Göm meny
Geometri för grundlärare

Geometri för grundlärare

Denna bok är skriven för studenter som läser matematik
inom Grundlärarprogrammet. Den är baserad på och har
en tydlig koppling till det centrala innehåll och de
förmågor som finns i grundskolans läroplan (Lgr11).
Samtidigt täcker den det innehåll av klassisk geometri
som tas upp i gymnasiets kurser.

Boken innehåller utförligt förklarad teori och lösta
exempel samt ett rikligt antal övningar efter varje avsnitt
(sammanlagt över 200 stycken) med svar och
lösningsanvisningar. Även den som till vissa delar är
bekant med innehållet ges här tillfälle att träna sin
problemlösningsförmåga, procedurförmåga,
begreppsförmåga, resonemangsförmåga och
kommunikationsförmåga.
 
Om författaren:

 
Daniel Carlsson är universitetsadjunkt vid Matematiska
institutionen, Linköpings universitet, där han undervisat
matematik i drygt 20 år i kurser för olika program, bland
annat inom lärarprogrammen. Han brinner för undervis-
ning och att se människor växa och utvecklas.

Utgivningsår: 2018 Utgåva 2 (Kommer i dec -17.)

OBS! Ny reviderad utgåva, bland annat utifrån den nya
reviderade läroplan som grundskolan fått 2017 och som
träder i kraft 1 juli 2018.

Tryckt av Liu-tryck, Linköpings universitet
 
Sidantal: 235
 
Pris: 250:-


Boken finns att köpa i Liu-trycks butiker i Linköping
(A-huset, se karta) och Norrköping (stud.exp Kåkenhus).
Öppettider med mera hittar du på Liu-trycks webbsida.

Vid frågor kontakta Daniel Carlsson.

 

Daniel Carlsson
Matematiska institutionen (MAI)
Matematik och tillämpad matematik (MTM) 
Telefon: +461328576
E-post: daniel.carlsson@liu.se

Besöksadress
Hus B
Rum 3A:667
Campus Valla, Linköping
Postadress
Linköpings universitet
Daniel Carlsson
Matematiska institutionen (MAI/MTM)             
581 83 LinköpingSidansvarig: daniel.carlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-29