[an error occurred while processing this directive] TAMS79 Matematisk statistik I, grundkurs

TAMS79: Matematisk statistik I, grundkurs, 2.5p / 4hpNyheter:

Gamla nyheter:


Kursinformation våren 2013

Kurslitteratur

Blom 5u
Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Gunnar Blom, Jan Enger, Gunnar Englund, Jan Grandell, Lars Holst. Femte upplagan. Studentlitteratur, 2005, ISBN 978-91-44-02442-4.
Extramaterial: Utdrag ur John Nobles TAMS15-kompendie
Formelsamling: Formelsamling

Examinator VT2013 (och föreläsare)

Johan Thim jothi@mai.liu.se, tel 013-28 16 89. Rum 677, A-korridoren, 1 tr. (B-huset mellan ingång 21 och 23).

TAMS79: gamla tentor

TAMS15: gamla tentor

Materialet här riktar sig mest till de som planerar att tentera kursen TAMS15, men kan man lösa uppgifterna här så borde man även få ut mer av TAMS79!

Senast uppdaterad: 2014-11-26