Val till riksdagen 1991

Antal valkretsar: 28
Fasta mandat: 310, utjämningsmandat: 39
Småpartispärr: 4.00 % totalt (i enskild valkrets räcker dock 12.00 %)

Partier

FörkortningPartinamn
mModerata samlingspartiet
cCenterpartiet
fpFolkpartiet liberalerna
kdsKristdemokratiska samhällspartiet
mpMiljöpartiet
nydNy demokrati
sArbetarepartiet socialdemokraterna
vVänsterpartiet

Sammanställning

Hela riket | Stockholms kommun | Stockholms län | Uppsala län | Södermanlands län | Östergötlands län | Jönköpings län | Kronobergs län | Kalmar län | Gotlands län | Blekinge län | Kristianstads län | Fyrstadskretsen | Malmöhus län | Hallands län | Göteborgs kommun | Bohuslän | Älvsborgs läns norra | Älvsborgs läns södra | Skaraborgs län | Värmlands län | Örebro län | Västmanlands län | Kopparbergs län | Gävleborgs län | Västernorrlands län | Jämtlands län | Västerbottens län | Norrbottens län


Fasta mandat

Fördelningen av de 310 fasta mandaten mellan de 28 valkretsarna bestäms av antalet röstberättigade

ValkretsRöstberJfrtalMandat
Stockholms kommun51456224.87225
Stockholms län67272932.51732
Uppsala län195928 9.470 9
Södermanlands län188757 9.124 9
Östergötlands län30533814.75915
Jönköpings län22946611.09211
Kronobergs län132718 6.415 6
Kalmar län184580 8.922 9
Gotlands län43379 2.097 2
Blekinge län115334 5.575 6
Kristianstads län21910410.59111
Fyrstadskretsen35134716.98317
Malmöhus län23102311.16711
Hallands län190297 9.198 9
Göteborgs kommun32191415.56016
Bohuslän22749410.99611
Älvsborgs läns norra191633 9.263 9
Älvsborgs läns södra134966 6.524 7
Skaraborgs län20778310.04310
Värmlands län21690710.48410
Örebro län20711010.01110
Västmanlands län192220 9.291 9
Kopparbergs län21996910.63211
Gävleborgs län22389610.82211
Västernorrlands län202442 9.78510
Jämtlands län104700 5.061 5
Västerbottens län189278 9.149 9
Norrbottens län198533 9.59610

De fasta mandaten fördelas med den jämkade uddatalsmetoden

Stockholms kommun, 25 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m13314130.73 % 95100.71
c12656 2.92 % 9040.00
fp4951011.43 % 35364.29
kds21233 4.90 % 15166.43
mp22979 5.30 % 0.00
nyd29485 6.81 % 21060.71
s12910829.80 % 92220.00
v30956 7.15 % 22111.43
övr4132 0.95 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1m 195100.7144380.33
2s 192220.0043036.00
3m 244380.3326628.20
4s 243036.0025821.60
5fp 135364.2916503.33
6m 326628.2019020.14
7s 325821.6018444.00
8v 122111.4310318.67
9nyd 121060.71 9828.33
10m 419020.1414793.44
11s 418444.0014345.33
12fp 216503.33 9902.00
13kds 115166.43 7077.67
14m 514793.4412103.73
15s 514345.3311737.09
16m 612103.7310241.62
17s 611737.09 9931.38
18v 210318.67 6191.20
19m 710241.62 8876.07
20s 7 9931.38 8607.20
21fp 3 9902.00 7072.86
22nyd 2 9828.33 5897.00
23c 1 9040.00 4218.67
24m 8 8876.07 7831.82
25s 8 8607.20 7594.59
26m 9 7831.82utjmandat?

Stockholms län, 32 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m18596832.10 %132834.29
c24571 4.24 % 17550.71
fp6940811.98 % 49577.14
kds29548 5.10 % 21105.71
mp22833 3.94 % 0.00
nyd47045 8.12 % 33603.57
s17326829.91 %123762.86
v23560 4.07 % 16828.57
övr3055 0.53 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1m 1132834.2961989.33
2s 1123762.8657756.00
3m 261989.3337193.60
4s 257756.0034653.60
5fp 149577.1423136.00
6m 337193.6026566.86
7s 334653.6024752.57
8nyd 133603.5715681.67
9m 426566.8620663.11
10s 424752.5719252.00
11fp 223136.0013881.60
12kds 121105.71 9849.33
13m 520663.1116906.18
14s 519252.0015751.64
15c 117550.71 8190.33
16m 616906.1814305.23
17v 116828.57 7853.33
18s 615751.6413328.31
19nyd 215681.67 9409.00
20m 714305.2312397.87
21fp 313881.60 9915.43
22s 713328.3111551.20
23m 812397.8710939.29
24s 811551.2010192.24
25m 910939.29 9787.79
26s 910192.24 9119.37
27fp 4 9915.43 7712.00
28kds 2 9849.33 5909.60
29m 10 9787.79 8855.62
30nyd 3 9409.00 6720.71
31s 10 9119.37 8250.86
32m 11 8855.62 8085.57
33s 11 8250.86utjmandat?

Uppsala län, 9 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m3687822.05 % 26341.43
c15107 9.03 % 10790.71
fp1877111.22 % 13407.86
kds9633 5.76 % 6880.71
mp7257 4.34 % 0.00
nyd12496 7.47 % 8925.71
s5898135.26 % 42129.29
v7560 4.52 % 5400.00
övr600 0.36 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 142129.2919660.33
2m 126341.4312292.67
3s 219660.3311796.20
4fp 113407.86 6257.00
5m 212292.67 7375.60
6s 311796.20 8425.86
7c 110790.71 5035.67
8nyd 1 8925.71 4165.33
9s 4 8425.86 6553.44
10m 3 7375.60utjmandat?

Södermanlands län, 9 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m2972218.34 % 21230.00
c12903 7.96 % 9216.43
fp14587 9.00 % 10419.29
kds9970 6.15 % 7121.43
mp4777 2.95 % 0.00
nyd11625 7.17 % 8303.57
s7128543.99 % 50917.86
v6093 3.76 % 4352.14
övr1089 0.67 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 150917.8623761.67
2s 223761.6714257.00
3m 121230.00 9907.33
4s 314257.0010183.57
5fp 110419.29 4862.33
6s 410183.57 7920.56
7m 2 9907.33 5944.40
8c 1 9216.43 4301.00
9nyd 1 8303.57 3875.00
10s 5 7920.56utjmandat?

Östergötlands län, 15 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m5519621.12 % 39425.71
c21738 8.32 % 15527.14
fp21695 8.30 % 15496.43
kds23057 8.82 % 16469.29
mp7775 2.97 % 0.00
nyd17305 6.62 % 12360.71
s10146438.82 % 72474.29
v10350 3.96 % 7392.86
övr2807 1.07 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 172474.2933821.33
2m 139425.7118398.67
3s 233821.3320292.80
4s 320292.8014494.86
5m 218398.6711039.20
6kds 116469.29 7685.67
7c 115527.14 7246.00
8fp 115496.43 7231.67
9s 414494.8611273.78
10nyd 112360.71 5768.33
11s 511273.78 9224.00
12m 311039.20 7885.14
13s 6 9224.00 7804.92
14m 4 7885.14 6132.89
15s 7 7804.92 6764.27
16kds 2 7685.67utjmandat?

Jönköpings län, 11 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m3768018.80 % 26914.29
c2203210.99 % 15737.14
fp14756 7.36 % 10540.00
kds3363716.79 % 24026.43
mp4951 2.47 % 0.00
nyd10378 5.18 % 7412.86
s6982334.84 % 49873.57
v5599 2.79 % 3999.29
övr1537 0.77 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 149873.5723274.33
2m 126914.2912560.00
3kds 124026.4311212.33
4s 223274.3313964.60
5c 115737.14 7344.00
6s 313964.60 9974.71
7m 212560.00 7536.00
8kds 211212.33 6727.40
9fp 110540.00 4918.67
10s 4 9974.71 7758.11
11s 5 7758.11 6347.55
12m 3 7536.00utjmandat?

Kronobergs län, 6 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m2227719.48 % 15912.14
c1699414.86 % 12138.57
fp7769 6.79 % 5549.29
kds10091 8.82 % 7207.86
mp3555 3.11 % 0.00
nyd8594 7.51 % 6138.57
s3943034.48 % 28164.29
v4413 3.86 % 3152.14
övr1236 1.08 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 128164.2913143.33
2m 115912.14 7425.67
3s 213143.33 7886.00
4c 112138.57 5664.67
5s 3 7886.00 5632.86
6m 2 7425.67 4455.40
7kds 1 7207.86utjmandat?

Kalmar län, 9 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m2890518.24 % 20646.43
c2283914.41 % 16313.57
fp9269 5.85 % 6620.71
kds12449 7.86 % 8892.14
mp4297 2.71 % 0.00
nyd10979 6.93 % 7842.14
s6269239.57 % 44780.00
v6099 3.85 % 4356.43
övr916 0.58 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 144780.0020897.33
2s 220897.3312538.40
3m 120646.43 9635.00
4c 116313.57 7613.00
5s 312538.40 8956.00
6m 2 9635.00 5781.00
7s 4 8956.00 6965.78
8kds 1 8892.14 4149.67
9nyd 1 7842.14 3659.67
10c 2 7613.00utjmandat?

Gotlands län, 2 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m610516.75 % 4360.71
c753220.66 % 5380.00
fp2421 6.64 % 1729.29
kds1830 5.02 % 1307.14
mp1556 4.27 % 0.00
nyd2350 6.45 % 1678.57
s1320836.23 % 9434.29
v1374 3.77 % 981.43
övr82 0.22 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 1 9434.29 4402.67
2c 1 5380.00 2510.67
3s 2 4402.67utjmandat?

Blekinge län, 6 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m1798618.13 % 12847.14
c8975 9.05 % 6410.71
fp7403 7.46 % 5287.86
kds6170 6.22 % 4407.14
mp2808 2.83 % 0.00
nyd4601 4.64 % 3286.43
s4567946.04 % 32627.86
v4114 4.15 % 2938.57
övr1472 1.48 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 132627.8615226.33
2s 215226.33 9135.80
3m 112847.14 5995.33
4s 3 9135.80 6525.57
5s 4 6525.57 5075.44
6c 1 6410.71 2991.67
7m 2 5995.33utjmandat?

Kristianstads län, 11 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m4486924.41 % 32049.29
c1888110.27 % 13486.43
fp13010 7.08 % 9292.86
kds13613 7.41 % 9723.57
mp4570 2.49 % 0.00
nyd15209 8.28 % 10863.57
s6416634.91 % 45832.86
v4083 2.22 % 2916.43
övr5382 2.93 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 145832.8621388.67
2m 132049.2914956.33
3s 221388.6712833.20
4m 214956.33 8973.80
5c 113486.43 6293.67
6s 312833.20 9166.57
7nyd 110863.57 5069.67
8kds 1 9723.57 4537.67
9fp 1 9292.86 4336.67
10s 4 9166.57 7129.56
11m 3 8973.80 6409.86
12s 5 7129.56utjmandat?

Fyrstadskretsen, 17 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m8930830.12 % 63791.43
c9845 3.32 % 7032.14
fp26512 8.94 % 18937.14
kds15768 5.32 % 11262.86
mp10762 3.63 % 0.00
nyd17545 5.92 % 12532.14
s10913336.81 % 77952.14
v10557 3.56 % 7540.71
övr7051 2.38 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 177952.1436377.67
2m 163791.4329769.33
3s 236377.6721826.60
4m 229769.3317861.60
5s 321826.6015590.43
6fp 118937.14 8837.33
7m 317861.6012758.29
8s 415590.4312125.89
9m 412758.29 9923.11
10nyd 112532.14 5848.33
11s 512125.89 9921.18
12kds 111262.86 5256.00
13m 5 9923.11 8118.91
14s 6 9921.18 8394.85
15fp 2 8837.33 5302.40
16s 7 8394.85 7275.53
17m 6 8118.91 6869.85
18v 1 7540.71utjmandat?

Malmöhus län, 11 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m5604428.02 % 40031.43
c15904 7.95 % 11360.00
fp14686 7.34 % 10490.00
kds11053 5.53 % 7895.00
mp4828 2.41 % 0.00
nyd13925 6.96 % 9946.43
s7079035.40 % 50564.29
v3512 1.76 % 2508.57
övr9250 4.63 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 150564.2923596.67
2m 140031.4318681.33
3s 223596.6714158.00
4m 218681.3311208.80
5s 314158.0010112.86
6c 111360.00 5301.33
7m 311208.80 8006.29
8fp 110490.00 4895.33
9s 410112.86 7865.56
10nyd 1 9946.43 4641.67
11m 4 8006.29 6227.11
12kds 1 7895.00utjmandat?

Hallands län, 9 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m3997524.27 % 28553.57
c2255413.69 % 16110.00
fp15004 9.11 % 10717.14
kds11540 7.01 % 8242.86
mp5299 3.22 % 0.00
nyd12200 7.41 % 8714.29
s5292032.13 % 37800.00
v4316 2.62 % 3082.86
övr911 0.55 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 137800.0017640.00
2m 128553.5713325.00
3s 217640.0010584.00
4c 116110.00 7518.00
5m 213325.00 7995.00
6fp 110717.14 5001.33
7s 310584.00 7560.00
8nyd 1 8714.29 4066.67
9kds 1 8242.86 3846.67
10m 3 7995.00utjmandat?

Göteborgs kommun, 16 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m6760325.00 % 48287.86
c8508 3.15 % 6077.14
fp3274312.11 % 23387.86
kds19733 7.30 % 14095.00
mp12251 4.53 % 0.00
nyd19198 7.10 % 13712.86
s8965833.16 % 64041.43
v18454 6.82 % 13181.43
övr2258 0.84 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 164041.4329886.00
2m 148287.8622534.33
3s 229886.0017931.60
4fp 123387.8610914.33
5m 222534.3313520.60
6s 317931.6012808.29
7kds 114095.00 6577.67
8nyd 113712.86 6399.33
9m 313520.60 9657.57
10v 113181.43 6151.33
11s 412808.29 9962.00
12fp 210914.33 6548.60
13s 5 9962.00 8150.73
14m 4 9657.57 7511.44
15s 6 8150.73 6896.77
16m 5 7511.44 6145.73
17s 7 6896.77utjmandat?

Bohuslän, 11 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m4319522.05 % 30853.57
c16221 8.28 % 11586.43
fp2266211.57 % 16187.14
kds17081 8.72 % 12200.71
mp6908 3.53 % 0.00
nyd15514 7.92 % 11081.43
s6570633.55 % 46932.86
v7741 3.95 % 5529.29
övr828 0.42 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 146932.8621902.00
2m 130853.5714398.33
3s 221902.0013141.20
4fp 116187.14 7554.00
5m 214398.33 8639.00
6s 313141.20 9386.57
7kds 112200.71 5693.67
8c 111586.43 5407.00
9nyd 111081.43 5171.33
10s 4 9386.57 7300.67
11m 3 8639.00 6170.71
12fp 2 7554.00utjmandat?

Älvsborgs läns norra, 9 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m3155919.07 % 22542.14
c1824211.02 % 13030.00
fp15164 9.16 % 10831.43
kds15375 9.29 % 10982.14
mp5284 3.19 % 0.00
nyd13056 7.89 % 9325.71
s5947635.94 % 42482.86
v6753 4.08 % 4823.57
övr592 0.36 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 142482.8619825.33
2m 122542.1410519.67
3s 219825.3311895.20
4c 113030.00 6080.67
5s 311895.20 8496.57
6kds 110982.14 5125.00
7fp 110831.43 5054.67
8m 210519.67 6311.80
9nyd 1 9325.71 4352.00
10s 4 8496.57utjmandat?

Älvsborgs läns södra, 7 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m2410920.52 % 17220.71
c1350711.50 % 9647.86
fp9641 8.21 % 6886.43
kds11390 9.70 % 8135.71
mp3259 2.77 % 0.00
nyd7174 6.11 % 5124.29
s4371037.21 % 31221.43
v3865 3.29 % 2760.71
övr820 0.70 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 131221.4314570.00
2m 117220.71 8036.33
3s 214570.00 8742.00
4c 1 9647.86 4502.33
5s 3 8742.00 6244.29
6kds 1 8135.71 3796.67
7m 2 8036.33 4821.80
8fp 1 6886.43utjmandat?

Skaraborgs län, 10 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m3573219.97 % 25522.86
c2299812.85 % 16427.14
fp13623 7.61 % 9730.71
kds1872710.47 % 13376.43
mp5015 2.80 % 0.00
nyd14597 8.16 % 10426.43
s6106334.13 % 43616.43
v6305 3.52 % 4503.57
övr852 0.48 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 143616.4320354.33
2m 125522.8611910.67
3s 220354.3312212.60
4c 116427.14 7666.00
5kds 113376.43 6242.33
6s 312212.60 8723.29
7m 211910.67 7146.40
8nyd 110426.43 4865.67
9fp 1 9730.71 4541.00
10s 4 8723.29 6784.78
11c 2 7666.00utjmandat?

Värmlands län, 10 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m3312417.92 % 23660.00
c1983310.73 % 14166.43
fp13851 7.49 % 9893.57
kds11585 6.27 % 8275.00
mp4862 2.63 % 0.00
nyd12944 7.00 % 9245.71
s7919942.85 % 56570.71
v8546 4.62 % 6104.29
övr875 0.47 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 156570.7126399.67
2s 226399.6715839.80
3m 123660.0011041.33
4s 315839.8011314.14
5c 114166.43 6611.00
6s 411314.14 8799.89
7m 211041.33 6624.80
8fp 1 9893.57 4617.00
9nyd 1 9245.71 4314.67
10s 5 8799.89 7199.91
11kds 1 8275.00utjmandat?

Örebro län, 10 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m2780315.67 % 19859.29
c13875 7.82 % 9910.71
fp16725 9.43 % 11946.43
kds14753 8.31 % 10537.86
mp4916 2.77 % 0.00
nyd11897 6.70 % 8497.86
s7724143.53 % 55172.14
v9195 5.18 % 6567.86
övr1048 0.59 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 155172.1425747.00
2s 225747.0015448.20
3m 119859.29 9267.67
4s 315448.2011034.43
5fp 111946.43 5575.00
6s 411034.43 8582.33
7kds 110537.86 4917.67
8c 1 9910.71 4625.00
9m 2 9267.67 5560.60
10s 5 8582.33 7021.91
11nyd 1 8497.86utjmandat?

Västmanlands län, 9 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m2877617.71 % 20554.29
c11135 6.85 % 7953.57
fp15734 9.69 % 11238.57
kds10399 6.40 % 7427.86
mp4530 2.79 % 0.00
nyd12221 7.52 % 8729.29
s7161044.08 % 51150.00
v7175 4.42 % 5125.00
övr871 0.54 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 151150.0023870.00
2s 223870.0014322.00
3m 120554.29 9592.00
4s 314322.0010230.00
5fp 111238.57 5244.67
6s 410230.00 7956.67
7m 2 9592.00 5755.20
8nyd 1 8729.29 4073.67
9s 5 7956.67 6510.00
10c 1 7953.57utjmandat?

Kopparbergs län, 11 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m2937216.04 % 20980.00
c2129711.63 % 15212.14
fp13504 7.38 % 9645.71
kds12371 6.76 % 8836.43
mp5986 3.27 % 0.00
nyd13247 7.24 % 9462.14
s7656641.82 % 54690.00
v8567 4.68 % 6119.29
övr2177 1.19 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 154690.0025522.00
2s 225522.0015313.20
3m 120980.00 9790.67
4s 315313.2010938.00
5c 115212.14 7099.00
6s 410938.00 8507.33
7m 2 9790.67 5874.40
8fp 1 9645.71 4501.33
9nyd 1 9462.14 4415.67
10kds 1 8836.43 4123.67
11s 5 8507.33 6960.55
12c 2 7099.00utjmandat?

Gävleborgs län, 11 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m2399212.76 % 17137.14
c2014510.71 % 14389.29
fp14763 7.85 % 10545.00
kds11458 6.09 % 8184.29
mp6343 3.37 % 0.00
nyd11240 5.98 % 8028.57
s8817546.90 % 62982.14
v10940 5.82 % 7814.29
övr955 0.51 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 162982.1429391.67
2s 229391.6717635.00
3s 317635.0012596.43
4m 117137.14 7997.33
5c 114389.29 6715.00
6s 412596.43 9797.22
7fp 110545.00 4921.00
8s 5 9797.22 8015.91
9kds 1 8184.29 3819.33
10nyd 1 8028.57 3746.67
11s 6 8015.91 6782.69
12m 2 7997.33utjmandat?

Västernorrlands län, 10 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m2254312.99 % 16102.14
c1961211.30 % 14008.57
fp12741 7.34 % 9100.71
kds12287 7.08 % 8776.43
mp5346 3.08 % 0.00
nyd8205 4.73 % 5860.71
s8322447.95 % 59445.71
v8781 5.06 % 6272.14
övr827 0.48 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 159445.7127741.33
2s 227741.3316644.80
3s 316644.8011889.14
4m 116102.14 7514.33
5c 114008.57 6537.33
6s 411889.14 9247.11
7s 5 9247.11 7565.82
8fp 1 9100.71 4247.00
9kds 1 8776.43 4095.67
10s 6 7565.82 6401.85
11m 2 7514.33utjmandat?

Jämtlands län, 5 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m1164113.33 % 8315.00
c1469916.83 % 10499.29
fp5849 6.70 % 4177.86
kds4054 4.64 % 2895.71
mp2912 3.33 % 0.00
nyd4379 5.01 % 3127.86
s3920144.88 % 28000.71
v4057 4.65 % 2897.86
övr545 0.62 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 128000.7113067.00
2s 213067.00 7840.20
3c 110499.29 4899.67
4m 1 8315.00 3880.33
5s 3 7840.20 5600.14
6s 4 5600.14utjmandat?

Västerbottens län, 9 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m1751410.85 % 12510.00
c2033312.59 % 14523.57
fp15974 9.89 % 11410.00
kds13882 8.60 % 9915.71
mp5250 3.25 % 0.00
nyd6221 3.85 % 4443.57
s7310345.28 % 52216.43
v8774 5.43 % 6267.14
övr397 0.25 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 152216.4324367.67
2s 224367.6714620.60
3s 314620.6010443.29
4c 114523.57 6777.67
5m 112510.00 5838.00
6fp 111410.00 5324.67
7s 410443.29 8122.56
8kds 1 9915.71 4627.33
9s 5 8122.56 6645.73
10c 2 6777.67utjmandat?

Norrbottens län, 10 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m1837710.98 % 13126.43
c12239 7.31 % 8742.14
fp11581 6.92 % 8272.14
kds7664 4.58 % 5474.29
mp3942 2.35 % 0.00
nyd4651 2.78 % 3322.14
s9288255.48 % 66344.29
v15166 9.06 % 10832.86
övr922 0.55 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 166344.2930960.67
2s 230960.6718576.40
3s 318576.4013268.86
4s 413268.8610320.22
5m 113126.43 6125.67
6v 110832.86 5055.33
7s 510320.22 8443.82
8c 1 8742.14 4079.67
9s 6 8443.82 7144.77
10fp 1 8272.14 3860.33
11s 7 7144.77utjmandat?

Utjämningsmandat

39 utjämningsmandat skall fördelas, först till partierna och sedan inom varje parti till valkretsarna. Detta sker genom att allt betraktas som en valkrets med 349 fasta mandat

Den fiktiva utjämningsvalkretsen, 349 fasta mandat

PartiRöstetalAndelInl jfrtal
m119939421.92 %856710.00
c465175 8.50 %332267.86
fp499356 9.13 %356682.86
kds390351 7.14 %278822.14
mp185051 3.38 % 0.00
nyd368281 6.73 %263057.86
s206276137.71 %1473400.71
v246905 4.51 %176360.71
övr53487 0.98 % 
MdtPartiJfrtalNytt jfrtal
1s 11473400.71687587.00
2m 1856710.00399798.00
3s 2687587.00412552.20
4s 3412552.20294680.14
5m 2399798.00239878.80
6fp 1356682.86166452.00
7c 1332267.86155058.33
8s 4294680.14229195.67
9kds 1278822.14130117.00
10nyd 1263057.86122760.33
11m 3239878.80171342.00
12s 5229195.67187523.73
13s 6187523.73158673.92
14v 1176360.7182301.67
15m 4171342.00133266.00
16fp 2166452.0099871.20
17s 7158673.92137517.40
18c 2155058.3393035.00
19s 8137517.40121338.88
20m 5133266.00109035.82
21kds 2130117.0078070.20
22nyd 2122760.3373656.20
23s 9121338.88108566.37
24m 6109035.8292261.08
25s 10108566.3798226.71
26fp 399871.2071336.57
27s 1198226.7189685.26
28c 393035.0066453.57
29m 792261.0879959.60
30s 1289685.2682510.44
31s 1382510.4476398.56
32v 282301.6749381.00
33m 879959.6070552.59
34kds 378070.2055764.43
35s 1476398.5671129.69
36nyd 373656.2052611.57
37fp 471336.5755484.00
38s 1571129.6966540.68
39m 970552.5963126.00
40s 1666540.6862507.91
41c 466453.5751686.11
42m 1063126.0057114.00
43s 1762507.9158936.03
44s 1858936.0355750.30
45m 1157114.0052147.57
46kds 455764.4343372.33
47s 1955750.3052891.31
48fp 555484.0045396.00
49s 2052891.3150311.24
50nyd 452611.5740920.11
51m 1252147.5747975.76
52c 551686.1142288.64
53s 2150311.2447971.19
54v 349381.0035272.14
55m 1347975.7644422.00
56s 2247971.1945839.13
57s 2345839.1343888.53
58fp 645396.0038412.00
59m 1444422.0041358.41
60s 2443888.5342097.16
61kds 543372.3335486.45
62c 642288.6435782.69
63s 2542097.1640446.29
64m 1541358.4138690.13
65nyd 540920.1133480.09
66s 2640446.2938920.02
67s 2738920.0237504.75
68m 1638690.1336345.27
69fp 738412.0033290.40
70s 2837504.7536188.79
71m 1736345.2734268.40
72s 2936188.7934962.05
73c 735782.6931011.67
74kds 635486.4530027.00
75v 435272.1427433.89
76s 3034962.0533815.75
77m 1834268.4032416.05
78s 3133815.7532742.24
79nyd 633480.0928329.31
80fp 833290.4029373.88
81s 3232742.2431734.78
82m 1932416.0530753.69
83s 3331734.7830787.48
84c 831011.6727363.24
85s 3430787.4829895.09
86m 2030753.6929253.51
87kds 730027.0026023.40
88s 3529895.0929052.97
89fp 929373.8826281.89
90m 2129253.5127892.88
91s 3629052.9728257.00
92nyd 728329.3124552.07
93s 3728257.0027503.48
94m 2227892.8826653.20
95s 3827503.4826789.10
96v 527433.8922445.91
97c 927363.2424482.89
98s 3926789.1026110.90
99m 2326653.2025519.02
100fp 1026281.8923778.86
101s 4026110.9025466.19
102kds 826023.4022961.82
103m 2425519.0224477.43
104s 4125466.1924852.54
105s 4224852.5424267.78
106nyd 824552.0721663.59
107c 1024482.8922151.19
108m 2524477.4323517.53
109s 4324267.7823709.90
110fp 1123778.8621711.13
111s 4423709.9023177.09
112m 2623517.5322630.08
113s 4523177.0922667.70
114kds 922961.8220544.79
115s 4622667.7022180.23
116m 2722630.0821807.16
117v 622445.9118992.69
118s 4722180.2321713.27
119c 1122151.1920225.00
120m 2821807.1621042.00
121s 4821713.2721265.58
122fp 1221711.1319974.24
123nyd 921663.5919383.21
124s 4921265.5820835.97
125m 2921042.0020328.71
126s 5020835.9720423.38
127kds 1020544.7918588.14
128s 5120423.3820026.81
129m 3020328.7119662.20
130c 1220225.0018607.00
131s 5220026.8119645.34
132fp 1319974.2418494.67
133m 3119662.2019038.00
134s 5319645.3419278.14
135nyd 1019383.2117537.19
136s 5419278.1418924.41
137m 3219038.0018452.22
138v 718992.6916460.33
139s 5518924.4118583.43
140c 1318607.0017228.70
141kds 1118588.1416971.78
142s 5618583.4318254.52
143fp 1418494.6717219.17
144m 3318452.2217901.40
145s 5718254.5217937.05
146s 5817937.0517630.44
147m 3417901.4017382.52
148s 5917630.4417334.13
149nyd 1117537.1916012.22
150m 3517382.5216892.87
151s 6017334.1317047.61
152c 1417228.7016040.52
153fp 1517219.1716108.26
154s 6117047.6116770.41
155kds 1216971.7815614.04
156m 3616892.8716430.05
157s 6216770.4116502.09
158s 6316502.0916242.21
159v 816460.3314523.82
160m 3716430.0515991.92
161s 6416242.2115990.40
162fp 1616108.2615132.00
163c 1516040.5215005.65
164nyd 1216012.2214731.24
165m 3815991.9215576.55
166s 6515990.4015746.27
167s 6615746.2715509.48
168kds 1315614.0414457.44
169m 3915576.5515182.20
170s 6715509.4815279.71
171s 6815279.7115056.65
172m 4015182.2014807.33
173fp 1715132.0014267.31
174s 6915056.6514840.01
175c 1615005.6514096.21
176s 7014840.0114629.51
177m 4114807.3314450.53
178nyd 1314731.2413640.04
179s 7114629.5114424.90
180v 914523.8212995.00
181kds 1414457.4413460.38
182m 4214450.5314110.52
183s 7214424.9014225.94
184fp 1814267.3113496.11
185s 7314225.9414032.39
186m 4314110.5213786.14
187c 1714096.2113290.71
188s 7414032.3913844.03
189s 7513844.0313660.67
190m 4413786.1413476.34
191s 7613660.6713482.10
192nyd 1413640.0412699.34
193fp 1913496.1112804.00
194s 7713482.1013308.14
195m 4513476.3413180.15
196kds 1513460.3812591.97
197s 7813308.1413138.61
198c 1813290.7112572.30
199m 4613180.1512896.71
200s 7913138.6112973.34
201v 1012995.0011757.38
202s 8012973.3412812.18
203m 4712896.7112625.20
204s 8112812.1812654.98
205fp 2012804.0012179.41
206nyd 1512699.3411880.03
207s 8212654.9812501.58
208m 4812625.2012364.89
209kds 1612591.9711828.82
210c 1912572.3011927.56
211s 8312501.5812351.86
212m 4912364.8912115.09
213s 8412351.8612205.69
214s 8512205.6912062.93
215fp 2112179.4111612.93
216m 5012115.0911875.19
217s 8612062.9311923.47
218c 2011927.5611345.73
219s 8711923.4711787.21
220nyd 1611880.0311160.03
221m 5111875.1911644.60
222kds 1711828.8211152.89
223s 8811787.2111654.02
224v 1111757.3810735.00
225s 8911654.0211523.80
226m 5211644.6011422.80
227fp 2211612.9311096.80
228s 9011523.8011396.47
229m 5311422.8011209.29
230s 9111396.4711271.92
231c 2111345.7310818.02
232s 9211271.9211150.06
233m 5411209.2911003.61
234nyd 1711160.0310522.31
235kds 1811152.8910550.03
236s 9311150.0611030.81
237fp 2311096.8010624.60
238s 9411030.8110914.08
239m 5511003.6110805.35
240s 9510914.0810799.80
241c 2210818.0210337.22
242m 5610805.3510614.11
243s 9610799.8010687.88
244v 1210735.00 9876.20
245s 9710687.8810578.26
246fp 2410624.6010190.94
247m 5710614.1110429.51
248s 9810578.2610470.87
249kds 1910550.0310009.00
250nyd 1810522.31 9953.54
251s 9910470.8710365.63
252m 5810429.5110251.23
253s 10010365.6310262.49
254c 2310337.22 9897.34
255s 10110262.4910161.38
256m 5910251.2310078.94
257fp 2510190.94 9791.29
258s 10210161.3810062.25
259m 6010078.94 9912.35
260s 10310062.25 9965.03
261kds 2010009.00 9520.76
262s 104 9965.03 9869.67
263nyd 19 9953.54 9443.10
264m 61 9912.35 9751.17
265c 24 9897.34 9493.37
266v 13 9876.20 9144.63
267s 105 9869.67 9776.12
268fp 26 9791.29 9421.81
269s 106 9776.12 9684.32
270m 62 9751.17 9595.15
271s 107 9684.32 9594.24
272m 63 9595.15 9444.05
273s 108 9594.24 9505.81
274kds 21 9520.76 9077.93
275s 109 9505.81 9419.00
276c 25 9493.37 9121.08
277m 64 9444.05 9297.63
278nyd 20 9443.10 8982.46
279fp 27 9421.81 9079.20
280s 110 9419.00 9333.76
281s 111 9333.76 9250.05
282m 65 9297.63 9155.68
283s 112 9250.05 9167.83
284s 113 9167.83 9087.05
285m 66 9155.68 9018.00
286v 14 9144.63 8513.97
287c 26 9121.08 8776.89
288s 114 9087.05 9007.69
289fp 28 9079.20 8760.63
290kds 22 9077.93 8674.47
291m 67 9018.00 8884.40
292s 115 9007.69 8929.70
293nyd 21 8982.46 8564.67
294s 116 8929.70 8853.05
295m 68 8884.40 8754.70
296s 117 8853.05 8777.71
297s 118 8777.71 8703.63
298c 27 8776.89 8457.73
299fp 29 8760.63 8463.66
300m 69 8754.70 8628.73
301s 119 8703.63 8630.80
302kds 23 8674.47 8305.34
303s 120 8630.80 8559.17
304m 70 8628.73 8506.34
305nyd 22 8564.67 8184.02
306s 121 8559.17 8488.73
307v 15 8513.97 7964.68
308m 71 8506.34 8387.37
309s 122 8488.73 8419.43
310fp 30 8463.66 8186.16
311c 28 8457.73 8160.96
312s 123 8419.43 8351.26
313m 72 8387.37 8271.68
314s 124 8351.26 8284.18
315kds 24 8305.34 7966.35
316s 125 8284.18 8218.17
317m 73 8271.68 8159.14
318s 126 8218.17 8153.21
319fp 31 8186.16 7926.29
320nyd 23 8184.02 7835.77
321c 29 8160.96 7884.32
322m 74 8159.14 8049.62
323s 127 8153.21 8089.26
324s 128 8089.26 8026.31
325m 75 8049.62 7943.01
326s 129 8026.31 7964.33
327kds 25 7966.35 7653.94
328v 16 7964.68 7481.97
329s 130 7964.33 7903.30
330m 76 7943.01 7839.18
331fp 32 7926.29 7682.40
332s 131 7903.30 7843.20
333c 30 7884.32 7625.82
334s 132 7843.20 7784.00
335m 77 7839.18 7738.03
336nyd 24 7835.77 7515.94
337s 133 7784.00 7725.70
338m 78 7738.03 7639.45
339s 134 7725.70 7668.26
340fp 33 7682.40 7453.07
341s 135 7668.26 7611.66
342kds 26 7653.94 7365.11
343m 79 7639.45 7543.36
344c 31 7625.82 7383.73
345s 136 7611.66 7555.90
346s 137 7555.90 7500.95
347m 80 7543.36 7449.65
348nyd 25 7515.94 7221.20
349s 138 7500.95 7446.79
350v 17 7481.97utjmandat?

PartiFasta mandat i valkretsarnaMandat i den fiktiva utjämningsvalkretsen
m7680
c2531
fp2933
kds2026
mp00
nyd2125
s134138
v516

Om ett parti blir överrepresenterat (d.v.s. får fler fasta mandat totalt i valkretsarna än vad det får i utjämningsvalkretsen) så får det ändå behålla sina fasta valkretsmandat.

Utjämningsmandaten fördelas på partierna genom att de positioner i listan ovan som svarar mot fasta valkretsmandat tas bort, och från restlistan (som nu omfattar 39 mandat) fördelas de 39 utjämningsmandaten på de 39 första platserna

Utjämningsmandaten fördelas sedan till valkretsarna inom varje parti med uddatalsmetoden (utan jämkning)

4 utjämningsmandat för Moderata samlingspartiet (m)

ValkretsJfrtalNytt jfrtal
Stockholms län 8085.57 7438.72
Gävleborgs län 7997.33 4798.40
Hallands län 7995.00 5710.71
Stockholms kommun 7831.82 7007.42
Jönköpings län 7536.00Mandat på tur

6 utjämningsmandat för Centerpartiet (c)

ValkretsJfrtalNytt jfrtal
Västmanlands län11135.00 3711.67
Fyrstadskretsen 9845.00 3281.67
Göteborgs kommun 8508.00 2836.00
Stockholms län 8190.33 4914.20
Skaraborgs län 7666.00 4599.60
Kalmar län 7613.00 4567.80
Hallands län 7518.00Mandat på tur

4 utjämningsmandat för Folkpartiet liberalerna (fp)

ValkretsJfrtalNytt jfrtal
Älvsborgs läns södra 9641.00 3213.67
Kalmar län 9269.00 3089.67
Kronobergs län 7769.00 2589.67
Stockholms län 7712.00 6309.82
Bohuslän 7554.00Mandat på tur

6 utjämningsmandat för Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)

ValkretsJfrtalNytt jfrtal
Värmlands län11585.00 3861.67
Malmöhus län11053.00 3684.33
Västmanlands län10399.00 3466.33
Kronobergs län10091.00 3363.67
Södermanlands län 9970.00 3323.33
Uppsala län 9633.00 3211.00
Östergötlands län 7685.67Mandat på tur

4 utjämningsmandat för Ny demokrati (nyd)

ValkretsJfrtalNytt jfrtal
Örebro län11897.00 3965.67
Jönköpings län10378.00 3459.33
Kronobergs län 8594.00 2864.67
Västernorrlands län 8205.00 2735.00
Älvsborgs läns södra 7174.00Mandat på tur

4 utjämningsmandat för Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)

ValkretsJfrtalNytt jfrtal
Älvsborgs läns norra 8496.57 6608.44
Stockholms län 8250.86 7533.39
Södermanlands län 7920.56 6480.45
Malmöhus län 7865.56 6435.45
Stockholms kommun 7594.59Mandat på tur

11 utjämningsmandat för Vänsterpartiet (v)

ValkretsJfrtalNytt jfrtal
Gävleborgs län10940.00 3646.67
Fyrstadskretsen10557.00 3519.00
Östergötlands län10350.00 3450.00
Örebro län 9195.00 3065.00
Västernorrlands län 8781.00 2927.00
Västerbottens län 8774.00 2924.67
Kopparbergs län 8567.00 2855.67
Värmlands län 8546.00 2848.67
Stockholms län 7853.33 4712.00
Bohuslän 7741.00 2580.33
Uppsala län 7560.00 2520.00
Västmanlands län 7175.00Mandat på tur

Sammanställning

Hela riket, 310 fasta mandat samt 39 utjämningsmandat

Röstberättigade: 6413407, röstande: 5562920 (86.74 %), giltiga: 5470761
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)119939421.92 % 76 4 80
Centerpartiet (c)465175 8.50 % 25 6 31
Folkpartiet liberalerna (fp)499356 9.13 % 29 4 33
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)390351 7.14 % 20 6 26
Miljöpartiet (mp)185051 3.38 % - - -
Ny demokrati (nyd)368281 6.73 % 21 4 25
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)206276137.71 % 134 4 138
Vänsterpartiet (v)246905 4.51 % 5 11 16
Övriga partier (övr)53487 0.98 %

Stockholms kommun, 25 fasta mandat samt 1 utjämningsmandat

Röstberättigade: 514562, röstande: 440982 (85.70 %), giltiga: 433200
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)13314130.73 % 8 1 9
Centerpartiet (c)12656 2.92 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)4951011.43 % 3 - 3
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)21233 4.90 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)22979 5.30 % - - -
Ny demokrati (nyd)29485 6.81 % 2 - 2
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)12910829.80 % 8 - 8
Vänsterpartiet (v)30956 7.15 % 2 - 2
Övriga partier (övr)4132 0.95 %

Stockholms län, 32 fasta mandat samt 5 utjämningsmandat

Röstberättigade: 672729, röstande: 589080 (87.57 %), giltiga: 579256
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)18596832.10 % 11 1 12
Centerpartiet (c)24571 4.24 % 1 1 2
Folkpartiet liberalerna (fp)6940811.98 % 4 1 5
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)29548 5.10 % 2 - 2
Miljöpartiet (mp)22833 3.94 % - - -
Ny demokrati (nyd)47045 8.12 % 3 - 3
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)17326829.91 % 10 1 11
Vänsterpartiet (v)23560 4.07 % 1 1 2
Övriga partier (övr)3055 0.53 %

Uppsala län, 9 fasta mandat samt 2 utjämningsmandat

Röstberättigade: 195928, röstande: 170367 (86.95 %), giltiga: 167283
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)3687822.05 % 2 - 2
Centerpartiet (c)15107 9.03 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)1877111.22 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)9633 5.76 % - 1 1
Miljöpartiet (mp)7257 4.34 % - - -
Ny demokrati (nyd)12496 7.47 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)5898135.26 % 4 - 4
Vänsterpartiet (v)7560 4.52 % - 1 1
Övriga partier (övr)600 0.36 %

Södermanlands län, 9 fasta mandat samt 2 utjämningsmandat

Röstberättigade: 188757, röstande: 164631 (87.22 %), giltiga: 162051
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)2972218.34 % 2 - 2
Centerpartiet (c)12903 7.96 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)14587 9.00 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)9970 6.15 % - 1 1
Miljöpartiet (mp)4777 2.95 % - - -
Ny demokrati (nyd)11625 7.17 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)7128543.99 % 4 1 5
Vänsterpartiet (v)6093 3.76 % - - -
Övriga partier (övr)1089 0.67 %

Östergötlands län, 15 fasta mandat samt 1 utjämningsmandat

Röstberättigade: 305338, röstande: 266492 (87.28 %), giltiga: 261387
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)5519621.12 % 4 - 4
Centerpartiet (c)21738 8.32 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)21695 8.30 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)23057 8.82 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)7775 2.97 % - - -
Ny demokrati (nyd)17305 6.62 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)10146438.82 % 7 - 7
Vänsterpartiet (v)10350 3.96 % - 1 1
Övriga partier (övr)2807 1.07 %

Jönköpings län, 11 fasta mandat samt 1 utjämningsmandat

Röstberättigade: 229466, röstande: 203394 (88.64 %), giltiga: 200393
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)3768018.80 % 2 - 2
Centerpartiet (c)2203210.99 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)14756 7.36 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)3363716.79 % 2 - 2
Miljöpartiet (mp)4951 2.47 % - - -
Ny demokrati (nyd)10378 5.18 % - 1 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)6982334.84 % 5 - 5
Vänsterpartiet (v)5599 2.79 % - - -
Övriga partier (övr)1537 0.77 %

Kronobergs län, 6 fasta mandat samt 3 utjämningsmandat

Röstberättigade: 132718, röstande: 116359 (87.67 %), giltiga: 114359
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)2227719.48 % 2 - 2
Centerpartiet (c)1699414.86 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)7769 6.79 % - 1 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)10091 8.82 % - 1 1
Miljöpartiet (mp)3555 3.11 % - - -
Ny demokrati (nyd)8594 7.51 % - 1 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)3943034.48 % 3 - 3
Vänsterpartiet (v)4413 3.86 % - - -
Övriga partier (övr)1236 1.08 %

Kalmar län, 9 fasta mandat samt 2 utjämningsmandat

Röstberättigade: 184580, röstande: 160930 (87.19 %), giltiga: 158445
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)2890518.24 % 2 - 2
Centerpartiet (c)2283914.41 % 1 1 2
Folkpartiet liberalerna (fp)9269 5.85 % - 1 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)12449 7.86 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)4297 2.71 % - - -
Ny demokrati (nyd)10979 6.93 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)6269239.57 % 4 - 4
Vänsterpartiet (v)6099 3.85 % - - -
Övriga partier (övr)916 0.58 %

Gotlands län, 2 fasta mandat samt 0 utjämningsmandat

Röstberättigade: 43379, röstande: 37247 (85.86 %), giltiga: 36458
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)610516.75 % - - -
Centerpartiet (c)753220.66 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)2421 6.64 % - - -
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)1830 5.02 % - - -
Miljöpartiet (mp)1556 4.27 % - - -
Ny demokrati (nyd)2350 6.45 % - - -
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)1320836.23 % 1 - 1
Vänsterpartiet (v)1374 3.77 % - - -
Övriga partier (övr)82 0.22 %

Blekinge län, 6 fasta mandat samt 0 utjämningsmandat

Röstberättigade: 115334, röstande: 100899 (87.48 %), giltiga: 99208
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)1798618.13 % 1 - 1
Centerpartiet (c)8975 9.05 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)7403 7.46 % - - -
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)6170 6.22 % - - -
Miljöpartiet (mp)2808 2.83 % - - -
Ny demokrati (nyd)4601 4.64 % - - -
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)4567946.04 % 4 - 4
Vänsterpartiet (v)4114 4.15 % - - -
Övriga partier (övr)1472 1.48 %

Kristianstads län, 11 fasta mandat samt 0 utjämningsmandat

Röstberättigade: 219104, röstande: 187076 (85.38 %), giltiga: 183783
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)4486924.41 % 3 - 3
Centerpartiet (c)1888110.27 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)13010 7.08 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)13613 7.41 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)4570 2.49 % - - -
Ny demokrati (nyd)15209 8.28 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)6416634.91 % 4 - 4
Vänsterpartiet (v)4083 2.22 % - - -
Övriga partier (övr)5382 2.93 %

Fyrstadskretsen, 17 fasta mandat samt 2 utjämningsmandat

Röstberättigade: 351347, röstande: 302274 (86.03 %), giltiga: 296481
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)8930830.12 % 6 - 6
Centerpartiet (c)9845 3.32 % - 1 1
Folkpartiet liberalerna (fp)26512 8.94 % 2 - 2
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)15768 5.32 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)10762 3.63 % - - -
Ny demokrati (nyd)17545 5.92 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)10913336.81 % 7 - 7
Vänsterpartiet (v)10557 3.56 % - 1 1
Övriga partier (övr)7051 2.38 %

Malmöhus län, 11 fasta mandat samt 2 utjämningsmandat

Röstberättigade: 231023, röstande: 203382 (88.04 %), giltiga: 199992
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)5604428.02 % 4 - 4
Centerpartiet (c)15904 7.95 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)14686 7.34 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)11053 5.53 % - 1 1
Miljöpartiet (mp)4828 2.41 % - - -
Ny demokrati (nyd)13925 6.96 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)7079035.40 % 4 1 5
Vänsterpartiet (v)3512 1.76 % - - -
Övriga partier (övr)9250 4.63 %

Hallands län, 9 fasta mandat samt 1 utjämningsmandat

Röstberättigade: 190297, röstande: 167865 (88.21 %), giltiga: 164719
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)3997524.27 % 2 1 3
Centerpartiet (c)2255413.69 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)15004 9.11 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)11540 7.01 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)5299 3.22 % - - -
Ny demokrati (nyd)12200 7.41 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)5292032.13 % 3 - 3
Vänsterpartiet (v)4316 2.62 % - - -
Övriga partier (övr)911 0.55 %

Göteborgs kommun, 16 fasta mandat samt 1 utjämningsmandat

Röstberättigade: 321914, röstande: 275873 (85.70 %), giltiga: 270406
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)6760325.00 % 5 - 5
Centerpartiet (c)8508 3.15 % - 1 1
Folkpartiet liberalerna (fp)3274312.11 % 2 - 2
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)19733 7.30 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)12251 4.53 % - - -
Ny demokrati (nyd)19198 7.10 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)8965833.16 % 6 - 6
Vänsterpartiet (v)18454 6.82 % 1 - 1
Övriga partier (övr)2258 0.84 %

Bohuslän, 11 fasta mandat samt 1 utjämningsmandat

Röstberättigade: 227494, röstande: 199367 (87.64 %), giltiga: 195856
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)4319522.05 % 3 - 3
Centerpartiet (c)16221 8.28 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)2266211.57 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)17081 8.72 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)6908 3.53 % - - -
Ny demokrati (nyd)15514 7.92 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)6570633.55 % 4 - 4
Vänsterpartiet (v)7741 3.95 % - 1 1
Övriga partier (övr)828 0.42 %

Älvsborgs läns norra, 9 fasta mandat samt 1 utjämningsmandat

Röstberättigade: 191633, röstande: 168370 (87.86 %), giltiga: 165501
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)3155919.07 % 2 - 2
Centerpartiet (c)1824211.02 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)15164 9.16 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)15375 9.29 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)5284 3.19 % - - -
Ny demokrati (nyd)13056 7.89 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)5947635.94 % 3 1 4
Vänsterpartiet (v)6753 4.08 % - - -
Övriga partier (övr)592 0.36 %

Älvsborgs läns södra, 7 fasta mandat samt 1 utjämningsmandat

Röstberättigade: 134966, röstande: 119431 (88.49 %), giltiga: 117475
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)2410920.52 % 2 - 2
Centerpartiet (c)1350711.50 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)9641 8.21 % - 1 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)11390 9.70 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)3259 2.77 % - - -
Ny demokrati (nyd)7174 6.11 % - - -
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)4371037.21 % 3 - 3
Vänsterpartiet (v)3865 3.29 % - - -
Övriga partier (övr)820 0.70 %

Skaraborgs län, 10 fasta mandat samt 1 utjämningsmandat

Röstberättigade: 207783, röstande: 181710 (87.45 %), giltiga: 178912
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)3573219.97 % 2 - 2
Centerpartiet (c)2299812.85 % 1 1 2
Folkpartiet liberalerna (fp)13623 7.61 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)1872710.47 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)5015 2.80 % - - -
Ny demokrati (nyd)14597 8.16 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)6106334.13 % 4 - 4
Vänsterpartiet (v)6305 3.52 % - - -
Övriga partier (övr)852 0.48 %

Värmlands län, 10 fasta mandat samt 2 utjämningsmandat

Röstberättigade: 216907, röstande: 187300 (86.35 %), giltiga: 184819
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)3312417.92 % 2 - 2
Centerpartiet (c)1983310.73 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)13851 7.49 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)11585 6.27 % - 1 1
Miljöpartiet (mp)4862 2.63 % - - -
Ny demokrati (nyd)12944 7.00 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)7919942.85 % 5 - 5
Vänsterpartiet (v)8546 4.62 % - 1 1
Övriga partier (övr)875 0.47 %

Örebro län, 10 fasta mandat samt 2 utjämningsmandat

Röstberättigade: 207110, röstande: 180013 (86.92 %), giltiga: 177453
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)2780315.67 % 2 - 2
Centerpartiet (c)13875 7.82 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)16725 9.43 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)14753 8.31 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)4916 2.77 % - - -
Ny demokrati (nyd)11897 6.70 % - 1 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)7724143.53 % 5 - 5
Vänsterpartiet (v)9195 5.18 % - 1 1
Övriga partier (övr)1048 0.59 %

Västmanlands län, 9 fasta mandat samt 2 utjämningsmandat

Röstberättigade: 192220, röstande: 165195 (85.94 %), giltiga: 162451
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)2877617.71 % 2 - 2
Centerpartiet (c)11135 6.85 % - 1 1
Folkpartiet liberalerna (fp)15734 9.69 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)10399 6.40 % - 1 1
Miljöpartiet (mp)4530 2.79 % - - -
Ny demokrati (nyd)12221 7.52 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)7161044.08 % 5 - 5
Vänsterpartiet (v)7175 4.42 % - - -
Övriga partier (övr)871 0.54 %

Kopparbergs län, 11 fasta mandat samt 1 utjämningsmandat

Röstberättigade: 219969, röstande: 186524 (84.80 %), giltiga: 183087
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)2937216.04 % 2 - 2
Centerpartiet (c)2129711.63 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)13504 7.38 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)12371 6.76 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)5986 3.27 % - - -
Ny demokrati (nyd)13247 7.24 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)7656641.82 % 5 - 5
Vänsterpartiet (v)8567 4.68 % - 1 1
Övriga partier (övr)2177 1.19 %

Gävleborgs län, 11 fasta mandat samt 2 utjämningsmandat

Röstberättigade: 223896, röstande: 190976 (85.30 %), giltiga: 188011
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)2399212.76 % 1 1 2
Centerpartiet (c)2014510.71 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)14763 7.85 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)11458 6.09 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)6343 3.37 % - - -
Ny demokrati (nyd)11240 5.98 % 1 - 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)8817546.90 % 6 - 6
Vänsterpartiet (v)10940 5.82 % - 1 1
Övriga partier (övr)955 0.51 %

Västernorrlands län, 10 fasta mandat samt 2 utjämningsmandat

Röstberättigade: 202442, röstande: 175757 (86.82 %), giltiga: 173566
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)2254312.99 % 1 - 1
Centerpartiet (c)1961211.30 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)12741 7.34 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)12287 7.08 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)5346 3.08 % - - -
Ny demokrati (nyd)8205 4.73 % - 1 1
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)8322447.95 % 6 - 6
Vänsterpartiet (v)8781 5.06 % - 1 1
Övriga partier (övr)827 0.48 %

Jämtlands län, 5 fasta mandat samt 0 utjämningsmandat

Röstberättigade: 104700, röstande: 88683 (84.70 %), giltiga: 87337
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)1164113.33 % 1 - 1
Centerpartiet (c)1469916.83 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)5849 6.70 % - - -
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)4054 4.64 % - - -
Miljöpartiet (mp)2912 3.33 % - - -
Ny demokrati (nyd)4379 5.01 % - - -
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)3920144.88 % 3 - 3
Vänsterpartiet (v)4057 4.65 % - - -
Övriga partier (övr)545 0.62 %

Västerbottens län, 9 fasta mandat samt 1 utjämningsmandat

Röstberättigade: 189278, röstande: 163465 (86.36 %), giltiga: 161448
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)1751410.85 % 1 - 1
Centerpartiet (c)2033312.59 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)15974 9.89 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)13882 8.60 % 1 - 1
Miljöpartiet (mp)5250 3.25 % - - -
Ny demokrati (nyd)6221 3.85 % - - -
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)7310345.28 % 5 - 5
Vänsterpartiet (v)8774 5.43 % - 1 1
Övriga partier (övr)397 0.25 %

Norrbottens län, 10 fasta mandat samt 0 utjämningsmandat

Röstberättigade: 198533, röstande: 169278 (85.26 %), giltiga: 167424
PartiRöstetalAndelFasUtjTot
Moderata samlingspartiet (m)1837710.98 % 1 - 1
Centerpartiet (c)12239 7.31 % 1 - 1
Folkpartiet liberalerna (fp)11581 6.92 % 1 - 1
Kristdemokratiska samhällspartiet (kds)7664 4.58 % - - -
Miljöpartiet (mp)3942 2.35 % - - -
Ny demokrati (nyd)4651 2.78 % - - -
Arbetarepartiet socialdemokraterna (s)9288255.48 % 6 - 6
Vänsterpartiet (v)15166 9.06 % 1 - 1
Övriga partier (övr)922 0.55 %