Val till Linköpings kommunfullmäktige 2002

3 valkretsar, 79 fasta mandat.

Fördelning av de 79 fasta mandaten mellan valkretsarna

Varje valkrets tilldelas ett antal fasta mandat (totalt 79 mandat) i proportion till antalet röstberättigade 1 november 2001 . Varje valkrets får ett fast valkretsmandat för varje gång som antalet personer som har rösträtt i valkretsen är jämnt delbart med 1/79 av antalet personer som har rösträtt totalt. Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen.

ValkretsRöstber.Mandat
Nordväst32.695240,62560125
Sydväst37.000270,86809128
Nordost35.192260,50632 26
HELA KOMMUNEN104.88777 279

Fördelning av de 79 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat i en viss valkrets markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan. I HELA KOMMUNEN, som inte är någon riktig valkrets, avser denna markering dock de partier som deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,4. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

HELA KOMMUNEN

Röstberättigade: 104.940   Summa avgivna röster: 84.947   Summa giltiga röster: 82.858   Valdeltagande: 80,95 %

PartiRöster% 
Moderata samlingspartiet (m)14.01716,92*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (s)31.55138,08*
Folkpartiet liberalerna (fp)10.04612,12*
Centerpartiet (c)5.8797,10*
Vänsterpartiet (v)5.5216,66*
Miljöpartiet de gröna (mp)4.2385,11*
Kristdemokraterna (kd)7.5899,16*
Linköpingspartiet (lkp)1.9002,29*
Socialistiska partiet (sp)2670,32*
Sveriges pensionärers intresseparti (spi)1.2861,55*
Övriga partier (övr)5640,68 

Nordväst

Röstberättigade: 32.501   Summa avgivna röster: 25.688   Summa giltiga röster: 24.973   Valdeltagande: 79,04 %

Partiernas röstetalFördelning av de 25 fasta mandaten
PartiRöster% 
m3.52514,12*
s10.71342,90*
fp2.73710,96*
c1.5976,39*
v1.8897,56*
mp1.3485,40*
kd1.9007,61*
lkp5672,27*
sp830,33*
spi4671,87*
övr1470,59 
1s17652,14f
2s23571,00f
3m12517,86f
4s32142,60f
5fp11955,00f
6s41530,43f
7kd11357,14f
8v11349,29f
9s51190,33f
10m21175,00f
11c11140,71f
12s6973,91f
13mp1962,86f
14fp2912,33f
15s7824,08f
16s8714,20f
17m3705,00f
18kd2633,33f
19s9630,18f
20v2629,67f
21s10563,84f
22fp3547,40f
23c2532,33f
24s11510,14f
25m4503,57f
26s12465,78 
27mp2449,33 
28s13428,52 
29lkp1405,00 
30s14396,78 
31m5391,67 
32fp4391,00 
33kd3380,00 
34v3377,80 
35s15369,41 
36s16345,58 

Sydväst

Röstberättigade: 37.105   Summa avgivna röster: 30.295   Summa giltiga röster: 29.607   Valdeltagande: 81,65 %

Partiernas röstetalFördelning av de 28 fasta mandaten
PartiRöster% 
m5.21117,60*
s10.26334,66*
fp3.76912,73*
c2.4308,21*
v2.1047,11*
mp1.7325,85*
kd2.8109,49*
lkp6372,15*
sp810,27*
spi3891,31*
övr1810,61 
1s17330,71f
2m13722,14f
3s23421,00f
4fp12692,14f
5s32052,60f
6kd12007,14f
7m21737,00f
8c11735,71f
9v11502,86f
10s41466,14f
11fp21256,33f
12mp11237,14f
13s51140,33f
14m31042,20f
15kd2936,67f
16s6933,00f
17c2810,00f
18s7789,46f
19fp3753,80f
20m4744,43f
21v2701,33f
22s8684,20f
23s9603,71f
24m5579,00f
25mp2577,33f
26kd3562,00f
27s10540,16f
28fp4538,43f
29s11488,71 
30c3486,00 
31m6473,73 
32lkp1455,00 
33s12446,22 
34v3420,80 
35fp5418,78 
36s13410,52 
37kd4401,43 
38m7400,85 
39s14380,11 

Nordost

Röstberättigade: 35.334   Summa avgivna röster: 28.964   Summa giltiga röster: 28.278   Valdeltagande: 81,97 %

Partiernas röstetalFördelning av de 26 fasta mandaten
PartiRöster% 
m5.28118,68*
s10.57537,40*
fp3.54012,52*
c1.8526,55*
v1.5285,40*
mp1.1584,10*
kd2.87910,18*
lkp6962,46*
sp1030,36*
spi4301,52*
övr2360,83 
1s17553,57f
2m13772,14f
3s23525,00f
4fp12528,57f
5s32115,00f
6kd12056,43f
7m21760,33f
8s41510,71f
9c11322,86f
10fp21180,00f
11s51175,00f
12v11091,43f
13m31056,20f
14s6961,36f
15kd2959,67f
16mp1827,14f
17s7813,46f
18m4754,43f
19fp3708,00f
20s8705,00f
21s9622,06f
22c2617,33f
23m5586,78f
24kd3575,80f
25s10556,58f
26v2509,33f
27fp4505,71 
28s11503,57 
29lkp1497,14 
30m6480,09 
31s12459,78 
32s13423,00 
33kd4411,29 
34m7406,23 
35fp5393,33 
36s14391,67 

Samtliga valkretsar

PartiFasta
Moderata samlingspartiet14
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna31
Folkpartiet liberalerna10
Centerpartiet6
Vänsterpartiet6
Miljöpartiet de gröna4
Kristdemokraterna8

Slutlig sammanställning av mandatfördelningen

Valkretsmsfpcvmpkdsumma
Nordväst4113221225
Sydväst5104222328
Nordost5103221326
HELA KOMMUNEN143110664879