Riksdagsvalet 2018

29 valkretsar, 310 fasta mandat, 39 utjämningsmandat. Partier med minst 4,00 % av de giltiga rösterna deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat. Partier med minst 12,00 % av de giltiga rösterna i en enskild valkrets deltar dock i fördelningen av de fasta mandaten i denna valkrets.

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan valkretsarna

Varje valkrets tilldelas ett antal fasta mandat (totalt 310 mandat) i proportion till antalet röstberättigade 1 mars 2018. Varje valkrets får ett fast valkretsmandat för varje gång som antalet personer som har rösträtt i valkretsen är jämnt delbart med 1/310 av antalet personer som har rösträtt totalt. Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt får valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen.

ValkretsRöstber.Mandat
Blekinge län118.84940,9417815
Dalarnas län216.21280,9901619
Gotlands län46.79710,9458312
Gävleborgs län216.46690,00072 9
Göteborgs kommun416.579170,32148 17
Hallands län244.160100,15225 10
Jämtlands län98.72140,10485 4
Jönköpings län261.952100,89204111
Kalmar län183.91370,6471618
Kronobergs län142.31150,9173316
Malmö kommun236.18490,82060110
Norrbottens län193.68880,05361 8
Skåne läns norra och östra236.04890,81495110
Skåne läns södra283.862110,80307112
Skåne läns västra225.17290,36272 9
Stockholms kommun698.456290,04201 29
Stockholms län938.420390,01979 39
Södermanlands län211.89180,8104919
Uppsala län272.372110,32531 11
Värmlands län212.65880,8423819
Västerbottens län205.35080,5385219
Västernorrlands län187.21670,7845018
Västmanlands län200.10680,32047 8
Västra Götalands läns norra202.16880,40621 8
Västra Götalands läns södra164.87760,8556417
Västra Götalands läns västra271.453110,28710 11
Västra Götalands läns östra202.26480,4102019
Örebro län223.96290,31241 9
Östergötlands län343.346140,27643 14
HELA RIKET7.455.453295 15310

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat i en viss valkrets markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan. I HELA RIKET, som inte är någon riktig valkrets, avser denna markering dock de partier som deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,2. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

Om ett parti, som har fått minst 4,00 % av de giltiga rösterna i HELA RIKET, vid fördelningen av de fasta mandaten har fått fler mandat än vad som motsvarar en proportionell representation i HELA RIKET (totalfördelning) ska överskjutande mandat återföras. Återföringen ska ske i den eller de valkretsar där partiet tilldelats mandatet eller mandaten med lägst jämförelsetal. Återföring sker dock inte i valkretsar med färre än tre fasta valkretsmandat. I detta val har inget mandat återförts.

HELA RIKET

Antal röstberättigade: 7.495.936   Summa avgivna röster: 6.535.271   Giltiga röster: 6.476.725   Valdeltagande: 87,18 %

PartiRöster% 
Moderaterna (M)1.284.69819,84*
Centerpartiet (C)557.5008,61*
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (L)355.5465,49*
Kristdemokraterna (KD)409.4786,32*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)1.830.38628,26*
Vänsterpartiet (V)518.4548,00*
Miljöpartiet de gröna (MP)285.8994,41*
Sverigedemokraterna (SD)1.135.62717,53*
Feministiskt initiativ (FI)29.6650,46 
Övriga anmälda partier (ÖVR)69.4721,07 

Blekinge län

Antal röstberättigade: 119.376   Summa avgivna röster: 105.616   Giltiga röster: 104.514   Valdeltagande: 88,47 %

Partiernas röstetalFördelning av de 5 fasta mandaten
PartiRöster% 
M18.03817,26*
C7.0946,79*
L4.1974,02*
KD5.9545,70*
S32.82431,41*
V5.6995,45*
MP3.0252,89*
SD26.34225,20*
FI3510,34 
ÖVR9900,95 
1S127353,33f
2SD121951,67f
3M115031,67f
4S210941,33f
5SD28780,67f
6S36564,80 
7M26012,67 
8C15911,67 
9SD35268,40 
10KD14961,67 
11V14749,17 
12S44689,14 
13SD43763,14 
14S53647,11 
15M33607,60 
16L13497,50 
17S62984,00 
18SD52926,89 

Dalarnas län

Antal röstberättigade: 217.205   Summa avgivna röster: 190.306   Giltiga röster: 188.027   Valdeltagande: 87,62 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M31.32016,66*
C18.81310,01*
L6.8483,64*
KD11.5226,13*
S57.77630,73*
V13.6547,26*
MP6.2493,32*
SD39.02920,76*
FI7000,37 
ÖVR2.1161,13 
1S148146,67f
2SD132524,17f
3M126100,00f
4S219258,67f
5C115677,50f
6SD213009,67f
7S311555,20f
8V111378,33f
9M210440,00f
10KD19601,67 
11S48253,71 
12SD37805,80 
13S56419,56 
14C26271,00 
15M36264,00 
16L15706,67 
17SD45575,57 
18S65252,36 
19MP15207,50 
20V24551,33 
21M44474,29 

Gotlands län

Antal röstberättigade: 46.871   Summa avgivna röster: 41.598   Giltiga röster: 41.129   Valdeltagande: 88,75 %

Partiernas röstetalFördelning av de 2 fasta mandaten
PartiRöster% 
M6.82216,59*
C7.07517,20*
L1.5393,74*
KD1.6994,13*
S12.25429,79*
V3.7049,01*
MP2.0374,95*
SD5.22612,71*
FI3880,94 
ÖVR3850,94 
1S110211,67f
2C15895,83f
3M15685,00 
4SD14355,00 
5S24084,67 
6V13086,67 
7S32450,80 
8C22358,33 
9M22274,00 
10S41750,57 
11SD21742,00 
12MP11697,50 
13KD11415,83 
14C31415,00 
15M31364,40 

Gävleborgs län

Antal röstberättigade: 217.235   Summa avgivna röster: 187.445   Giltiga röster: 185.413   Valdeltagande: 86,29 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M28.33415,28*
C16.8259,07*
L7.4414,01*
KD9.7825,28*
S63.23234,10*
V15.4838,35*
MP5.6613,05*
SD36.33019,59*
FI5920,32 
ÖVR1.7330,93 
1S152693,33f
2SD130275,00f
3M123611,67f
4S221077,33f
5C114020,83f
6V112902,50f
7S312646,40f
8SD212110,00f
9M29444,67f
10S49033,14 
11KD18151,67 
12SD37266,00 
13S57025,78 
14L16200,83 
15S65748,36 
16M35666,80 
17C25608,33 
18SD45190,00 
19V25161,00 
20S74864,00 
21MP14717,50 

Göteborgs kommun

Antal röstberättigade: 418.425   Summa avgivna röster: 352.660   Giltiga röster: 349.645   Valdeltagande: 84,28 %

Partiernas röstetalFördelning av de 17 fasta mandaten
PartiRöster% 
M69.43219,86*
C24.8937,12*
L25.3377,25*
KD19.2835,52*
S83.09723,77*
V48.94614,00*
MP24.2866,95*
SD47.04013,45*
FI2.9310,84 
ÖVR4.4001,26 
1S169247,50f
2M157860,00f
3V140788,33f
4SD139200,00f
5S227699,00f
6M223144,00f
7L121114,17f
8C120744,17f
9MP120238,33f
10S316619,40f
11V216315,33f
12KD116069,17f
13SD215680,00f
14M313886,40f
15S411871,00f
16M49918,86f
17V39789,20f
18SD39408,00 
19S59233,00 
20L28445,67 
21C28297,67 
22MP28095,33 
23M57714,67 
24S67554,27 
25V46992,29 
26SD46720,00 
27KD26427,67 
28S76392,08 
29M66312,00 
30S85539,80 

Hallands län

Antal röstberättigade: 245.991   Summa avgivna röster: 218.988   Giltiga röster: 216.982   Valdeltagande: 89,02 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
M49.63022,87*
C21.96010,12*
L12.4445,74*
KD15.4157,10*
S56.02125,82*
V10.4984,84*
MP7.6903,54*
SD40.39218,62*
FI7150,33 
ÖVR2.2171,02 
1S146684,17f
2M141358,33f
3SD133660,00f
4S218673,67f
5C118300,00f
6M216543,33f
7SD213464,00f
8KD112845,83f
9S311204,20f
10L110370,00f
11M39926,00 
12V18748,33 
13SD38078,40 
14S48003,00 
15C27320,00 
16M47090,00 
17MP16408,33 
18S56224,56 
19SD45770,29 
20M55514,44 
21KD25138,33 
22S65092,82 
23M64511,82 
24SD54488,00 

Jämtlands län

Antal röstberättigade: 99.012   Summa avgivna röster: 86.196   Giltiga röster: 85.223   Valdeltagande: 87,06 %

Partiernas röstetalFördelning av de 4 fasta mandaten
PartiRöster% 
M12.21814,34*
C13.08615,36*
L2.4392,86*
KD4.1184,83*
S28.63233,60*
V7.1798,42*
MP3.0493,58*
SD13.25715,56*
FI3740,44 
ÖVR8711,02 
1S123860,00f
2SD111047,50f
3C110905,00f
4M110181,67f
5S29544,00 
6V15982,50 
7S35726,40 
8SD24419,00 
9C24362,00 
10S44090,29 
11M24072,67 
12KD13431,67 
13S53181,33 
14SD32651,40 
15C32617,20 
16S62602,91 
17MP12540,83 
18M32443,60 

Jönköpings län

Antal röstberättigade: 262.981   Summa avgivna röster: 231.672   Giltiga röster: 229.580   Valdeltagande: 88,09 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
M40.54217,66*
C23.08410,05*
L9.0963,96*
KD27.43711,95*
S63.78227,78*
V11.2834,91*
MP7.4013,22*
SD44.21619,26*
FI6030,26 
ÖVR2.1360,93 
1S153151,67f
2SD136846,67f
3M133785,00f
4KD122864,17f
5S221260,67f
6C119236,67f
7SD214738,67f
8M213514,00f
9S312756,40f
10V19402,50f
11KD29145,67f
12S49111,71 
13SD38843,20 
14M38108,40 
15C27694,67 
16L17580,00 
17S57086,89 
18SD46316,57 
19MP16167,50 
20S65798,36 
21M45791,71 
22KD35487,40 
23SD54912,89 
24S74906,31 

Kalmar län

Antal röstberättigade: 184.447   Summa avgivna röster: 162.490   Giltiga röster: 160.864   Valdeltagande: 88,10 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M27.73317,24*
C15.7749,81*
L6.0383,75*
KD11.5837,20*
S50.17831,19*
V9.8516,12*
MP4.6452,89*
SD33.07520,56*
FI4700,29 
ÖVR1.5170,94 
1S141815,00f
2SD127562,50f
3M123110,83f
4S216726,00f
5C113145,00f
6SD211025,00f
7S310035,60f
8KD19652,50f
9M29244,33 
10V18209,17 
11S47168,29 
12SD36615,00 
13S55575,33 
14M35546,60 
15C25258,00 
16L15031,67 
17SD44725,00 
18S64561,64 
19M43961,86 
20MP13870,83 
21KD23861,00 

Kronobergs län

Antal röstberättigade: 142.597   Summa avgivna röster: 125.780   Giltiga röster: 124.570   Valdeltagande: 88,21 %

Partiernas röstetalFördelning av de 6 fasta mandaten
PartiRöster% 
M23.89319,18*
C11.7129,40*
L4.3833,52*
KD9.4187,56*
S36.81729,56*
V7.5316,05*
MP4.0203,23*
SD25.25820,28*
FI3420,27 
ÖVR1.1960,96 
1S130680,83f
2SD121048,33f
3M119910,83f
4S212272,33f
5C19760,00f
6SD28419,33f
7M27964,33 
8KD17848,33 
9S37363,40 
10V16275,83 
11S45259,57 
12SD35051,60 
13M34778,60 
14S54090,78 
15C23904,00 
16L13652,50 
17SD43608,29 
18M43413,29 

Malmö kommun

Antal röstberättigade: 237.691   Summa avgivna röster: 194.931   Giltiga röster: 193.298   Valdeltagande: 82,01 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
M37.64519,48*
C11.0035,69*
L10.8125,59*
KD7.4263,84*
S56.24829,10*
V23.02111,91*
MP10.7835,58*
SD32.48016,80*
FI1.5110,78 
ÖVR2.3691,23 
1S146873,33f
2M131370,83f
3SD127066,67f
4V119184,17f
5S218749,33f
6M212548,33f
7S311249,60f
8SD210826,67f
9C19169,17f
10L19010,00f
11MP18985,83 
12S48035,43 
13V27673,67 
14M37529,00 
15SD36496,00 
16S56249,78 
17KD16188,33 
18M45377,86 
19S65113,45 
20SD44640,00 
21V34604,20 
22S74326,77 
23M54182,78 
24S83749,87 

Norrbottens län

Antal röstberättigade: 193.659   Summa avgivna röster: 168.220   Giltiga röster: 166.678   Valdeltagande: 86,86 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M21.29912,78*
C11.7517,05*
L5.3563,21*
KD7.7414,64*
S69.49341,69*
V17.81010,69*
MP4.6042,76*
SD26.27615,76*
FI6960,42 
ÖVR1.6520,99 
1S157910,83f
2S223164,33f
3SD121896,67f
4M117749,17f
5V114841,67f
6S313898,60f
7S49927,57f
8C19792,50f
9SD28758,67 
10S57721,44 
11M27099,67 
12KD16450,83 
13S66317,55 
14V25936,67 
15S75345,62 
16SD35255,20 
17S84632,87 
18L14463,33 
19M34259,80 
20S94087,82 
21C23917,00 

Skåne läns norra och östra

Antal röstberättigade: 237.178   Summa avgivna röster: 204.798   Giltiga röster: 202.502   Valdeltagande: 86,35 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
M40.88120,19*
C13.8556,84*
L8.9844,44*
KD13.1506,49*
S50.61024,99*
V8.2754,09*
MP5.8162,87*
SD58.36028,82*
FI6230,31 
ÖVR1.9480,96 
1SD148633,33f
2S142175,00f
3M134067,50f
4SD219453,33f
5S216870,00f
6M213627,00f
7SD311672,00f
8C111545,83f
9KD110958,33f
10S310122,00f
11SD48337,14 
12M38176,20 
13L17486,67 
14S47230,00 
15V16895,83 
16SD56484,44 
17M45840,14 
18S55623,33 
19SD65305,45 
20MP14846,67 
21C24618,33 
22S64600,91 
23M54542,33 
24SD74489,23 

Skåne läns södra

Antal röstberättigade: 285.170   Summa avgivna röster: 254.899   Giltiga röster: 252.804   Valdeltagande: 89,38 %

Partiernas röstetalFördelning av de 12 fasta mandaten
PartiRöster% 
M60.61923,98*
C19.9947,91*
L17.7687,03*
KD13.5275,35*
S55.18521,83*
V13.4265,31*
MP12.4354,92*
SD55.90322,11*
FI1.2500,49 
ÖVR2.6971,07 
1M150515,83f
2SD146585,83f
3S145987,50f
4M220206,33f
5SD218634,33f
6S218395,00f
7C116661,67f
8L114806,67f
9M312123,80f
10KD111272,50f
11V111188,33f
12SD311180,60f
13S311037,00 
14MP110362,50 
15M48659,86 
16SD47986,14 
17S47883,57 
18M56735,44 
19C26664,67 
20SD56211,44 
21S56131,67 
22L25922,67 
23M65510,82 
24SD65082,09 

Skåne läns västra

Antal röstberättigade: 226.876   Summa avgivna röster: 193.320   Giltiga röster: 191.506   Valdeltagande: 85,21 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M40.28421,04*
C12.2986,42*
L9.9305,19*
KD10.2575,36*
S50.04126,13*
V9.0744,74*
MP6.7883,54*
SD50.06926,14*
FI8190,43 
ÖVR1.9461,02 
1SD141724,17f
2S141700,83f
3M133570,00f
4SD216689,67f
5S216680,33f
6M213428,00f
7C110248,33f
8SD310013,80f
9S310008,20f
10KD18547,50 
11L18275,00 
12M38056,80 
13V17561,67 
14SD47152,71 
15S47148,71 
16M45754,86 
17MP15656,67 
18SD55563,22 
19S55560,11 
20SD64551,73 
21S64549,18 

Stockholms kommun

Antal röstberättigade: 704.157   Summa avgivna röster: 614.860   Giltiga röster: 611.206   Valdeltagande: 87,32 %

Partiernas röstetalFördelning av de 29 fasta mandaten
PartiRöster% 
M133.73121,88*
C55.4289,07*
L47.9887,85*
KD29.7764,87*
S145.24523,76*
V80.21713,12*
MP47.0447,70*
SD60.1359,84*
FI4.3600,71 
ÖVR7.2821,19 
1S1121037,50f
2M1111442,50f
3V166847,50f
4SD150112,50f
5S248415,00f
6C146190,00f
7M244577,00f
8L139990,00f
9MP139203,33f
10S329049,00f
11M326746,20f
12V226739,00f
13KD124813,33f
14S420749,29f
15SD220045,00f
16M419104,43f
17C218476,00f
18S516138,33f
19V316043,40f
20L215996,00f
21MP215681,33f
22M514859,00f
23S613204,09f
24M612157,36f
25SD312027,00f
26V411459,57f
27S711172,69f
28C311085,60f
29M710287,00f
30KD29925,33 
31S89683,00 
32L39597,60 
33MP39408,80 
34M88915,40 
35V58913,00 
36SD48590,71 
37S98543,82 
38C47918,29 
39M97866,53 
40S107644,47 
41V67292,45 
42M107038,47 

Stockholms län

Antal röstberättigade: 947.622   Summa avgivna röster: 820.787   Giltiga röster: 815.031   Valdeltagande: 86,62 %

Partiernas röstetalFördelning av de 39 fasta mandaten
PartiRöster% 
M212.00926,01*
C69.7868,56*
L56.5256,94*
KD56.8846,98*
S187.92423,06*
V56.4666,93*
MP39.0424,79*
SD124.22615,24*
FI3.0840,38 
ÖVR9.0851,11 
1M1176674,17f
2S1156603,33f
3SD1103521,67f
4M270669,67f
5S262641,33f
6C158155,00f
7KD147403,33f
8L147104,17f
9V147055,00f
10M342401,80f
11SD241408,67f
12S337584,80f
13MP132535,00f
14M430287,00f
15S426846,29f
16SD324845,20f
17M523556,56f
18C223262,00f
19S520880,44f
20M619273,55f
21KD218961,33f
22L218841,67f
23V218822,00f
24SD417746,57f
25S617084,00f
26M716308,38f
27S714455,69f
28M814133,93f
29C313957,20f
30SD513802,89f
31MP213014,00f
32S812528,27f
33M912471,12f
34KD311376,80f
35L311305,00f
36SD611293,27f
37V311293,20f
38M1011158,37f
39S911054,35f
40M1110095,67 
41C49969,43 
42S109890,74 
43SD79555,85 
44M129217,78 
45S118948,76 
46M138480,36 
47SD88281,73 
48S128170,61 
49KD48126,29 
50L48075,00 
51V48066,57 

Södermanlands län

Antal röstberättigade: 213.370   Summa avgivna röster: 185.312   Giltiga röster: 183.449   Valdeltagande: 86,85 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M37.40120,39*
C13.5777,40*
L7.9584,34*
KD10.0895,50*
S57.61231,40*
V12.1626,63*
MP6.7733,69*
SD35.45019,32*
FI6420,35 
ÖVR1.7850,97 
1S148010,00f
2M131167,50f
3SD129541,67f
4S219204,00f
5M212467,00f
6SD211816,67f
7S311522,40f
8C111314,17f
9V110135,00f
10KD18407,50 
11S48230,29 
12M37480,20 
13SD37090,00 
14L16631,67 
15S56401,33 
16MP15644,17 
17M45343,00 
18S65237,45 
19SD45064,29 
20C24525,67 
21S74431,69 

Uppsala län

Antal röstberättigade: 273.898   Summa avgivna röster: 243.444   Giltiga röster: 241.489   Valdeltagande: 88,88 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
M45.79018,96*
C22.2469,21*
L15.0716,24*
KD16.6616,90*
S65.16826,99*
V21.1028,74*
MP13.4045,55*
SD37.29715,44*
FI1.4560,60 
ÖVR3.2941,36 
1S154306,67f
2M138158,33f
3SD131080,83f
4S221722,67f
5C118538,33f
6V117585,00f
7M215263,33f
8KD113884,17f
9S313033,60f
10L112559,17f
11SD212432,33f
12MP111170,00 
13S49309,71 
14M39158,00 
15SD37459,40 
16C27415,33 
17S57240,89 
18V27034,00 
19M46541,43 
20S65924,36 
21KD25553,67 
22SD45328,14 
23M55087,78 
24L25023,67 

Värmlands län

Antal röstberättigade: 213.173   Summa avgivna röster: 186.022   Giltiga röster: 183.966   Valdeltagande: 87,26 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M30.21916,43*
C17.0719,28*
L8.1684,44*
KD11.6576,34*
S62.36933,90*
V12.7796,95*
MP6.1333,33*
SD33.11818,00*
FI7500,41 
ÖVR1.7020,93 
1S151974,17f
2SD127598,33f
3M125182,50f
4S220789,67f
5C114225,83f
6S312473,80f
7SD211039,33f
8V110649,17f
9M210073,00f
10KD19714,17 
11S48909,86 
12S56929,89 
13L16806,67 
14SD36623,60 
15M36043,80 
16C25690,33 
17S65669,91 
18MP15110,83 
19S74797,62 
20SD44731,14 
21M44317,00 

Västerbottens län

Antal röstberättigade: 205.278   Summa avgivna röster: 180.428   Giltiga röster: 178.837   Valdeltagande: 87,89 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M24.13913,50*
C18.07810,11*
L7.0383,94*
KD9.3765,24*
S68.19738,13*
V22.69612,69*
MP6.9253,87*
SD19.57110,94*
FI1.0870,61 
ÖVR1.7300,97 
1S156830,83f
2S222732,33f
3M120115,83f
4V118913,33f
5SD116309,17f
6C115065,00f
7S313639,40f
8S49742,43f
9M28046,33f
10KD17813,33 
11S57577,44 
12V27565,33 
13SD26523,67 
14S66199,73 
15C26026,00 
16L15865,00 
17MP15770,83 
18S75245,92 
19M34827,80 
20S84546,47 
21V34539,20 

Västernorrlands län

Antal röstberättigade: 187.500   Summa avgivna röster: 164.549   Giltiga röster: 163.001   Valdeltagande: 87,76 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M22.25513,65*
C16.1089,88*
L5.6013,44*
KD8.8165,41*
S64.88239,80*
V13.3358,18*
MP4.3662,68*
SD25.36015,56*
FI6880,42 
ÖVR1.5900,98 
1S154068,33f
2S221627,33f
3SD121133,33f
4M118545,83f
5C113423,33f
6S312976,40f
7V111112,50f
8S49268,86f
9SD28453,33 
10M27418,33 
11KD17346,67 
12S57209,11 
13S65898,36 
14C25369,33 
15SD35072,00 
16S74990,92 
17L14667,50 
18M34451,00 
19V24445,00 
20S84325,47 
21S93816,59 

Västmanlands län

Antal röstberättigade: 201.215   Summa avgivna röster: 174.443   Giltiga röster: 172.719   Valdeltagande: 86,69 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M33.12219,18*
C11.5396,68*
L9.4485,47*
KD9.9695,77*
S54.28731,43*
V12.1817,05*
MP5.1082,96*
SD34.74020,11*
FI5670,33 
ÖVR1.7581,02 
1S145239,17f
2SD128950,00f
3M127601,67f
4S218095,67f
5SD211580,00f
6M211040,67f
7S310857,40f
8V110150,83f
9C19615,83 
10KD18307,50 
11L17873,33 
12S47755,29 
13SD36948,00 
14M36624,40 
15S56031,89 
16SD44962,86 
17S64935,18 
18M44731,71 
19MP14256,67 
20S74175,92 
21V24060,33 

Västra Götalands läns norra

Antal röstberättigade: 203.176   Summa avgivna röster: 176.415   Giltiga röster: 174.573   Valdeltagande: 86,83 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M30.79417,64*
C13.8097,91*
L8.1244,65*
KD11.3476,50*
S53.32830,55*
V11.0296,32*
MP6.3493,64*
SD37.39121,42*
FI6610,38 
ÖVR1.7411,00 
1S144440,00f
2SD131159,17f
3M125661,67f
4S217776,00f
5SD212463,67f
6C111507,50f
7S310665,60f
8M210264,67f
9KD19455,83 
10V19190,83 
11S47618,29 
12SD37478,20 
13L16770,00 
14M36158,80 
15S55925,33 
16SD45341,57 
17MP15290,83 
18S64848,00 
19C24603,00 
20M44399,14 
21SD54154,56 

Västra Götalands läns södra

Antal röstberättigade: 165.725   Summa avgivna röster: 144.918   Giltiga röster: 143.505   Valdeltagande: 87,44 %

Partiernas röstetalFördelning av de 7 fasta mandaten
PartiRöster% 
M27.19718,95*
C13.7609,59*
L7.6245,31*
KD10.4457,28*
S40.23428,04*
V9.2136,42*
MP4.8913,41*
SD28.22119,67*
FI4500,31 
ÖVR1.4701,02 
1S133528,33f
2SD123517,50f
3M122664,17f
4S213411,33f
5C111466,67f
6SD29407,00f
7M29065,67f
8KD18704,17 
9S38046,80 
10V17677,50 
11L16353,33 
12S45747,71 
13SD35644,20 
14M35439,40 
15C24586,67 
16S54470,44 
17MP14075,83 
18SD44031,57 
19M43885,29 
20S63657,64 
21KD23481,67 

Västra Götalands läns västra

Antal röstberättigade: 273.965   Summa avgivna röster: 245.520   Giltiga röster: 243.278   Valdeltagande: 89,62 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
M52.95821,77*
C19.9328,19*
L16.7576,89*
KD18.7247,70*
S58.96624,24*
V16.6076,83*
MP12.1665,00*
SD43.84818,02*
FI9390,39 
ÖVR2.3810,98 
1S149138,33f
2M144131,67f
3SD136540,00f
4S219655,33f
5M217652,67f
6C116610,00f
7KD115603,33f
8SD214616,00f
9L113964,17f
10V113839,17f
11S311793,20f
12M310591,60 
13MP110138,33 
14SD38769,60 
15S48423,71 
16M47565,43 
17C26644,00 
18S56551,78 
19SD46264,00 
20KD26241,33 
21M55884,22 
22L25585,67 
23V25535,67 
24S65360,55 

Västra Götalands läns östra

Antal röstberättigade: 202.936   Summa avgivna röster: 178.947   Giltiga röster: 177.001   Valdeltagande: 88,18 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M32.56918,40*
C16.5339,34*
L7.6624,33*
KD13.8377,82*
S53.88830,45*
V10.1065,71*
MP5.4253,06*
SD34.50119,49*
FI6270,35 
ÖVR1.8531,05 
1S144906,67f
2SD128750,83f
3M127140,83f
4S217962,67f
5C113777,50f
6KD111530,83f
7SD211500,33f
8M210856,33f
9S310777,60f
10V18421,67 
11S47698,29 
12SD36900,20 
13M36513,80 
14L16385,00 
15S55987,56 
16C25511,00 
17SD44928,71 
18S64898,91 
19M44652,71 
20KD24612,33 
21MP14520,83 

Örebro län

Antal röstberättigade: 224.811   Summa avgivna röster: 197.100   Giltiga röster: 195.157   Valdeltagande: 87,67 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M32.47016,64*
C15.2547,82*
L8.8884,55*
KD13.5206,93*
S64.64633,13*
V14.7757,57*
MP7.1893,68*
SD35.49918,19*
FI7790,40 
ÖVR2.1371,10 
1S153871,67f
2SD129582,50f
3M127058,33f
4S221548,67f
5S312929,20f
6C112711,67f
7V112312,50f
8SD211833,00f
9KD111266,67f
10M210823,33 
11S49235,14 
12L17406,67 
13S57182,89 
14SD37099,80 
15M36494,00 
16MP15990,83 
17S65876,91 
18C25084,67 
19SD45071,29 
20S74972,77 
21V24925,00 

Östergötlands län

Antal röstberättigade: 344.396   Summa avgivna röster: 303.607   Giltiga röster: 300.778   Valdeltagande: 88,16 %

Partiernas röstetalFördelning av de 14 fasta mandaten
PartiRöster% 
M61.35420,40*
C25.1628,37*
L16.0825,35*
KD20.0656,67*
S87.45029,07*
V20.3526,77*
MP12.5954,19*
SD53.01717,63*
FI1.2100,40 
ÖVR3.4911,16 
1S172875,00f
2M151128,33f
3SD144180,83f
4S229150,00f
5C120968,33f
6M220451,33f
7SD217672,33f
8S317490,00f
9V116960,00f
10KD116720,83f
11L113401,67f
12S412492,86f
13M312270,80f
14SD310603,40f
15MP110495,83 
16S59716,67 
17M48764,86 
18C28387,33 
19S67950,00 
20SD47573,86 
21M56817,11 
22V26784,00 
23S76726,92 
24KD26688,33 
25SD55890,78 
26S85830,00 
27M65577,64 

Sammanställning av antalet fasta mandat

PartiMandat
Moderaterna66
Centerpartiet31
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)12
Kristdemokraterna16
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna94
Vänsterpartiet25
Miljöpartiet de gröna5
Sverigedemokraterna61

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan partierna

För att avgöra hur många mandat som ett parti ska ha sammanlagt ska samma metod som ovan tillämpas på HELA RIKET som en (fiktiv) valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att partiet ska få en representation som svarar mot dess andel av samtliga röster i HELA RIKET.

Om ett parti, som har fått mindre än 4,00 % av de giltiga rösterna i HELA RIKET, har fått fast(a) mandat i valkrets(ar) där det fått minst 12,00 % av de giltiga rösterna, ska man vid fördelningen av utjämningsmandaten bortse från partiet och de mandat det har fått.

HELA RIKET

Antal röstberättigade: 7.495.936   Summa avgivna röster: 6.535.271   Giltiga röster: 6.476.725   Valdeltagande: 87,18 %

Partiernas röstetalFördelning av de 39 utjämningsmandaten
PartiRöster% 
M1.284.69819,84*
C557.5008,61*
L355.5465,49*
KD409.4786,32*
S1.830.38628,26*
V518.4548,00*
MP285.8994,41*
SD1.135.62717,53*
FI29.6650,46 
ÖVR69.4721,07 
1S11525321,67f
2M11070581,67f
3SD1946355,83f
4S2610128,67f
5C1464583,33f
6V1432045,00f
7M2428232,67f
8SD2378542,33f
9S3366077,20f
10KD1341231,67f
11L1296288,33f
12S4261483,71f
13M3256939,60f
14MP1238249,17f
15SD3227125,40f
16S5203376,22f
17C2185833,33f
18M4183528,29f
19V2172818,00f
20S6166398,73f
21SD4162232,43f
22M5142744,22f
23S7140798,92f
24KD2136492,67f
25SD5126180,78f
26S8122025,73f
27L2118515,33f
28M6116790,73f
29C3111500,00f
30S9107669,76f
31V3103690,80f
32SD6103238,82f
33M798822,92f
34S1096336,11f
35MP295299,67f
36SD787355,92f
37S1187161,24f
38M885646,53f
39KD381895,60f
40C479642,86f
41S1279582,00f
42SD875708,47f
43M975570,47f
44V474064,86f
45S1373215,44f
46L371109,20f
47S1467792,07f
48M1067615,68f
49SD966801,59f
50S1563116,76f
51C561944,44f
52M1161176,10f
53SD1059769,84f
54S1659044,71f
55KD458496,86f
56V557606,00f
57MP357179,80f
58M1255856,43f
59S1755466,24f
60SD1154077,48f
61S1852296,74f
62M1351387,92f
63L450792,29f
64C650681,82f
65S1949469,89f
66SD1249375,09f
67M1447581,41f
68V647132,18f
69S2046932,97f
70KD545497,56f
71SD1345425,08f
72S2144643,56f
73M1544299,93f
74C742884,62f
75S2242567,12f
76SD1442060,26f
77M1641441,87f
78MP440842,71f
79S2340675,24f
80V739881,08f
81L539505,11f
82SD1539159,55f
83S2438944,38f
84M1738930,24f
85S2537354,82f
86KD637225,27f
87C837166,67f
88M1836705,66f
89SD1636633,13f
90S2635889,92f
91M1934721,57f
92V834563,60f
93S2734535,58f
94SD1734412,94f
95S2833279,75f
96M2032940,97f
97C932794,12f
98SD1832446,49f
99L632322,36f
100S2932112,04f
101MP531766,56f
102KD731498,31f
103M2131334,10f
104S3031023,49f
105SD1930692,62f
106V930497,29f
107S3130006,33f
108M2229876,70f
109C1029342,11f
110SD2029118,64f
111S3229053,75f
112M2328548,84f
113S3328159,78f
114SD2127698,22f
115L727349,69f
116M2427334,00f
117S3427319,19f
118KD827298,53f
119V1027287,05f
120C1126547,62f
121S3526527,33f
122SD2226409,93f
123M2526218,33f
124MP625990,82u
125S3625780,08f
126SD2325236,16f
127M2625190,16f
128S3725073,78f
129V1124688,29f
130S3824405,15f
131M2724239,58f
132C1224239,13f
133SD2424162,28f
134KD924086,94f
135S3923771,25f
136L823703,07f
137M2823358,15f
138SD2523176,06f
139S4023169,44f
140S4122597,36f
141V1222541,48f
142M2922538,56f
143C1322300,00f
144SD2622267,20f
145S4222052,84f
146MP721992,23u
147M3021774,54f
148KD1021551,47f
149S4321533,95f
150SD2721426,92f
151M3121060,62f
152S4421038,92f
153L920914,47f
154V1320738,16f
155C1420648,15f
156SD2820647,76f
157S4520566,13f
158M3220392,03f
159S4620114,13f
160SD2919923,28f
161M3319764,58f
162S4719681,57f
163KD1119498,95f
164S4819267,22f
165SD3019247,92f
166C1519224,14f
167V1419202,00f
168M3419174,60f
169MP819059,93u
170S4918869,96f
171L1018712,95f
172M3518618,81f
173SD3118616,84f
174S5018488,75f
175S5118122,63f
176M3618094,34f
177SD3218025,83f
178C1617983,87f
179V1517877,72f
180KD1217803,39f
181S5217770,74f
182M3717598,60f
183SD3317471,18f
184S5317432,25f
185M3817129,31f
186S5417106,41f
187SD3416949,66f
188L1116930,76f
189C1716893,94f
190MP916817,59u
191S5516792,53f
192V1616724,32f
193M3916684,39f
194S5616489,96f
195SD3516458,36f
196KD1316379,12f
197M4016262,00f
198S5716198,11f
199SD3615994,75f
200C1815928,57f
201S5815916,40f
202M4115860,47f
203V1715710,73f
204S5915644,32f
205SD3715556,53f
206M4215478,29f
207L1215458,52f
208S6015381,39f
209KD1415165,85f
210SD3815141,69f
211S6115127,16f
212M4315114,09f
213C1915067,57f
214MP1015047,32u
215S6214881,19f
216V1814812,97f
217M4414766,64f
218SD3914748,40f
219S6314643,09f
220M4514434,81f
221S6414412,49f
222SD4014375,03f
223C2014294,87f
224L1314221,84u
225S6514189,04f
226KD1514119,93f
227M4614117,56f
228SD4114020,09f
229V1914012,27f
230S6613972,41f
231M4713813,96f
232S6713762,30f
233SD4213682,25f
234MP1113614,24u
235C2113597,56f
236S6813558,41f
237M4813523,14f
238S6913360,48f
239SD4313360,32f
240V2013293,69f
241M4913244,31f
242KD1613208,97f
243L1413168,37u
244S7013168,24f
245SD4413053,18f
246S7112981,46f
247M5012976,75f
248C2212965,12f
249S7212799,90f
250SD4512759,85f
251M5112719,78f
252V2112645,22f
253S7312623,35f
254SD4612479,42f
255M5212472,80f
256S7412451,61f
257MP1212430,39u
258KD1712408,42u
259C2312388,89f
260S7512284,47f
261L1512260,21u
262M5312235,22f
263SD4712211,04f
264S7612121,76f
265V2212057,07f
266M5412006,52f
267S7711963,31f
268SD4811953,97f
269C2411861,70f
270S7811808,94f
271M5511786,22f
272SD4911707,49f
273KD1811699,37u
274S7911658,51f
275M5611573,86f
276V2311521,20f
277S8011511,86f
278SD5011470,98f
279L1611469,23u
280MP1311435,96u
281C2511377,55f
282M5711369,01f
283S8111368,86f
284SD5111243,83f
285S8211229,36f
286M5811171,29f
287S8311093,25f
288KD1911066,97u
289V2411030,94f
290SD5211025,50f
291M5910980,32f
292S8410960,40f
293C2610931,37f
294S8510830,69f
295SD5310815,50f
296M6010795,78f
297L1710774,12u
298S8610704,01f
299M6110617,34f
300SD5410613,34f
301MP1410588,85u
302V2510580,69f
303S8710580,27f
304C2710518,87f
305KD2010499,44u
306S8810459,35f
307M6210444,70f
308SD5510418,60f
309S8910341,16f
310M6310277,58f
311SD5610230,87f
312S9010225,62f
313V2610165,76u
314L1810158,46u
315C2810136,36f
316M6410115,73f
317S9110112,63f
318SD5710049,80f
319S9210002,11f
320KD219987,27u
321M659958,90f
322S939893,98f
323SD589875,02f
324MP159858,59u
325M669806,85f
326S949788,16f
327V279782,15u
328C299780,70f
329SD599706,21f
330S959684,58u
331M679659,38u
332L199609,35u
333S969583,17u
334SD609543,08f
335KD229522,74u
336M689516,28u
337S979483,87u
338C309449,15f
339V289426,44u
340S989386,59u
341SD619385,35f
342M699377,36u
343S999291,30u
344M709242,43u
345SD629232,74u
346MP169222,55u
347S1009197,92u
348C319139,34f
349L209116,56u
350M719111,33 
351S1019106,40 
352KD239099,51 
353V299095,68 
354SD639085,02 
355S1029016,68 
356M728983,90 
357SD648941,94 
358S1038928,71 
359M738859,99 
360C328849,21 
361S1048842,44 
362SD658803,31 
363V308787,36 

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan valkretsarna

Av de utjämningsmandat som ett parti har fått tillförs det första den valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten har större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående mandat tillförs ett efter ett den valkrets där partiet för varje gång har störst jämförelsetal vid en fortsatt tillämpning av ovanstående metod på partiets röstetal i valkretsarna. I en valkrets där partiet inte har fått något fast valkretsmandat ska dock jämförelsetalet vid tilldelningen av det första mandatet vara lika med partiets röstetal.

Moderaterna: 4
67Örebro län (2)10823,33
68Västra Götalands läns västra (3)10591,60
69Stockholms län (11)10095,67
70Hallands län (3)9926,00
71Kalmar län (2)9244,33
72Stockholms län (12)9217,78
73Uppsala län (3)9158,00
74Stockholms kommun (8)8915,40
75Östergötlands län (4)8764,86
Centerpartiet: 0
32Västmanlands län (1)11539,00
33Stockholms län (4)9969,43
34Östergötlands län (2)8387,33
35Göteborgs kommun (2)8297,67
36Stockholms kommun (4)7918,29
Liberalerna (tidigare Folkpartiet): 8
13Skåne läns västra (1)9930,00
14Stockholms kommun (3)9597,60
15Västmanlands län (1)9448,00
16Jönköpings län (1)9096,00
17Skåne läns norra och östra (1)8984,00
18Örebro län (1)8888,00
19Göteborgs kommun (2)8445,67
20Värmlands län (1)8168,00
21Västra Götalands läns norra (1)8124,00
22Stockholms län (4)8075,00
23Södermanlands län (1)7958,00
24Västra Götalands läns östra (1)7662,00
25Västra Götalands läns södra (1)7624,00
Kristdemokraterna: 6
17Värmlands län (1)11657,00
18Dalarnas län (1)11522,00
19Västra Götalands läns norra (1)11347,00
20Västra Götalands läns södra (1)10445,00
21Skåne läns västra (1)10257,00
22Södermanlands län (1)10089,00
23Västmanlands län (1)9969,00
24Stockholms kommun (2)9925,33
25Gävleborgs län (1)9782,00
26Kronobergs län (1)9418,00
27Västerbottens län (1)9376,00
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 6
95Skåne läns södra (3)11037,00
96Stockholms län (10)9890,74
97Östergötlands län (5)9716,67
98Stockholms kommun (8)9683,00
99Jämtlands län (2)9544,00
100Uppsala län (4)9309,71
101Örebro län (4)9235,14
102Göteborgs kommun (5)9233,00
103Jönköpings län (4)9111,71
104Gävleborgs län (4)9033,14
105Stockholms län (11)8948,76
Vänsterpartiet: 3
26Västra Götalands läns norra (1)11029,00
27Hallands län (1)10498,00
28Västra Götalands läns östra (1)10106,00
29Kalmar län (1)9851,00
30Västra Götalands läns södra (1)9213,00
31Skåne läns västra (1)9074,00
32Stockholms kommun (5)8913,00
33Skåne läns norra och östra (1)8275,00
Miljöpartiet de gröna: 11
6Uppsala län (1)13404,00
7Östergötlands län (1)12595,00
8Skåne läns södra (1)12435,00
9Västra Götalands läns västra (1)12166,00
10Malmö kommun (1)10783,00
11Stockholms kommun (3)9408,80
12Göteborgs kommun (2)8095,33
13Stockholms län (3)7808,40
14Hallands län (1)7690,00
15Jönköpings län (1)7401,00
16Örebro län (1)7189,00
17Västerbottens län (1)6925,00
18Skåne läns västra (1)6788,00
19Södermanlands län (1)6773,00
20Stockholms kommun (4)6720,57
21Västra Götalands läns norra (1)6349,00
Sverigedemokraterna: 1
62Stockholms län (7)9555,85
63Göteborgs kommun (3)9408,00
64Jönköpings län (3)8843,20
65Västra Götalands läns västra (3)8769,60
66Norrbottens län (2)8758,67
67Stockholms kommun (4)8590,71

Slutlig sammanställning av mandatfördelningen

ValkretsMCLKDSVMPSDsumma
Blekinge län1-1---------2-2------2-25-5
Dalarnas län2-21-1----113-31-1---2-29110
Gotlands län---1-1------1-1---------2-2
Gävleborgs län2-21-1------3-31-1---2-29-9
Göteborgs kommun4-41-11121-14-43-31122-217219
Hallands län2131-11-11-13-3-11-112-210313
Jämtlands län1-11-1------112------1-1415
Jönköpings län2-21-1-112-23-31-1-112-211213
Kalmar län1-11-1---1-13-3------2-28-8
Kronobergs län1-11-1------2-2------2-26-6
Malmö kommun2-21-11-1---3-31-1-112-210111
Norrbottens län1-11-1------4-41-1---1-18-8
Skåne läns norra och östra2-21-1-111-13-3------3-310111
Skåne läns södra3-31-11-11-12131-1-113-312214
Skåne läns västra2-21-1-11-113-3------3-39211
Stockholms kommun7-73-32131-17184-42133-329332
Stockholms län101113-33-33-391103-321361739443
Södermanlands län2-21-1----113-31-1---2-29110
Uppsala län2-21-11-11-13141-1-112-211213
Värmlands län2-21-1-11-113-31-1---2-29211
Västerbottens län2-21-1------4-41-1---1-19-9
Västernorrlands län1-11-1------4-41-1---1-18-8
Västmanlands län2-2----11---3-31-1---2-2819
Västra Götalands läns norra2-21-1----113-3-11---2-28210
Västra Götalands läns södra2-21-1----112-2------2-2718
Västra Götalands läns västra2131-11-11-13-31-1-112-211213
Västra Götalands läns östra2-21-1---1-13-3-11---2-29110
Örebro län1121-1-111-13-31-1-112-29312
Östergötlands län3-31-11-11-14151-1-113-314216
HELA RIKET6647031-31128201662294610025328511166116231039349