Val till Linköpings kommunfullmäktige 2006

3 valkretsar, 79 fasta mandat.

Fördelning av de 79 fasta mandaten mellan valkretsarna

Varje valkrets tilldelas ett antal fasta mandat (totalt 79 mandat) i proportion till antalet röstberättigade 1 mars 2006 . Varje valkrets får ett fast valkretsmandat för varje gång som antalet personer som har rösträtt i valkretsen är jämnt delbart med 1/79 av antalet personer som har rösträtt totalt. Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen.

ValkretsRöstber.Mandat
Nordväst36.655260,83730127
Sydväst33.297240,37871 24
Nordost37.948270,78399128
HELA KOMMUNEN107.90077 279

Fördelning av de 79 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat i en viss valkrets markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan. I HELA KOMMUNEN, som inte är någon riktig valkrets, avser denna markering dock de partier som deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,4. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

HELA KOMMUNEN

Röstberättigade: 108.048   Summa avgivna röster: 89.255   Summa giltiga röster: 86.939   Valdeltagande: 82,61 %

PartiRöster% 
Moderata Samlingspartiet (m)22.58125,97*
Centerpartiet (c)6.1807,11*
Folkpartiet liberalerna (fp)7.4988,62*
Kristdemokraterna (kd)6.5807,57*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (s)30.48035,06*
Vänsterpartiet (v)4.2794,92*
Miljöpartiet de gröna (mp)5.8736,76*
Sveriges Pensionärers Intresseparti (spi)1.6181,86*
Sverigedemokraterna (sd)1.5831,82*
Nationalsocialistisk front (nsf)1500,17*
Övriga partier (övr)1170,13 

Nordväst

Röstberättigade: 36.355   Summa avgivna röster: 29.284   Summa giltiga röster: 28.417   Valdeltagande: 80,55 %

Partiernas röstetalFördelning av de 27 fasta mandaten
PartiRöster% 
m6.67323,48*
c1.8266,43*
fp2.3958,43*
kd1.7606,19*
s11.01338,75*
v1.6105,67*
mp1.9846,98*
spi5081,79*
sd5672,00*
nsf410,14*
övr400,14 
1s17866,43f
2m14766,43f
3s23671,00f
4m22224,33f
5s32202,60f
6fp11710,71f
7s41573,29f
8mp11417,14f
9m31334,60f
10c11304,29f
11kd11257,14f
12s51223,67f
13v11150,00f
14s61001,18f
15m4953,29f
16s7847,15f
17fp2798,33f
18m5741,44f
19s8734,20f
20mp2661,33f
21s9647,82f
22c2608,67f
23m6606,64f
24kd2586,67f
25s10579,63f
26v2536,67f
27s11524,43f
28m7513,31 
29fp3479,00 
30s12478,83 
31m8444,87 
32s13440,52 
33s14407,89 
34sd1405,00 
35mp3396,80 
36m9392,53 
37s15379,76 
38c3365,20 
39spi1362,86 

Sydväst

Röstberättigade: 33.493   Summa avgivna röster: 27.978   Summa giltiga röster: 27.328   Valdeltagande: 83,53 %

Partiernas röstetalFördelning av de 24 fasta mandaten
PartiRöster% 
m7.10626,00*
c2.2278,15*
fp2.4488,96*
kd2.2218,13*
s8.75332,03*
v1.3685,01*
mp2.1637,91*
spi4961,81*
sd4501,65*
nsf560,20*
övr400,15 
1s16252,14f
2m15075,71f
3s22917,67f
4m22368,67f
5s31750,60f
6fp11748,57f
7c11590,71f
8kd11586,43f
9mp11545,00f
10m31421,20f
11s41250,43f
12m41015,14f
13v1977,14f
14s5972,56f
15fp2816,00f
16s6795,73f
17m5789,56f
18c2742,33f
19kd2740,33f
20mp2721,00f
21s7673,31f
22m6646,00f
23s8583,53f
24m7546,62f
25s9514,88 
26fp3489,60 
27m8473,73 
28s10460,68 
29v2456,00 
30c3445,40 
31kd3444,20 
32mp3432,60 
33m9418,00 
34s11416,81 
35s12380,57 
36m10374,00 

Nordost

Röstberättigade: 38.200   Summa avgivna röster: 31.993   Summa giltiga röster: 31.194   Valdeltagande: 83,75 %

Partiernas röstetalFördelning av de 28 fasta mandaten
PartiRöster% 
m8.80228,22*
c2.1276,82*
fp2.6558,51*
kd2.5998,33*
s10.71434,35*
v1.3014,17*
mp1.7265,53*
spi6141,97*
sd5661,81*
nsf530,17*
övr370,12 
1s17652,86f
2m16287,14f
3s23571,33f
4m22934,00f
5s32142,80f
6fp11896,43f
7kd11856,43f
8m31760,40f
9s41530,57f
10c11519,29f
11m41257,43f
12mp11232,86f
13s51190,44f
14m5978,00f
15s6974,00f
16v1929,29f
17fp2885,00f
18kd2866,33f
19s7824,15f
20m6800,18f
21s8714,27f
22c2709,00f
23m7677,08f
24s9630,24f
25m8586,80f
26mp2575,33f
27s10563,89f
28fp3531,00f
29kd3519,80 
30m9517,76 
31s11510,19 
32s12465,83 
33m10463,26 
34spi1438,57 
35v2433,67 
36s13428,56 
37c3425,40 
38m11419,14 
39sd1404,29 

Samtliga valkretsar

PartiFasta
Moderata Samlingspartiet21
Centerpartiet6
Folkpartiet liberalerna7
Kristdemokraterna6
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna29
Vänsterpartiet4
Miljöpartiet de gröna6

Slutlig sammanställning av mandatfördelningen

Valkretsmcfpkdsvmpsumma
Nordväst6222112227
Sydväst722281224
Nordost8232101228
HELA KOMMUNEN21676294679