Riksdagsvalet 2010

29 valkretsar, 310 fasta mandat, 39 utjämningsmandat. Partier med minst 4,00 % av de giltiga rösterna deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat. Partier med minst 12,00 % av de giltiga rösterna i en enskild valkrets deltar dock i fördelningen av de fasta mandaten i denna valkrets.

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan valkretsarna

Varje valkrets tilldelas ett antal fasta mandat (totalt 310 mandat) i proportion till antalet röstberättigade 1 mars 2010 . Varje valkrets får ett fast valkretsmandat för varje gång som antalet personer som har rösträtt i valkretsen är jämnt delbart med 1/310 av antalet personer som har rösträtt totalt. Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen.

ValkretsRöstber.Mandat
Blekinge län117.61950,14989 5
Dalarnas län215.87890,45212110
Gotlands län45.97420,01295 2
Gävleborgs län216.13090,46315110
Göteborgs kommun387.830160,98096117
Hallands län227.93890,98016110
Jämtlands län100.11240,38336 4
Jönköpings län255.273110,17701 11
Kalmar län183.98980,05588 8
Kronobergs län138.51160,06464 6
Malmö kommun213.13690,33206 9
Norrbottens län194.16080,5012119
Skåne läns norra och östra230.770100,10416 10
Skåne läns södra266.097110,65094112
Skåne läns västra212.25590,29349 9
Stockholms kommun628.091270,50068128
Stockholms län842.876360,90495137
Södermanlands län203.35980,9039819
Uppsala län252.501110,05564 11
Värmlands län212.47390,30303 9
Västerbottens län201.75080,8335319
Västernorrlands län190.50580,34118 8
Västmanlands län190.97680,36180 8
Västra Götalands läns norra204.08480,9357319
Västra Götalands läns södra143.34660,27634 6
Västra Götalands läns västra262.100110,47593112
Västra Götalands läns östra199.32980,7275319
Örebro län214.98590,41302 9
Östergötlands län328.076140,36466 14
HELA RIKET7.080.123297 13310

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat i en viss valkrets markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan. I HELA RIKET, som inte är någon riktig valkrets, avser denna markering dock de partier som deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,4. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

HELA RIKET

Röstberättigade: 7.123.651   Summa avgivna röster: 6.028.682   Summa giltiga röster: 5.960.408   Valdeltagande: 84,63 %

PartiRöster% 
Moderata Samlingspartiet (M)1.791.76630,06*
Centerpartiet (C)390.8046,56*
Folkpartiet liberalerna (FP)420.5247,06*
Kristdemokraterna (KD)333.6965,60*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)1.827.49730,66*
Vänsterpartiet (V)334.0535,60*
Miljöpartiet de gröna (MP)437.4357,34*
Sverigedemokraterna (SD)339.6105,70*
Övriga partier (ÖVR)85.0231,43 

Blekinge län

Röstberättigade: 118.279   Summa avgivna röster: 101.504   Summa giltiga röster: 100.162   Valdeltagande: 85,82 %

Partiernas röstetalFördelning av de 5 fasta mandaten
PartiRöster% 
M27.38727,34*
C5.7715,76*
FP5.4315,42*
KD3.9733,97*
S36.52036,46*
V5.0755,07*
MP5.2895,28*
SD9.8309,81*
ÖVR8860,88 
1S126085,71f
2M119562,14f
3S212173,33f
4M29129,00f
5S37304,00f
6SD17021,43 
7M35477,40 
8S45217,14 
9C14122,14 
10S54057,78 
11M43912,43 
12FP13879,29 
13MP13777,86 
14V13625,00 
15S63320,00 

Dalarnas län

Röstberättigade: 217.072   Summa avgivna röster: 181.942   Summa giltiga röster: 179.168   Valdeltagande: 83,82 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
M44.99725,11*
C14.0867,86*
FP8.7474,88*
KD7.9254,42*
S67.13937,47*
V10.5335,88*
MP10.6525,95*
SD12.4706,96*
ÖVR2.6191,46 
1S147956,43f
2M132140,71f
3S222379,67f
4M214999,00f
5S313427,80f
6C110061,43f
7S49591,29f
8M38999,40f
9SD18907,14f
10MP17608,57f
11V17523,57 
12S57459,89 
13M46428,14 
14FP16247,86 
15S66103,55 
16KD15660,71 
17S75164,54 
18M54999,67 
19C24695,33 
20S84475,93 
21SD24156,67 

Gotlands län

Röstberättigade: 46.237   Summa avgivna röster: 39.257   Summa giltiga röster: 38.640   Valdeltagande: 84,90 %

Partiernas röstetalFördelning av de 2 fasta mandaten
PartiRöster% 
M9.73125,18*
C5.65714,64*
FP1.7854,62*
KD1.1282,92*
S12.85533,27*
V2.3426,06*
MP3.2598,43*
SD1.2253,17*
ÖVR6581,70 
1S19182,14f
2M16950,71f
3S24285,00 
4C14040,71 
5M23243,67 
6S32571,00 
7MP12327,86 
8M31946,20 
9C21885,67 
10S41836,43 
11V11672,86 
12S51428,33 

Gävleborgs län

Röstberättigade: 217.152   Summa avgivna röster: 179.711   Summa giltiga röster: 177.248   Valdeltagande: 82,76 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
M41.00923,14*
C12.9827,32*
FP9.4445,33*
KD7.2354,08*
S67.89338,30*
V12.8147,23*
MP10.9186,16*
SD12.6167,12*
ÖVR2.3371,32 
1S148495,00f
2M129292,14f
3S222631,00f
4M213669,67f
5S313578,60f
6S49699,00f
7C19272,86f
8V19152,86f
9SD19011,43f
10M38201,80f
11MP17798,57 
12S57543,67 
13FP16745,71 
14S66172,09 
15M45858,43 
16S75222,54 
17KD15167,86 
18M54556,56 
19S84526,20 
20C24327,33 
21V24271,33 

Göteborgs kommun

Röstberättigade: 389.821   Summa avgivna röster: 322.458   Summa giltiga röster: 319.302   Valdeltagande: 82,72 %

Partiernas röstetalFördelning av de 17 fasta mandaten
PartiRöster% 
M96.98130,37*
C12.1833,82*
FP26.8298,40*
KD19.4846,10*
S80.54325,22*
V27.2468,53*
MP34.20510,71*
SD15.6084,89*
ÖVR6.2231,95 
1M169272,14f
2S157530,71f
3M232327,00f
4S226847,67f
5MP124432,14f
6V119461,43f
7M319396,20f
8FP119163,57f
9S316108,60f
10KD113917,14f
11M413854,43f
12S411506,14f
13MP211401,67f
14SD111148,57f
15M510775,67f
16V29082,00f
17S58949,22f
18FP28943,00 
19M68816,45 
20C18702,14 
21M77460,08 
22S67322,09 
23MP36841,00 
24KD26494,67 
25M86465,40 
26S76195,62 
27M95704,76 

Hallands län

Röstberättigade: 229.891   Summa avgivna röster: 198.084   Summa giltiga röster: 195.565   Valdeltagande: 86,16 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
M67.87834,71*
C17.1788,78*
FP15.2867,82*
KD10.9945,62*
S52.31926,75*
V6.9043,53*
MP11.5685,92*
SD10.5075,37*
ÖVR2.9311,50 
1M148484,29f
2S137370,71f
3M222626,00f
4S217439,67f
5M313575,60f
6C112270,00f
7FP110918,57f
8S310463,80f
9M49696,86f
10MP18262,86f
11KD17852,86 
12M57542,00 
13SD17505,00 
14S47474,14 
15M66170,73 
16S55813,22 
17C25726,00 
18M75221,38 
19FP25095,33 
20V14931,43 
21S64756,27 

Jämtlands län

Röstberättigade: 100.144   Summa avgivna röster: 83.203   Summa giltiga röster: 81.936   Valdeltagande: 83,08 %

Partiernas röstetalFördelning av de 4 fasta mandaten
PartiRöster% 
M18.19322,20*
C10.48712,80*
FP3.1553,85*
KD2.3402,86*
S33.01340,29*
V5.3406,52*
MP5.3396,52*
SD3.1223,81*
ÖVR9471,16 
1S123580,71f
2M112995,00f
3S211004,33f
4C17490,71f
5S36602,60 
6M26064,33 
7S44716,14 
8V13814,29 
9MP13813,57 
10S53668,11 
11M33638,60 
12C23495,67 
13S63001,18 
14M42599,00 
15S72539,46 

Jönköpings län

Röstberättigade: 256.538   Summa avgivna röster: 219.201   Summa giltiga röster: 216.564   Valdeltagande: 85,45 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
M57.90126,74*
C16.8597,78*
FP12.1345,60*
KD27.82212,85*
S66.31630,62*
V8.7754,05*
MP11.4385,28*
SD13.8886,41*
ÖVR1.4310,66 
1S147368,57f
2M141357,86f
3S222105,33f
4KD119872,86f
5M219300,33f
6S313263,20f
7C112042,14f
8M311580,20f
9SD19920,00f
10S49473,71f
11KD29274,00f
12FP18667,14 
13M48271,57 
14MP18170,00 
15S57368,44 
16M56433,44 
17V16267,86 
18S66028,73 
19C25619,67 
20KD35564,40 
21M65263,73 

Kalmar län

Röstberättigade: 184.737   Summa avgivna röster: 156.929   Summa giltiga röster: 154.736   Valdeltagande: 84,95 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M41.63126,90*
C13.8298,94*
FP7.8475,07*
KD9.3416,04*
S55.11635,62*
V7.6794,96*
MP8.7135,63*
SD8.9645,79*
ÖVR1.6161,04 
1S139368,57f
2M129736,43f
3S218372,00f
4M213877,00f
5S311023,20f
6C19877,86f
7M38326,20f
8S47873,71f
9KD16672,14 
10SD16402,86 
11MP16223,57 
12S56124,00 
13M45947,29 
14FP15605,00 
15V15485,00 
16S65010,55 
17M54625,67 
18C24609,67 

Kronobergs län

Röstberättigade: 138.781   Summa avgivna röster: 118.089   Summa giltiga röster: 116.513   Valdeltagande: 85,09 %

Partiernas röstetalFördelning av de 6 fasta mandaten
PartiRöster% 
M34.76229,84*
C11.5599,92*
FP6.6675,72*
KD7.1116,10*
S35.55530,52*
V5.3804,62*
MP7.0446,05*
SD7.4246,37*
ÖVR1.0110,87 
1S125396,43f
2M124830,00f
3S211851,67f
4M211587,33f
5C18256,43f
6S37111,00f
7M36952,40 
8SD15302,86 
9KD15079,29 
10S45079,29 
11MP15031,43 
12M44966,00 
13FP14762,14 
14S53950,56 
15M53862,44 
16C23853,00 
17V13842,86 
18S63232,27 

Malmö kommun

Röstberättigade: 214.326   Summa avgivna röster: 170.667   Summa giltiga röster: 169.108   Valdeltagande: 79,63 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M55.16032,62*
C4.7952,84*
FP11.7686,96*
KD5.2743,12*
S48.45028,65*
V10.1185,98*
MP14.8618,79*
SD13.2567,84*
ÖVR5.4263,21 
1M139400,00f
2S134607,14f
3M218386,67f
4S216150,00f
5M311032,00f
6MP110615,00f
7S39690,00f
8SD19468,57f
9FP18405,71f
10M47880,00 
11V17227,14 
12S46921,43 
13M56128,89 
14S55383,33 
15M65014,55 
16MP24953,67 
17SD24418,67 
18S64404,55 
19M74243,08 
20FP23922,67 
21KD13767,14 

Norrbottens län

Röstberättigade: 194.788   Summa avgivna röster: 165.403   Summa giltiga röster: 163.963   Valdeltagande: 84,91 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M26.85216,38*
C7.6184,65*
FP7.0824,32*
KD5.3883,29*
S85.03551,86*
V15.2409,29*
MP8.6305,26*
SD6.3093,85*
ÖVR1.8091,10 
1S160739,29f
2S228345,00f
3M119180,00f
4S317007,00f
5S412147,86f
6V110885,71f
7S59448,33f
8M28950,67f
9S67730,45f
10S76541,15 
11MP16164,29 
12S85669,00 
13C15441,43 
14M35370,40 
15V25080,00 
16FP15058,57 
17S95002,06 
18SD14506,43 
19S104475,53 
20S114049,29 
21KD13848,57 

Skåne läns norra och östra

Röstberättigade: 232.273   Summa avgivna röster: 192.880   Summa giltiga röster: 190.154   Valdeltagande: 83,04 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
M60.93032,04*
C12.8716,77*
FP12.6776,67*
KD9.4204,95*
S54.52928,68*
V6.1133,21*
MP10.1955,36*
SD21.31211,21*
ÖVR2.1071,11 
1M143521,43f
2S138949,29f
3M220310,00f
4S218176,33f
5SD115222,86f
6M312186,00f
7S310905,80f
8C19193,57f
9FP19055,00f
10M48704,29f
11S47789,86 
12MP17282,14 
13SD27104,00 
14M56770,00 
15KD16728,57 
16S56058,78 
17M65539,09 
18S64957,18 
19M74686,92 
20V14366,43 
21C24290,33 

Skåne läns södra

Röstberättigade: 267.562   Summa avgivna röster: 231.076   Summa giltiga röster: 228.526   Valdeltagande: 86,36 %

Partiernas röstetalFördelning av de 12 fasta mandaten
PartiRöster% 
M87.89338,46*
C12.7175,56*
FP19.6228,59*
KD9.9164,34*
S50.55722,12*
V7.5973,32*
MP16.1767,08*
SD19.9238,72*
ÖVR4.1251,81 
1M162780,71f
2S136112,14f
3M229297,67f
4M317578,60f
5S216852,33f
6SD114230,71f
7FP114015,71f
8M412556,14f
9MP111554,29f
10S310111,40f
11M59765,89f
12C19083,57f
13M67990,27 
14S47222,43 
15KD17082,86 
16M76761,00 
17SD26641,00 
18FP26540,67 
19M85859,53 
20S55617,44 
21V15426,43 
22MP25392,00 
23M95170,18 
24M104625,95 

Skåne läns västra

Röstberättigade: 213.580   Summa avgivna röster: 175.446   Summa giltiga röster: 173.435   Valdeltagande: 82,15 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M58.62833,80*
C8.1644,71*
FP13.9678,05*
KD6.9894,03*
S49.90028,77*
V5.8473,37*
MP9.8695,69*
SD17.44810,06*
ÖVR2.6231,51 
1M141877,14f
2S135642,86f
3M219542,67f
4S216633,33f
5SD112462,86f
6M311725,60f
7S39980,00f
8FP19976,43f
9M48375,43f
10S47128,57 
11MP17049,29 
12M56514,22 
13C15831,43 
14SD25816,00 
15S55544,44 
16M65329,82 
17KD14992,14 
18FP24655,67 
19S64536,36 
20M74509,85 
21V14176,43 

Stockholms kommun

Röstberättigade: 634.464   Summa avgivna röster: 539.034   Summa giltiga röster: 534.887   Valdeltagande: 84,96 %

Partiernas röstetalFördelning av de 28 fasta mandaten
PartiRöster% 
M183.42134,29*
C33.8956,34*
FP45.9398,59*
KD28.2445,28*
S111.68820,88*
V39.5657,40*
MP65.35112,22*
SD16.9503,17*
ÖVR9.8341,84 
1M1131015,00f
2S179777,14f
3M261140,33f
4MP146679,29f
5S237229,33f
6M336684,20f
7FP132813,57f
8V128260,71f
9M426203,00f
10C124210,71f
11S322337,60f
12MP221783,67f
13M520380,11f
14KD120174,29f
15M616674,64f
16S415955,43f
17FP215313,00f
18M714109,31f
19V213188,33f
20MP313070,20f
21S512409,78f
22M812228,07f
23SD112107,14f
24C211298,33f
25M910789,47f
26S610153,45f
27M109653,74f
28KD29414,67f
29MP49335,86 
30FP39187,80 
31M118734,33 
32S78591,38 
33M127974,83 
34V37913,00 
35S87445,87 
36M137336,84 
37MP57261,22 
38M146793,37 
39C36779,00 

Stockholms län

Röstberättigade: 850.629   Summa avgivna röster: 722.800   Summa giltiga röster: 716.349   Valdeltagande: 84,97 %

Partiernas röstetalFördelning av de 37 fasta mandaten
PartiRöster% 
M286.24939,96*
C41.3695,77*
FP59.4618,30*
KD44.8806,27*
S159.22222,23*
V31.6174,41*
MP53.7887,51*
SD29.8864,17*
ÖVR9.8771,38 
1M1204463,57f
2S1113730,00f
3M295416,33f
4M357249,80f
5S253074,00f
6FP142472,14f
7M440892,71f
8MP138420,00f
9KD132057,14f
10S331844,40f
11M531805,44f
12C129549,29f
13M626022,64f
14S422746,00f
15V122583,57f
16M722019,15f
17SD121347,14f
18FP219820,33f
19M819083,27f
20MP217929,33f
21S517691,33f
22M916838,18f
23M1015065,74f
24KD214960,00f
25S614474,73f
26C213789,67f
27M1113630,90f
28M1212445,61f
29S712247,85f
30FP311892,20f
31M1311449,96f
32MP310757,60f
33S810614,80f
34M1410601,81f
35V210539,00f
36SD29962,00f
37M159870,66f
38S99366,00 
39M169233,84 
40KD38976,00 
41M178674,21 
42FP48494,43 
43S108380,11 
44C38273,80 
45M188178,54 
46M197736,46 
47MP47684,00 
48S117582,00 

Södermanlands län

Röstberättigade: 204.779   Summa avgivna röster: 173.551   Summa giltiga röster: 171.427   Valdeltagande: 84,75 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M47.88927,94*
C9.8505,75*
FP11.2996,59*
KD8.0954,72*
S59.46334,69*
V8.6375,04*
MP13.0657,62*
SD11.3706,63*
ÖVR1.7591,03 
1S142473,57f
2M134206,43f
3S219821,00f
4M215963,00f
5S311892,60f
6M39577,80f
7MP19332,14f
8S48494,71f
9SD18121,43f
10FP18070,71 
11C17035,71 
12M46841,29 
13S56607,00 
14V16169,29 
15KD15782,14 
16S65405,73 
17M55321,00 
18S74574,08 
19MP24355,00 
20M64353,55 
21S83964,20 

Uppsala län

Röstberättigade: 253.765   Summa avgivna röster: 217.595   Summa giltiga röster: 215.030   Valdeltagande: 85,75 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
M64.75030,11*
C17.8388,30*
FP16.8787,85*
KD12.2655,70*
S58.86227,37*
V11.8455,51*
MP18.9938,83*
SD10.0034,65*
ÖVR3.5961,67 
1M146250,00f
2S142044,29f
3M221583,33f
4S219620,67f
5MP113566,43f
6M312950,00f
7C112741,43f
8FP112055,71f
9S311772,40f
10M49250,00f
11KD18760,71f
12V18460,71 
13S48408,86 
14M57194,44 
15SD17145,00 
16S56540,22 
17MP26331,00 
18C25946,00 
19M65886,36 
20FP25626,00 
21S65351,09 

Värmlands län

Röstberättigade: 213.239   Summa avgivna röster: 179.376   Summa giltiga röster: 177.215   Valdeltagande: 84,12 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M45.57825,72*
C13.3797,55*
FP10.6526,01*
KD8.3124,69*
S68.52038,66*
V10.2315,77*
MP9.9975,64*
SD8.5024,80*
ÖVR2.0441,15 
1S148942,86f
2M132555,71f
3S222840,00f
4M215192,67f
5S313704,00f
6S49788,57f
7C19556,43f
8M39115,60f
9S57613,33f
10FP17608,57 
11V17307,86 
12MP17140,71 
13M46511,14 
14S66229,09 
15SD16072,86 
16KD15937,14 
17S75270,77 
18M55064,22 
19S84568,00 
20C24459,67 
21M64143,45 

Västerbottens län

Röstberättigade: 201.902   Summa avgivna röster: 172.378   Summa giltiga röster: 170.598   Valdeltagande: 85,38 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M30.18417,69*
C12.6997,44*
FP10.2966,04*
KD9.1255,35*
S72.00842,21*
V17.0349,98*
MP12.2467,18*
SD4.6512,73*
ÖVR2.3551,38 
1S151434,29f
2S224002,67f
3M121560,00f
4S314401,60f
5V112167,14f
6S410286,86f
7M210061,33f
8C19070,71f
9MP18747,14f
10S58000,89 
11FP17354,29 
12S66546,18 
13KD16517,86 
14M36036,80 
15V25678,00 
16S75539,08 
17S84800,53 
18M44312,00 
19S94235,76 
20C24233,00 
21MP24082,00 

Västernorrlands län

Röstberättigade: 191.150   Summa avgivna röster: 161.665   Summa giltiga röster: 159.975   Valdeltagande: 84,57 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M34.55021,60*
C11.1856,99*
FP8.2535,16*
KD6.9834,37*
S70.34143,97*
V9.6426,03*
MP8.7575,47*
SD7.2644,54*
ÖVR3.0001,88 
1S150243,57f
2M124678,57f
3S223447,00f
4S314068,20f
5M211516,67f
6S410048,71f
7C17989,29f
8S57815,67f
9M36910,00 
10V16887,14 
11S66394,64 
12MP16255,00 
13FP15895,00 
14S75410,85 
15SD15188,57 
16KD14987,86 
17M44935,71 
18S84689,40 

Västmanlands län

Röstberättigade: 192.258   Summa avgivna röster: 162.166   Summa giltiga röster: 160.143   Valdeltagande: 84,35 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M43.46227,14*
C8.2665,16*
FP12.0167,50*
KD7.4064,62*
S58.22236,36*
V9.1545,72*
MP9.4595,91*
SD9.9926,24*
ÖVR2.1661,35 
1S141587,14f
2M131044,29f
3S219407,33f
4M214487,33f
5S311644,40f
6M38692,40f
7FP18582,86f
8S48317,43f
9SD17137,14 
10MP16756,43 
11V16538,57 
12S56469,11 
13M46208,86 
14C15904,29 
15S65292,91 
16KD15290,00 
17M54829,11 
18S74478,62 

Västra Götalands läns norra

Röstberättigade: 205.328   Summa avgivna röster: 175.170   Summa giltiga röster: 172.860   Valdeltagande: 85,31 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M46.58226,95*
C11.4496,62*
FP13.3937,75*
KD11.0926,42*
S56.06032,43*
V9.9075,73*
MP12.0036,94*
SD10.5136,08*
ÖVR1.8611,08 
1S140042,86f
2M133272,86f
3S218686,67f
4M215527,33f
5S311212,00f
6FP19566,43f
7M39316,40f
8MP18573,57f
9C18177,86f
10S48008,57 
11KD17922,86 
12SD17509,29 
13V17076,43 
14M46654,57 
15S56228,89 
16M55175,78 
17S65096,36 
18FP24464,33 
19S74312,31 
20M64234,73 
21MP24001,00 

Västra Götalands läns södra

Röstberättigade: 144.186   Summa avgivna röster: 122.673   Summa giltiga röster: 121.187   Valdeltagande: 85,08 %

Partiernas röstetalFördelning av de 6 fasta mandaten
PartiRöster% 
M34.33428,33*
C9.2737,65*
FP8.8837,33*
KD7.7456,39*
S37.81731,21*
V6.1365,06*
MP7.3156,04*
SD8.3506,89*
ÖVR1.3341,10 
1S127012,14f
2M124524,29f
3S212605,67f
4M211444,67f
5S37563,40f
6M36866,80f
7C16623,57 
8FP16345,00 
9SD15964,29 
10KD15532,14 
11S45402,43 
12MP15225,00 
13M44904,86 
14V14382,86 
15S54201,89 
16M53814,89 
17S63437,91 
18M63121,27 

Västra Götalands läns västra

Röstberättigade: 264.666   Summa avgivna röster: 227.791   Summa giltiga röster: 225.037   Valdeltagande: 86,07 %

Partiernas röstetalFördelning av de 12 fasta mandaten
PartiRöster% 
M73.85332,82*
C13.5636,03*
FP20.1948,97*
KD16.5257,34*
S59.47726,43*
V10.5064,67*
MP15.7947,02*
SD12.5045,56*
ÖVR2.6211,16 
1M152752,14f
2S142483,57f
3M224617,67f
4S219825,67f
5M314770,60f
6FP114424,29f
7S311895,40f
8KD111803,57f
9MP111281,43f
10M410550,43f
11C19687,86f
12SD18931,43f
13S48496,71 
14M58205,89 
15V17504,29 
16FP26731,33 
17M66713,91 
18S56608,56 
19M75681,00 
20KD25508,33 
21S65407,00 
22MP25264,67 
23M84923,53 
24S74575,15 

Västra Götalands läns östra

Röstberättigade: 200.322   Summa avgivna röster: 170.910   Summa giltiga röster: 168.561   Valdeltagande: 85,32 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M47.04927,91*
C13.9148,25*
FP10.3876,16*
KD11.0926,58*
S57.09533,87*
V8.2234,88*
MP9.4405,60*
SD9.7255,77*
ÖVR1.6360,97 
1S140782,14f
2M133606,43f
3S219031,67f
4M215683,00f
5S311419,00f
6C19938,57f
7M39409,80f
8S48156,43f
9KD17922,86f
10FP17419,29 
11SD16946,43 
12MP16742,86 
13M46721,29 
14S56343,89 
15V15873,57 
16M55227,67 
17S65190,45 
18C24638,00 
19S74391,92 
20M64277,18 
21S83806,33 

Örebro län

Röstberättigade: 215.772   Summa avgivna röster: 184.592   Summa giltiga röster: 182.378   Valdeltagande: 85,55 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M43.79124,01*
C9.8075,38*
FP11.4156,26*
KD11.2356,16*
S70.81838,83*
V10.3115,65*
MP11.8466,50*
SD11.1366,11*
ÖVR2.0191,11 
1S150584,29f
2M131279,29f
3S223606,00f
4M214597,00f
5S314163,60f
6S410116,86f
7M38758,20f
8MP18461,43f
9FP18153,57f
10KD18025,00 
11SD17954,29 
12S57868,67 
13V17365,00 
14C17005,00 
15S66438,00 
16M46255,86 
17S75447,54 
18M54865,67 
19S84721,20 
20S94165,76 
21M63981,00 

Östergötlands län

Röstberättigade: 330.010   Summa avgivna röster: 283.131   Summa giltiga röster: 279.741   Valdeltagande: 85,79 %

Partiernas röstetalFördelning av de 14 fasta mandaten
PartiRöster% 
M80.14128,65*
C17.5616,28*
FP19.0176,80*
KD16.3575,85*
S92.16432,95*
V14.2425,09*
MP21.2257,59*
SD14.8625,31*
ÖVR4.1721,49 
1S165831,43f
2M157243,57f
3S230721,33f
4M226713,67f
5S318432,80f
6M316028,20f
7MP115160,71f
8FP113583,57f
9S413166,29f
10C112543,57f
11KD111683,57f
12M411448,71f
13SD110615,71f
14S510240,44f
15V110172,86 
16M58904,56 
17S68378,55 
18M67285,55 
19S77089,54 
20MP27075,00 
21FP26339,00 
22M76164,69 
23S86144,27 
24C25853,67 

Sammanställning av antalet fasta mandat

PartiMandat
Moderata Samlingspartiet107
Centerpartiet21
Folkpartiet liberalerna17
Kristdemokraterna11
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna112
Vänsterpartiet9
Miljöpartiet de gröna19
Sverigedemokraterna14

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan partierna

För att avgöra hur många mandat som ett parti skall ha sammanlagt skall samma metod som ovan tillämpas på HELA RIKET som en (fiktiv) valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att partiet skall få en representation som svarar mot dess andel av samtliga röster i HELA RIKET. Om ett parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten har fått fler mandat än vad som behövs för att det skall vara proportionellt representerat, skall man vid fördelningen av utjämningsmandaten bortse från partiet och de mandat det har fått.

HELA RIKET

Röstberättigade: 7.123.651   Summa avgivna röster: 6.028.682   Summa giltiga röster: 5.960.408   Valdeltagande: 84,63 %

Partiernas röstetalFördelning av de 39 utjämningsmandaten
PartiRöster% 
M1.791.76630,06*
C390.8046,56*
FP420.5247,06*
KD333.6965,60*
S1.827.49730,66*
V334.0535,60*
MP437.4357,34*
SD339.6105,70*
ÖVR85.0231,43 
1S11305355,00f
2M11279832,86f
3S2609165,67f
4M2597255,33f
5S3365499,40f
6M3358353,20f
7MP1312453,57f
8FP1300374,29f
9C1279145,71f
10S4261071,00f
11M4255966,57f
12SD1242578,57f
13V1238609,29f
14KD1238354,29f
15S5203055,22f
16M5199085,11f
17S6166136,09f
18M6162887,82f
19MP2145811,67f
20S7140576,69f
21FP2140174,67f
22M7137828,15f
23C2130268,00f
24S8121833,13f
25M8119451,07f
26SD2113203,33f
27V2111351,00f
28KD2111232,00f
29S9107499,82f
30M9105398,00f
31S1096184,05f
32M1094303,47f
33MP387487,00f
34S1187023,67f
35M1185322,19f
36FP384104,80f
37S1279456,39f
38C378160,80f
39M1277902,87f
40S1373099,88f
41M1371670,64f
42SD367922,00f
43S1467685,07f
44V366810,60f
45KD366739,20f
46M1466361,70f
47S1563017,14f
48MP462490,71f
49M1561785,03f
50FP460074,86f
51S1658951,52f
52M1657798,90f
53C455829,14f
54S1755378,70f
55M1754295,94f
56S1852214,20f
57M1851193,31f
58S1949391,81f
59MP548603,89f
60SD448515,71f
61M1948426,11f
62V447721,86f
63KD447670,86f
64S2046858,90f
65FP546724,89f
66M2045942,72f
67S2144573,10f
68M2143701,61f
69C543422,67f
70S2242499,93f
71M2241668,98f
72S2340611,04f
73M2339817,02f
74MP639766,82f
75S2438882,91f
76FP638229,45f
77M2438122,68f
78SD537734,44f
79S2537295,86f
80V537117,00f
81KD537077,33f
82M2536566,65f
83S2635833,27f
84C635527,64f
85M2635132,67f
86S2734481,08f
87M2733806,91f
88MP733648,85f
89S2833227,22f
90M2832577,56f
91FP732348,00f
92S2932061,35f
93M2931434,49f
94S3030974,53f
95SD630873,64f
96M3030368,92f
97V630368,45f
98KD630336,00f
99C730061,85f
100S3129958,97f
101M3129373,21f
102MP829162,33f
103S3229007,89f
104M3228440,73f
105S3328115,34f
106FP828034,93f
107M3327565,63f
108S3427276,07f
109M3426742,78f
110S3526485,46f
111SD726123,85f
112C826053,60f
113M3525967,62f
114S3625739,39f
115MP925731,47f
116V725696,38f
117KD725668,92f
118M3625236,14f
119S3725034,21f
120FP924736,71f
121M3724544,74f
122S3824366,63f
123M3823890,21f
124S3923733,73f
125M3923269,69f
126S4023132,87f
127MP1023022,89f
128C922988,47f
129M4022680,58f
130SD822640,67f
131S4122561,69f
132V822270,20f
133KD822246,40f
134FP1022132,84f
135M4122120,57f
136S4222018,04f
137M4221587,54f
138S4321499,96f
139M4321079,60f
140S4421005,71f
141MP1120830,24f
142M4420595,01f
143C1020568,63f
144S4520533,67f
145M4520132,20f
146S4620082,38f
147FP1120024,95f
148SD919977,06f
149M4619689,74f
150S4719650,51f
151V919650,18f
152KD919629,18f
153M4719266,30f
154S4819236,81f
155MP1219018,91f
156M4818860,69f
157S4918840,18f
158C1118609,71f
159M4918471,81f
160S5018459,57f
161FP1218283,65f
162M5018098,65f
163S5118094,03f
164SD1017874,21f
165S5217742,69f
166M5117740,26f
167V1017581,74u
168KD1017562,95f
169MP1317497,40f
170S5317404,73f
171M5217395,79f
172S5417079,41f
173M5317064,44f
174C1216991,48f
175FP1316820,96f
176S5516766,03f
177M5416745,48f
178S5616463,94f
179M5516438,22f
180MP1416201,30f
181S5716172,54f
182SD1116171,90f
183M5616142,04f
184V1115907,29u
185S5815891,28f
186KD1115890,29f
187M5715856,34f
188C1315632,16f
189S5915619,63f
190M5815580,57f
191FP1415574,96f
192S6015357,12f
193M5915314,24f
194S6115103,28f
195MP1515083,97f
196M6015056,86f
197S6214857,70f
198M6114807,98f
199SD1214765,65f
200S6314619,98f
201M6214567,20f
202V1214524,04u
203KD1214508,52u
204FP1514500,83f
205C1414474,22f
206S6414389,74f
207M6314334,13f
208S6514166,64f
209MP1614110,81f
210M6414108,39f
211S6613950,36f
212M6513889,66f
213S6713740,58f
214M6613677,60f
215SD1313584,40f
216FP1613565,29f
217S6813537,01f
218C1513476,00f
219M6713471,92f
220V1313362,12u
221KD1313347,84u
222S6913339,39f
223M6813272,34f
224MP1713255,61f
225S7013147,46f
226M6913078,58f
227S7112960,97f
228M7012890,40f
229S7212779,70f
230FP1712743,15f
231M7112707,56f
232C1612606,58f
233S7312603,43f
234SD1412578,15f
235M7212529,83f
236MP1812498,14f
237S7412431,95f
238V1412372,33u
239KD1412359,11u
240M7312357,01f
241S7512265,08f
242M7412188,88f
243S7612102,63f
244M7512025,28f
245FP1812014,97u
246S7711944,42f
247M7611866,00f
248C1711842,55f
249MP1911822,57f
250S7811790,30f
251M7711710,89f
252SD1511710,69u
253S7911640,11f
254M7811559,78f
255V1511519,07u
256KD1511506,76u
257S8011493,69f
258M7911412,52f
259FP1911365,51u
260S8111350,91f
261M8011268,97f
262MP2011216,28u
263S8211211,64f
264C1811165,83f
265M8111128,98f
266S8311075,74f
267M8210992,43f
268SD1610955,16u
269S8410943,10f
270M8310859,19f
271S8510813,59f
272FP2010782,67u
273V1610775,90u
274KD1610764,39u
275M8410729,14f
276S8610687,12f
277MP2110669,15u
278M8510602,17f
279S8710563,57f
280C1910562,27f
281M8610478,16f
282S8810442,84f
283M8710357,03f
284S8910324,84f
285SD1710291,21u
286FP2110256,68u
287M8810238,66f
288S9010209,48f
289MP2210172,91u
290M8910122,97f
291V1710122,82u
292KD1710112,00u
293S9110096,67f
294C2010020,62f
295M9010009,87f
296S929986,32f
297M919899,26f
298S939878,36f
299M929791,07f
300FP229779,63u
301S949772,71f
302MP239720,78u
303SD189703,14u
304M939685,22f
305S959669,30f
306M949581,64f
307S969568,05f
308V189544,37u
309KD189534,17u
310C219531,80f
311M959480,24f
312S979468,90f
313M969380,97f
314S989371,78f
315FP239344,98u
316MP249307,13u
317M979283,76f
318S999276,63f
319M989188,54f
320S1009183,40f
321SD199178,65u
322M999095,26f
323S1019092,02f
324C229088,47u
325V199028,46u
326KD199018,81u
327M1009003,85f
328S1029002,45f
329FP248947,32u
330MP258927,24u
331S1038914,62f
332M1018914,26f
333S1048828,49f
334M1028826,43f
335S1058744,00f
336M1038740,32f
337SD208707,95u
338C238684,53u
339S1068661,12f
340M1048655,87f
341FP258582,12 
342S1078579,80f
343MP268577,16 
344M1058573,04f
345V208565,46 
346KD208556,31 
347S1088499,99f
348M1068491,78f
349S1098421,65f
350M1078412,05f
351S1108344,74f
352M1088333,80 
353C248314,98 
354SD218283,17 
355S1118269,22f
356M1098256,99 
357MP278253,49 
358FP268245,57 
359S1128195,05f
360M1108181,58 

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan valkretsarna

Av de utjämningsmandat som ett parti har fått tillförs det första den valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten har större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående mandat tillförs ett efter ett den valkrets där partiet för varje gång har störst jämförelsetal vid en fortsatt tillämpning av ovanstående metod på partiets röstetal i valkretsarna. I en valkrets där partiet inte har fått något fast valkretsmandat skall dock jämförelsetalet vid tilldelningen av det första mandatet vara lika med partiets röstetal.

Moderata Samlingspartiet: 0
108Stockholms län (16)9233,84
109Östergötlands län (5)8904,56
110Göteborgs kommun (6)8816,45
111Stockholms kommun (11)8734,33
112Stockholms län (17)8674,21
Centerpartiet: 2
22Göteborgs kommun (1)12183,00
23Södermanlands län (1)9850,00
24Örebro län (1)9807,00
25Västra Götalands läns södra (1)9273,00
26Stockholms län (3)8273,80
27Västmanlands län (1)8266,00
28Skåne läns västra (1)8164,00
Folkpartiet liberalerna: 7
18Jönköpings län (1)12134,00
19Södermanlands län (1)11299,00
20Värmlands län (1)10652,00
21Västra Götalands läns östra (1)10387,00
22Västerbottens län (1)10296,00
23Gävleborgs län (1)9444,00
24Stockholms kommun (3)9187,80
25Göteborgs kommun (2)8943,00
26Västra Götalands läns södra (1)8883,00
27Dalarnas län (1)8747,00
28Stockholms län (4)8494,43
29Västernorrlands län (1)8253,00
Kristdemokraterna: 8
12Örebro län (1)11235,00
13Västra Götalands läns norra (1)11092,00
14Hallands län (1)10994,00
15Skåne läns södra (1)9916,00
16Skåne läns norra och östra (1)9420,00
17Kalmar län (1)9341,00
18Västerbottens län (1)9125,00
19Stockholms län (3)8976,00
20Värmlands län (1)8312,00
21Södermanlands län (1)8095,00
22Dalarnas län (1)7925,00
23Västra Götalands läns södra (1)7745,00
24Västmanlands län (1)7406,00
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 0
113Stockholms län (9)9366,00
114Stockholms kommun (7)8591,38
115Västra Götalands läns västra (4)8496,71
116Uppsala län (4)8408,86
117Stockholms län (10)8380,11
Vänsterpartiet: 10
10Östergötlands län (1)14242,00
11Uppsala län (1)11845,00
12Dalarnas län (1)10533,00
13Västra Götalands läns västra (1)10506,00
14Örebro län (1)10311,00
15Värmlands län (1)10231,00
16Malmö kommun (1)10118,00
17Västra Götalands läns norra (1)9907,00
18Västernorrlands län (1)9642,00
19Västmanlands län (1)9154,00
20Jönköpings län (1)8775,00
21Södermanlands län (1)8637,00
22Västra Götalands läns östra (1)8223,00
23Stockholms kommun (3)7913,00
24Kalmar län (1)7679,00
Miljöpartiet de gröna: 6
20Jönköpings län (1)11438,00
21Gävleborgs län (1)10918,00
22Skåne läns norra och östra (1)10195,00
23Värmlands län (1)9997,00
24Skåne läns västra (1)9869,00
25Västmanlands län (1)9459,00
26Västra Götalands läns östra (1)9440,00
27Stockholms kommun (4)9335,86
28Västernorrlands län (1)8757,00
29Kalmar län (1)8713,00
30Norrbottens län (1)8630,00
Sverigedemokraterna: 6
15Örebro län (1)11136,00
16Västra Götalands läns norra (1)10513,00
17Hallands län (1)10507,00
18Uppsala län (1)10003,00
19Västmanlands län (1)9992,00
20Blekinge län (1)9830,00
21Västra Götalands läns östra (1)9725,00
22Kalmar län (1)8964,00
23Värmlands län (1)8502,00
24Västra Götalands läns södra (1)8350,00
25Kronobergs län (1)7424,00

Slutlig sammanställning av mandatfördelningen

ValkretsMCFPKDSVMPSDsumma
Blekinge län2-2---------3-3-------11516
Dalarnas län3-31-1------4-4-111-11-110111
Gotlands län1-1---------1-1---------2-2
Gävleborgs län3-31-1-11---4-41-1-111-110212
Göteborgs kommun5-5-111-11-15-52-22-21-117118
Hallands län4-41-11-1-113-3---1-1-1110212
Jämtlands län1-11-1------2-2---------4-4
Jönköpings län3-31-1-112-24-4----111-111213
Kalmar län3-31-1----114-4---------819
Kronobergs län2-21-1------3-3---------6-6
Malmö kommun3-3---1-1---3-3-111-11-19110
Norrbottens län2-2---------6-61-1------9-9
Skåne läns norra och östra4-41-11-1-113-3----111-110212
Skåne läns södra5-51-11-1-113-3---1-11-112113
Skåne läns västra4-4---1-1---3-3----111-19110
Stockholms kommun10-102-22132-26-62-23-31-128129
Stockholms län15-152-23-32138-82-23-32-237138
Södermanlands län3-3-11-11---4-4---1-11-19211
Uppsala län4-41-11-11-13-3-111-1-1111213
Värmlands län3-31-1-11---5-5-11-11---9312
Västerbottens län2-21-1-11-114-41-11-1---9211
Västernorrlands län2-21-1------5-5-11------819
Västmanlands län3-3---1-1---4-4-11-11-118311
Västra Götalands läns norra3-31-11-1-113-3-111-1-119312
Västra Götalands läns södra3-3---------3-3---------6-6
Västra Götalands läns västra4-41-11-11-13-3-111-11-112113
Västra Götalands läns östra3-31-1-111-14-4---------9110
Örebro län3-3---1-1-114-4-111-1-119312
Östergötlands län4-41-11-11-15-5-111-11-114115
HELA RIKET107-107212231772411819112-11291019196251462031039349