Europaparlamentsvalet 2004

1 valkrets, 19 fasta mandat. Partier med minst 4,00 % av de giltiga rösterna deltar i fördelningen av de fasta mandaten .

Fördelning av de 19 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat i en viss valkrets markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,4. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

HELA RIKET

Röstberättigade: 6.827.870   Summa avgivna röster: 2.584.464   Summa giltiga röster: 2.512.069   Valdeltagande: 37,85 %

PartiRöster% 
Moderata samlingspartiet (m)458.39818,25*
Centerpartiet (c)157.2586,26*
Folkpartiet liberalerna (fp)247.7509,86*
Kristdemokraterna (kd)142.7045,68*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (s)616.96324,56*
Vänsterpartiet (v)321.34412,79*
Miljöpartiet de gröna (mp)149.6035,96*
Junilistan (jl)363.47214,47*
Sverigedemokraterna (sd)28.3031,13 
Övriga partier (övr)26.2741,05 

Hela riket

Röstberättigade: 6.827.870   Summa avgivna röster: 2.584.464   Summa giltiga röster: 2.512.069   Valdeltagande: 37,85 %

Partiernas röstetalFördelning av de 19 fasta mandaten
PartiRöster% 
m458.39818,25*
c157.2586,26*
fp247.7509,86*
kd142.7045,68*
s616.96324,56*
v321.34412,79*
mp149.6035,96*
jl363.47214,47*
sd28.3031,13 
övr26.2741,05 
1s1440687,86f
2m1327427,14f
3jl1259622,86f
4v1229531,43f
5s2205654,33f
6fp1176964,29f
7m2152799,33f
8s3123392,60f
9jl2121157,33f
10c1112327,14f
11v2107114,67f
12mp1106859,29f
13kd1101931,43f
14m391679,60f
15s488137,57f
16fp282583,33f
17jl372694,40f
18s568551,44f
19m465485,43f
20v364268,80 
21s656087,55 
22c252419,33 
23jl451924,57 
24m550933,11 
25mp249867,67 
26fp349550,00 
27kd247568,00 
28s747458,69 
29v445906,29 
30m641672,55 

Mandatfördelning

PartiFasta
Moderata samlingspartiet4
Centerpartiet1
Folkpartiet liberalerna2
Kristdemokraterna1
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna5
Vänsterpartiet2
Miljöpartiet de gröna1
Junilistan3