Riksdagsvalet 2006

29 valkretsar, 310 fasta mandat, 39 utjämningsmandat. Partier med minst 4,00 % av de giltiga rösterna deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat. Partier med minst 12,00 % av de giltiga rösterna i en enskild valkrets deltar dock i fördelningen av de fasta mandaten i denna valkrets.

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan valkretsarna

Varje valkrets tilldelas ett antal fasta mandat (totalt 310 mandat) i proportion till antalet röstberättigade 1 mars 2006 . Varje valkrets får ett fast valkretsmandat för varje gång som antalet personer som har rösträtt i valkretsen är jämnt delbart med 1/310 av antalet personer som har rösträtt totalt. Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen.

ValkretsRöstber.Mandat
Stockholms kommun588.147260,62335127
Stockholms län795.597360,01388 36
Uppsala län240.236100,87464111
Södermanlands län197.15280,9243819
Östergötlands län319.589140,46667 14
Jönköpings län249.337110,28661 11
Kronobergs län136.64460,18539 6
Kalmar län182.20180,24760 8
Gotlands län44.97220,03572 2
Blekinge län117.19550,30501 5
Malmö kommun202.28390,15664 9
Skåne läns västra204.12990,24020 9
Skåne läns södra252.207110,41653 11
Skåne läns norra och östra226.071100,23344 10
Hallands län217.03890,82455110
Göteborgs kommun371.497160,81637117
Västra Götalands läns västra251.159110,36909 11
Västra Götalands läns norra198.53880,9871219
Västra Götalands läns södra139.57760,31816 6
Västra Götalands läns östra195.90780,8680219
Värmlands län210.64390,53507110
Örebro län210.05990,50863110
Västmanlands län186.58480,44600 8
Dalarnas län214.01490,68766110
Gävleborgs län215.07590,73569110
Västernorrlands län190.51580,6239519
Jämtlands län99.76840,5161515
Västerbottens län199.19690,01690 9
Norrbottens län193.00380,7365719
HELA RIKET6.848.333296 14310

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat i en viss valkrets markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan. I HELA RIKET, som inte är någon riktig valkrets, avser denna markering dock de partier som deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,4. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

HELA RIKET

Röstberättigade: 6.892.009   Summa avgivna röster: 5.650.416   Summa giltiga röster: 5.551.278   Valdeltagande: 81,99 %

PartiRöster% 
Moderata Samlingspartiet (m)1.456.01426,23*
Centerpartiet (c)437.3897,88*
Folkpartiet liberalerna (fp)418.3957,54*
Kristdemokraterna (kd)365.9986,59*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (s)1.942.62534,99*
Vänsterpartiet (v)324.7225,85*
Miljöpartiet de gröna (mp)291.1215,24*
Sverigedemokraterna (sd)162.4632,93 
Övriga partier (övr)152.5512,75 

Stockholms kommun

Röstberättigade: 593.334   Summa avgivna röster: 489.005   Summa giltiga röster: 482.455   Valdeltagande: 82,42 %

Partiernas röstetalFördelning av de 27 fasta mandaten
PartiRöster% 
m169.21135,07*
c27.2575,65*
fp48.47610,05*
kd24.3275,04*
s111.76523,17*
v35.6167,38*
mp45.0309,33*
sd7.9121,64 
övr12.8612,67 
1m1120865,00f
2s179832,14f
3m256403,67f
4s237255,00f
5fp134625,71f
6m333842,20f
7mp132164,29f
8v125440,00f
9m424173,00f
10s322353,00f
11c119469,29f
12m518801,22f
13kd117376,43f
14fp216158,67f
15s415966,43f
16m615382,82f
17mp215010,00f
18m713016,23f
19s512418,33f
20v211872,00f
21m811280,73f
22s610160,45f
23m99953,59f
24fp39695,20f
25c29085,67f
26mp39006,00f
27m108905,84f
28s78597,31 
29kd28109,00 
30m118057,67 
31s87451,00 
32m127357,00 
33v37123,20 
34fp46925,14 
35m136768,44 
36s96574,41 
37mp46432,86 
38m146267,07 
39s105882,37 

Stockholms län

Röstberättigade: 804.300   Summa avgivna röster: 667.030   Summa giltiga röster: 657.224   Valdeltagande: 82,93 %

Partiernas röstetalFördelning av de 36 fasta mandaten
PartiRöster% 
m252.10038,36*
c34.9985,33*
fp60.1789,16*
kd43.7926,66*
s171.90126,16*
v31.1614,74*
mp36.3655,53*
sd12.4711,90 
övr14.2582,17 
1m1180071,43f
2s1122786,43f
3m284033,33f
4s257300,33f
5m350420,00f
6fp142984,29f
7m436014,29f
8s334380,20f
9kd131280,00f
10m528011,11f
11mp125975,00f
12c124998,57f
13s424557,29f
14m622918,18f
15v122257,86f
16fp220059,33f
17m719392,31f
18s519100,11f
19m816806,67f
20s615627,36f
21m914829,41f
22kd214597,33f
23m1013268,42f
24s713223,15f
25mp212121,67f
26fp312035,60f
27m1112004,76f
28c211666,00f
29s811460,07f
30m1210960,87f
31v210387,00f
32s910111,82f
33m1310084,00f
34m149337,04f
35s109047,42f
36kd38758,40f
37m158693,10 
38fp48596,86 
39s118185,76 
40m168132,26 
41m177639,39 
42s127473,96 
43mp37273,00 
44m187202,86 
45c36999,60 
46s136876,04 
47m196813,51 
48fp56686,44 

Uppsala län

Röstberättigade: 241.298   Summa avgivna röster: 199.963   Summa giltiga röster: 196.389   Valdeltagande: 82,87 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
m52.01626,49*
c19.3409,85*
fp17.9299,13*
kd12.9766,61*
s60.67430,89*
v11.2405,72*
mp12.3126,27*
sd4.4832,28 
övr5.4192,76 
1s143338,57f
2m137154,29f
3s220224,67f
4m217338,67f
5c113814,29f
6fp112806,43f
7s312134,80f
8m310403,20f
9kd19268,57f
10mp18794,29f
11s48667,71f
12v18028,57 
13m47430,86 
14s56741,56 
15c26446,67 
16fp25976,33 
17m55779,56 
18s65515,82 
19m64728,73 
20s74667,23 
21kd24325,33 

Södermanlands län

Röstberättigade: 198.685   Summa avgivna röster: 162.949   Summa giltiga röster: 159.750   Valdeltagande: 82,01 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m37.35023,38*
c10.9426,85*
fp10.8436,79*
kd9.9506,23*
s67.45842,23*
v7.8304,90*
mp8.2185,14*
sd4.0502,54 
övr3.1091,95 
1s148184,29f
2m126678,57f
3s222486,00f
4s313491,60f
5m212450,00f
6s49636,86f
7c17815,71f
8fp17745,00f
9s57495,33f
10m37470,00 
11kd17107,14 
12s66132,55 
13mp15870,00 
14v15592,86 
15m45335,71 
16s75189,08 
17s84497,20 
18m54150,00 
19s93968,12 
20c23647,33 
21fp23614,33 

Östergötlands län

Röstberättigade: 320.908   Summa avgivna röster: 267.477   Summa giltiga röster: 262.168   Valdeltagande: 83,35 %

Partiernas röstetalFördelning av de 14 fasta mandaten
PartiRöster% 
m65.03724,81*
c19.8847,58*
fp17.1176,53*
kd18.8317,18*
s98.06237,40*
v13.6285,20*
mp13.4025,11*
sd6.0882,32 
övr10.1193,86 
1s170044,29f
2m146455,00f
3s232687,33f
4m221679,00f
5s319612,40f
6c114202,86f
7s414008,86f
8kd113450,71f
9m313007,40f
10fp112226,43f
11s510895,78f
12v19734,29f
13mp19572,86f
14m49291,00f
15s68914,73 
16s77543,23 
17m57226,33 
18c26628,00 
19s86537,47 
20kd26277,00 
21m65912,45 
22s95768,35 
23fp25705,67 
24s105161,16 

Jönköpings län

Röstberättigade: 250.684   Summa avgivna röster: 209.070   Summa giltiga röster: 205.300   Valdeltagande: 83,40 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
m45.30222,07*
c17.2908,42*
fp10.9825,35*
kd32.94616,05*
s72.75735,44*
v8.7344,25*
mp7.0703,44*
sd6.5143,17 
övr3.7051,80 
1s151969,29f
2m132358,57f
3s224252,33f
4kd123532,86f
5m215100,67f
6s314551,40f
7c112350,00f
8kd210982,00f
9s410393,86f
10m39060,40f
11s58084,11f
12fp17844,29 
13s66614,27 
14kd36589,20 
15m46471,71 
16v16238,57 
17c25763,33 
18s75596,69 
19mp15050,00 
20m55033,56 
21s84850,47 

Kronobergs län

Röstberättigade: 137.017   Summa avgivna röster: 113.505   Summa giltiga röster: 111.327   Valdeltagande: 82,84 %

Partiernas röstetalFördelning av de 6 fasta mandaten
PartiRöster% 
m27.45424,66*
c12.56211,28*
fp6.3815,73*
kd8.8247,93*
s40.05635,98*
v5.4814,92*
mp4.6954,22*
sd3.8403,45 
övr2.0341,83 
1s128611,43f
2m119610,00f
3s213352,00f
4m29151,33f
5c18972,86f
6s38011,20f
7kd16302,86 
8s45722,29 
9m35490,80 
10fp14557,86 
11s54450,67 
12c24187,33 
13m43922,00 
14v13915,00 
15s63641,45 
16mp13353,57 
17s73081,23 
18m53050,44 

Kalmar län

Röstberättigade: 182.945   Summa avgivna röster: 150.418   Summa giltiga röster: 147.531   Valdeltagande: 82,22 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
m31.43021,30*
c16.30611,05*
fp7.6805,21*
kd10.5137,13*
s61.00741,35*
v7.4265,03*
mp5.6873,85*
sd4.6753,17 
övr2.8071,90 
1s143576,43f
2m122450,00f
3s220335,67f
4s312201,40f
5c111647,14f
6m210476,67f
7s48715,29f
8kd17509,29f
9s56778,56 
10m36286,00 
11s65546,09 
12fp15485,71 
13c25435,33 
14v15304,29 
15s74692,85 
16m44490,00 
17s84067,13 
18mp14062,14 

Gotlands län

Röstberättigade: 45.205   Summa avgivna röster: 36.780   Summa giltiga röster: 35.750   Valdeltagande: 81,36 %

Partiernas röstetalFördelning av de 2 fasta mandaten
PartiRöster% 
m7.71521,58*
c6.88319,25*
fp1.5544,35*
kd1.3743,84*
s12.46434,86*
v2.1456,00*
mp2.2376,26*
sd5661,58 
övr8122,27 
1s18902,86f
2m15510,71f
3c14916,43 
4s24154,67 
5m22571,67 
6s32492,80 
7c22294,33 
8s41780,57 
9mp11597,86 
10m31543,00 
11v11532,14 
12s51384,89 

Blekinge län

Röstberättigade: 117.643   Summa avgivna röster: 97.734   Summa giltiga röster: 95.781   Valdeltagande: 83,08 %

Partiernas röstetalFördelning av de 5 fasta mandaten
PartiRöster% 
m21.10922,04*
c6.8557,16*
fp6.1056,37*
kd4.9645,18*
s40.53242,32*
v5.1935,42*
mp3.5053,66*
sd5.9456,21 
övr1.5731,64 
1s128951,43f
2m115077,86f
3s213510,67f
4s38106,40f
5m27036,33f
6s45790,29 
7c14896,43 
8s54503,56 
9fp14360,71 
10m34221,80 
11v13709,29 
12s63684,73 
13kd13545,71 
14s73117,85 
15m43015,57 

Malmö kommun

Röstberättigade: 203.308   Summa avgivna röster: 157.691   Summa giltiga röster: 155.302   Valdeltagande: 77,56 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m44.23228,48*
c4.4752,88*
fp13.7698,87*
kd5.3733,46*
s54.73235,24*
v8.4685,45*
mp9.4256,07*
sd7.7084,96 
övr7.1204,58 
1s139094,29f
2m131594,29f
3s218244,00f
4m214744,00f
5s310946,40f
6fp19835,00f
7m38846,40f
8s47818,86f
9mp16732,14f
10m46318,86 
11s56081,33 
12v16048,57 
13s64975,64 
14m54914,67 
15fp24589,67 
16s74210,15 
17m64021,09 
18kd13837,86 
19s83648,80 
20m73402,46 
21s93219,53 

Skåne läns västra

Röstberättigade: 205.679   Summa avgivna röster: 164.650   Summa giltiga röster: 161.931   Valdeltagande: 80,05 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m46.39328,65*
c9.1845,67*
fp13.7578,50*
kd7.8694,86*
s56.58034,94*
v5.4093,34*
mp5.9613,68*
sd11.5497,13 
övr5.2293,23 
1s140414,29f
2m133137,86f
3s218860,00f
4m215464,33f
5s311316,00f
6fp19826,43f
7m39278,60f
8s48082,86f
9m46627,57f
10c16560,00 
11s56286,67 
12kd15620,71 
13m55154,78 
14s65143,64 
15fp24585,67 
16s74352,31 
17mp14257,86 
18m64217,55 
19v13863,57 
20s83772,00 
21m73568,69 

Skåne läns södra

Röstberättigade: 253.991   Summa avgivna röster: 214.758   Summa giltiga röster: 211.334   Valdeltagande: 84,55 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
m69.95933,10*
c12.7516,03*
fp19.4229,19*
kd10.1254,79*
s63.97530,27*
v7.2973,45*
mp10.0814,77*
sd11.2725,33 
övr6.4523,05 
1m149970,71f
2s145696,43f
3m223319,67f
4s221325,00f
5m313991,80f
6fp113872,86f
7s312795,00f
8m49994,14f
9s49139,29f
10c19107,86f
11m57773,22f
12kd17232,14 
13mp17200,71 
14s57108,33 
15fp26474,00 
16m66359,91 
17s65815,91 
18m75381,46 
19v15212,14 
20s74921,15 
21m84663,93 

Skåne läns norra och östra

Röstberättigade: 227.846   Summa avgivna röster: 182.396   Summa giltiga röster: 178.664   Valdeltagande: 80,05 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m48.94627,40*
c14.8368,30*
fp12.6737,09*
kd11.9936,71*
s62.79435,15*
v6.1163,42*
mp6.0513,39*
sd10.0615,63 
övr5.1942,91 
1s144852,86f
2m134961,43f
3s220931,33f
4m216315,33f
5s312558,80f
6c110597,14f
7m39789,20f
8fp19052,14f
9s48970,57f
10kd18566,43f
11m46992,29 
12s56977,11 
13s65708,55 
14m55438,44 
15c24945,33 
16s74830,31 
17m64449,64 
18v14368,57 
19mp14322,14 
20fp24224,33 
21s84186,27 

Hallands län

Röstberättigade: 219.412   Summa avgivna röster: 183.216   Summa giltiga röster: 179.470   Valdeltagande: 83,50 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m53.25729,67*
c18.58910,36*
fp13.7987,69*
kd11.9876,68*
s56.74731,62*
v7.1103,96*
mp7.2364,03*
sd5.2232,91 
övr5.5233,08 
1s140533,57f
2m138040,71f
3s218915,67f
4m217752,33f
5c113277,86f
6s311349,40f
7m310651,40f
8fp19855,71f
9kd18562,14f
10s48106,71f
11m47608,14 
12s56305,22 
13c26196,33 
14m55917,44 
15mp15168,57 
16s65158,82 
17v15078,57 
18m64841,55 
19fp24599,33 
20s74365,15 
21m74096,69 

Göteborgs kommun

Röstberättigade: 373.836   Summa avgivna röster: 297.341   Summa giltiga röster: 292.726   Valdeltagande: 79,54 %

Partiernas röstetalFördelning av de 17 fasta mandaten
PartiRöster% 
m78.67926,88*
c13.0764,47*
fp29.98110,24*
kd19.6986,73*
s84.69328,93*
v25.4078,68*
mp24.6948,44*
sd7.4552,55 
övr9.0433,09 
1s160495,00f
2m156199,29f
3s228231,00f
4m226226,33f
5fp121415,00f
6v118147,86f
7mp117638,57f
8s316938,60f
9m315735,80f
10kd114070,00f
11s412099,00f
12m411239,86f
13fp29993,67f
14s59410,33f
15c19340,00f
16m58742,11f
17v28469,00f
18mp28231,33 
19s67699,36 
20m67152,64 
21kd26566,00 
22s76514,85 
23m76052,23 
24fp35996,20 
25s85646,20 
26m85245,27 
27v35081,40 

Västra Götalands läns västra

Röstberättigade: 253.306   Summa avgivna röster: 211.650   Summa giltiga röster: 207.718   Valdeltagande: 83,56 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
m54.97026,46*
c15.1357,29*
fp19.9379,60*
kd18.1018,71*
s66.70532,11*
v10.8775,24*
mp10.0864,86*
sd6.0742,92 
övr5.8332,81 
1s147646,43f
2m139264,29f
3s222235,00f
4m218323,33f
5fp114240,71f
6s313341,00f
7kd112929,29f
8m310994,00f
9c110810,71f
10s49529,29f
11m47852,86f
12v17769,29 
13s57411,67 
14mp17204,29 
15fp26645,67 
16m56107,78 
17s66064,09 
18kd26033,67 
19s75131,15 
20c25045,00 
21m64997,27 

Västra Götalands läns norra

Röstberättigade: 200.285   Summa avgivna röster: 165.548   Summa giltiga röster: 162.432   Valdeltagande: 82,66 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m34.42721,19*
c14.4718,91*
fp12.0957,45*
kd13.1238,08*
s62.57438,52*
v9.3865,78*
mp7.7894,80*
sd4.5322,79 
övr4.0352,48 
1s144695,71f
2m124590,71f
3s220858,00f
4s312514,80f
5m211475,67f
6c110336,43f
7kd19373,57f
8s48939,14f
9fp18639,29f
10s56952,67 
11m36885,40 
12v16704,29 
13s65688,55 
14mp15563,57 
15m44918,14 
16c24823,67 
17s74813,38 
18kd24374,33 
19s84171,60 
20fp24031,67 
21m53825,22 

Västra Götalands läns södra

Röstberättigade: 140.416   Summa avgivna röster: 115.463   Summa giltiga röster: 113.271   Valdeltagande: 82,23 %

Partiernas röstetalFördelning av de 6 fasta mandaten
PartiRöster% 
m27.23824,05*
c10.7269,47*
fp7.3736,51*
kd9.0938,03*
s40.42935,69*
v6.2335,50*
mp4.4883,96*
sd3.6003,18 
övr4.0913,61 
1s128877,86f
2m119455,71f
3s213476,33f
4m29079,33f
5s38085,80f
6c17661,43f
7kd16495,00 
8s45775,57 
9m35447,60 
10fp15266,43 
11s54492,11 
12v14452,14 
13m43891,14 
14s63675,36 
15c23575,33 
16mp13205,71 
17s73109,92 
18kd23031,00 

Västra Götalands läns östra

Röstberättigade: 197.047   Summa avgivna röster: 162.549   Summa giltiga röster: 159.388   Valdeltagande: 82,49 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m37.48423,52*
c16.65510,45*
fp8.7025,46*
kd13.0918,21*
s61.21938,41*
v8.1655,12*
mp5.8213,65*
sd4.8833,06 
övr3.3682,11 
1s143727,86f
2m126774,29f
3s220406,33f
4m212494,67f
5s312243,80f
6c111896,43f
7kd19350,71f
8s48745,57f
9m37496,80f
10s56802,11 
11fp16215,71 
12v15832,14 
13s65565,36 
14c25551,67 
15m45354,86 
16s74709,15 
17kd24363,67 
18m54164,89 
19mp14157,86 
20s84081,27 
21s93601,12 

Värmlands län

Röstberättigade: 211.158   Summa avgivna röster: 171.586   Summa giltiga röster: 168.426   Valdeltagande: 81,26 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m35.20120,90*
c16.8089,98*
fp10.0615,97*
kd9.8235,83*
s70.75442,01*
v10.8106,42*
mp6.5193,87*
sd4.8252,86 
övr3.6252,15 
1s150538,57f
2m125143,57f
3s223584,67f
4s314150,80f
5c112005,71f
6m211733,67f
7s410107,71f
8s57861,56f
9v17721,43f
10fp17186,43f
11m37040,20 
12kd17016,43 
13s66432,18 
14c25602,67 
15s75442,62 
16m45028,71 
17s84716,93 
18mp14656,43 
19s94162,00 
20m53911,22 
21s103723,89 

Örebro län

Röstberättigade: 210.761   Summa avgivna röster: 174.455   Summa giltiga röster: 171.303   Valdeltagande: 82,77 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m32.22218,81*
c12.7817,46*
fp11.3406,62*
kd12.2907,17*
s73.85443,11*
v10.4086,08*
mp7.8334,57*
sd6.5223,81 
övr4.0532,37 
1s152752,86f
2s224618,00f
3m123015,71f
4s314770,80f
5m210740,67f
6s410550,57f
7c19129,29f
8kd18778,57f
9s58206,00f
10fp18100,00f
11v17434,29 
12s66714,00 
13m36444,40 
14s75681,08 
15mp15595,00 
16s84923,60 
17m44603,14 
18s94344,35 
19c24260,33 
20kd24096,67 
21s103887,05 

Västmanlands län

Röstberättigade: 187.806   Summa avgivna röster: 151.652   Summa giltiga röster: 148.299   Valdeltagande: 80,75 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
m34.53323,29*
c10.1866,87*
fp12.0768,14*
kd8.5025,73*
s59.01439,79*
v9.2116,21*
mp6.3084,25*
sd3.7172,51 
övr4.7523,20 
1s142152,86f
2m124666,43f
3s219671,33f
4s311802,80f
5m211511,00f
6fp18625,71f
7s48430,57f
8c17275,71f
9m36906,60 
10v16579,29 
11s56557,11 
12kd16072,86 
13s65364,91 
14m44933,29 
15s74539,54 
16mp14505,71 
17fp24025,33 
18s83934,27 

Dalarnas län

Röstberättigade: 214.876   Summa avgivna röster: 172.936   Summa giltiga röster: 169.110   Valdeltagande: 80,48 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m35.61521,06*
c18.19710,76*
fp8.6815,13*
kd9.1595,42*
s68.21840,34*
v11.2516,65*
mp7.3614,35*
sd4.7232,79 
övr5.9053,49 
1s148727,14f
2m125439,29f
3s222739,33f
4s313643,60f
5c112997,86f
6m211871,67f
7s49745,43f
8v18036,43f
9s57579,78f
10m37123,00f
11kd16542,14 
12s66201,64 
13fp16200,71 
14c26065,67 
15mp15257,86 
16s75247,54 
17m45087,86 
18s84547,87 
19s94012,82 
20m53957,22 
21v23750,33 

Gävleborgs län

Röstberättigade: 215.975   Summa avgivna röster: 171.172   Summa giltiga röster: 167.728   Valdeltagande: 79,26 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
m30.92318,44*
c18.67511,13*
fp8.9475,33*
kd8.6005,13*
s69.95941,71*
v13.3147,94*
mp7.2754,34*
sd5.0172,99 
övr5.0182,99 
1s149970,71f
2s223319,67f
3m122087,86f
4s313991,80f
5c113339,29f
6m210307,67f
7s49994,14f
8v19510,00f
9s57773,22f
10fp16390,71f
11s66359,91 
12c26225,00 
13m36184,60 
14kd16142,86 
15s75381,46 
16mp15196,43 
17s84663,93 
18v24438,00 
19m44417,57 
20s94115,24 
21c33735,00 

Västernorrlands län

Röstberättigade: 191.282   Summa avgivna röster: 155.960   Summa giltiga röster: 153.417   Valdeltagande: 81,53 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m26.31917,16*
c16.19710,56*
fp8.2885,40*
kd8.6745,65*
s70.51545,96*
v10.2296,67*
mp5.8713,83*
sd3.4002,22 
övr3.9242,56 
1s150367,86f
2s223505,00f
3m118799,29f
4s314103,00f
5c111569,29f
6s410073,57f
7m28773,00f
8s57835,00f
9v17306,43f
10s66410,45 
11kd16195,71 
12fp15920,00 
13s75424,23 
14c25399,00 
15m35263,80 
16s84701,00 
17mp14193,57 
18s94147,94 
19m43759,86 
20s103711,32 
21v23409,67 

Jämtlands län

Röstberättigade: 99.888   Summa avgivna röster: 79.728   Summa giltiga röster: 78.018   Valdeltagande: 79,82 %

Partiernas röstetalFördelning av de 5 fasta mandaten
PartiRöster% 
m13.75317,63*
c13.11116,81*
fp3.2264,13*
kd2.9143,74*
s31.32240,15*
v6.4848,31*
mp3.9075,01*
sd1.2241,57 
övr2.0772,66 
1s122372,86f
2s210440,67f
3m19823,57f
4c19365,00f
5s36264,40f
6v14631,43 
7m24584,33 
8s44474,57 
9c24370,33 
10s53480,22 
11s62847,45 
12mp12790,71 
13m32750,60 
14c32622,20 
15s72409,38 

Västerbottens län

Röstberättigade: 199.322   Summa avgivna röster: 165.170   Summa giltiga röster: 162.490   Valdeltagande: 82,87 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m22.21313,67*
c19.15411,79*
fp10.3106,35*
kd10.4976,46*
s71.26043,86*
v13.5998,37*
mp9.5445,87*
sd1.8321,13 
övr4.0812,51 
1s150900,00f
2s223753,33f
3m115866,43f
4s314252,00f
5c113681,43f
6s410180,00f
7v19713,57f
8s57917,78f
9kd17497,86f
10m27404,33 
11fp17364,29 
12mp16817,14 
13s66478,18 
14c26384,67 
15s75481,54 
16s84750,67 
17v24533,00 
18m34442,60 
19s94191,76 
20c33830,80 
21s103750,53 

Norrbottens län

Röstberättigade: 193.796   Summa avgivna röster: 158.564   Summa giltiga röster: 156.576   Valdeltagande: 81,82 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
m20.92613,36*
c10.0656,43*
fp6.7144,29*
kd6.5894,21*
s80.60551,48*
v16.49410,53*
mp6.3504,06*
sd2.3021,47 
övr6.5314,17 
1s157575,00f
2s226868,33f
3s316121,00f
4m114947,14f
5v111781,43f
6s411515,00f
7s58956,11f
8s67327,73f
9c17189,29f
10m26975,33 
11s76200,38 
12v25498,00 
13s85373,67 
14fp14795,71 
15s94741,47 
16kd14706,43 
17mp14535,71 
18s104242,37 
19m34185,20 
20s113838,33 
21s123504,57 

Samtliga valkretsar

PartiFasta
Moderata Samlingspartiet93
Centerpartiet27
Folkpartiet liberalerna22
Kristdemokraterna17
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna129
Vänsterpartiet13
Miljöpartiet de gröna9

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan partierna

För att avgöra hur många mandat som ett parti skall ha sammanlagt skall den jämkade uddatalsmetoden tilllämpas på HELA RIKET som en (fiktiv) valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att partiet skall få en representation som svarar mot dess andel av samtliga röster i HELA RIKET. Om ett parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten har fått fler mandat än vad som behövs för att det skall vara proportionellt representerat, skall man vid fördelningen av utjämningsmandaten bortse från partiet och de mandat det har fått.

HELA RIKET

Röstberättigade: 6.892.009   Summa avgivna röster: 5.650.416   Summa giltiga röster: 5.551.278   Valdeltagande: 81,99 %

Partiernas röstetalFördelning av de 39 utjämningsmandaten
PartiRöster% 
m1.456.01426,23*
c437.3897,88*
fp418.3957,54*
kd365.9986,59*
s1.942.62534,99*
v324.7225,85*
mp291.1215,24*
sd162.4632,93 
övr152.5512,75 
1s11387589,29 
2m11040010,00 
3s2647541,67 
4m2485338,00 
5s3388525,00 
6c1312420,71 
7fp1298853,57 
8m3291202,80 
9s4277517,86 
10kd1261427,14 
11v1231944,29 
12s5215847,22 
13m4208002,00 
14mp1207943,57 
15s6176602,27 
16m5161779,33 
17s7149432,69 
18c2145796,33 
19fp2139465,00 
20m6132364,91 
21s8129508,33 
22kd2121999,33 
23s9114272,06 
24m7112001,08 
25v2108240,67 
26s10102243,42 
27m897067,60 
28mp297040,33 
29s1192505,95 
30c387477,80 
31m985647,88 
32s1284461,96 
33fp383679,00 
34s1377705,00 
35m1076632,32 
36kd373199,60 
37s1471949,07 
38m1169334,00 
39s1566987,07 
40v364944,40 
41m1263304,96 
42s1662665,32 
43c462484,14 
44fp459770,71 
45s1758867,42 
46m1358240,56 
47mp358224,20 
48s1855503,57 
49m1453926,44 
50s1952503,38 
51kd452285,43 
52m1550207,38 
53s2049810,90 
54c548598,78 
55s2147381,10 
56m1646968,19 
57fp546488,33 
58v446388,86 
59s2245177,33 
60m1744121,64 
61s2343169,44 
62m1841600,40 
63mp441588,71 
64s2441332,45 
65kd540666,44 
66c639762,64 
67s2539645,41 
68m1939351,73 
69s2638090,69 
70fp638035,91 
71m2037333,69 
72s2736653,30 
73v536080,22 
74m2135512,54 
75s2835320,45 
76s2934081,14 
77m2233860,79 
78c733645,31 
79kd633272,55 
80s3032925,85 
81m2332355,87 
82mp532346,78 
83fp732184,23 
84s3131846,31 
85m2430979,02 
86s3230835,32 
87s3329886,54 
88m2529714,57 
89v629520,18 
90c829159,27 
91s3428994,40 
92m2628549,29 
93s3528153,99 
94kd728153,69 
95fp827893,00 
96m2727471,96 
97s3627360,92 
98s3726611,30 
99m2826472,98 
100mp626465,55 
101s3825901,67 
102c925728,76 
103m2925544,11 
104s3925228,90 
105v724978,62 
106m3024678,20 
107fp924611,47 
108s4024590,19 
109kd824399,87 
110s4123983,02 
111m3123869,08 
112s4223405,12 
113m3223111,33 
114c1023020,47 
115s4322854,41 
116m3322400,22 
117mp722393,92 
118s4422329,02 
119fp1022020,79 
120s4521827,25 
121m3421731,55 
122v821648,13 
123kd921529,29 
124s4621347,53 
125m3521101,65 
126s4720888,44 
127c1120828,05 
128m3620507,24 
129s4820448,68 
130s4920027,06 
131m3719945,40 
132fp1119923,57 
133s5019622,47 
134m3819413,52 
135mp819408,07 
136kd1019263,05 
137s5119233,91 
138v919101,29 
139c1219016,91 
140m3918909,27 
141s5218860,44 
142s5318501,19 
143m4018430,56 
144fp1218191,09 
145s5418155,37 
146m4117975,48 
147s5517822,25 
148m4217542,34 
149s5617501,13 
150c1317495,56 
151kd1117428,48 
152s5717191,37 
153m4317129,58 
154mp917124,76 
155v1017090,63 
156s5816892,39 
157fp1316735,80 
158m4416735,79 
159s5916603,63 
160m4516359,71 
161s6016324,58 
162c1416199,59 
163s6116054,75 
164m4616000,15 
165kd1215912,96 
166s6215793,70 
167m4715656,06 
168s6315541,00 
169fp1415496,11 
170v1115462,95 
171m4815326,46 
172mp1015322,16u
173s6415296,26 
174c1515082,38 
175s6515059,11 
176m4915010,45 
177s6614829,20 
178m5014707,21 
179kd1314639,92 
180s6714606,20 
181fp1514427,41 
182m5114415,98 
183s6814389,81 
184s6914179,74 
185m5214136,06 
186v1214118,35 
187c1614109,32 
188s7013975,72 
189m5313866,80 
190mp1113862,90u
191s7113777,48 
192m5413607,61 
193s7213584,79 
194kd1413555,48 
195fp1613496,61 
196s7313397,41 
197m5513357,93 
198c1713254,21 
199s7413215,14 
200m5613117,24 
201s7513037,75 
202v1312988,88 
203m5712885,08 
204s7612865,07 
205s7712696,90 
206fp1712678,64 
207m5812660,99 
208mp1212657,43u
209kd1512620,62 
210s7812533,06 
211c1812496,83 
212m5912444,56 
213s7912373,41 
214m6012235,41 
215s8012217,77 
216s8112065,99 
217m6112033,17 
218v1412026,74u
219fp1811954,14 
220s8211917,94 
221m6211837,51 
222c1911821,32 
223kd1611806,39 
224s8311773,48 
225m6311648,11 
226mp1311644,84u
227s8411632,49 
228s8511494,82 
229m6411464,68 
230s8611360,38 
231fp1911307,97 
232m6511286,93 
233s8711229,05 
234c2011215,10 
235v1511197,31u
236m6611114,61 
237s8811100,71 
238kd1711090,85 
239s8910975,28 
240m6710947,47 
241s9010852,65 
242m6810785,29 
243mp1410782,26u
244s9110732,73 
245fp2010728,08 
246c2110668,02 
247m6910627,84 
248s9210615,44 
249s9310500,68 
250m7010474,92 
251v1610474,90u
252kd1810457,09u
253s9410388,37 
254m7110326,34 
255s9510278,44 
256fp2110204,76 
257m7210181,92 
258c2210171,84 
259s9610170,81 
260s9710065,41 
261m7310041,48 
262mp1510038,66u
263s989962,18 
264m749904,86 
265kd199891,84u
266s999861,04 
267v179840,06u
268m759771,91 
269s1009761,93 
270fp229730,12 
271c239719,76 
272s1019664,80 
273m769642,48 
274s1029569,58 
275m779516,43 
276s1039476,22 
277m789393,64 
278mp169391,00u
279s1049384,66 
280kd209384,56u
281c249306,15 
282fp239297,67u
283s1059294,86 
284v189277,77u
285m799273,97 
286s1069206,75 
287m809157,32 
288s1079120,31 
289m819043,57 
290s1089035,47 
291s1098952,19 
292m828932,60 
293kd218926,78u
294c258926,31 
295fp248902,02u
296s1108870,43 
297m838824,33 
298mp178821,85u
299s1118790,16 
300v198776,27u
301m848718,65 
302s1128711,32 
303s1138633,89 
304m858615,47 
305c268576,25 
306s1148557,82 
307fp258538,67u
308m868514,70 
309kd228511,58u
310s1158483,08 
311m878416,27 
312s1168409,63 
313s1178337,45 
314v208326,21u
315m888320,08 
316mp188317,74u
317s1188266,49 
318c278252,62 
319m898226,07 
320fp268203,82u
321s1198196,73 
322m908134,16 
323kd238133,29u
324s1208128,14 
325s1218060,68 
326m918044,28 
327s1227994,34 
328m927956,36 
329c287952,53u
330s1237929,08 
331v217920,05u
332fp277894,25u
333m937870,35 
334mp197868,14u
335s1247864,88 
336s1257801,71 
337kd247787,19u
338m947786,17u
339s1267739,54 
340m957703,78u
341s1277678,36 
342c297673,49u
343m967623,11u
344s1287618,14 
345fp287607,18u
346s1297558,85 
347v227551,67u
348m977544,11u
349s1307500,48u
350kd257469,35 
351m987466,74 
352mp207464,64 
353s1317443,01 
354c307413,37 
355m997390,93 
356s1327386,41 
357fp297340,26 
358s1337330,66 
359m1007316,65 
360s1347275,75 

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan valkretsarna

Av de utjämningsmandat som ett parti har fått tillförs det första den valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten har större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående mandat tillförs ett efter ett den valkrets där partiet för varje gång har störst jämförelsetal vid en fortsatt tillämpning av den jämkade uddatalsmetoden på partiets röstetal i valkretsarna. I en valkrets där partiet inte har fått något fast valkretsmandat skall dock jämförelsetalet vid tilldelningen av det första mandatet vara lika med partiets röstetal.

Moderata Samlingspartiet (m)
94Stockholms län (15)8693,10
95Stockholms län (16)8132,26
96Stockholms kommun (11)8057,67
97Stockholms län (17)7639,39
98Hallands län (4)7608,14
99Södermanlands län (3)7470,00
100Uppsala län (4)7430,86
101Västerbottens län (2)7404,33
102Stockholms kommun (12)7357,00
Centerpartiet (c)
28Skåne läns västra (1)9184,00
29Stockholms län (3)6999,60
30Gotlands län (1)6883,00
31Blekinge län (1)6855,00
32Östergötlands län (2)6628,00
33Uppsala län (2)6446,67
34Västerbottens län (2)6384,67
Folkpartiet liberalerna (fp)
23Jönköpings län (1)10982,00
24Västerbottens län (1)10310,00
25Västra Götalands läns östra (1)8702,00
26Dalarnas län (1)8681,00
27Stockholms län (4)8596,86
28Västernorrlands län (1)8288,00
29Kalmar län (1)7680,00
30Västra Götalands läns södra (1)7373,00
31Stockholms kommun (4)6925,14
32Norrbottens län (1)6714,00
33Stockholms län (5)6686,44
Kristdemokraterna (kd)
18Skåne läns södra (1)10125,00
19Södermanlands län (1)9950,00
20Värmlands län (1)9823,00
21Dalarnas län (1)9159,00
22Västra Götalands läns södra (1)9093,00
23Kronobergs län (1)8824,00
24Västernorrlands län (1)8674,00
25Gävleborgs län (1)8600,00
26Västmanlands län (1)8502,00
27Stockholms kommun (2)8109,00
28Skåne läns västra (1)7869,00
29Jönköpings län (3)6589,20
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (s)
130Östergötlands län (6)8914,73
131Stockholms kommun (7)8597,31
132Stockholms län (11)8185,76
133Göteborgs kommun (6)7699,36
134Östergötlands län (7)7543,23
135Stockholms län (12)7473,96
Vänsterpartiet (v)
14Uppsala län (1)11240,00
15Västra Götalands läns västra (1)10877,00
16Örebro län (1)10408,00
17Västra Götalands läns norra (1)9386,00
18Västmanlands län (1)9211,00
19Jönköpings län (1)8734,00
20Malmö kommun (1)8468,00
21Västra Götalands läns östra (1)8165,00
22Södermanlands län (1)7830,00
23Kalmar län (1)7426,00
24Skåne läns södra (1)7297,00
25Stockholms kommun (3)7123,20
26Hallands län (1)7110,00
27Jämtlands län (1)6484,00
Miljöpartiet de gröna (mp)
10Västra Götalands läns västra (1)10086,00
11Skåne läns södra (1)10081,00
12Västerbottens län (1)9544,00
13Göteborgs kommun (2)8231,33
14Södermanlands län (1)8218,00
15Örebro län (1)7833,00
16Västra Götalands läns norra (1)7789,00
17Dalarnas län (1)7361,00
18Gävleborgs län (1)7275,00
19Stockholms län (3)7273,00
20Hallands län (1)7236,00
21Jönköpings län (1)7070,00
22Värmlands län (1)6519,00
23Stockholms kommun (4)6432,86
24Norrbottens län (1)6350,00

Slutlig sammanställning av mandatfördelningen

Valkretsmcfpkdsvmpsumma
Stockholms kommun101112-23-31-16-62-23-327128
Stockholms län143172133143-310-102-221336642
Uppsala län3-31-11-11-14-4-111-111112
Södermanlands län2-21-11-1-115-5-11-119312
Östergötlands län4-41-11-11-15161-11-114115
Jönköpings län3-31-1-112-25-5-11---11213
Kronobergs län2-21-1----113-3------617
Kalmar län2-21-1---1-14-4------8-8
Gotlands län1-1---------1-1------2-2
Blekinge län2-2---------3-3------5-5
Malmö kommun3-3---1-1---4-4-111-19110
Skåne läns västra4-4-111-1---4-4------9110
Skåne läns södra5-51-11-1-114-4----1111213
Skåne läns norra och östra3-31-11-11-14-4------10-10
Hallands län3-31-11-11-14-4------10-10
Göteborgs kommun5-51-12-21-15-52-211217118
Västra Götalands läns västra4-41-11-11-14-4-11-1111213
Västra Götalands läns norra2-21-11-11-14-4-11-119211
Västra Götalands läns södra2-21-1----113-3------617
Västra Götalands läns östra3-31-1-111-14-4-11---9211
Värmlands län2-21-11-1-115-51-1---10111
Örebro län2-21-11-11-15-5-11-1110212
Västmanlands län2-21-11-1---4-4-11---819
Dalarnas län3-31-1-11-115-51-1-1110313
Gävleborgs län2-21-11-1---5-51-1-1110111
Västernorrlands län2-21-1-11-115-51-1---9211
Jämtlands län1-11-1------3-3------5-5
Västerbottens län1-11-1-111-15-51-1-119211
Norrbottens län1-11-1------6-61-1---9-9
HELA RIKET934972722922628177241291130139229101931039349