Val till Östergötlands läns landsting 2018

5 valkretsar, 90 fasta mandat, 11 utjämningsmandat. Partier med minst 3,00 % av de giltiga rösterna deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat.

Fördelning av de 90 fasta mandaten mellan valkretsarna

Varje valkrets tilldelas ett antal fasta mandat (totalt 90 mandat) i proportion till antalet röstberättigade 1 mars 2018. Varje valkrets får ett fast valkretsmandat för varje gång som antalet personer som har rösträtt i valkretsen är jämnt delbart med 1/90 av antalet personer som har rösträtt totalt. Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen.

ValkretsRöstber.Mandat
Linköping123.507310,27666 31
Norrköping108.068270,36692 27
Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping34.57180,7546919
Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena38.59690,77397110
Motala Finspång50.655120,82777113
HELA LANDSTINGET355.39787 390

Fördelning av de 90 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat i en viss valkrets markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan. I HELA LANDSTINGET, som inte är någon riktig valkrets, avser denna markering dock de partier som deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,2. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

Om ett parti vid fördelningen av de fasta mandaten har fått fler mandat än vad som motsvarar en proportionell representation i HELA LANDSTINGET (totalfördelning) ska överskjutande mandat återföras. Återföringen ska ske i den eller de valkretsar där partiet tilldelats mandatet eller mandaten med lägst jämförelsetal. Återföring sker dock inte i valkretsar med färre än tre fasta valkretsmandat. I detta val har inget mandat återförts.

HELA LANDSTINGET

Antal röstberättigade: 356.750   Summa avgivna röster: 304.314   Giltiga röster: 299.089   Valdeltagande: 85,30 %

PartiRöster% 
Moderaterna (M)65.82722,01*
Centerpartiet (C)23.5917,89*
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (L)18.9456,33*
Kristdemokraterna (KD)22.3397,47*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)89.68329,99*
Vänsterpartiet (V)24.1428,07*
Miljöpartiet de gröna (MP)11.7473,93*
Sverigedemokraterna (SD)39.17413,10*
Feministiskt initiativ (FI)1.1310,38 
Övriga anmälda partier (ÖVR)2.5100,84 

Linköping

Antal röstberättigade: 123.537   Summa avgivna röster: 106.667   Giltiga röster: 105.058   Valdeltagande: 86,34 %

Partiernas röstetalFördelning av de 31 fasta mandaten
PartiRöster% 
M24.17223,01*
C8.9418,51*
L8.5588,15*
KD7.9397,56*
S30.07928,63*
V8.0967,71*
MP5.5965,33*
SD10.4999,99*
FI4100,39 
ÖVR7680,73 
1S125065,83f
2M120143,33f
3S210026,33f
4SD18749,17f
5M28057,33f
6C17450,83f
7L17131,67f
8V16746,67f
9KD16615,83f
10S36015,80f
11M34834,40f
12MP14663,33f
13S44297,00f
14SD23499,67f
15M43453,14f
16S53342,11f
17C22980,33f
18L22852,67f
19S62734,45f
20V22698,67f
21M52685,78f
22KD22646,33f
23S72313,77f
24M62197,45f
25SD32099,80f
26S82005,27f
27MP21865,33f
28M71859,38f
29C31788,20f
30S91769,35f
31L31711,60f
32V31619,20 
33M81611,47 
34KD31587,80 
35S101583,11 
36SD41499,86 
37S111432,33 
38M91421,88 
39S121307,78 
40C41277,29 
41M101272,21 
42L41222,57 
43S131203,16 
44SD51166,56 
45V41156,57 

Norrköping

Antal röstberättigade: 108.708   Summa avgivna röster: 90.602   Giltiga röster: 89.262   Valdeltagande: 83,34 %

Partiernas röstetalFördelning av de 27 fasta mandaten
PartiRöster% 
M20.75323,25*
C5.1655,79*
L4.6275,18*
KD6.2477,00*
S26.27129,43*
V8.5729,60*
MP3.2003,58*
SD13.23714,83*
FI4270,48 
ÖVR7630,85 
1S121892,50f
2M117294,17f
3SD111030,83f
4S28757,00f
5V17143,33f
6M26917,67f
7S35254,20f
8KD15205,83f
9SD24412,33f
10C14304,17f
11M34150,60f
12L13855,83f
13S43753,00f
14M42964,71f
15S52919,00f
16V22857,33f
17MP12666,67f
18SD32647,40f
19S62388,27f
20M52305,89f
21KD22082,33f
22S72020,85f
23SD41891,00f
24M61886,64f
25S81751,40f
26C21721,67f
27V31714,40f
28M71596,38 
29S91545,35 
30L21542,33 
31SD51470,78 
32M81383,53 
33S101382,68 
34S111251,00 
35KD31249,40 
36V41224,57 
37M91220,76 
38SD61203,36 
39S121142,22 

Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping

Antal röstberättigade: 34.712   Summa avgivna röster: 30.187   Giltiga röster: 29.443   Valdeltagande: 86,96 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M5.74619,52*
C3.42011,62*
L1.6595,63*
KD2.4328,26*
S8.35428,37*
V1.9076,48*
MP8412,86*
SD4.53615,41*
FI760,26 
ÖVR4721,60 
1S16961,67f
2M14788,33f
3SD13780,00f
4C12850,00f
5S22784,67f
6KD12026,67f
7M21915,33f
8S31670,80f
9V11589,17f
10SD21512,00 
11L11382,50 
12S41193,43 
13M31149,20 
14C21140,00 
15S5928,22 
16SD3907,20 
17M4820,86 
18KD2810,67 
19S6759,45 
20MP1700,83 
21C3684,00 

Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena

Antal röstberättigade: 38.775   Summa avgivna röster: 33.341   Giltiga röster: 32.636   Valdeltagande: 85,99 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
M6.44619,75*
C3.33810,23*
L1.7255,29*
KD2.8498,73*
S10.21931,31*
V2.1366,54*
MP9572,93*
SD4.67914,34*
FI970,30 
ÖVR1900,58 
1S18515,83f
2M15371,67f
3SD13899,17f
4S23406,33f
5C12781,67f
6KD12374,17f
7M22148,67f
8S32043,80f
9V11780,00f
10SD21559,67f
11S41459,86 
12L11437,50 
13M31289,20 
14S51135,44 
15C21112,67 
16KD2949,67 
17SD3935,80 
18S6929,00 
19M4920,86 
20MP1797,50 
21S7786,08 
22M5716,22 
23V2712,00 
24S8681,27 

Motala Finspång

Antal röstberättigade: 51.018   Summa avgivna röster: 43.517   Giltiga röster: 42.690   Valdeltagande: 85,30 %

Partiernas röstetalFördelning av de 13 fasta mandaten
PartiRöster% 
M8.71020,40*
C2.7276,39*
L2.3765,57*
KD2.8726,73*
S14.76034,57*
V3.4318,04*
MP1.1532,70*
SD6.22314,58*
FI1210,28 
ÖVR3170,74 
1S112300,00f
2M17258,33f
3SD15185,83f
4S24920,00f
5S32952,00f
6M22903,33f
7V12859,17f
8KD12393,33f
9C12272,50f
10S42108,57f
11SD22074,33f
12L11980,00f
13M31742,00f
14S51640,00 
15S61341,82 
16SD31244,60 
17M41244,29 
18V21143,67 
19S71135,38 
20S8984,00 
21M5967,78 
22MP1960,83 
23KD2957,33 
24C2909,00 
25SD4889,00 
26S9868,24 
27L2792,00 

Sammanställning av antalet fasta mandat

PartiMandat
Moderaterna20
Centerpartiet8
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)5
Kristdemokraterna7
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna27
Vänsterpartiet8
Miljöpartiet de gröna3
Sverigedemokraterna12

Fördelning av de 11 utjämningsmandaten mellan partierna

För att avgöra hur många mandat som ett parti skall ha sammanlagt skall samma metod som ovan tillämpas på HELA LANDSTINGET som en (fiktiv) valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att partiet skall få en representation som svarar mot dess andel av samtliga röster i HELA LANDSTINGET.

HELA LANDSTINGET

Antal röstberättigade: 356.750   Summa avgivna röster: 304.314   Giltiga röster: 299.089   Valdeltagande: 85,30 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 utjämningsmandaten
PartiRöster% 
M65.82722,01*
C23.5917,89*
L18.9456,33*
KD22.3397,47*
S89.68329,99*
V24.1428,07*
MP11.7473,93*
SD39.17413,10*
FI1.1310,38 
ÖVR2.5100,84 
1S174735,83f
2M154855,83f
3SD132645,00f
4S229894,33f
5M221942,33f
6V120118,33f
7C119659,17f
8KD118615,83f
9S317936,60f
10L115787,50f
11M313165,40f
12SD213058,00f
13S412811,86f
14S59964,78f
15MP19789,17f
16M49403,86f
17S68153,00f
18V28047,33f
19C27863,67f
20SD37834,80f
21KD27446,33f
22M57314,11f
23S76898,69f
24L26315,00f
25M65984,27f
26S85978,87f
27SD45596,29f
28S95275,47f
29M75063,62f
30V34828,40f
31S104720,16f
32C34718,20f
33KD34467,80f
34M84388,47f
35SD54352,67f
36S114270,62f
37MP23915,67f
38S123899,26f
39M93872,18f
40L33789,00f
41S133587,32f
42SD63561,27f
43M103464,58f
44V43448,86f
45C43370,14f
46S143321,59f
47KD43191,29f
48M113134,62f
49S153092,52f
50SD73013,38f
51S162893,00f
52M122862,04f
53S172717,67f
54L42706,43f
55V52682,44f
56M132633,08f
57C52621,22f
58SD82611,60f
59S182562,37f
60KD52482,11f
61M142438,04f
62S192423,86f
63MP32349,40f
64SD92304,35f
65S202299,56f
66M152269,90f
67V62194,73f
68S212187,39f
69C62144,64f
70M162123,45f
71L52105,00f
72S222085,65f
73SD102061,79f
74KD62030,82f
75M171994,76f
76S231992,96f
77S241908,15f
78M181880,77f
79SD111865,43f
80V71857,08f
81S251830,27f
82C71814,69f
83M191779,11f
84S261758,49f
85L61722,27u
86KD71718,38f
87SD121703,22f
88S271692,13f
89M201687,87f
90MP41678,14u
91S281630,60u
92V81609,47f
93M211605,54u
94S291573,39u
95C81572,73f
96SD131566,96u
97M221530,86u
98S301520,05u
99KD81489,27u
100S311470,21u
101M231462,82u
102L71457,31 
103SD141450,89 
104S321423,54 
105V91420,12 
106M241400,57 
107C91387,71 
108S331379,74 
109SD151350,83 
110M251343,41 
111S341338,55 
112KD91314,06 
113MP51305,22 
114S351299,75 

Fördelning av de 11 utjämningsmandaten mellan valkretsarna

Av de utjämningsmandat som ett parti har fått tillförs det första den valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten har större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående mandat tillförs ett efter ett den valkrets där partiet för varje gång har störst jämförelsetal vid en fortsatt tillämpning av ovanstående metod på partiets röstetal i valkretsarna. I en valkrets där partiet inte har fått något fast valkretsmandat skall dock jämförelsetalet vid tilldelningen av det första mandatet vara lika med partiets röstetal.

Moderaterna: 3
21Linköping (8)1611,47
22Norrköping (7)1596,38
23Linköping (9)1421,88
24Norrköping (8)1383,53
25Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena (3)1289,20
26Linköping (10)1272,21
27Motala Finspång (4)1244,29
28Norrköping (9)1220,76
Centerpartiet: 0
9Linköping (4)1277,29
10Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping (2)1140,00
11Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena (2)1112,67
12Norrköping (3)1033,00
13Linköping (5)993,44
Liberalerna (tidigare Folkpartiet): 1
6Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena (1)1725,00
7Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping (1)1659,00
8Norrköping (2)1542,33
9Linköping (4)1222,57
10Linköping (5)950,89
11Norrköping (3)925,40
Kristdemokraterna: 1
8Linköping (3)1587,80
9Norrköping (3)1249,40
10Linköping (4)1134,14
11Motala Finspång (2)957,33
12Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena (2)949,67
13Norrköping (4)892,43
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 4
28Motala Finspång (5)1640,00
29Linköping (10)1583,11
30Norrköping (9)1545,35
31Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena (4)1459,86
32Linköping (11)1432,33
33Norrköping (10)1382,68
34Motala Finspång (6)1341,82
35Linköping (12)1307,78
36Norrköping (11)1251,00
Vänsterpartiet: 0
9Linköping (3)1619,20
10Norrköping (4)1224,57
11Linköping (4)1156,57
12Motala Finspång (2)1143,67
13Norrköping (5)952,44
Miljöpartiet de gröna: 1
4Motala Finspång (1)1153,00
5Linköping (3)1119,20
6Norrköping (2)1066,67
7Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena (1)957,00
8Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping (1)841,00
9Linköping (4)799,43
Sverigedemokraterna: 1
13Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping (2)1512,00
14Linköping (4)1499,86
15Norrköping (5)1470,78
16Motala Finspång (3)1244,60
17Norrköping (6)1203,36
18Linköping (5)1166,56

Slutlig sammanställning av mandatfördelningen

ValkretsMCLKDSVMPSDsumma
Linköping7293-33-321391102-22-23-331435
Norrköping6172-21-12-28193-31-14-427229
Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping2-21-1---1-13-31-1---1129110
Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena2-21-1-111-13141-1---2-210212
Motala Finspång3-31-11-11-14151-1-112-213215
HELA LANDSTINGET203238-8516718274318-8314121139011101