Tillbaka till Hans Lundmarks startsida


Anspråkslösa seminarier vt 1996

23/1    Magnus Herberthson, MAI: Cliffordalgebror.

30/1    Hans Lundmark, MAI: Grundläggande musikmatematik.

6/2    Anders Björn, MAI: Predikatlogik.

13/2    Brian Edgar, MAI: Aristotle lives!! He ghost-writes mechanics textbooks.

20/2    Erland Fahlbäck, MAI: Hyperkomplexa tal.

27/2    Mikael Langer, MAI: Mängdlära.

5/3    Jana Björn, MAI: Alternativ mängdlära.

12/3    Björn Textorius, MAI: Indefinita inre produktrum – geometri, linjära operatorer och tillämpningar.

26/3    Thomas Drakengren, IDA: Om matematisk logik: hur mycket har matematik med logik att göra?

16/4    Mats Neymark, MAI: Axiomatisk icke-standardanalys.

23/4    Lars Inge Hedberg, MAI: Elliptiska kurvor.

7/5    Stig Gustavsson, MAI: Randpunkter vid konform avbildning.

14/5    Folke Norstad, MAI: Problem med Maple.

21/5    Fredrik Andersson, MAI: Bor vi på en mångfald?

28/5    Lars-Erik Andersson, MAI: Något om inversa integralgeometriska problem och deras tillämpningar.


Anspråkslösa seminarier vt 1997

28/1    Magnus Herberthson, MAI: Ett vektoranalysbevis för satsen om det håriga klotet och Brouwers fixpunktssats.

4/2    Michael Hörnquist, IFM: Nästan-periodiska funktioner.

11/2    Hans Lundmark, MAI: Periodiska punkter i kaotiska system.

18/2    Thomas Karlsson, MAI: Varför kan man inte 'beräkna' vissa obestämda integraler?

25/2    Lars Inge Hedberg, MAI: Dynamiska system i komplexa planet; Juliamängder och Mandelbrotmängden.

4/3    Erland Fahlbeck, MAI: Bernoullital.

11/3    Anna Hagenblad, ISY: Knutteori.

18/3    Mikael Langer, MAI: Urvalsaxiomet.

1/4    Gunnar Farnebäck, ISY: Euler–Maclaurins summationsformel.

8/4    Brian Edgar, MAI, och Erik Ouchterlony, Y-prog.: String theorists and cosmologists need 'Kossan'.

15/4    Stefan Rauch-Wojciechowski, MAI: What is life?

22/4    Jan-Åke Larsson, MAI: Gruppteori och elementarpartiklar.

29/4    Anders Björn, MAI: Algebraisk topologi och klassificering av ytor.

6/5    Krzysztof Marciniak, MAI: Inverse Scattering Transform for the non-linear Schrödinger equation.

13/5    Jana Björn, MAI: Introduktion till kategoriteori.

20/5    Gunnar Fogelberg, MAI: Gauss', Greens och Stokes' satser; en liten historik.

27/5    Anders Höglund, MAI: Fraktal geometri samt Besicovitch- och Kakeyamängder.

3/6    James Vickers, Faculty of Mathematics, Southampton University: Stability, Resonance and Number Theory in Dynamical Systems.


Anspråkslösa seminarier vt 1998

3/2    Hans Lundmark, MAI: Representationsteori för ändliga grupper.

10/2    Andreas Axelsson, Y-prog.: Cliffords geometriska algebra. Del 1: Algebra.

17/2    Andreas Axelsson, Y-prog.: Cliffords geometriska algebra. Del 2: Analys.

24/2    Krzysztof Marciniak, MAI: Liouvilles integrabilitetssats.

3/3    Stefan Rauch-Wojciechowski, MAI: The logic of the 2nd principle of thermodynamics.

12/5    Magnus Herberthson, MAI: Herberthsons tolkning av Goodsteins redogörelse för Feynmans genomgång av sin version av Newtons geometriska härledning av planetbanorna.

19/5    Fredrik Andersson, MAI: Introduktion till spinorer.


[an error occurred while processing this directive] Ursprunglig version (none). Senast ändrad 2019-12-25. Hans Lundmark (hans.lundmark@liu.se)