Svensk valmatematik

[ Senaste uppdatering: Valen 14 september 2014 ]

Här finns fullständiga mandatfördelningsuträkningar för ett antal val i Sverige. Hur mandatfördelningen går till regleras i Regeringsformen, 3 kap. (SFS 1974:152) och i Vallagen, 14 kap. (SFS 2005:837). Hos Valmyndigheten finns det mesta om svenska val, däribland nämnda lagtexter. För utförlig information om val i världen, se Election Resources on the Internet.

Val till riksdagen

Slutlig sammanräkning 2014. Lägg märke till att SD (+2) och S (+1) fick fler, medan FP (-1), KD (-1) och M (-1) fick färre mandat totalt än de skulle ha fått om landet vore en enda valkrets.

Mandatfördelning om första divisorn vore 1,2 i stället för 1,4. Lägg märke till att C (+1) skulle få fler, medan M (-1) skulle få färre mandat totalt än de skulle ha fått om landet vore en enda valkrets.

Mandatfördelning enligt den kommande (?) vallagen, där första divisorn är 1,2 i stället för 1,4, och där återföring av fasta mandat är möjlig. Riksproportionalitet uppnås denna gång, men till priset av att ett fast mandat återförs till Västra Götalands läns södra (C får där lämna ifrån sig ett mandat till M).

Riksdagen består av 349 ledamöter. De 349 mandaten består av 310 fasta valkretsmandat och 39 utjämningsmandat. Endast parti som har fått minst 4 % av rösterna i hela riket är berättigat att deltaga i fördelningen av mandaten. Parti som har fått färre röster deltager dock i fördelningen av de fasta valkretsmandaten i valkrets, där partiet har fått minst 12 % av rösterna.

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands läns landsting

Slutlig sammanräkning 2014.

Mandatfördelningen enligt den kommande (?) vallagen, där första divisorn är 1,2 i stället för 1,4, och där återföring av fasta mandat är möjlig, skulle ha blivit exakt densamma, både mellan partier och mellan valkretsar; enda skillnaden är ordningen mellan de fasta mandaten i valkretsarna.

Mandaten i landstingsfullmäktige består av fasta valkretsmandat och utjämningsmandat. Nio tiondelar av mandaten är fasta valkretsmandat - avrundat nedåt - och återstående mandat är utjämningsmandat. Bara partier som har fått minst 3 % av rösterna i hela landstinget får delta i fördelningen av mandaten.

Val till kommunfullmäktige i Linköpings kommun

Slutlig sammanräkning 2014.

Mandatfördelning enligt den kommande (?) vallagen, där samma regler gäller för valkretsindelade kommuner som för landsting, första divisorn är 1,2 i stället för 1,4, och där återföring av fasta mandat är möjlig. V (+1) och SD (+1) skulle få fler, medan M (-1) och S (-1) skulle få färre mandat jämfört med nuvarande regler.

Samtliga mandat i fullmäktige är fasta mandat (gäller t.o.m. 2014).

Val till Europaparlamentet

För val till Europaparlamentet utgör landet en valkrets. Bara partier som fått minst 4 % av rösterna i hela landet får delta i fördelningen av mandaten.

Lars Alexandersson <laale@mai.liu.se>