Riksdagsvalet 1998

29 valkretsar, 310 fasta mandat, 39 utjämningsmandat. Partier med minst 4,00 % av de giltiga rösterna deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat. Partier med minst 12,00 % av de giltiga rösterna i en enskild valkrets deltar dock i fördelningen av de fasta mandaten i denna valkrets.

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan valkretsarna

Varje valkrets tilldelas ett antal fasta mandat (totalt 310 mandat) i proportion till antalet röstberättigade 1 november 1997 . Varje valkrets får ett fast valkretsmandat för varje gång som antalet personer som har rösträtt i valkretsen är jämnt delbart med 1/310 av antalet personer som har rösträtt totalt. Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen.

ValkretsRöstber.Mandat
Stockholms kommun545.852250,76728126
Stockholms län720.776340,02468 34
Uppsala län211.895100,00264 10
Södermanlands län189.69480,9546219
Östergötlands län309.520140,61109115
Jönköpings län242.054110,42631112
Kronobergs län134.41260,34500 6
Kalmar län182.55180,6174319
Gotlands län43.76320,06586 2
Blekinge län116.29250,4896416
Malmö kommun183.84280,6783819
Skåne läns västra191.16590,02406 9
Skåne läns södra235.302110,10758 11
Skåne läns norra och östra220.556100,41148 10
Hallands län201.15390,49555110
Göteborgs kommun337.149150,91533116
Västra Götalands läns västra235.705110,12660 11
Västra Götalands läns norra193.01290,11125 9
Västra Götalands läns södra135.40260,39174 6
Västra Götalands läns östra194.70090,19094 9
Värmlands län213.946100,09945 10
Örebro län207.18290,78016110
Västmanlands län191.41990,03605 9
Dalarnas län216.545100,22214 10
Gävleborgs län219.000100,33803 10
Västernorrlands län197.79490,33699 9
Jämtlands län102.85640,8553815
Västerbottens län195.29590,21902 9
Norrbottens län198.18290,35531 9
HELA RIKET6.567.014299 11310

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat i en viss valkrets markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan. I HELA RIKET, som inte är någon riktig valkrets, avser denna markering dock de partier som deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,4. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

HELA RIKET

Röstberättigade: 6.603.129   Summa avgivna röster: 5.374.588   Summa giltiga röster: 5.261.122   Valdeltagande: 81,39 %

PartiRöster% 
Moderata samlingspartiet (m)1.204.92622,90*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (s)1.914.42636,39*
Folkpartiet liberalerna (fp)248.0764,72*
Centerpartiet (c)269.7625,13*
Vänsterpartiet (v)631.01111,99*
Miljöpartiet de gröna (mp)236.6994,50*
Kristdemokraterna (kd)619.04611,77*
Övriga partier (övr)137.1762,61 

Stockholms kommun

Röstberättigade: 552.045   Summa avgivna röster: 446.963   Summa giltiga röster: 438.295   Valdeltagande: 80,96 %

Partiernas röstetalFördelning av de 26 fasta mandaten
PartiRöster% 
m147.59933,68*
s119.27027,21*
fp33.0277,54*
c7.4931,71*
v56.66312,93*
mp24.3625,56*
kd39.1008,92*
övr10.7812,46 
1m1105427,86f
2s185192,86f
3m249199,67f
4v140473,57f
5s239756,67f
6m329519,80f
7kd127928,57f
8s323854,00f
9fp123590,71f
10m421085,57f
11v218887,67f
12mp117401,43f
13s417038,57f
14m516399,89f
15m613418,09f
16s513252,22f
17kd213033,33f
18m711353,77f
19v311332,60f
20fp211009,00f
21s610842,73f
22m89839,93f
23s79174,62f
24m98682,29f
25mp28120,67f
26v48094,71f
27s87951,33 
28kd37820,00 
29m107768,37 
30m117028,52 
31s97015,88 
32fp36605,40 
33m126417,35 
34v56295,89 
35s106277,37 
36m135903,96 

Stockholms län

Röstberättigade: 730.818   Summa avgivna röster: 599.834   Summa giltiga röster: 587.932   Valdeltagande: 82,08 %

Partiernas röstetalFördelning av de 34 fasta mandaten
PartiRöster% 
m198.99533,85*
s180.07330,63*
fp35.1595,98*
c14.6922,50*
v54.3589,25*
mp25.6164,36*
kd65.18211,09*
övr13.8572,36 
1m1142139,29f
2s1128623,57f
3m266331,67f
4s260024,33f
5kd146558,57f
6m339799,00f
7v138827,14f
8s336014,60f
9m428427,86f
10s425724,71f
11fp125113,57f
12m522110,56f
13kd221727,33f
14s520008,11f
15mp118297,14f
16v218119,33f
17m618090,45f
18s616370,27f
19m715307,31f
20s713851,77f
21m813266,33f
22kd313036,40f
23s812004,87f
24fp211719,67f
25m911705,59f
26v310871,60f
27s910592,53f
28c110494,29f
29m1010473,42f
30s109477,53f
31m119475,95f
32kd49311,71f
33m128651,96f
34s118574,90f
35mp28538,67 
36m137959,80 
37s127829,26 
38v47765,43 
39m147370,19 
40kd57242,44 
41s137202,92 
42fp37031,80 
43m156861,90 
44s146669,37 
45m166419,19 

Uppsala län

Röstberättigade: 212.943   Summa avgivna röster: 174.338   Summa giltiga röster: 170.096   Valdeltagande: 81,87 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m40.54623,84*
s58.50334,39*
fp10.6166,24*
c9.8555,79*
v18.62010,95*
mp9.6585,68*
kd18.13510,66*
övr4.1632,45 
1s141787,86f
2m128961,43f
3s219501,00f
4m213515,33f
5v113300,00f
6kd112953,57f
7s311700,60f
8s48357,57f
9m38109,20f
10fp17582,86f
11c17039,29 
12mp16898,57 
13s56500,33 
14v26206,67 
15kd26045,00 
16m45792,29 
17s65318,45 
18m54505,11 
19s74500,23 
20s83900,20 
21v33724,00 

Södermanlands län

Röstberättigade: 190.583   Summa avgivna röster: 155.899   Summa giltiga röster: 152.473   Valdeltagande: 81,80 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m29.49919,35*
s66.14743,38*
fp6.2654,11*
c7.3304,81*
v16.52810,84*
mp7.4364,88*
kd16.65710,92*
övr2.6111,71 
1s147247,86f
2s222049,00f
3m121070,71f
4s313229,40f
5kd111897,86f
6v111805,71f
7m29833,00f
8s49449,57f
9s57349,67f
10s66013,36 
11m35899,80 
12kd25552,33 
13v25509,33 
14mp15311,43 
15c15235,71 
16s75088,23 
17fp14475,00 
18s84409,80 
19m44214,14 
20s93891,00 
21s103481,42 

Östergötlands län

Röstberättigade: 310.449   Summa avgivna röster: 255.882   Summa giltiga röster: 249.757   Valdeltagande: 82,42 %

Partiernas röstetalFördelning av de 15 fasta mandaten
PartiRöster% 
m54.96722,01*
s92.79537,15*
fp9.5363,82*
c12.8425,14*
v27.76711,12*
mp11.9494,78*
kd32.82113,14*
övr7.0802,83 
1s166282,14f
2m139262,14f
3s230931,67f
4kd123443,57f
5v119833,57f
6s318559,00f
7m218322,33f
8s413256,43f
9m310993,40f
10kd210940,33f
11s510310,56f
12v29255,67f
13c19172,86f
14mp18535,00f
15s68435,91f
16m47852,43 
17s77138,08 
18fp16811,43 
19kd36564,20 
20s86186,33 
21m56107,44 
22v35553,40 
23s95458,53 
24m64997,00 
25s104883,95 
26kd44688,71 
27s114418,81 

Jönköpings län

Röstberättigade: 243.306   Summa avgivna röster: 203.637   Summa giltiga röster: 199.750   Valdeltagande: 83,70 %

Partiernas röstetalFördelning av de 12 fasta mandaten
PartiRöster% 
m36.82018,43*
s68.77334,43*
fp6.4093,21*
c13.3656,69*
v17.5338,78*
mp7.2453,63*
kd45.46222,76*
övr4.1432,07 
1s149123,57f
2kd132472,86f
3m126300,00f
4s222924,33f
5kd215154,00f
6s313754,60f
7v112523,57f
8m212273,33f
9s49824,71f
10c19546,43f
11kd39092,40f
12s57641,44f
13m37364,00 
14kd46494,57 
15s66252,09 
16v25844,33 
17s75290,23 
18m45260,00 
19mp15175,00 
20kd55051,33 
21s84584,87 
22fp14577,86 
23c24455,00 
24kd64132,91 

Kronobergs län

Röstberättigade: 134.758   Summa avgivna röster: 110.875   Summa giltiga röster: 108.852   Valdeltagande: 82,28 %

Partiernas röstetalFördelning av de 6 fasta mandaten
PartiRöster% 
m21.85920,08*
s39.73936,51*
fp3.2002,94*
c10.4579,61*
v11.67710,73*
mp4.5144,15*
kd15.72614,45*
övr1.6801,54 
1s128385,00f
2m115613,57f
3s213246,33f
4kd111232,86f
5v18340,71f
6s37947,80f
7c17469,29 
8m27286,33 
9s45677,00 
10kd25242,00 
11s54415,44 
12m34371,80 
13v23892,33 
14s63612,64 
15c23485,67 
16mp13224,29 
17kd33145,20 
18m43122,71 

Kalmar län

Röstberättigade: 182.631   Summa avgivna röster: 148.954   Summa giltiga röster: 145.502   Valdeltagande: 81,56 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m26.65118,32*
s57.27539,36*
fp4.1162,83*
c13.4099,22*
v16.74211,51*
mp5.6693,90*
kd19.40813,34*
övr2.2321,53 
1s140910,71f
2s219091,67f
3m119036,43f
4kd113862,86f
5v111958,57f
6s311455,00f
7c19577,86f
8m28883,67f
9s48182,14f
10kd26469,33 
11s56363,89 
12v25580,67 
13m35330,20 
14s65206,82 
15c24469,67 
16s74405,77 
17mp14049,29 
18kd33881,60 
19s83818,33 
20m43807,29 
21s93369,12 

Gotlands län

Röstberättigade: 44.000   Summa avgivna röster: 35.117   Summa giltiga röster: 34.201   Valdeltagande: 79,81 %

Partiernas röstetalFördelning av de 2 fasta mandaten
PartiRöster% 
m6.57219,22*
s11.88534,75*
fp1.1683,42*
c5.11914,97*
v3.69210,80*
mp1.9565,72*
kd2.9738,69*
övr8362,44 
1s18489,29f
2m14694,29f
3s23961,67 
4c13656,43 
5v12637,14 
6s32377,00 
7m22190,67 
8kd12123,57 
9c21706,33 
10s41697,86 
11mp11397,14 
12s51320,56 

Blekinge län

Röstberättigade: 116.861   Summa avgivna röster: 96.175   Summa giltiga röster: 93.756   Valdeltagande: 82,30 %

Partiernas röstetalFördelning av de 6 fasta mandaten
PartiRöster% 
m18.04019,24*
s39.76242,41*
fp3.4013,63*
c4.9235,25*
v12.28213,10*
mp3.6723,92*
kd10.33011,02*
övr1.3461,44 
1s128401,43f
2s213254,00f
3m112885,71f
4v18772,86f
5s37952,40f
6kd17378,57f
7m26013,33 
8s45680,29 
9s54418,00 
10v24094,00 
11s63614,73 
12m33608,00 
13c13516,43 
14kd23443,33 
15s73058,62 
16s82650,80 
17mp12622,86 
18m42577,14 

Malmö kommun

Röstberättigade: 186.036   Summa avgivna röster: 143.785   Summa giltiga röster: 140.635   Valdeltagande: 77,29 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m38.93027,68*
s58.97941,94*
fp4.9883,55*
c1.4981,07*
v12.0718,58*
mp4.9893,55*
kd10.7527,65*
övr8.4285,99 
1s142127,86f
2m127807,14f
3s219659,67f
4m212976,67f
5s311795,80f
6v18622,14f
7s48425,57f
8m37786,00f
9kd17680,00f
10s56553,22 
11m45561,43 
12s65361,73 
13s74536,85 
14m54325,56 
15v24023,67 
16s83931,93 
17kd23584,00 
18mp13563,57 
19fp13562,86 
20m63539,09 
21s93469,35 

Skåne läns västra

Röstberättigade: 192.823   Summa avgivna röster: 152.778   Summa giltiga röster: 149.286   Valdeltagande: 79,23 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m39.90326,73*
s55.54537,21*
fp6.2104,16*
c6.2274,17*
v12.3478,27*
mp4.9133,29*
kd14.96310,02*
övr9.1786,15 
1s139675,00f
2m128502,14f
3s218515,00f
4m213301,00f
5s311109,00f
6kd110687,86f
7v18819,29f
8m37980,60f
9s47935,00f
10s56171,67 
11m45700,43 
12s65049,55 
13kd24987,67 
14c14447,86 
15fp14435,71 
16m54433,67 
17s74272,69 
18v24115,67 
19s83703,00 
20m63627,55 
21mp13509,29 

Skåne läns södra

Röstberättigade: 236.248   Summa avgivna röster: 197.335   Summa giltiga röster: 192.722   Valdeltagande: 83,53 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
m59.61330,93*
s68.37535,48*
fp10.5635,48*
c7.6343,96*
v13.4947,00*
mp7.4123,85*
kd18.0759,38*
övr7.5563,92 
1s148839,29f
2m142580,71f
3s222791,67f
4m219871,00f
5s313675,00f
6kd112910,71f
7m311922,60f
8s49767,86f
9v19638,57f
10m48516,14f
11s57597,22f
12fp17545,00 
13m56623,67 
14s66215,91 
15kd26025,00 
16c15452,86 
17m65419,36 
18mp15294,29 
19s75259,62 
20m74585,62 
21s84558,33 

Skåne läns norra och östra

Röstberättigade: 221.415   Summa avgivna röster: 175.102   Summa giltiga röster: 170.449   Valdeltagande: 79,08 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m43.07825,27*
s60.41535,44*
fp6.7383,95*
c10.9886,45*
v15.3589,01*
mp6.2983,69*
kd22.65113,29*
övr4.9232,89 
1s143153,57f
2m130770,00f
3s220138,33f
4kd116179,29f
5m214359,33f
6s312083,00f
7v110970,00f
8s48630,71f
9m38615,60f
10c17848,57f
11kd27550,33 
12s56712,78 
13m46154,00 
14s65492,27 
15v25119,33 
16fp14812,86 
17m54786,44 
18s74647,31 
19kd34530,20 
20mp14498,57 
21s84027,67 

Hallands län

Röstberättigade: 203.289   Summa avgivna röster: 168.377   Summa giltiga röster: 164.049   Valdeltagande: 82,83 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m40.51024,69*
s52.18531,81*
fp7.0884,32*
c13.7488,38*
v14.0428,56*
mp6.4793,95*
kd21.03812,82*
övr8.9595,46 
1s137275,00f
2m128935,71f
3s217395,00f
4kd115027,14f
5m213503,33f
6s310437,00f
7v110030,00f
8c19820,00f
9m38102,00f
10s47455,00f
11kd27012,67 
12s55798,33 
13m45787,14 
14fp15062,86 
15s64744,09 
16v24680,67 
17mp14627,86 
18c24582,67 
19m54501,11 
20kd34207,60 
21s74014,23 

Göteborgs kommun

Röstberättigade: 340.402   Summa avgivna röster: 268.649   Summa giltiga röster: 263.181   Valdeltagande: 78,92 %

Partiernas röstetalFördelning av de 16 fasta mandaten
PartiRöster% 
m67.99825,84*
s77.24129,35*
fp17.4046,61*
c4.3751,66*
v39.28014,93*
mp15.0405,71*
kd31.70412,05*
övr10.1393,85 
1s155172,14f
2m148570,00f
3v128057,14f
4s225747,00f
5m222666,00f
6kd122645,71f
7s315448,20f
8m313599,60f
9v213093,33f
10fp112431,43f
11s411034,43f
12mp110742,86f
13kd210568,00f
14m49714,00f
15s58582,33f
16v37856,00f
17m57555,33 
18s67021,91 
19kd36340,80 
20m66181,64 
21s75941,62 
22fp25801,33 
23v45611,43 
24m75230,62 
25s85149,40 
26mp25013,33 
27s94543,59 

Västra Götalands läns västra

Röstberättigade: 237.709   Summa avgivna röster: 196.326   Summa giltiga röster: 192.059   Valdeltagande: 82,59 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
m41.38021,55*
s64.78433,73*
fp10.7585,60*
c8.5094,43*
v22.10111,51*
mp8.5754,46*
kd29.20615,21*
övr6.7463,51 
1s146274,29f
2m129557,14f
3s221594,67f
4kd120861,43f
5v115786,43f
6m213793,33f
7s312956,80f
8kd29735,33f
9s49254,86f
10m38276,00f
11fp17684,29f
12v27367,00 
13s57198,22 
14mp16125,00 
15c16077,86 
16m45911,43 
17s65889,45 
18kd35841,20 
19s74983,38 
20m54597,78 
21v34420,20 

Västra Götalands läns norra

Röstberättigade: 194.484   Summa avgivna röster: 160.652   Summa giltiga röster: 157.292   Valdeltagande: 82,60 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m28.11717,88*
s57.00236,24*
fp6.8634,36*
c10.1816,47*
v20.21912,85*
mp7.6124,84*
kd23.82815,15*
övr3.4702,21 
1s140715,71f
2m120083,57f
3s219000,67f
4kd117020,00f
5v114442,14f
6s311400,40f
7m29372,33f
8s48143,14f
9kd27942,67f
10c17272,14 
11v26739,67 
12s56333,56 
13m35623,40 
14mp15437,14 
15s65182,00 
16fp14902,14 
17kd34765,60 
18s74384,77 
19v34043,80 
20m44016,71 
21s83800,13 

Västra Götalands läns södra

Röstberättigade: 135.883   Summa avgivna röster: 112.402   Summa giltiga röster: 109.793   Valdeltagande: 82,72 %

Partiernas röstetalFördelning av de 6 fasta mandaten
PartiRöster% 
m22.14420,17*
s39.79136,24*
fp4.0043,65*
c7.7817,09*
v12.71911,58*
mp5.0794,63*
kd16.77515,28*
övr1.5001,37 
1s128422,14f
2m115817,14f
3s213263,67f
4kd111982,14f
5v19085,00f
6s37958,20f
7m27381,33 
8s45684,43 
9kd25591,67 
10c15557,86 
11m34428,80 
12s54421,22 
13v24239,67 
14mp13627,86 
15s63617,36 
16kd33355,00 
17m43163,43 
18s73060,85 

Västra Götalands läns östra

Röstberättigade: 195.000   Summa avgivna röster: 159.759   Summa giltiga röster: 156.392   Valdeltagande: 81,93 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m30.25419,34*
s56.47536,11*
fp6.0343,86*
c12.6068,06*
v17.60511,26*
mp6.1963,96*
kd24.55615,70*
övr2.6661,70 
1s140339,29f
2m121610,00f
3s218825,00f
4kd117540,00f
5v112575,00f
6s311295,00f
7m210084,67f
8c19004,29f
9kd28185,33f
10s48067,86 
11s56275,00 
12m36050,80 
13v25868,33 
14s65134,09 
15kd34911,20 
16mp14425,71 
17s74344,23 
18m44322,00 
19fp14310,00 
20c24202,00 
21s83765,00 

Värmlands län

Röstberättigade: 213.949   Summa avgivna röster: 173.231   Summa giltiga röster: 169.723   Valdeltagande: 80,97 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m31.14618,35*
s69.67441,05*
fp6.8284,02*
c10.8156,37*
v23.89414,08*
mp6.9104,07*
kd18.21910,73*
övr2.2371,32 
1s149767,14f
2s223224,67f
3m122247,14f
4v117067,14f
5s313934,80f
6kd113013,57f
7m210382,00f
8s49953,43f
9v27964,67f
10s57741,56f
11c17725,00 
12s66334,00 
13m36229,20 
14kd26073,00 
15s75359,54 
16mp14935,71 
17fp14877,14 
18v34778,80 
19s84644,93 
20m44449,43 
21s94098,47 

Örebro län

Röstberättigade: 207.533   Summa avgivna röster: 169.872   Summa giltiga röster: 166.371   Valdeltagande: 81,85 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m27.80816,71*
s69.96742,05*
fp7.9374,77*
c8.3054,99*
v22.66013,62*
mp7.1874,32*
kd18.73211,26*
övr3.7752,27 
1s149976,43f
2s223322,33f
3m119862,86f
4v116185,71f
5s313993,40f
6kd113380,00f
7s49995,29f
8m29269,33f
9s57774,11f
10v27553,33f
11s66360,64 
12kd26244,00 
13c15932,14 
14fp15669,29 
15m35561,60 
16s75382,08 
17mp15133,57 
18s84664,47 
19v34532,00 
20s94115,71 
21m43972,57 

Västmanlands län

Röstberättigade: 191.892   Summa avgivna röster: 154.291   Summa giltiga röster: 150.609   Valdeltagande: 80,41 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m29.90219,85*
s61.84141,06*
fp6.7914,51*
c7.0434,68*
v20.05213,31*
mp6.5474,35*
kd16.26010,80*
övr2.1731,44 
1s144172,14f
2m121358,57f
3s220613,67f
4v114322,86f
5s312368,20f
6kd111614,29f
7m29967,33f
8s48834,43f
9s56871,22f
10v26684,00 
11m35980,40 
12s65621,91 
13kd25420,00 
14c15030,71 
15fp14850,71 
16s74757,00 
17mp14676,43 
18m44271,71 
19s84122,73 
20v34010,40 
21s93637,71 

Dalarnas län

Röstberättigade: 216.539   Summa avgivna röster: 173.970   Summa giltiga röster: 169.773   Valdeltagande: 80,34 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m28.69116,90*
s66.69639,29*
fp5.7313,38*
c10.9086,43*
v25.11814,80*
mp8.6365,09*
kd19.37311,41*
övr4.6202,72 
1s147640,00f
2s222232,00f
3m120493,57f
4v117941,43f
5kd113837,86f
6s313339,20f
7m29563,67f
8s49528,00f
9v28372,67f
10c17791,43f
11s57410,67 
12kd26457,67 
13mp16168,57 
14s66063,27 
15m35738,20 
16s75130,46 
17v35023,60 
18s84446,40 
19m44098,71 
20fp14093,57 
21s93923,29 

Gävleborgs län

Röstberättigade: 218.826   Summa avgivna röster: 173.685   Summa giltiga röster: 170.128   Valdeltagande: 79,37 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m23.70013,93*
s72.37442,54*
fp6.0093,53*
c11.8776,98*
v28.22016,59*
mp8.6355,08*
kd16.5159,71*
övr2.7981,64 
1s151695,71f
2s224124,67f
3v120157,14f
4m116928,57f
5s314474,80f
6kd111796,43f
7s410339,14f
8v29406,67f
9c18483,57f
10s58041,56f
11m27900,00 
12s66579,45 
13mp16167,86 
14v35644,00 
15s75567,23 
16kd25505,00 
17s84824,93 
18m34740,00 
19fp14292,14 
20s94257,29 
21v44031,43 

Västernorrlands län

Röstberättigade: 197.362   Summa avgivna röster: 160.950   Summa giltiga röster: 157.892   Valdeltagande: 81,55 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m21.61613,69*
s71.25745,13*
fp5.6783,60*
c10.4916,64*
v23.30414,76*
mp6.4154,06*
kd16.07210,18*
övr3.0591,94 
1s150897,86f
2s223752,33f
3v116645,71f
4m115440,00f
5s314251,40f
6kd111480,00f
7s410179,57f
8s57917,44f
9v27768,00f
10c17493,57 
11m27205,33 
12s66477,91 
13s75481,31 
14kd25357,33 
15s84750,47 
16v34660,80 
17mp14582,14 
18m34323,20 
19s94191,59 
20fp14055,71 
21s103750,37 

Jämtlands län

Röstberättigade: 102.340   Summa avgivna röster: 82.379   Summa giltiga röster: 81.025   Valdeltagande: 80,50 %

Partiernas röstetalFördelning av de 5 fasta mandaten
PartiRöster% 
m11.15613,77*
s33.43641,27*
fp2.2452,77*
c9.80712,10*
v12.31815,20*
mp4.5925,67*
kd6.1887,64*
övr1.2831,58 
1s123882,86f
2s211145,33f
3v18798,57f
4m17968,57f
5c17005,00f
6s36687,20 
7s44776,57 
8kd14420,00 
9v24106,00 
10m23718,67 
11s53715,11 
12mp13280,00 
13c23269,00 
14s63039,64 
15s72572,00 

Västerbottens län

Röstberättigade: 194.978   Summa avgivna röster: 161.033   Summa giltiga röster: 158.852   Valdeltagande: 82,59 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m18.51811,66*
s68.22542,95*
fp8.5305,37*
c10.4876,60*
v24.80015,61*
mp7.7304,87*
kd17.93811,29*
övr2.6241,65 
1s148732,14f
2s222741,67f
3v117714,29f
4s313645,00f
5m113227,14f
6kd112812,86f
7s49746,43f
8v28266,67f
9s57580,56f
10c17490,71 
11s66202,27 
12m26172,67 
13fp16092,86 
14kd25979,33 
15mp15521,43 
16s75248,08 
17v34960,00 
18s84548,33 
19s94013,24 
20m33703,60 
21s103590,79 

Norrbottens län

Röstberättigade: 198.027   Summa avgivna röster: 162.338   Summa giltiga röster: 160.277   Valdeltagande: 81,98 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m18.91411,80*
s75.94247,38*
fp4.7802,98*
c6.9974,37*
v35.54722,18*
mp5.3773,35*
kd10.4076,49*
övr2.3131,44 
1s154244,29f
2v125390,71f
3s225314,00f
4s315188,40f
5m113510,00f
6v211849,00f
7s410848,86f
8s58438,00f
9kd17433,57f
10v37109,40 
11s66903,82 
12m26304,67 
13s75841,69 
14v45078,14 
15s85062,80 
16c14997,86 
17s94467,18 
18s103996,95 
19v53949,67 
20mp13840,71 
21m33782,80 

Samtliga valkretsar

PartiFasta
Moderata samlingspartiet77
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna130
Folkpartiet liberalerna7
Centerpartiet10
Vänsterpartiet43
Miljöpartiet de gröna5
Kristdemokraterna38

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan partierna

För att avgöra hur många mandat som ett parti skall ha sammanlagt skall den jämkade uddatalsmetoden tilllämpas på HELA RIKET som en (fiktiv) valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att partiet skall få en representation som svarar mot dess andel av samtliga röster i HELA RIKET. Om ett parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten har fått fler mandat än vad som behövs för att det skall vara proportionellt representerat, skall man vid fördelningen av utjämningsmandaten bortse från partiet och de mandat det har fått.

HELA RIKET

Röstberättigade: 6.603.129   Summa avgivna röster: 5.374.588   Summa giltiga röster: 5.261.122   Valdeltagande: 81,39 %

Partiernas röstetalFördelning av de 39 utjämningsmandaten
PartiRöster% 
m1.204.92622,90*
s1.914.42636,39*
fp248.0764,72*
c269.7625,13*
v631.01111,99*
mp236.6994,50*
kd619.04611,77*
övr137.1762,61 
1s11367447,14 
2m1860661,43 
3s2638142,00 
4v1450722,14 
5kd1442175,71 
6m2401642,00 
7s3382885,20 
8s4273489,43 
9m3240985,20 
10s5212714,00 
11v2210337,00 
12kd2206348,67 
13c1192687,14 
14fp1177197,14 
15s6174038,73 
16m4172132,29 
17mp1169070,71 
18s7147263,54 
19m5133880,67 
20s8127628,40 
21v3126202,20 
22kd3123809,20 
23s9112613,29 
24m6109538,73 
25s10100759,26 
26m792686,62 
27s1191163,14 
28v490144,43 
29c289920,67 
30kd488435,14 
31s1283235,91 
32fp282692,00 
33m880328,40 
34mp278899,67 
35s1376577,04 
36s1470904,67 
37m970878,00 
38v570112,33 
39kd568782,89 
40s1566014,69 
41m1063417,16 
42s1661755,68 
43s1758012,91 
44m1157377,43 
45v657364,64 
46kd656276,91 
47s1854697,89 
48c353952,40 
49m1252388,09 
50s1951741,24 
51fp349615,20 
52s2049087,85 
53v748539,31 
54m1348197,04 
55kd747618,92 
56mp347339,80 
57s2146693,32 
58m1444626,89 
59s2244521,53 
60s2342542,80 
61v842067,40 
62m1541549,17 
63kd841269,73 
64s2440732,47 
65s2539069,92 
66m1638868,58 
67c438537,43 
68s2637537,76 
69v937118,29 
70m1736512,91 
71kd936414,47 
72s2736121,25 
73fp435439,43 
74s2834807,75 
75m1834426,46 
76mp433814,14 
77s2933586,42 
78v1033211,11 
79kd1032581,37 
80m1932565,57 
81s3032447,90 
82s3131384,03 
83m2030895,54 
84s3230387,71 
85v1130048,14 
86c529973,56 
87kd1129478,38 
88s3329452,71 
89m2129388,44 
90s3428573,52 
91m2228021,53 
92s3527745,30 
93fp527564,00 
94v1227435,26 
95s3626963,75 
96kd1226915,04 
97m2326776,13 
98mp526299,89 
99s3726225,01 
100m2425636,72 
101s3825525,68 
102v1325240,44 
103s3924862,68 
104kd1324761,84 
105m2524590,33 
106c624523,82 
107s4024233,24 
108s4123634,89 
109m2623626,00 
110v1423370,78 
111s4223065,37 
112kd1422927,63 
113m2722734,45 
114fp622552,36 
115s4322522,66 
116s4422004,90 
117m2821907,75 
118v1521759,00 
119mp621518,09u
120s4521510,40 
121kd1521346,41 
122m2921139,05 
123s4621037,65 
124c720750,92 
125s4720585,23 
126m3020422,47 
127v1620355,19 
128s4820151,85 
129kd1619969,23 
130m3119752,89 
131s4919736,35 
132s5019337,64 
133m3219125,81 
134v1719121,55 
135fp719082,77 
136s5118954,71 
137kd1718758,97 
138s5218586,66 
139m3318537,32 
140s5318232,63 
141mp718207,62u
142v1818028,89 
143c817984,13 
144m3417983,97 
145s5417891,83 
146kd1817687,03 
147s5517563,54 
148m3517462,70 
149s5617247,08 
150v1917054,35 
151m3616970,79 
152s5716941,82 
153kd1916730,97 
154s5816647,18 
155fp816538,40u
156m3716505,84 
157s5916362,62 
158v2016179,77 
159s6016087,61 
160m3816065,68 
161kd2015872,97 
162c915868,35 
163s6115821,70 
164mp815779,93u
165m3915648,39 
166s6215564,44 
167v2115390,51 
168s6315315,41 
169m4015252,23 
170kd2115098,68 
171s6415074,22 
172m4114875,63 
173s6514840,51 
174v2214674,67 
175s6614613,94 
176fp914592,71u
177m4214517,18 
178kd2214396,42 
179s6714394,18 
180c1014198,00 
181s6814180,93 
182m4314175,60 
183v2314022,47 
184s6913973,91 
185mp913923,47u
186m4413849,72 
187s7013772,85 
188kd2313756,58 
189s7113577,49 
190m4513538,49 
191v2413425,77 
192s7213387,59 
193m4613240,95 
194s7313202,94 
195kd2413171,19 
196fp1013056,63u
197s7413023,31 
198m4712956,19 
199v2512877,78 
200s7512848,50 
201c1112845,81u
202m4812683,43 
203s7612678,32 
204kd2512633,59 
205s7712512,59 
206mp1012457,84u
207m4912421,92 
208v2612372,76 
209s7812351,14 
210s7912193,80 
211m5012170,97 
212kd2612138,16 
213s8012040,42 
214m5111929,96 
215v2711905,87 
216s8111890,84 
217fp1111813,14u
218s8211744,94 
219c1211728,78u
220m5211698,31 
221kd2711680,11 
222s8311602,58 
223m5311475,49 
224v2811472,93 
225s8411463,63 
226s8511327,96 
227mp1111271,38u
228m5411260,99 
229kd2811255,38 
230s8611195,47 
231v2911070,37 
232s8711066,05 
233m5511054,37 
234s8810939,58 
235kd2910860,46 
236m5610855,19 
237s8910815,97 
238c1310790,48u
239fp1210785,91u
240s9010695,12 
241v3010695,10 
242m5710663,06 
243s9110576,94 
244kd3010492,31 
245m5810477,62 
246s9210461,34 
247s9310348,25 
248v3110344,44 
249m5910298,51 
250mp1210291,26u
251s9410237,57 
252kd3110148,30 
253s9510129,24 
254m6010125,43 
255s9610023,17 
256v3210016,05 
257c149991,19u
258m619958,07 
259fp139923,04u
260s979919,31 
261kd329826,13 
262s989817,57 
263m629796,15 
264s999717,90 
265v339707,86 
266m639639,41 
267s1009620,23 
268s1019524,51 
269kd339523,78 
270m649487,61 
271mp139467,96u
272s1029430,67 
273v349418,07 
274m659340,51 
275s1039338,66 
276c159302,14u
277s1049248,43 
278kd349239,49 
279m669197,91 
280fp149188,00u
281s1059159,93 
282v359145,09 
283s1069073,11 
284m679059,59 
285s1078987,92 
286kd358971,68 
287m688925,38 
288s1088904,31 
289v368887,48 
290s1098822,24 
291m698795,08 
292mp148766,63u
293s1108741,67 
294kd368718,96 
295c168702,00u
296m708668,53 
297s1118662,56 
298v378643,99 
299s1128584,87 
300fp158554,34u
301m718545,57 
302s1138508,56 
303kd378480,08 
304s1148433,59 
305m728426,06 
306v388413,48 
307s1158359,94 
308m738309,83 
309s1168287,56 
310kd388253,95 
311s1178216,42 
312m748196,78 
313v398194,95 
314c178174,61u
315mp158162,03u
316s1188146,49 
317m758086,75 
318s1198077,75 
319kd398039,56u
320s1208010,15 
321fp168002,45u
322v407987,48 
323m767979,64 
324s1217943,68 
325s1227878,30 
326m777875,33 
327kd407836,03u
328s1237813,98 
329v417790,26 
330m787773,72u
331s1247750,71 
332c187707,49u
333s1257688,46 
334m797674,69u
335kd417642,54u
336mp167635,45u
337s1267627,20 
338v427602,54 
339m807578,15u
340s1277566,90 
341fp177517,45u
342s1287507,55 
343m817484,01u
344kd427458,39u
345s1297449,13 
346v437423,66 
347m827392,18u
348s1307391,61 
349s1317334,97u
350m837302,58 
351c197290,86 
352kd437282,89 
353s1327279,19 
354v447253,00 
355s1337224,25 
356m847215,13 
357mp177172,70 
358s1347170,13 
359m857129,74 
360s1357116,83 

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan valkretsarna

Av de utjämningsmandat som ett parti har fått tillförs det första den valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten har större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående mandat tillförs ett efter ett den valkrets där partiet för varje gång har störst jämförelsetal vid en fortsatt tillämpning av den jämkade uddatalsmetoden på partiets röstetal i valkretsarna. I en valkrets där partiet inte har fått något fast valkretsmandat skall dock jämförelsetalet vid tilldelningen av det första mandatet vara lika med partiets röstetal.

Moderata samlingspartiet (m)
78Stockholms län (13)7959,80
79Gävleborgs län (2)7900,00
80Östergötlands län (4)7852,43
81Stockholms kommun (10)7768,37
82Göteborgs kommun (5)7555,33
83Västra Götalands läns södra (2)7381,33
84Stockholms län (14)7370,19
85Jönköpings län (3)7364,00
86Kronobergs län (2)7286,33
87Västernorrlands län (2)7205,33
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (s)
131Västra Götalands läns östra (4)8067,86
132Stockholms kommun (8)7951,33
133Stockholms län (12)7829,26
134Dalarnas län (5)7410,67
135Stockholms län (13)7202,92
136Västra Götalands läns västra (5)7198,22
Folkpartiet liberalerna (fp)
8Skåne läns södra (1)10563,00
9Östergötlands län (1)9536,00
10Västerbottens län (1)8530,00
11Örebro län (1)7937,00
12Hallands län (1)7088,00
13Stockholms län (3)7031,80
14Västra Götalands läns norra (1)6863,00
15Värmlands län (1)6828,00
16Västmanlands län (1)6791,00
17Skåne läns norra och östra (1)6738,00
18Stockholms kommun (3)6605,40
19Jönköpings län (1)6409,00
20Södermanlands län (1)6265,00
21Skåne läns västra (1)6210,00
22Västra Götalands läns östra (1)6034,00
Centerpartiet (c)
11Värmlands län (1)10815,00
12Västernorrlands län (1)10491,00
13Västerbottens län (1)10487,00
14Kronobergs län (1)10457,00
15Västra Götalands läns norra (1)10181,00
16Uppsala län (1)9855,00
17Västra Götalands läns västra (1)8509,00
18Örebro län (1)8305,00
19Västra Götalands läns södra (1)7781,00
20Skåne läns södra (1)7634,00
21Stockholms kommun (1)7493,00
22Södermanlands län (1)7330,00
23Västmanlands län (1)7043,00
Vänsterpartiet (v)
44Stockholms län (4)7765,43
45Västra Götalands läns västra (2)7367,00
46Norrbottens län (3)7109,40
47Västra Götalands läns norra (2)6739,67
48Västmanlands län (2)6684,00
Miljöpartiet de gröna (mp)
6Uppsala län (1)9658,00
7Dalarnas län (1)8636,00
8Gävleborgs län (1)8635,00
9Västra Götalands läns västra (1)8575,00
10Stockholms län (2)8538,67
11Västerbottens län (1)7730,00
12Västra Götalands läns norra (1)7612,00
13Södermanlands län (1)7436,00
14Skåne läns södra (1)7412,00
15Jönköpings län (1)7245,00
16Örebro län (1)7187,00
17Värmlands län (1)6910,00
18Västmanlands län (1)6547,00
19Hallands län (1)6479,00
20Västernorrlands län (1)6415,00
21Skåne läns norra och östra (1)6298,00
Kristdemokraterna (kd)
39Stockholms kommun (3)7820,00
40Skåne läns norra och östra (2)7550,33
41Stockholms län (5)7242,44
42Hallands län (2)7012,67
43Östergötlands län (3)6564,20
44Jönköpings län (4)6494,57
45Kalmar län (2)6469,33
46Dalarnas län (2)6457,67
47Göteborgs kommun (3)6340,80

Slutlig sammanställning av mandatfördelningen

Valkretsmsfpcvmpkdsumma
Stockholms kommun91107-72-2---4-42-221326228
Stockholms län1211311-112131-13-311241534438
Uppsala län3-34-41-1-111-1-111-110212
Södermanlands län2-25-5------1-1-111-19110
Östergötlands län3146-6-111-12-21-12-215217
Jönköpings län2-25-5---1-11-1-113-312113
Kronobergs län1-13-3----111-1---1-1617
Kalmar län2-24-4---1-11-1---1-19-9
Gotlands län1-11-1---------------2-2
Blekinge län1-13-3------1-1---1-16-6
Malmö kommun3-34-4------1-1---1-19-9
Skåne läns västra3-34-4------1-1---1-19-9
Skåne läns södra4-45-5-11---1-1-111-111213
Skåne läns norra och östra3-34-4-111-11-1---11210212
Hallands län3-34-4-111-11-1---11210212
Göteborgs kommun4155-51-1---3-31-12-216117
Västra Götalands läns västra3-34-41-1-111-1-112-211213
Västra Götalands läns norra2-24-4-11-111-1-112-29312
Västra Götalands läns södra1-13-3------1-1---1-16-6
Västra Götalands läns östra2-2314---1-11-1---2-29110
Värmlands län2-25-5-11-112-2---1-110212
Örebro län2-25-5-11-112-2-111-110313
Västmanlands län2-25-5-11---1-1---1-19110
Dalarnas län2-24-4---1-12-2-111-110111
Gävleborgs län1125-5---1-12-2-111-110212
Västernorrlands län1-15-5----112-2---1-19110
Jämtlands län1-12-2---1-11-1------5-5
Västerbottens län1-15-5-11-112-2-111-19312
Norrbottens län1-15-5------2-2---1-19-9
HELA RIKET775821301131710171081843-43511163844231039349