll

 Medlemsblad 2, 2000 (maj)  Innehåll

 Medlemsblad 3, 2001 (maj)  Innehåll

 Medlemsblad 4, 2001 (december)  Innehåll

 Medlemsblad 5, 2002 (juni)  Innehåll

 Medlemsblad 6 - endast innehållsförteckning, 2002 (december)

 Medlemsblad 7, 2003 (maj)  Innehåll

 Medlemsblad 8, 2003 (december)

 Medlemsblad 9, 2004 (juni)

 Medlemsblad 10, 2004 (december)

 Medlemsblad 11, 2005 (juni)
 Medlemsblad 11 innehåller bland annat presentationer från SMDF:s konferens om matematik och språk den 18 mars 2005 på KTH i Stockholm. En reviderad version av denna konferensrapport publicerades 2008 av Santérus Förlag som boken Matematiska språk med Håkan Lennerstad och Christer Bergsten som redaktörer.

 Medlemsblad 12, 2006 (juni)

 Medlemsblad 13, 2007 (mars)

 Medlemsblad 14, 2007 (december)

 Medlemsblad 15, 2008 (oktober)

 Medlemsblad 16, 2010 (juni)

 Medlemsblad 17, 2011 (september)

 Medlemsblad 18, 2012 (januari)


Sidansvarig: Christer Bergsten

Uppdaterad 2018-05-16