Europaparlamentsvalet 1999

1 valkrets, 22 fasta mandat. Partier med minst 4,00 % av de giltiga rösterna deltar i fördelningen av de fasta mandaten.

Fördelning av de 22 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,4. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

HELA RIKET

Röstberättigade: 6.664.205   Summa avgivna röster: 2.588.514   Summa giltiga röster: 2.529.437   Valdeltagande: 38,84 %

PartiRöster% 
Moderata samlingspartiet (m)524.75520,75*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (s)657.49725,99*
Folkpartiet liberalerna (fp)350.33913,85*
Centerpartiet (c)151.4425,99*
Vänsterpartiet (v)400.07315,82*
Miljöpartiet de gröna (mp)239.9469,49*
Kristdemokraterna (kd)193.3547,64*
Allianspartiet (ap)750,00 
Crisis (cr)30,00 
Dust (du)30,00 
Europeiska arbetarpartiet (eap)990,00 
Hej du partiet (hdp)720,00 
Kommunistiska Förbundet (kf)320,00 
Oberoende Liberaler (ol)240,00 
Partiet för naturens lag (nl)4350,02 
Republikanerna (rep)330,00 
Rättvisepartiet Socialisterna (rps)1.4300,06 
Strandskyddspartiet (ssp)470,00 
Sverigedemokraterna (sd)8.5680,34 
Vikingapartiet Sverige ut ur EU (vp)640,00 
Älta Skol- och Idrottsparti (äsi)210,00 
Övriga partier (övr)1.1250,04 
Partiernas röstetalFördelning av de 22 fasta mandaten
PartiRöster% 
m524.75520,75*
s657.49725,99*
fp350.33913,85*
c151.4425,99*
v400.07315,82*
mp239.9469,49*
kd193.3547,64*
ap750,00 
cr30,00 
du30,00 
eap990,00 
hdp720,00 
kf320,00 
ol240,00 
nl4350,02 
rep330,00 
rps1.4300,06 
ssp470,00 
sd8.5680,34 
vp640,00 
äsi210,00 
övr1.1250,04 
1s1469640,71f
2m1374825,00f
3v1285766,43f
4fp1250242,14f
5s2219165,67f
6m2174918,33f
7mp1171390,00f
8kd1138110,00f
9v2133357,67f
10s3131499,40f
11fp2116779,67f
12c1108172,86f
13m3104951,00f
14s493928,14f
15v380014,60f
16mp279982,00f
17m474965,00f
18s573055,22f
19fp370067,80f
20kd264451,33f
21s659772,45f
22m558306,11f
23v457153,29 
24s750576,69 
25c250480,67 
26fp450048,43 
27mp347989,20 
28m647705,00 
29v544452,56 
30s843833,13 
31m740365,77 
32fp538926,56 
33s938676,29 

Slutlig sammanställning av mandatfördelningen

Valkretsmsfpcvmpkd
HELA RIKET5631322