Att skriva notor

Nota 1: alla delar lika, en valuta

Detta är naturligtvis det enklaste fallet.

Antag att tre personer - A, B och C - har betalat gemensamma utgifter i en och samma valuta (som vi kan säga är svenska kr) som de nu ska dela på. Formuläret kan då se ut som följer.

När man trycker på "Klart!" så visas uträkningen nedan.

Notera att varje utgiftsrad inleds med en redovisning av hur mycket varje person har betalat för mycket (+) eller för lite (-) för utgiften på just den raden. Exempelvis betalade A 729 kr för alla tre på första raden, alltså 729/3 = 243 kr per person, och A har därmed betalat 729-243 = 486 kr för mycket, medan B och C har betalat 243 kr för lite.

På varje utgiftsrad preciseras också vilka som är mottagare, i detta fall alltid ABC, och pilen -> anger riktningen på betalningen.

På sista raden står sammanräkningen av alla poster. I detta fall bör alltså C betala 146 kr till A och 596 kr till B; att C då betalar 146+596 = 742 kr (och inte 743 kr) beror på avrundningseffekter - internt räknar programmet med decimaler.

Nota 2: mera komplicerat, en valuta

Det går att fördela kostnaderna på ett mera allmänt sätt än att alla delar lika och att endast en betalar varje gång. Se på följande exempel.

Här har B betalat 120 kr för endast A, och C 175 kr för endast A, C och D. Vidare har A betalat 1029 kr, men kostnaden ska fördelas så att D inte tar någon del alls medan C tar hälften av vad A och B gör. En annan rad säger att C och D har betalat 712 kr för alla, men C dubbelt så mycket som D.

Uträkningen blir då så här.

Av de 1029 kronorna på den tredje utgiftsraden ska A och B stå för (2/5)*1029 = 412 kr vardera medan C ska stå för (1/5)*1029 = 206 kr; A har således betalat 1029-412 = 617 kr för mycket för denna utgift.

Vad gäller överkursraden har exempelvis B fått (2/5)*472 = 189 kr men betalat (1/6)*472 kr = 79 kr, som ger ett underskott på 189-79 = 110 kr.

Nota 3: flera valutor

Nedanstående är utlägg för en tänkt Norge-resa, där alla delar lika på utgifterna. Bilkostnaden anges här i valutan km, och den andra valutan (i det här fallet norska kr) anges som valutan :, vilket är en behändig förkortning. Observera att valutanamnet (som kan vara : eller ett ord bestående av små och stora bokstäver a-z) måste skrivas direkt efter beloppet - utan mellanslag - och att valutorna måste definieras i ursprungsvalutan innan de används.

Här kommer nu uträkningen.

Notera hur belopp i de två valutorna km och : direkt översätts till ursprungsvalutan (svenska kr).

Nota 4: mera komplicerat, flera valutor

Vi avslutar med det mest allmänna exemplet.

Uträkningen blir nu som följer.


Tillbaka till huvudsidan