Avancerad kombinatorisk optimering

Avancerad kombinatorisk optimering

Kurslitteratur: Alexander Schrijver: Combinatorial Optimization.

Kursinnehåll: Valda kapitel ur av boken.

Examination: Muntlig.

Undervisningsform: Gruppdiskussioner.

Examinator: Kaj Holmberg

Poäng: 8hp.


Sidansvarig: kaj.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-29