Primala och duala dekompositionsmetoder

Primala och duala sökmetoder och dekompositionsmetoder för strukturerade optimeringsproblem

Med (o)jämna mellanrum ges en doktorandkurs i matematiska dekompositionmetoder för optimering.
Ingående delar:

  1. Grundläggande matematik och begrepp.
  2. Representation av konvexa mängder och funktioner.
  3. Informationsgenerering.
  4. Lagrangedualitet.
  5. Duala sökmetoder.
  6. Primala och primal-duala sökmetoder.
  7. Duala dekompositionsmetoder.
  8. Primala dekompositionsmetoder.
  9. Primal-duala dekompositionsmetoder.

Examination består av en omfattande tentamen (skriftlig eller muntlig), några inlämningsuppgifter samt en presentation av en forskningsartikel.

Undervisningsform: Lärarledda diskussioner. (Ni läser in materialet. Vi träffas då och då och går igenom.)

Examinator: Kaj Holmberg

Kursmaterial: Kajs kompendium: Primal and dual decomposition methods and search methods.

Poäng: 9hp.

Man kan även göra en projektuppgift.

Sidansvarig: kaj.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-29