Riksdagsvalet 2002

29 valkretsar, 310 fasta mandat, 39 utjämningsmandat. Partier med minst 4,00 % av de giltiga rösterna deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat. Partier med minst 12,00 % av de giltiga rösterna i en enskild valkrets deltar dock i fördelningen av de fasta mandaten i denna valkrets.

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan valkretsarna

Varje valkrets tilldelas ett antal fasta mandat (totalt 310 mandat) i proportion till antalet röstberättigade 1 november 2001 . Varje valkrets får ett fast valkretsmandat för varje gång som antalet personer som har rösträtt i valkretsen är jämnt delbart med 1/310 av antalet personer som har rösträtt totalt. Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen.

ValkretsRöstber.Mandat
Stockholms kommun571.518260,47620127
Stockholms län764.445350,41376 35
Uppsala län220.264100,20397 10
Södermanlands län191.85980,8880819
Östergötlands län313.903140,54190115
Jönköpings län244.683110,33521 11
Kronobergs län134.82360,24582 6
Kalmar län180.97680,38391 8
Gotlands län44.13720,04470 2
Blekinge län116.59850,40153 5
Malmö kommun194.43990,00760 9
Skåne läns västra196.74490,11438 9
Skåne läns södra242.700110,24335 11
Skåne läns norra och östra221.314100,25262 10
Hallands län207.99190,63541110
Göteborgs kommun355.139160,45221117
Västra Götalands läns västra242.485110,23339 11
Västra Götalands läns norra195.06190,03642 9
Västra Götalands läns södra136.85660,34001 6
Västra Götalands läns östra193.39180,9590519
Värmlands län210.78390,76476110
Örebro län207.48990,61216110
Västmanlands län192.59680,9222219
Dalarnas län213.24890,87895110
Gävleborgs län216.381100,02409 10
Västernorrlands län192.32680,9097219
Jämtlands län100.34040,6483615
Västerbottens län195.09490,03795 9
Norrbottens län194.10880,9922719
HELA RIKET6.691.691297 13310

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat i en viss valkrets markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan. I HELA RIKET, som inte är någon riktig valkrets, avser denna markering dock de partier som deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,4. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

HELA RIKET

Röstberättigade: 6.722.152   Summa avgivna röster: 5.385.430   Summa giltiga röster: 5.303.212   Valdeltagande: 80,11 %

PartiRöster% 
Moderata samlingspartiet (m)809.04115,26*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (s)2.113.56039,85*
Folkpartiet liberalerna (fp)710.31213,39*
Centerpartiet (c)328.4286,19*
Vänsterpartiet (v)444.8548,39*
Miljöpartiet de gröna (mp)246.3924,65*
Kristdemokraterna (kd)485.2359,15*
Norrbottenspartiet (nbp)14.8540,28 
Övriga partier (övr)150.5362,84 

Stockholms kommun

Röstberättigade: 573.936   Summa avgivna röster: 463.253   Summa giltiga röster: 458.005   Valdeltagande: 80,72 %

Partiernas röstetalFördelning av de 27 fasta mandaten
PartiRöster% 
m96.20521,01*
s143.64031,36*
fp89.51019,54*
c8.1091,77*
v49.79510,87*
mp31.0276,77*
kd30.2286,60*
övr9.4912,07 
1s1102600,00f
2m168717,86f
3fp163935,71f
4s247880,00f
5v135567,86f
6m232068,33f
7fp229836,67f
8s328728,00f
9mp122162,14f
10kd121591,43f
11s420520,00f
12m319241,00f
13fp317902,00f
14v216598,33f
15s515960,00f
16m413743,57f
17s613058,18f
18fp412787,14f
19s711049,23f
20m510689,44f
21mp210342,33f
22kd210076,00f
23v39959,00f
24fp59945,56f
25s89576,00f
26m68745,91f
27s98449,41f
28fp68137,27 
29s107560,00 
30m77400,38 
31v47113,57 
32fp76885,38 
33s116840,00 
34m86413,67 
35s126245,22 
36mp36205,40 
37kd36045,60 
38fp85967,33 
39c15792,14 

Stockholms län

Röstberättigade: 770.595   Summa avgivna röster: 625.033   Summa giltiga röster: 617.187   Valdeltagande: 81,11 %

Partiernas röstetalFördelning av de 35 fasta mandaten
PartiRöster% 
m138.45622,43*
s206.56033,47*
fp113.48518,39*
c16.4772,67*
v43.2687,01*
mp30.0054,86*
kd54.8728,89*
övr14.0642,28 
1s1147542,86f
2m198897,14f
3fp181060,71f
4s268853,33f
5m246152,00f
6s341312,00f
7kd139194,29f
8fp237828,33f
9v130905,71f
10s429508,57f
11m327691,20f
12s522951,11f
13fp322697,00f
14mp121432,14f
15m419779,43f
16s618778,18f
17kd218290,67f
18fp416212,14f
19s715889,23f
20m515384,00f
21v214422,67f
22s813770,67f
23fp512609,44f
24m612586,91f
25s912150,59f
26c111769,29f
27kd310974,40f
28s1010871,58f
29m710650,46f
30fp610316,82f
31mp210001,67f
32s119836,19f
33m89230,40f
34s128980,87f
35fp78729,62f
36v38653,60 
37s138262,40 
38m98144,47 
39kd47838,86 
40s147650,37 
41fp87565,67 
42m107287,16 
43s157122,76 
44fp96675,59 
45s166663,23 

Uppsala län

Röstberättigade: 221.831   Summa avgivna röster: 179.352   Summa giltiga röster: 176.402   Valdeltagande: 80,85 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m26.48215,01*
s66.03537,43*
fp27.59415,64*
c12.0026,80*
v14.3728,15*
mp10.0625,70*
kd15.6468,87*
övr4.2092,39 
1s147167,86f
2s222011,67f
3fp119710,00f
4m118915,71f
5s313207,00f
6kd111175,71f
7v110265,71f
8s49433,57f
9fp29198,00f
10m28827,33f
11c18572,86 
12s57337,22 
13mp17187,14 
14s66003,18 
15fp35518,80 
16m35296,40 
17kd25215,33 
18s75079,62 
19v24790,67 
20s84402,33 
21c24000,67 

Södermanlands län

Röstberättigade: 193.186   Summa avgivna röster: 154.731   Summa giltiga röster: 152.435   Valdeltagande: 80,09 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m20.00013,12*
s72.09247,29*
fp18.10411,88*
c8.3775,50*
v10.8627,13*
mp7.3464,82*
kd12.6558,30*
övr2.9991,97 
1s151494,29f
2s224030,67f
3s314418,40f
4m114285,71f
5fp112931,43f
6s410298,86f
7kd19039,29f
8s58010,22f
9v17758,57f
10m26666,67 
11s66553,82 
12fp26034,67 
13c15983,57 
14s75545,54 
15mp15247,14 
16s84806,13 
17s94240,71 
18kd24218,33 
19m34000,00 
20s103794,32 
21fp33620,80 

Östergötlands län

Röstberättigade: 314.858   Summa avgivna röster: 255.545   Summa giltiga röster: 250.926   Valdeltagande: 81,16 %

Partiernas röstetalFördelning av de 15 fasta mandaten
PartiRöster% 
m36.92714,72*
s105.94342,22*
fp29.65411,82*
c15.2546,08*
v18.2227,26*
mp12.0464,80*
kd25.78410,28*
övr7.0962,83 
1s175673,57f
2s235314,33f
3m126376,43f
4s321188,60f
5fp121181,43f
6kd118417,14f
7s415134,71f
8v113015,71f
9m212309,00f
10s511771,44f
11c110895,71f
12fp29884,67f
13s69631,18f
14mp18604,29f
15kd28594,67f
16s78149,46 
17m37385,40 
18s87062,87 
19s96231,94 
20v26074,00 
21fp35930,80 
22s105575,95 
23m45275,29 
24kd35156,80 
25c25084,67 
26s115044,90 
27s124606,22 

Jönköpings län

Röstberättigade: 245.648   Summa avgivna röster: 201.837   Summa giltiga röster: 198.982   Valdeltagande: 82,17 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
m25.26712,70*
s78.67039,54*
fp17.9789,03*
c14.5107,29*
v11.4175,74*
mp6.4003,22*
kd40.31620,26*
övr4.4242,22 
1s156192,86f
2kd128797,14f
3s226223,33f
4m118047,86f
5s315734,00f
6kd213438,67f
7fp112841,43f
8s411238,57f
9c110364,29f
10s58741,11f
11m28422,33f
12v18155,00 
13kd38063,20 
14s67151,82 
15s76051,54 
16fp25992,67 
17kd45759,43 
18s85244,67 
19m35053,40 
20c24836,67 
21s94627,65 

Kronobergs län

Röstberättigade: 135.126   Summa avgivna röster: 109.416   Summa giltiga röster: 107.726   Valdeltagande: 80,97 %

Partiernas röstetalFördelning av de 6 fasta mandaten
PartiRöster% 
m15.20014,11*
s43.69640,56*
fp10.5389,78*
c11.74610,90*
v7.8647,30*
mp4.3544,04*
kd11.69510,86*
övr2.6332,44 
1s131211,43f
2s214565,33f
3m110857,14f
4s38739,20f
5c18390,00f
6kd18353,57f
7fp17527,14 
8s46242,29 
9v15617,14 
10m25066,67 
11s54855,11 
12s63972,36 
13c23915,33 
14kd23898,33 
15fp23512,67 
16s73361,23 
17mp13110,00 
18m33040,00 

Kalmar län

Röstberättigade: 181.444   Summa avgivna röster: 146.562   Summa giltiga röster: 144.228   Valdeltagande: 80,78 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
m18.33112,71*
s63.08943,74*
fp12.8658,92*
c15.36010,65*
v10.5197,29*
mp5.2103,61*
kd16.11211,17*
övr2.7421,90 
1s145063,57f
2s221029,67f
3m113093,57f
4s312617,80f
5kd111508,57f
6c110971,43f
7fp19189,29f
8s49012,71f
9v17513,57 
10s57009,89 
11m26110,33 
12s65735,36 
13kd25370,67 
14c25120,00 
15s74853,00 
16fp24288,33 
17s84205,93 
18mp13721,43 

Gotlands län

Röstberättigade: 44.364   Summa avgivna röster: 35.078   Summa giltiga röster: 34.336   Valdeltagande: 79,07 %

Partiernas röstetalFördelning av de 2 fasta mandaten
PartiRöster% 
m4.80814,00*
s14.02440,84*
fp2.7017,87*
c5.36715,63*
v2.9118,48*
mp1.8985,53*
kd2.2426,53*
övr3851,12 
1s110017,14f
2s24674,67f
3c13833,57 
4m13434,29 
5s32804,80 
6v12079,29 
7s42003,43 
8fp11929,29 
9c21789,00 
10m21602,67 
11kd11601,43 
12s51558,22 

Blekinge län

Röstberättigade: 116.776   Summa avgivna röster: 96.166   Summa giltiga röster: 94.558   Valdeltagande: 82,35 %

Partiernas röstetalFördelning av de 5 fasta mandaten
PartiRöster% 
m12.46713,18*
s43.17845,66*
fp10.47011,07*
c5.7776,11*
v7.8278,28*
mp3.6313,84*
kd8.3198,80*
övr2.8893,06 
1s130841,43f
2s214392,67f
3m18905,00f
4s38635,60f
5fp17478,57f
6s46168,29 
7kd15942,14 
8v15590,71 
9s54797,56 
10m24155,67 
11c14126,43 
12s63925,27 
13fp23490,00 
14s73321,38 
15s82878,53 

Malmö kommun

Röstberättigade: 196.338   Summa avgivna röster: 149.384   Summa giltiga röster: 147.134   Valdeltagande: 76,09 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m24.23516,47*
s62.33842,37*
fp20.32213,81*
c1.7011,16*
v11.1727,59*
mp6.3104,29*
kd7.7935,30*
övr13.2639,01 
1s144527,14f
2s220779,33f
3m117310,71f
4fp114515,71f
5s312467,60f
6s48905,43f
7m28078,33f
8v17980,00f
9s56926,44f
10fp26774,00 
11s65667,09 
12kd15566,43 
13m34847,00 
14s74795,23 
15mp14507,14 
16s84155,87 
17fp34064,40 
18v23724,00 
19s93666,94 
20m43462,14 
21s103280,95 

Skåne läns västra

Röstberättigade: 198.083   Summa avgivna röster: 153.144   Summa giltiga röster: 150.449   Valdeltagande: 77,31 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m26.42017,56*
s60.46440,19*
fp20.55113,66*
c6.9084,59*
v8.2955,51*
mp5.0153,33*
kd12.1548,08*
övr10.6427,07 
1s143188,57f
2s220154,67f
3m118871,43f
4fp114679,29f
5s312092,80f
6m28806,67f
7kd18681,43f
8s48637,71f
9fp26850,33f
10s56718,22 
11v15925,00 
12s65496,73 
13m35284,00 
14c14934,29 
15s74651,08 
16fp34110,20 
17kd24051,33 
18s84030,93 
19m43774,29 
20mp13582,14 
21s93556,71 

Skåne läns södra

Röstberättigade: 243.795   Summa avgivna röster: 201.268   Summa giltiga röster: 198.228   Valdeltagande: 82,56 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
m39.65220,00*
s75.45938,07*
fp31.27015,77*
c8.2704,17*
v10.8765,49*
mp8.0784,08*
kd13.2346,68*
övr11.3895,75 
1s153899,29f
2m128322,86f
3s225153,00f
4fp122335,71f
5s315091,80f
6m213217,33f
7s410779,86f
8fp210423,33f
9kd19452,86f
10s58384,33f
11m37930,40f
12v17768,57 
13s66859,91 
14fp36254,00 
15c15907,14 
16s75804,54 
17mp15770,00 
18m45664,57 
19s85030,60 
20fp44467,14 
21s94438,76 

Skåne läns norra och östra

Röstberättigade: 222.738   Summa avgivna röster: 172.875   Summa giltiga röster: 169.421   Valdeltagande: 77,61 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m29.90717,65*
s66.48839,24*
fp19.77611,67*
c11.9607,06*
v9.4985,61*
mp5.9783,53*
kd18.66411,02*
övr7.1504,22 
1s147491,43f
2s222162,67f
3m121362,14f
4fp114125,71f
5kd113331,43f
6s313297,60f
7m29969,00f
8s49498,29f
9c18542,86f
10s57387,56f
11v16784,29 
12fp26592,00 
13kd26221,33 
14s66044,36 
15m35981,40 
16s75114,46 
17s84432,53 
18m44272,43 
19mp14270,00 
20c23986,67 
21fp33955,20 

Hallands län

Röstberättigade: 210.128   Summa avgivna röster: 171.268   Summa giltiga röster: 168.247   Valdeltagande: 81,51 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m29.26417,39*
s60.29535,84*
fp23.41513,92*
c15.9089,46*
v9.9955,94*
mp6.5783,91*
kd16.7209,94*
övr6.0723,61 
1s143067,86f
2m120902,86f
3s220098,33f
4fp116725,00f
5s312059,00f
6kd111942,86f
7c111362,86f
8m29754,67f
9s48613,57f
10fp27805,00f
11v17139,29 
12s56699,44 
13m35852,80 
14kd25573,33 
15s65481,36 
16c25302,67 
17mp14698,57 
18fp34683,00 
19s74638,08 
20m44180,57 
21s84019,67 

Göteborgs kommun

Röstberättigade: 357.876   Summa avgivna röster: 277.489   Summa giltiga röster: 273.056   Valdeltagande: 77,54 %

Partiernas röstetalFördelning av de 17 fasta mandaten
PartiRöster% 
m47.58617,43*
s90.54733,16*
fp49.18718,01*
c5.1151,87*
v32.40511,87*
mp17.6576,47*
kd23.5198,61*
övr7.0402,58 
1s164676,43f
2fp135133,57f
3m133990,00f
4s230182,33f
5v123146,43f
6s318109,40f
7kd116799,29f
8fp216395,67f
9m215862,00f
10s412935,29f
11mp112612,14f
12v210801,67f
13s510060,78f
14fp39837,40f
15m39517,20f
16s68231,55f
17kd27839,67f
18fp47026,71 
19s76965,15 
20m46798,00 
21v36481,00 
22s86036,47 
23mp25885,67 
24fp55465,22 
25s95326,29 
26m55287,33 
27s104765,63 

Västra Götalands läns västra

Röstberättigade: 244.764   Summa avgivna röster: 198.956   Summa giltiga röster: 195.816   Valdeltagande: 81,28 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
m29.46715,05*
s72.45037,00*
fp31.26015,96*
c10.5565,39*
v15.3897,86*
mp8.4094,29*
kd22.83111,66*
övr5.4542,79 
1s151750,00f
2s224150,00f
3fp122328,57f
4m121047,86f
5kd116307,86f
6s314490,00f
7v110992,14f
8fp210420,00f
9s410350,00f
10m29822,33f
11s58050,00f
12kd27610,33 
13c17540,00 
14s66586,36 
15fp36252,00 
16mp16006,43 
17m35893,40 
18s75573,08 
19v25129,67 
20s84830,00 
21kd34566,20 

Västra Götalands läns norra

Röstberättigade: 196.050   Summa avgivna röster: 158.424   Summa giltiga röster: 155.668   Valdeltagande: 80,81 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m18.86012,12*
s64.05041,15*
fp19.20012,33*
c11.9157,65*
v13.2988,54*
mp6.6874,30*
kd18.20311,69*
övr3.4552,22 
1s145750,00f
2s221350,00f
3fp113714,29f
4m113471,43f
5kd113002,14f
6s312810,00f
7v19498,57f
8s49150,00f
9c18510,71f
10s57116,67 
11fp26400,00 
12m26286,67 
13kd26067,67 
14s65822,73 
15s74926,92 
16mp14776,43 
17v24432,67 
18s84270,00 
19c23971,67 
20fp33840,00 
21m33772,00 

Västra Götalands läns södra

Röstberättigade: 137.338   Summa avgivna röster: 111.555   Summa giltiga röster: 109.469   Valdeltagande: 81,23 %

Partiernas röstetalFördelning av de 6 fasta mandaten
PartiRöster% 
m15.21813,90*
s44.82240,94*
fp11.95110,92*
c8.7908,03*
v8.1887,48*
mp4.2243,86*
kd13.54612,37*
övr2.7302,49 
1s132015,71f
2s214940,67f
3m110870,00f
4kd19675,71f
5s38964,40f
6fp18536,43f
7s46403,14 
8c16278,57 
9v15848,57 
10m25072,67 
11s54980,22 
12kd24515,33 
13s64074,73 
14fp23983,67 
15s73447,85 
16m33043,60 
17mp13017,14 
18s82988,13 

Västra Götalands läns östra

Röstberättigade: 193.865   Summa avgivna röster: 156.101   Summa giltiga röster: 153.484   Valdeltagande: 80,52 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m21.32813,90*
s62.57040,77*
fp15.2739,95*
c15.0449,80*
v11.6347,58*
mp5.7143,72*
kd18.85912,29*
övr3.0621,99 
1s144692,86f
2s220856,67f
3m115234,29f
4kd113470,71f
5s312514,00f
6fp110909,29f
7c110745,71f
8s48938,57f
9v18310,00f
10m27109,33 
11s56952,22 
12kd26286,33 
13s65688,18 
14fp25091,00 
15c25014,67 
16s74813,08 
17m34265,60 
18s84171,33 
19mp14081,43 
20v23878,00 
21kd33771,80 

Värmlands län

Röstberättigade: 210.795   Summa avgivna röster: 168.368   Summa giltiga röster: 165.413   Valdeltagande: 79,87 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m20.49912,39*
s71.71543,36*
fp18.96311,46*
c15.1619,17*
v14.3618,68*
mp6.6083,99*
kd13.4068,10*
övr4.7002,84 
1s151225,00f
2s223905,00f
3m114642,14f
4s314343,00f
5fp113545,00f
6c110829,29f
7v110257,86f
8s410245,00f
9kd19575,71f
10s57968,33f
11m26833,00 
12s66519,55 
13fp26321,00 
14s75516,54 
15c25053,67 
16v24787,00 
17s84781,00 
18mp14720,00 
19kd24468,67 
20s94218,53 
21m34099,80 

Örebro län

Röstberättigade: 208.071   Summa avgivna röster: 169.058   Summa giltiga röster: 166.597   Valdeltagande: 81,25 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m17.90810,75*
s77.53546,54*
fp18.73711,25*
c10.6796,41*
v14.8778,93*
mp6.9514,17*
kd15.0469,03*
övr4.8642,92 
1s155382,14f
2s225845,00f
3s315507,00f
4fp113383,57f
5m112791,43f
6s411076,43f
7kd110747,14f
8v110626,43f
9s58615,00f
10c17627,86f
11s67048,64 
12fp26245,67 
13m25969,33 
14s75964,23 
15s85169,00 
16kd25015,33 
17mp14965,00 
18v24959,00 
19s94560,88 
20s104080,79 
21fp33747,40 

Västmanlands län

Röstberättigade: 193.665   Summa avgivna röster: 151.926   Summa giltiga röster: 149.321   Valdeltagande: 78,45 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m18.48812,38*
s67.15344,97*
fp19.85513,30*
c8.5385,72*
v13.0108,71*
mp6.5044,36*
kd11.9578,01*
övr3.8162,56 
1s147966,43f
2s222384,33f
3fp114182,14f
4s313430,60f
5m113205,71f
6s49593,29f
7v19292,86f
8kd18540,71f
9s57461,44f
10fp26618,33 
11m26162,67 
12s66104,82 
13c16098,57 
14s75165,62 
15mp14645,71 
16s84476,87 
17v24336,67 
18kd23985,67 
19fp33971,00 
20s93950,18 
21m33697,60 

Dalarnas län

Röstberättigade: 213.691   Summa avgivna röster: 166.172   Summa giltiga röster: 163.012   Valdeltagande: 77,76 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m18.86211,57*
s71.36443,78*
fp15.8809,74*
c16.0939,87*
v15.4829,50*
mp7.5994,66*
kd12.5067,67*
övr5.2263,21 
1s150974,29f
2s223788,00f
3s314272,80f
4m113472,86f
5c111495,00f
6fp111342,86f
7v111058,57f
8s410194,86f
9kd18932,86f
10s57929,33f
11s66487,64 
12m26287,33 
13s75489,54 
14mp15427,86 
15c25364,33 
16fp25293,33 
17v25160,67 
18s84757,60 
19s94197,88 
20kd24168,67 
21m33772,40 

Gävleborgs län

Röstberättigade: 216.052   Summa avgivna röster: 167.774   Summa giltiga röster: 164.934   Valdeltagande: 77,65 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m15.4809,39*
s74.15544,96*
fp16.54810,03*
c17.18710,42*
v18.41211,16*
mp7.4514,52*
kd12.2307,42*
övr3.4712,10 
1s152967,86f
2s224718,33f
3s314831,00f
4v113151,43f
5c112276,43f
6fp111820,00f
7m111057,14f
8s410593,57f
9kd18735,71f
10s58239,44f
11s66741,36 
12v26137,33 
13c25729,00 
14s75704,23 
15fp25516,00 
16mp15322,14 
17m25160,00 
18s84943,67 
19s94362,06 
20kd24076,67 
21s103902,89 

Västernorrlands län

Röstberättigade: 192.312   Summa avgivna röster: 153.013   Summa giltiga röster: 150.966   Valdeltagande: 79,56 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m12.8428,51*
s74.48649,34*
fp13.9749,26*
c14.5669,65*
v14.9029,87*
mp5.6723,76*
kd11.4507,58*
övr3.0742,04 
1s153204,29f
2s224828,67f
3s314897,20f
4v110644,29f
5s410640,86f
6c110404,29f
7fp19981,43f
8m19172,86f
9s58276,22f
10kd18178,57 
11s66771,45 
12s75729,69 
13v24967,33 
14s84965,73 
15c24855,33 
16fp24658,00 
17s94381,53 
18m24280,67 
19mp14051,43 
20s103920,32 
21kd23816,67 

Jämtlands län

Röstberättigade: 100.124   Summa avgivna röster: 77.942   Summa giltiga röster: 76.865   Valdeltagande: 77,85 %

Partiernas röstetalFördelning av de 5 fasta mandaten
PartiRöster% 
m7.5929,88*
s34.25644,57*
fp5.5697,25*
c11.70515,23*
v8.46911,02*
mp3.9675,16*
kd3.8745,04*
övr1.4331,86 
1s124468,57f
2s211418,67f
3c18360,71f
4s36851,20f
5v16049,29f
6m15422,86 
7s44893,71 
8fp13977,86 
9c23901,67 
10s53806,22 
11s63114,18 
12mp12833,57 
13v22823,00 
14kd12767,14 
15s72635,08 

Västerbottens län

Röstberättigade: 195.050   Summa avgivna röster: 157.409   Summa giltiga röster: 155.369   Valdeltagande: 80,70 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m10.0836,49*
s72.17646,45*
fp15.67310,09*
c17.44811,23*
v17.82211,47*
mp6.9384,47*
kd13.1358,45*
övr2.0941,35 
1s151554,29f
2s224058,67f
3s314435,20f
4v112730,00f
5c112462,86f
6fp111195,00f
7s410310,86f
8kd19382,14f
9s58019,56f
10m17202,14 
11s66561,45 
12v25940,67 
13c25816,00 
14s75552,00 
15fp25224,33 
16mp14955,71 
17s84811,73 
18kd24378,33 
19s94245,65 
20s103798,74 
21v33564,40 

Norrbottens län

Röstberättigade: 193.653   Summa avgivna röster: 156.331   Summa giltiga röster: 154.978   Valdeltagande: 80,73 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m11.2077,23*
s74.31047,95*
fp10.0096,46*
c7.9055,10*
v19.71212,72*
mp8.0735,21*
kd8.2395,32*
nbp14.2499,19 
övr1.2740,82 
1s153078,57f
2s224770,00f
3s314862,00f
4v114080,00f
5s410615,71f
6s58256,67f
7m18005,00f
8fp17149,29f
9s66755,45f
10v26570,67 
11kd15885,00 
12mp15766,43 
13s75716,15 
14c15646,43 
15s84954,00 
16s94371,18 
17v33942,40 
18s103911,05 
19m23735,67 
20s113538,57 
21fp23336,33 

Samtliga valkretsar

PartiFasta
Moderata samlingspartiet50
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna142
Folkpartiet liberalerna44
Centerpartiet16
Vänsterpartiet23
Miljöpartiet de gröna6
Kristdemokraterna29

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan partierna

För att avgöra hur många mandat som ett parti skall ha sammanlagt skall den jämkade uddatalsmetoden tilllämpas på HELA RIKET som en (fiktiv) valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att partiet skall få en representation som svarar mot dess andel av samtliga röster i HELA RIKET. Om ett parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten har fått fler mandat än vad som behövs för att det skall vara proportionellt representerat, skall man vid fördelningen av utjämningsmandaten bortse från partiet och de mandat det har fått.

HELA RIKET

Röstberättigade: 6.722.152   Summa avgivna röster: 5.385.430   Summa giltiga röster: 5.303.212   Valdeltagande: 80,11 %

Partiernas röstetalFördelning av de 39 utjämningsmandaten
PartiRöster% 
m809.04115,26*
s2.113.56039,85*
fp710.31213,39*
c328.4286,19*
v444.8548,39*
mp246.3924,65*
kd485.2359,15*
nbp14.8540,28 
övr150.5362,84 
1s11509685,71 
2s2704520,00 
3m1577886,43 
4fp1507365,71 
5s3422712,00 
6kd1346596,43 
7v1317752,86 
8s4301937,14 
9m2269680,33 
10fp2236770,67 
11s5234840,00 
12c1234591,43 
13s6192141,82 
14mp1175994,29 
15s7162581,54 
16m3161808,20 
17kd2161745,00 
18v2148284,67 
19fp3142062,40 
20s8140904,00 
21s9124327,06 
22m4115577,29 
23s10111240,00 
24c2109476,00 
25fp4101473,14 
26s11100645,71 
27kd397047,00 
28s1291893,91 
29m589893,44 
30v388970,80 
31s1384542,40 
32mp282130,67 
33fp578923,56 
34s1478280,00 
35m673549,18 
36s1572881,38 
37kd469319,29 
38s1668179,35 
39c365685,60 
40fp664573,82 
41s1764047,27 
42v463550,57 
43m762233,92 
44s1860387,43 
45s1957123,24 
46fp754639,38 
47s2054193,85 
48m853936,07 
49kd553915,00 
50s2151550,24 
51v549428,22 
52mp349278,40 
53s2249152,56 
54m947590,65 
55fp847354,13 
56s2346968,00 
57c446918,29 
58s2444969,36 
59kd644112,27 
60s2543133,88 
61m1042581,11 
62fp941783,06 
63s2641442,35 
64v640441,27 
65s2739878,49 
66m1138525,76 
67s2838428,36 
68fp1037384,84 
69kd737325,77 
70s2937080,00 
71c536492,00 
72s3035823,05 
73mp435198,86 
74m1235175,70 
75s3134648,52 
76v734219,54 
77fp1133824,38 
78s3233548,57 
79s3332516,31 
80m1332361,64 
81kd832349,00 
82s3431545,67 
83fp1230883,13 
84s3530631,30 
85m1429964,48 
86c629857,09 
87s3629768,45 
88v829656,93 
89s3728952,88 
90kd928543,24 
91fp1328412,48 
92s3828180,80 
93m1527897,97 
94s3927448,83 
95mp527376,89 
96s4026753,92 
97fp1426307,85 
98v926167,88 
99m1626098,10 
100s4126093,33 
101kd1025538,68 
102s4225464,58 
103c725263,69 
104s4324865,41 
105m1724516,39 
106fp1524493,52 
107s4424293,79 
108s4523747,87 
109v1023413,37 
110s4623225,93 
111m1823115,46 
112kd1123106,43 
113fp1622913,29 
114s4722726,45 
115mp622399,27 
116s4822248,00 
117c821895,20 
118m1921865,97 
119s4921789,28 
120fp1721524,61 
121s5021349,09 
122v1121183,52 
123kd1221097,17 
124s5120926,34 
125m2020744,64 
126s5220520,00 
127fp1820294,63 
128s5320129,14 
129s5419752,90 
130m2119732,71 
131kd1319409,40 
132s5519390,46 
133v1219341,48 
134c919319,29 
135fp1919197,62 
136s5619041,08 
137mp718953,23u
138m2218814,91 
139s5718704,07 
140s5818378,78 
141fp2018213,13 
142s5918064,62 
143m2317978,69 
144kd1417971,67 
145v1317794,16 
146s6017761,01 
147s6117467,44 
148fp2117324,68 
149c1017285,68 
150m2417213,64 
151s6217183,41 
152s6316908,48 
153kd1516732,24 
154s6416642,20 
155fp2216518,88 
156m2516511,04 
157v1416476,07 
158mp816426,13u
159s6516384,19 
160s6616134,05 
161s6715891,43 
162m2615863,55 
163fp2315784,71 
164s6815656,00 
165kd1615652,74 
166c1115639,43 
167s6915427,45 
168v1515339,79 
169m2715264,92 
170s7015205,47 
171fp2415113,02 
172s7114989,79 
173s7214780,14 
174m2814709,84 
175kd1714704,09 
176s7314576,28 
177fp2514496,16 
178mp914493,65u
179s7414377,96 
180v1614350,13 
181c1214279,48 
182m2914193,70 
183s7514184,97 
184s7613997,09 
185fp2613927,69 
186kd1813863,86 
187s7713814,12 
188m3013712,56 
189s7813635,87 
190v1713480,42 
191s7913462,17 
192fp2713402,11 
193s8013292,83 
194m3113262,97 
195c1313137,12 
196s8113127,70 
197kd1913114,46 
198mp1012968,00u
199s8212966,63 
200fp2812914,76 
201m3212841,92 
202s8312809,45 
203v1812710,11 
204s8412656,05 
205s8512506,27 
206fp2912461,61 
207m3312446,78 
208kd2012441,92 
209s8612360,00 
210s8712217,11 
211c1412164,00 
212s8812077,49 
213m3412075,24 
214fp3012039,19 
215v1912023,08 
216s8911941,02 
217kd2111835,00 
218s9011807,60 
219mp1111732,95u
220m3511725,23 
221s9111677,13 
222fp3111644,46 
223s9211549,51 
224s9311424,65 
225v2011406,51 
226m3611394,94 
227c1511325,10 
228s9411302,46 
229kd2211284,53 
230fp3211274,79 
231s9511182,86 
232m3711082,75 
233s9611065,76 
234s9710951,09 
235fp3310927,88 
236v2110850,10 
237s9810838,77 
238m3810787,21 
239kd2310783,00 
240s9910728,73 
241mp1210712,70u
242s10010620,90 
243fp3410601,67 
244c1610594,45 
245s10110515,22 
246m3910507,03 
247s10210411,63 
248v2210345,44 
249kd2410324,15 
250s10310310,05 
251fp3510294,38 
252m4010241,03 
253s10410210,43 
254s10510112,73 
255s10610016,87 
256fp3610004,39 
257m419988,16 
258c179952,36u
259s1079922,82 
260kd259902,76 
261v239885,64 
262mp139855,68u
263s1089830,51 
264m429747,48 
265s1099739,91 
266fp379730,30 
267s1109650,96 
268s1119563,62 
269m439518,13 
270kd269514,41 
271s1129477,85 
272fp389470,83 
273v249464,98u
274s1139393,60 
275c189383,66u
276s1149310,84 
277m449299,32 
278s1159229,52 
279fp399224,83 
280kd279155,38 
281s1169149,61 
282mp149125,63u
283m459090,35 
284v259078,65u
285s1179071,07 
286s1188993,87 
287fp408991,29 
288s1198917,97 
289m468890,56 
290c198876,43u
291s1208843,35 
292kd288822,45 
293s1218769,96 
294fp418769,28 
295v268722,63u
296m478699,37 
297s1228697,78 
298s1238626,78 
299fp428557,98 
300s1248556,92 
301m488516,22 
302kd298512,89 
303mp158496,28u
304s1258488,19 
305c208421,23u
306s1268420,56 
307v278393,47u
308fp438356,61 
309s1278353,99 
310m498340,63 
311s1288288,47 
312kd308224,32u
313s1298223,97 
314m508172,13 
315fp448164,51 
316s1308160,46 
317s1318097,93 
318v288088,25u
319s1328036,35 
320c218010,44u
321m518010,31u
322fp457981,03u
323s1337975,70 
324kd317954,67u
325mp167948,13u
326s1347915,96 
327s1357857,10 
328m527854,77u
329fp467805,63u
330v297804,46u
331s1367799,11 
332s1377741,98 
333m537705,15u
334kd327702,14u
335s1387685,67 
336c227637,86u
337fp477637,76u
338s1397630,18 
339s1407575,48 
340m547561,13u
341v307539,90u
342s1417521,57 
343fp487476,97u
344s1427468,41 
345mp177466,42u
346kd337465,15u
347m557422,39u
348s1437416,00u
349s1447364,32u
350fp497322,80 
351s1457313,36 
352c237298,40 
353v317292,69 
354m567288,66 
355s1467263,09 
356kd347242,31 
357s1477213,52 
358fp507174,87 
359s1487164,61 
360m577159,65 

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan valkretsarna

Av de utjämningsmandat som ett parti har fått tillförs det första den valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten har större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående mandat tillförs ett efter ett den valkrets där partiet för varje gång har störst jämförelsetal vid en fortsatt tillämpning av den jämkade uddatalsmetoden på partiets röstetal i valkretsarna. I en valkrets där partiet inte har fått något fast valkretsmandat skall dock jämförelsetalet vid tilldelningen av det första mandatet vara lika med partiets röstetal.

Moderata samlingspartiet (m)
51Västerbottens län (1)10083,00
52Stockholms län (9)8144,47
53Jämtlands län (1)7592,00
54Stockholms kommun (7)7400,38
55Östergötlands län (3)7385,40
56Stockholms län (10)7287,16
57Västra Götalands läns östra (2)7109,33
58Värmlands län (2)6833,00
59Göteborgs kommun (4)6798,00
60Södermanlands län (2)6666,67
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (s)
143Stockholms län (13)8262,40
144Östergötlands län (7)8149,46
145Stockholms län (14)7650,37
146Stockholms kommun (10)7560,00
147Uppsala län (5)7337,22
148Jönköpings län (6)7151,82
149Stockholms län (15)7122,76
Folkpartiet liberalerna (fp)
45Kronobergs län (1)10538,00
46Stockholms kommun (6)8137,27
47Stockholms län (8)7565,67
48Göteborgs kommun (4)7026,71
49Stockholms kommun (7)6885,38
50Malmö kommun (2)6774,00
51Stockholms län (9)6675,59
52Västmanlands län (2)6618,33
53Skåne läns norra och östra (2)6592,00
Centerpartiet (c)
17Uppsala län (1)12002,00
18Västra Götalands läns västra (1)10556,00
19Västra Götalands läns södra (1)8790,00
20Västmanlands län (1)8538,00
21Södermanlands län (1)8377,00
22Skåne läns södra (1)8270,00
23Stockholms kommun (1)8109,00
24Norrbottens län (1)7905,00
25Skåne läns västra (1)6908,00
26Västerbottens län (2)5816,00
27Blekinge län (1)5777,00
Vänsterpartiet (v)
24Jönköpings län (1)11417,00
25Skåne läns södra (1)10876,00
26Kalmar län (1)10519,00
27Hallands län (1)9995,00
28Skåne läns norra och östra (1)9498,00
29Stockholms län (3)8653,60
30Skåne läns västra (1)8295,00
31Västra Götalands läns södra (1)8188,00
32Kronobergs län (1)7864,00
33Blekinge län (1)7827,00
34Stockholms kommun (4)7113,57
35Norrbottens län (2)6570,67
Miljöpartiet de gröna (mp)
7Uppsala län (1)10062,00
8Västra Götalands läns västra (1)8409,00
9Skåne läns södra (1)8078,00
10Norrbottens län (1)8073,00
11Dalarnas län (1)7599,00
12Gävleborgs län (1)7451,00
13Södermanlands län (1)7346,00
14Örebro län (1)6951,00
15Västerbottens län (1)6938,00
16Västra Götalands läns norra (1)6687,00
17Värmlands län (1)6608,00
18Hallands län (1)6578,00
19Västmanlands län (1)6504,00
20Jönköpings län (1)6400,00
21Malmö kommun (1)6310,00
22Stockholms kommun (3)6205,40
Kristdemokraterna (kd)
30Västernorrlands län (1)11450,00
31Blekinge län (1)8319,00
32Norrbottens län (1)8239,00
33Jönköpings län (3)8063,20
34Stockholms län (4)7838,86
35Malmö kommun (1)7793,00
36Västra Götalands läns västra (2)7610,33
37Västra Götalands läns östra (2)6286,33
38Skåne läns norra och östra (2)6221,33

Slutlig sammanställning av mandatfördelningen

Valkretsmsfpcvmpkdsumma
Stockholms kommun6179-9516---3-32-22-227229
Stockholms län819121137181-12132-23-335439
Uppsala län2-24-42-2-111-1-111-110212
Södermanlands län1-15-51-1-111-1-111-19211
Östergötlands län2136172-21-11-11-12-215217
Jönköpings län2-25-51-11-1-11---21311213
Kronobergs län1-13-3-111-1------1-1617
Kalmar län1-14-41-11-1-11---1-1819
Gotlands län---2-2---------------2-2
Blekinge län1-13-31-1----------11516
Malmö kommun2-25-51-1---1-1------9-9
Skåne läns västra2-24-42-2----11---1-19110
Skåne läns södra3-35-52-2-11-11-111-111314
Skåne läns norra och östra2-25-51-11-1-11---1-110111
Hallands län2-24-42-21-1-11---1-110111
Göteborgs kommun3-36-6314---2-21-12-217118
Västra Götalands läns västra2-25-52-2-111-1-111-111213
Västra Götalands läns norra1-14-41-11-11-1-111-19110
Västra Götalands läns södra1-13-31-1-11------1-1617
Västra Götalands läns östra1-14-41-11-11-1---1-19-9
Värmlands län1-15-51-11-11-1-111-110111
Örebro län1-15-51-11-11-1-111-110111
Västmanlands län1-15-51-1-111-1---1-19110
Dalarnas län1-15-51-11-11-1-111-110111
Gävleborgs län1-15-51-11-11-1-111-110111
Västernorrlands län1-15-51-11-11-1----119110
Jämtlands län-113-3---1-11-1------516
Västerbottens län-115-51-11-11-1-111-19211
Norrbottens län1-16-61-1---1-1-11-119211
HELA RIKET505551422144444481662223730611172943331039349