Riksdagsvalet 2018 - mandatfördelning enligt den gamla vallagen

29 valkretsar, 310 fasta mandat, 39 utjämningsmandat. Partier med minst 4,00 % av de giltiga rösterna deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat. Partier med minst 12,00 % av de giltiga rösterna i en enskild valkrets deltar dock i fördelningen av de fasta mandaten i denna valkrets.

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan valkretsarna

Varje valkrets tilldelas ett antal fasta mandat (totalt 310 mandat) i proportion till antalet röstberättigade 1 mars 2018 . Varje valkrets får ett fast valkretsmandat för varje gång som antalet personer som har rösträtt i valkretsen är jämnt delbart med 1/310 av antalet personer som har rösträtt totalt. Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen.

ValkretsRöstber.Mandat
Blekinge län118.84940,9417815
Dalarnas län216.21280,9901619
Gotlands län46.79710,9458312
Gävleborgs län216.46690,00072 9
Göteborgs kommun416.579170,32148 17
Hallands län244.160100,15225 10
Jämtlands län98.72140,10485 4
Jönköpings län261.952100,89204111
Kalmar län183.91370,6471618
Kronobergs län142.31150,9173316
Malmö kommun236.18490,82060110
Norrbottens län193.68880,05361 8
Skåne läns norra och östra236.04890,81495110
Skåne läns södra283.862110,80307112
Skåne läns västra225.17290,36272 9
Stockholms kommun698.456290,04201 29
Stockholms län938.420390,01979 39
Södermanlands län211.89180,8104919
Uppsala län272.372110,32531 11
Värmlands län212.65880,8423819
Västerbottens län205.35080,5385219
Västernorrlands län187.21670,7845018
Västmanlands län200.10680,32047 8
Västra Götalands läns norra202.16880,40621 8
Västra Götalands läns södra164.87760,8556417
Västra Götalands läns västra271.453110,28710 11
Västra Götalands läns östra202.26480,4102019
Örebro län223.96290,31241 9
Östergötlands län343.346140,27643 14
HELA RIKET7.455.453295 15310

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat i en viss valkrets markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan. I HELA RIKET, som inte är någon riktig valkrets, avser denna markering dock de partier som deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,4. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

HELA RIKET

Antal röstberättigade: 7.495.936   Valdeltagande: 6.535.271   Giltiga röster: 6.476.725   Valdeltagande: 87,18 %

PartiRöster% 
Moderaterna (M)1.284.69819,84*
Centerpartiet (C)557.5008,61*
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (L)355.5465,49*
Kristdemokraterna (KD)409.4786,32*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)1.830.38628,26*
Vänsterpartiet (V)518.4548,00*
Miljöpartiet de gröna (MP)285.8994,41*
Sverigedemokraterna (SD)1.135.62717,53*
Feministiskt initiativ (FI)29.6650,46 
Övriga anmälda partier (ÖVR)69.4721,07 

Blekinge län

Antal röstberättigade: 119.376   Valdeltagande: 105.616   Giltiga röster: 104.514   Valdeltagande: 88,47 %

Partiernas röstetalFördelning av de 5 fasta mandaten
PartiRöster% 
M18.03817,26*
C7.0946,79*
L4.1974,02*
KD5.9545,70*
S32.82431,41*
V5.6995,45*
MP3.0252,89*
SD26.34225,20*
FI3510,34 
ÖVR9900,95 
1S123445,71f
2SD118815,71f
3M112884,29f
4S210941,33f
5SD28780,67f
6S36564,80 
7M26012,67 
8SD35268,40 
9C15067,14 
10S44689,14 
11KD14252,86 
12V14070,71 
13SD43763,14 
14S53647,11 
15M33607,60 
16L12997,86 
17S62984,00 
18SD52926,89 

Dalarnas län

Antal röstberättigade: 217.205   Valdeltagande: 190.306   Giltiga röster: 188.027   Valdeltagande: 87,62 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M31.32016,66*
C18.81310,01*
L6.8483,64*
KD11.5226,13*
S57.77630,73*
V13.6547,26*
MP6.2493,32*
SD39.02920,76*
FI7000,37 
ÖVR2.1161,13 
1S141268,57f
2SD127877,86f
3M122371,43f
4S219258,67f
5C113437,86f
6SD213009,67f
7S311555,20f
8M210440,00f
9V19752,86f
10S48253,71 
11KD18230,00 
12SD37805,80 
13S56419,56 
14C26271,00 
15M36264,00 
16SD45575,57 
17S65252,36 
18L14891,43 
19V24551,33 
20M44474,29 
21MP14463,57 

Gotlands län

Antal röstberättigade: 46.871   Valdeltagande: 41.598   Giltiga röster: 41.129   Valdeltagande: 88,75 %

Partiernas röstetalFördelning av de 2 fasta mandaten
PartiRöster% 
M6.82216,59*
C7.07517,20*
L1.5393,74*
KD1.6994,13*
S12.25429,79*
V3.7049,01*
MP2.0374,95*
SD5.22612,71*
FI3880,94 
ÖVR3850,94 
1S18752,86f
2C15053,57f
3M14872,86 
4S24084,67 
5SD13732,86 
6V12645,71 
7S32450,80 
8C22358,33 
9M22274,00 
10S41750,57 
11SD21742,00 
12MP11455,00 
13C31415,00 
14M31364,40 
15S51361,56 

Gävleborgs län

Antal röstberättigade: 217.235   Valdeltagande: 187.445   Giltiga röster: 185.413   Valdeltagande: 86,29 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M28.33415,28*
C16.8259,07*
L7.4414,01*
KD9.7825,28*
S63.23234,10*
V15.4838,35*
MP5.6613,05*
SD36.33019,59*
FI5920,32 
ÖVR1.7330,93 
1S145165,71f
2SD125950,00f
3S221077,33f
4M120238,57f
5S312646,40f
6SD212110,00f
7C112017,86f
8V111059,29f
9M29444,67f
10S49033,14 
11SD37266,00 
12S57025,78 
13KD16987,14 
14S65748,36 
15M35666,80 
16C25608,33 
17L15315,00 
18SD45190,00 
19V25161,00 
20S74864,00 
21S84215,47 

Göteborgs kommun

Antal röstberättigade: 418.425   Valdeltagande: 352.660   Giltiga röster: 349.645   Valdeltagande: 84,28 %

Partiernas röstetalFördelning av de 17 fasta mandaten
PartiRöster% 
M69.43219,86*
C24.8937,12*
L25.3377,25*
KD19.2835,52*
S83.09723,77*
V48.94614,00*
MP24.2866,95*
SD47.04013,45*
FI2.9310,84 
ÖVR4.4001,26 
1S159355,00f
2M149594,29f
3V134961,43f
4SD133600,00f
5S227699,00f
6M223144,00f
7L118097,86f
8C117780,71f
9MP117347,14f
10S316619,40f
11V216315,33f
12SD215680,00f
13M313886,40f
14KD113773,57f
15S411871,00f
16M49918,86f
17V39789,20f
18SD39408,00 
19S59233,00 
20L28445,67 
21C28297,67 
22MP28095,33 
23M57714,67 
24S67554,27 
25V46992,29 
26SD46720,00 
27KD26427,67 
28S76392,08 
29M66312,00 
30S85539,80 

Hallands län

Antal röstberättigade: 245.991   Valdeltagande: 218.988   Giltiga röster: 216.982   Valdeltagande: 89,02 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
M49.63022,87*
C21.96010,12*
L12.4445,74*
KD15.4157,10*
S56.02125,82*
V10.4984,84*
MP7.6903,54*
SD40.39218,62*
FI7150,33 
ÖVR2.2171,02 
1S140015,00f
2M135450,00f
3SD128851,43f
4S218673,67f
5M216543,33f
6C115685,71f
7SD213464,00f
8S311204,20f
9KD111010,71f
10M39926,00f
11L18888,57 
12SD38078,40 
13S48003,00 
14V17498,57 
15C27320,00 
16M47090,00 
17S56224,56 
18SD45770,29 
19M55514,44 
20MP15492,86 
21KD25138,33 
22S65092,82 
23M64511,82 
24SD54488,00 

Jämtlands län

Antal röstberättigade: 99.012   Valdeltagande: 86.196   Giltiga röster: 85.223   Valdeltagande: 87,06 %

Partiernas röstetalFördelning av de 4 fasta mandaten
PartiRöster% 
M12.21814,34*
C13.08615,36*
L2.4392,86*
KD4.1184,83*
S28.63233,60*
V7.1798,42*
MP3.0493,58*
SD13.25715,56*
FI3740,44 
ÖVR8711,02 
1S120451,43f
2S29544,00f
3SD19469,29f
4C19347,14f
5M18727,14 
6S35726,40 
7V15127,86 
8SD24419,00 
9C24362,00 
10S44090,29 
11M24072,67 
12S53181,33 
13KD12941,43 
14SD32651,40 
15C32617,20 
16S62602,91 
17M32443,60 
18V22393,00 

Jönköpings län

Antal röstberättigade: 262.981   Valdeltagande: 231.672   Giltiga röster: 229.580   Valdeltagande: 88,09 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
M40.54217,66*
C23.08410,05*
L9.0963,96*
KD27.43711,95*
S63.78227,78*
V11.2834,91*
MP7.4013,22*
SD44.21619,26*
FI6030,26 
ÖVR2.1360,93 
1S145558,57f
2SD131582,86f
3M128958,57f
4S221260,67f
5KD119597,86f
6C116488,57f
7SD214738,67f
8M213514,00f
9S312756,40f
10KD29145,67f
11S49111,71f
12SD38843,20 
13M38108,40 
14V18059,29 
15C27694,67 
16S57086,89 
17L16497,14 
18SD46316,57 
19S65798,36 
20M45791,71 
21KD35487,40 
22MP15286,43 
23SD54912,89 
24S74906,31 

Kalmar län

Antal röstberättigade: 184.447   Valdeltagande: 162.490   Giltiga röster: 160.864   Valdeltagande: 88,10 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M27.73317,24*
C15.7749,81*
L6.0383,75*
KD11.5837,20*
S50.17831,19*
V9.8516,12*
MP4.6452,89*
SD33.07520,56*
FI4700,29 
ÖVR1.5170,94 
1S135841,43f
2SD123625,00f
3M119809,29f
4S216726,00f
5C111267,14f
6SD211025,00f
7S310035,60f
8M29244,33f
9KD18273,57 
10S47168,29 
11V17036,43 
12SD36615,00 
13S55575,33 
14M35546,60 
15C25258,00 
16SD44725,00 
17S64561,64 
18L14312,86 
19M43961,86 
20KD23861,00 
21S73859,85 

Kronobergs län

Antal röstberättigade: 142.597   Valdeltagande: 125.780   Giltiga röster: 124.570   Valdeltagande: 88,21 %

Partiernas röstetalFördelning av de 6 fasta mandaten
PartiRöster% 
M23.89319,18*
C11.7129,40*
L4.3833,52*
KD9.4187,56*
S36.81729,56*
V7.5316,05*
MP4.0203,23*
SD25.25820,28*
FI3420,27 
ÖVR1.1960,96 
1S126297,86f
2SD118041,43f
3M117066,43f
4S212272,33f
5SD28419,33f
6C18365,71f
7M27964,33 
8S37363,40 
9KD16727,14 
10V15379,29 
11S45259,57 
12SD35051,60 
13M34778,60 
14S54090,78 
15C23904,00 
16SD43608,29 
17M43413,29 
18S63347,00 

Malmö kommun

Antal röstberättigade: 237.691   Valdeltagande: 194.931   Giltiga röster: 193.298   Valdeltagande: 82,01 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
M37.64519,48*
C11.0035,69*
L10.8125,59*
KD7.4263,84*
S56.24829,10*
V23.02111,91*
MP10.7835,58*
SD32.48016,80*
FI1.5110,78 
ÖVR2.3691,23 
1S140177,14f
2M126889,29f
3SD123200,00f
4S218749,33f
5V116443,57f
6M212548,33f
7S311249,60f
8SD210826,67f
9S48035,43f
10C17859,29f
11L17722,86 
12MP17702,14 
13V27673,67 
14M37529,00 
15SD36496,00 
16S56249,78 
17M45377,86 
18KD15304,29 
19S65113,45 
20SD44640,00 
21V34604,20 
22S74326,77 
23M54182,78 
24S83749,87 

Norrbottens län

Antal röstberättigade: 193.659   Valdeltagande: 168.220   Giltiga röster: 166.678   Valdeltagande: 86,86 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M21.29912,78*
C11.7517,05*
L5.3563,21*
KD7.7414,64*
S69.49341,69*
V17.81010,69*
MP4.6042,76*
SD26.27615,76*
FI6960,42 
ÖVR1.6520,99 
1S149637,86f
2S223164,33f
3SD118768,57f
4M115213,57f
5S313898,60f
6V112721,43f
7S49927,57f
8SD28758,67f
9C18393,57 
10S57721,44 
11M27099,67 
12S66317,55 
13V25936,67 
14KD15529,29 
15S75345,62 
16SD35255,20 
17S84632,87 
18M34259,80 
19S94087,82 
20C23917,00 
21L13825,71 

Skåne läns norra och östra

Antal röstberättigade: 237.178   Valdeltagande: 204.798   Giltiga röster: 202.502   Valdeltagande: 86,35 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
M40.88120,19*
C13.8556,84*
L8.9844,44*
KD13.1506,49*
S50.61024,99*
V8.2754,09*
MP5.8162,87*
SD58.36028,82*
FI6230,31 
ÖVR1.9480,96 
1SD141685,71f
2S136150,00f
3M129200,71f
4SD219453,33f
5S216870,00f
6M213627,00f
7SD311672,00f
8S310122,00f
9C19896,43f
10KD19392,86f
11SD48337,14 
12M38176,20 
13S47230,00 
14SD56484,44 
15L16417,14 
16V15910,71 
17M45840,14 
18S55623,33 
19SD65305,45 
20C24618,33 
21S64600,91 
22M54542,33 
23SD74489,23 
24KD24383,33 

Skåne läns södra

Antal röstberättigade: 285.170   Valdeltagande: 254.899   Giltiga röster: 252.804   Valdeltagande: 89,38 %

Partiernas röstetalFördelning av de 12 fasta mandaten
PartiRöster% 
M60.61923,98*
C19.9947,91*
L17.7687,03*
KD13.5275,35*
S55.18521,83*
V13.4265,31*
MP12.4354,92*
SD55.90322,11*
FI1.2500,49 
ÖVR2.6971,07 
1M143299,29f
2SD139930,71f
3S139417,86f
4M220206,33f
5SD218634,33f
6S218395,00f
7C114281,43f
8L112691,43f
9M312123,80f
10SD311180,60f
11S311037,00f
12KD19662,14f
13V19590,00 
14MP18882,14 
15M48659,86 
16SD47986,14 
17S47883,57 
18M56735,44 
19C26664,67 
20SD56211,44 
21S56131,67 
22L25922,67 
23M65510,82 
24SD65082,09 

Skåne läns västra

Antal röstberättigade: 226.876   Valdeltagande: 193.320   Giltiga röster: 191.506   Valdeltagande: 85,21 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M40.28421,04*
C12.2986,42*
L9.9305,19*
KD10.2575,36*
S50.04126,13*
V9.0744,74*
MP6.7883,54*
SD50.06926,14*
FI8190,43 
ÖVR1.9461,02 
1SD135763,57f
2S135743,57f
3M128774,29f
4SD216689,67f
5S216680,33f
6M213428,00f
7SD310013,80f
8S310008,20f
9C18784,29f
10M38056,80 
11KD17326,43 
12SD47152,71 
13S47148,71 
14L17092,86 
15V16481,43 
16M45754,86 
17SD55563,22 
18S55560,11 
19MP14848,57 
20SD64551,73 
21S64549,18 

Stockholms kommun

Antal röstberättigade: 704.157   Valdeltagande: 614.860   Giltiga röster: 611.206   Valdeltagande: 87,32 %

Partiernas röstetalFördelning av de 29 fasta mandaten
PartiRöster% 
M133.73121,88*
C55.4289,07*
L47.9887,85*
KD29.7764,87*
S145.24523,76*
V80.21713,12*
MP47.0447,70*
SD60.1359,84*
FI4.3600,71 
ÖVR7.2821,19 
1S1103746,43f
2M195522,14f
3V157297,86f
4S248415,00f
5M244577,00f
6SD142953,57f
7C139591,43f
8L134277,14f
9MP133602,86f
10S329049,00f
11M326746,20f
12V226739,00f
13KD121268,57f
14S420749,29f
15SD220045,00f
16M419104,43f
17C218476,00f
18S516138,33f
19V316043,40f
20L215996,00f
21MP215681,33f
22M514859,00f
23S613204,09f
24M612157,36f
25SD312027,00f
26V411459,57f
27S711172,69f
28C311085,60f
29M710287,00f
30KD29925,33 
31S89683,00 
32L39597,60 
33MP39408,80 
34M88915,40 
35V58913,00 
36SD48590,71 
37S98543,82 
38C47918,29 
39M97866,53 
40S107644,47 
41V67292,45 
42M107038,47 

Stockholms län

Antal röstberättigade: 947.622   Valdeltagande: 820.787   Giltiga röster: 815.031   Valdeltagande: 86,62 %

Partiernas röstetalFördelning av de 39 fasta mandaten
PartiRöster% 
M212.00926,01*
C69.7868,56*
L56.5256,94*
KD56.8846,98*
S187.92423,06*
V56.4666,93*
MP39.0424,79*
SD124.22615,24*
FI3.0840,38 
ÖVR9.0851,11 
1M1151435,00f
2S1134231,43f
3SD188732,86f
4M270669,67f
5S262641,33f
6C149847,14f
7M342401,80f
8SD241408,67f
9KD140631,43f
10L140375,00f
11V140332,86f
12S337584,80f
13M430287,00f
14MP127887,14f
15S426846,29f
16SD324845,20f
17M523556,56f
18C223262,00f
19S520880,44f
20M619273,55f
21KD218961,33f
22L218841,67f
23V218822,00f
24SD417746,57f
25S617084,00f
26M716308,38f
27S714455,69f
28M814133,93f
29C313957,20f
30SD513802,89f
31MP213014,00f
32S812528,27f
33M912471,12f
34KD311376,80f
35L311305,00f
36SD611293,27f
37V311293,20f
38M1011158,37f
39S911054,35f
40M1110095,67 
41C49969,43 
42S109890,74 
43SD79555,85 
44M129217,78 
45S118948,76 
46M138480,36 
47SD88281,73 
48S128170,61 
49KD48126,29 
50L48075,00 
51V48066,57 

Södermanlands län

Antal röstberättigade: 213.370   Valdeltagande: 185.312   Giltiga röster: 183.449   Valdeltagande: 86,85 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M37.40120,39*
C13.5777,40*
L7.9584,34*
KD10.0895,50*
S57.61231,40*
V12.1626,63*
MP6.7733,69*
SD35.45019,32*
FI6420,35 
ÖVR1.7850,97 
1S141151,43f
2M126715,00f
3SD125321,43f
4S219204,00f
5M212467,00f
6SD211816,67f
7S311522,40f
8C19697,86f
9V18687,14f
10S48230,29 
11M37480,20 
12KD17206,43 
13SD37090,00 
14S56401,33 
15L15684,29 
16M45343,00 
17S65237,45 
18SD45064,29 
19MP14837,86 
20C24525,67 
21S74431,69 

Uppsala län

Antal röstberättigade: 273.898   Valdeltagande: 243.444   Giltiga röster: 241.489   Valdeltagande: 88,88 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
M45.79018,96*
C22.2469,21*
L15.0716,24*
KD16.6616,90*
S65.16826,99*
V21.1028,74*
MP13.4045,55*
SD37.29715,44*
FI1.4560,60 
ÖVR3.2941,36 
1S146548,57f
2M132707,14f
3SD126640,71f
4S221722,67f
5C115890,00f
6M215263,33f
7V115072,86f
8S313033,60f
9SD212432,33f
10KD111900,71f
11L110765,00f
12MP19574,29 
13S49309,71 
14M39158,00 
15SD37459,40 
16C27415,33 
17S57240,89 
18V27034,00 
19M46541,43 
20S65924,36 
21KD25553,67 
22SD45328,14 
23M55087,78 
24L25023,67 

Värmlands län

Antal röstberättigade: 213.173   Valdeltagande: 186.022   Giltiga röster: 183.966   Valdeltagande: 87,26 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M30.21916,43*
C17.0719,28*
L8.1684,44*
KD11.6576,34*
S62.36933,90*
V12.7796,95*
MP6.1333,33*
SD33.11818,00*
FI7500,41 
ÖVR1.7020,93 
1S144549,29f
2SD123655,71f
3M121585,00f
4S220789,67f
5S312473,80f
6C112193,57f
7SD211039,33f
8M210073,00f
9V19127,86f
10S48909,86 
11KD18326,43 
12S56929,89 
13SD36623,60 
14M36043,80 
15L15834,29 
16C25690,33 
17S65669,91 
18S74797,62 
19SD44731,14 
20MP14380,71 
21M44317,00 

Västerbottens län

Antal röstberättigade: 205.278   Valdeltagande: 180.428   Giltiga röster: 178.837   Valdeltagande: 87,89 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M24.13913,50*
C18.07810,11*
L7.0383,94*
KD9.3765,24*
S68.19738,13*
V22.69612,69*
MP6.9253,87*
SD19.57110,94*
FI1.0870,61 
ÖVR1.7300,97 
1S148712,14f
2S222732,33f
3M117242,14f
4V116211,43f
5SD113979,29f
6S313639,40f
7C112912,86f
8S49742,43f
9M28046,33f
10S57577,44 
11V27565,33 
12KD16697,14 
13SD26523,67 
14S66199,73 
15C26026,00 
16S75245,92 
17L15027,14 
18MP14946,43 
19M34827,80 
20S84546,47 
21V34539,20 

Västernorrlands län

Antal röstberättigade: 187.500   Valdeltagande: 164.549   Giltiga röster: 163.001   Valdeltagande: 87,76 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M22.25513,65*
C16.1089,88*
L5.6013,44*
KD8.8165,41*
S64.88239,80*
V13.3358,18*
MP4.3662,68*
SD25.36015,56*
FI6880,42 
ÖVR1.5900,98 
1S146344,29f
2S221627,33f
3SD118114,29f
4M115896,43f
5S312976,40f
6C111505,71f
7V19525,00f
8S49268,86f
9SD28453,33 
10M27418,33 
11S57209,11 
12KD16297,14 
13S65898,36 
14C25369,33 
15SD35072,00 
16S74990,92 
17M34451,00 
18V24445,00 
19S84325,47 
20L14000,71 
21S93816,59 

Västmanlands län

Antal röstberättigade: 201.215   Valdeltagande: 174.443   Giltiga röster: 172.719   Valdeltagande: 86,69 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M33.12219,18*
C11.5396,68*
L9.4485,47*
KD9.9695,77*
S54.28731,43*
V12.1817,05*
MP5.1082,96*
SD34.74020,11*
FI5670,33 
ÖVR1.7581,02 
1S138776,43f
2SD124814,29f
3M123658,57f
4S218095,67f
5SD211580,00f
6M211040,67f
7S310857,40f
8V18700,71f
9C18242,14 
10S47755,29 
11KD17120,71 
12SD36948,00 
13L16748,57 
14M36624,40 
15S56031,89 
16SD44962,86 
17S64935,18 
18M44731,71 
19S74175,92 
20V24060,33 
21SD53860,00 

Västra Götalands läns norra

Antal röstberättigade: 203.176   Valdeltagande: 176.415   Giltiga röster: 174.573   Valdeltagande: 86,83 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
M30.79417,64*
C13.8097,91*
L8.1244,65*
KD11.3476,50*
S53.32830,55*
V11.0296,32*
MP6.3493,64*
SD37.39121,42*
FI6610,38 
ÖVR1.7411,00 
1S138091,43f
2SD126707,86f
3M121995,71f
4S217776,00f
5SD212463,67f
6S310665,60f
7M210264,67f
8C19863,57f
9KD18105,00 
10V17877,86 
11S47618,29 
12SD37478,20 
13M36158,80 
14S55925,33 
15L15802,86 
16SD45341,57 
17S64848,00 
18C24603,00 
19MP14535,00 
20M44399,14 
21SD54154,56 

Västra Götalands läns södra

Antal röstberättigade: 165.725   Valdeltagande: 144.918   Giltiga röster: 143.505   Valdeltagande: 87,44 %

Partiernas röstetalFördelning av de 7 fasta mandaten
PartiRöster% 
M27.19718,95*
C13.7609,59*
L7.6245,31*
KD10.4457,28*
S40.23428,04*
V9.2136,42*
MP4.8913,41*
SD28.22119,67*
FI4500,31 
ÖVR1.4701,02 
1S128738,57f
2SD120157,86f
3M119426,43f
4S213411,33f
5C19828,57f
6SD29407,00f
7M29065,67f
8S38046,80 
9KD17460,71 
10V16580,71 
11S45747,71 
12SD35644,20 
13L15445,71 
14M35439,40 
15C24586,67 
16S54470,44 
17SD44031,57 
18M43885,29 
19S63657,64 
20MP13493,57 
21KD23481,67 

Västra Götalands läns västra

Antal röstberättigade: 273.965   Valdeltagande: 245.520   Giltiga röster: 243.278   Valdeltagande: 89,62 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
M52.95821,77*
C19.9328,19*
L16.7576,89*
KD18.7247,70*
S58.96624,24*
V16.6076,83*
MP12.1665,00*
SD43.84818,02*
FI9390,39 
ÖVR2.3810,98 
1S142118,57f
2M137827,14f
3SD131320,00f
4S219655,33f
5M217652,67f
6SD214616,00f
7C114237,14f
8KD113374,29f
9L111969,29f
10V111862,14f
11S311793,20f
12M310591,60 
13SD38769,60 
14MP18690,00 
15S48423,71 
16M47565,43 
17C26644,00 
18S56551,78 
19SD46264,00 
20KD26241,33 
21M55884,22 
22L25585,67 
23V25535,67 
24S65360,55 

Västra Götalands läns östra

Antal röstberättigade: 202.936   Valdeltagande: 178.947   Giltiga röster: 177.001   Valdeltagande: 88,18 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M32.56918,40*
C16.5339,34*
L7.6624,33*
KD13.8377,82*
S53.88830,45*
V10.1065,71*
MP5.4253,06*
SD34.50119,49*
FI6270,35 
ÖVR1.8531,05 
1S138491,43f
2SD124643,57f
3M123263,57f
4S217962,67f
5C111809,29f
6SD211500,33f
7M210856,33f
8S310777,60f
9KD19883,57f
10S47698,29 
11V17218,57 
12SD36900,20 
13M36513,80 
14S55987,56 
15C25511,00 
16L15472,86 
17SD44928,71 
18S64898,91 
19M44652,71 
20KD24612,33 
21S74145,23 

Örebro län

Antal röstberättigade: 224.811   Valdeltagande: 197.100   Giltiga röster: 195.157   Valdeltagande: 87,67 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
M32.47016,64*
C15.2547,82*
L8.8884,55*
KD13.5206,93*
S64.64633,13*
V14.7757,57*
MP7.1893,68*
SD35.49918,19*
FI7790,40 
ÖVR2.1371,10 
1S146175,71f
2SD125356,43f
3M123192,86f
4S221548,67f
5S312929,20f
6SD211833,00f
7C110895,71f
8M210823,33f
9V110553,57f
10KD19657,14 
11S49235,14 
12S57182,89 
13SD37099,80 
14M36494,00 
15L16348,57 
16S65876,91 
17MP15135,00 
18C25084,67 
19SD45071,29 
20S74972,77 
21V24925,00 

Östergötlands län

Antal röstberättigade: 344.396   Valdeltagande: 303.607   Giltiga röster: 300.778   Valdeltagande: 88,16 %

Partiernas röstetalFördelning av de 14 fasta mandaten
PartiRöster% 
M61.35420,40*
C25.1628,37*
L16.0825,35*
KD20.0656,67*
S87.45029,07*
V20.3526,77*
MP12.5954,19*
SD53.01717,63*
FI1.2100,40 
ÖVR3.4911,16 
1S162464,29f
2M143824,29f
3SD137869,29f
4S229150,00f
5M220451,33f
6C117972,86f
7SD217672,33f
8S317490,00f
9V114537,14f
10KD114332,14f
11S412492,86f
12M312270,80f
13L111487,14f
14SD310603,40f
15S59716,67 
16MP18996,43 
17M48764,86 
18C28387,33 
19S67950,00 
20SD47573,86 
21M56817,11 
22V26784,00 
23S76726,92 
24KD26688,33 
25SD55890,78 
26S85830,00 
27M65577,64 

Sammanställning av antalet fasta mandat

PartiMandat
Moderaterna68
Centerpartiet30
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)10
Kristdemokraterna14
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna98
Vänsterpartiet23
Miljöpartiet de gröna5
Sverigedemokraterna62

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan partierna

För att avgöra hur många mandat som ett parti skall ha sammanlagt skall samma metod som ovan tillämpas på HELA RIKET som en (fiktiv) valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att partiet skall få en representation som svarar mot dess andel av samtliga röster i HELA RIKET. Om ett parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten har fått fler mandat än vad som behövs för att det skall vara proportionellt representerat, skall man vid fördelningen av utjämningsmandaten bortse från partiet och de mandat det har fått.

HELA RIKET

Antal röstberättigade: 7.495.936   Valdeltagande: 6.535.271   Giltiga röster: 6.476.725   Valdeltagande: 87,18 %

Partiernas röstetalFördelning av de 39 utjämningsmandaten
PartiRöster% 
M1.284.69819,84*
C557.5008,61*
L355.5465,49*
KD409.4786,32*
S1.830.38628,26*
V518.4548,00*
MP285.8994,41*
SD1.135.62717,53*
FI29.6650,46 
ÖVR69.4721,07 
1S11307418,57f
2M1917641,43f
3SD1811162,14f
4S2610128,67f
5M2428232,67f
6C1398214,29f
7SD2378542,33f
8V1370324,29f
9S3366077,20f
10KD1292484,29f
11S4261483,71f
12M3256939,60f
13L1253961,43f
14SD3227125,40f
15MP1204213,57f
16S5203376,22f
17C2185833,33f
18M4183528,29f
19V2172818,00f
20S6166398,73f
21SD4162232,43f
22M5142744,22f
23S7140798,92f
24KD2136492,67f
25SD5126180,78f
26S8122025,73f
27L2118515,33f
28M6116790,73f
29C3111500,00f
30S9107669,76f
31V3103690,80f
32SD6103238,82f
33M798822,92f
34S1096336,11f
35MP295299,67f
36SD787355,92f
37S1187161,24f
38M885646,53f
39KD381895,60f
40C479642,86f
41S1279582,00f
42SD875708,47f
43M975570,47f
44V474064,86f
45S1373215,44f
46L371109,20f
47S1467792,07f
48M1067615,68f
49SD966801,59f
50S1563116,76f
51C561944,44f
52M1161176,10f
53SD1059769,84f
54S1659044,71f
55KD458496,86f
56V557606,00f
57MP357179,80f
58M1255856,43f
59S1755466,24f
60SD1154077,48f
61S1852296,74f
62M1351387,92f
63L450792,29f
64C650681,82f
65S1949469,89f
66SD1249375,09f
67M1447581,41f
68V647132,18f
69S2046932,97f
70KD545497,56f
71SD1345425,08f
72S2144643,56f
73M1544299,93f
74C742884,62f
75S2242567,12f
76SD1442060,26f
77M1641441,87f
78MP440842,71f
79S2340675,24f
80V739881,08f
81L539505,11f
82SD1539159,55f
83S2438944,38f
84M1738930,24f
85S2537354,82f
86KD637225,27f
87C837166,67f
88M1836705,66f
89SD1636633,13f
90S2635889,92f
91M1934721,57f
92V834563,60f
93S2734535,58f
94SD1734412,94f
95S2833279,75f
96M2032940,97f
97C932794,12f
98SD1832446,49f
99L632322,36f
100S2932112,04f
101MP531766,56f
102KD731498,31f
103M2131334,10f
104S3031023,49f
105SD1930692,62f
106V930497,29f
107S3130006,33f
108M2229876,70f
109C1029342,11f
110SD2029118,64f
111S3229053,75f
112M2328548,84f
113S3328159,78f
114SD2127698,22f
115L727349,69f
116M2427334,00f
117S3427319,19f
118KD827298,53f
119V1027287,05f
120C1126547,62f
121S3526527,33f
122SD2226409,93f
123M2526218,33f
124MP625990,82u
125S3625780,08f
126SD2325236,16f
127M2625190,16f
128S3725073,78f
129V1124688,29f
130S3824405,15f
131M2724239,58f
132C1224239,13f
133SD2424162,28f
134KD924086,94f
135S3923771,25f
136L823703,07f
137M2823358,15f
138SD2523176,06f
139S4023169,44f
140S4122597,36f
141V1222541,48f
142M2922538,56f
143C1322300,00f
144SD2622267,20f
145S4222052,84f
146MP721992,23u
147M3021774,54f
148KD1021551,47f
149S4321533,95f
150SD2721426,92f
151M3121060,62f
152S4421038,92f
153L920914,47f
154V1320738,16f
155C1420648,15f
156SD2820647,76f
157S4520566,13f
158M3220392,03f
159S4620114,13f
160SD2919923,28f
161M3319764,58f
162S4719681,57f
163KD1119498,95f
164S4819267,22f
165SD3019247,92f
166C1519224,14f
167V1419202,00f
168M3419174,60f
169MP819059,93u
170S4918869,96f
171L1018712,95f
172M3518618,81f
173SD3118616,84f
174S5018488,75f
175S5118122,63f
176M3618094,34f
177SD3218025,83f
178C1617983,87f
179V1517877,72f
180KD1217803,39f
181S5217770,74f
182M3717598,60f
183SD3317471,18f
184S5317432,25f
185M3817129,31f
186S5417106,41f
187SD3416949,66f
188L1116930,76u
189C1716893,94f
190MP916817,59u
191S5516792,53f
192V1616724,32f
193M3916684,39f
194S5616489,96f
195SD3516458,36f
196KD1316379,12f
197M4016262,00f
198S5716198,11f
199SD3615994,75f
200C1815928,57f
201S5815916,40f
202M4115860,47f
203V1715710,73f
204S5915644,32f
205SD3715556,53f
206M4215478,29f
207L1215458,52u
208S6015381,39f
209KD1415165,85f
210SD3815141,69f
211S6115127,16f
212M4315114,09f
213C1915067,57f
214MP1015047,32u
215S6214881,19f
216V1814812,97f
217M4414766,64f
218SD3914748,40f
219S6314643,09f
220M4514434,81f
221S6414412,49f
222SD4014375,03f
223C2014294,87f
224L1314221,84u
225S6514189,04f
226KD1514119,93u
227M4614117,56f
228SD4114020,09f
229V1914012,27f
230S6613972,41f
231M4713813,96f
232S6713762,30f
233SD4213682,25f
234MP1113614,24u
235C2113597,56f
236S6813558,41f
237M4813523,14f
238S6913360,48f
239SD4313360,32f
240V2013293,69f
241M4913244,31f
242KD1613208,97u
243L1413168,37u
244S7013168,24f
245SD4413053,18f
246S7112981,46f
247M5012976,75f
248C2212965,12f
249S7212799,90f
250SD4512759,85f
251M5112719,78f
252V2112645,22f
253S7312623,35f
254SD4612479,42f
255M5212472,80f
256S7412451,61f
257MP1212430,39u
258KD1712408,42u
259C2312388,89f
260S7512284,47f
261L1512260,21u
262M5312235,22f
263SD4712211,04f
264S7612121,76f
265V2212057,07f
266M5412006,52f
267S7711963,31f
268SD4811953,97f
269C2411861,70f
270S7811808,94f
271M5511786,22f
272SD4911707,49f
273KD1811699,37u
274S7911658,51f
275M5611573,86f
276V2311521,20f
277S8011511,86f
278SD5011470,98f
279L1611469,23u
280MP1311435,96u
281C2511377,55f
282M5711369,01f
283S8111368,86f
284SD5111243,83f
285S8211229,36f
286M5811171,29f
287S8311093,25f
288KD1911066,97u
289V2411030,94u
290SD5211025,50f
291M5910980,32f
292S8410960,40f
293C2610931,37f
294S8510830,69f
295SD5310815,50f
296M6010795,78f
297L1710774,12u
298S8610704,01f
299M6110617,34f
300SD5410613,34f
301MP1410588,85u
302V2510580,69u
303S8710580,27f
304C2710518,87f
305KD2010499,44u
306S8810459,35f
307M6210444,70f
308SD5510418,60f
309S8910341,16f
310M6310277,58f
311SD5610230,87f
312S9010225,62f
313V2610165,76u
314L1810158,46u
315C2810136,36f
316M6410115,73f
317S9110112,63f
318SD5710049,80f
319S9210002,11f
320KD219987,27u
321M659958,90f
322S939893,98f
323SD589875,02f
324MP159858,59u
325M669806,85f
326S949788,16f
327V279782,15u
328C299780,70f
329SD599706,21f
330S959684,58f
331M679659,38f
332L199609,35u
333S969583,17f
334SD609543,08f
335KD229522,74u
336M689516,28f
337S979483,87f
338C309449,15f
339V289426,44u
340S989386,59f
341SD619385,35f
342M699377,36u
343S999291,30u
344M709242,43u
345SD629232,74f
346MP169222,55u
347S1009197,92u
348C319139,34u
349L209116,56u
350M719111,33 
351S1019106,40 
352KD239099,51 
353V299095,68 
354SD639085,02 
355S1029016,68 
356M728983,90 
357SD648941,94 
358S1038928,71 
359M738859,99 
360C328849,21 
361S1048842,44 
362SD658803,31 
363V308787,36 

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan valkretsarna

Av de utjämningsmandat som ett parti har fått tillförs det första den valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten har större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående mandat tillförs ett efter ett den valkrets där partiet för varje gång har störst jämförelsetal vid en fortsatt tillämpning av ovanstående metod på partiets röstetal i valkretsarna. I en valkrets där partiet inte har fått något fast valkretsmandat skall dock jämförelsetalet vid tilldelningen av det första mandatet vara lika med partiets röstetal.

Moderaterna: 2
69Jämtlands län (1)12218,00
70Västra Götalands läns västra (3)10591,60
71Stockholms län (11)10095,67
72Stockholms län (12)9217,78
73Uppsala län (3)9158,00
74Stockholms kommun (8)8915,40
75Östergötlands län (4)8764,86
Centerpartiet: 1
31Norrbottens län (1)11751,00
32Västmanlands län (1)11539,00
33Stockholms län (4)9969,43
34Östergötlands län (2)8387,33
35Göteborgs kommun (2)8297,67
36Stockholms kommun (4)7918,29
Liberalerna (tidigare Folkpartiet): 10
11Hallands län (1)12444,00
12Malmö kommun (1)10812,00
13Skåne läns västra (1)9930,00
14Stockholms kommun (3)9597,60
15Västmanlands län (1)9448,00
16Jönköpings län (1)9096,00
17Skåne läns norra och östra (1)8984,00
18Örebro län (1)8888,00
19Göteborgs kommun (2)8445,67
20Värmlands län (1)8168,00
21Västra Götalands läns norra (1)8124,00
22Stockholms län (4)8075,00
23Södermanlands län (1)7958,00
24Västra Götalands läns östra (1)7662,00
25Västra Götalands läns södra (1)7624,00
Kristdemokraterna: 8
15Örebro län (1)13520,00
16Värmlands län (1)11657,00
17Kalmar län (1)11583,00
18Dalarnas län (1)11522,00
19Västra Götalands läns norra (1)11347,00
20Västra Götalands läns södra (1)10445,00
21Skåne läns västra (1)10257,00
22Södermanlands län (1)10089,00
23Västmanlands län (1)9969,00
24Stockholms kommun (2)9925,33
25Gävleborgs län (1)9782,00
26Kronobergs län (1)9418,00
27Västerbottens län (1)9376,00
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 2
99Stockholms län (10)9890,74
100Östergötlands län (5)9716,67
101Stockholms kommun (8)9683,00
102Uppsala län (4)9309,71
103Örebro län (4)9235,14
104Göteborgs kommun (5)9233,00
105Gävleborgs län (4)9033,14
Vänsterpartiet: 5
24Skåne läns södra (1)13426,00
25Jönköpings län (1)11283,00
26Västra Götalands läns norra (1)11029,00
27Hallands län (1)10498,00
28Västra Götalands läns östra (1)10106,00
29Kalmar län (1)9851,00
30Västra Götalands läns södra (1)9213,00
31Skåne läns västra (1)9074,00
32Stockholms kommun (5)8913,00
33Skåne läns norra och östra (1)8275,00
Miljöpartiet de gröna: 11
6Uppsala län (1)13404,00
7Östergötlands län (1)12595,00
8Skåne läns södra (1)12435,00
9Västra Götalands läns västra (1)12166,00
10Malmö kommun (1)10783,00
11Stockholms kommun (3)9408,80
12Göteborgs kommun (2)8095,33
13Stockholms län (3)7808,40
14Hallands län (1)7690,00
15Jönköpings län (1)7401,00
16Örebro län (1)7189,00
17Västerbottens län (1)6925,00
18Skåne läns västra (1)6788,00
19Södermanlands län (1)6773,00
20Stockholms kommun (4)6720,57
21Västra Götalands läns norra (1)6349,00
Sverigedemokraterna: 0
63Stockholms län (7)9555,85
64Göteborgs kommun (3)9408,00
65Jönköpings län (3)8843,20
66Västra Götalands läns västra (3)8769,60
67Stockholms kommun (4)8590,71

Slutlig sammanställning av mandatfördelningen

ValkretsMCLKDSVMPSDsumma
Blekinge län1-1---------2-2------2-25-5
Dalarnas län2-21-1----113-31-1---2-29110
Gotlands län---1-1------1-1---------2-2
Gävleborgs län2-21-1------3-31-1---2-29-9
Göteborgs kommun4-41-11121-14-43-31122-217219
Hallands län3-31-1-111-13-3-11-112-210313
Jämtlands län-111-1------2-2------1-1415
Jönköpings län2-21-1-112-24-4-11-112-211314
Kalmar län2-21-1----113-3------2-2819
Kronobergs län1-11-1------2-2------2-26-6
Malmö kommun2-21-1-11---4-41-1-112-210212
Norrbottens län1-1-11------4-41-1---2-2819
Skåne läns norra och östra2-21-1-111-13-3------3-310111
Skåne läns södra3-31-11-11-13-3-11-113-312214
Skåne läns västra2-21-1-11-113-3------3-39211
Stockholms kommun7-73-32131-17-74-42133-329231
Stockholms län10-103-33-33-391103-32136-639241
Södermanlands län2-21-1----113-31-1---2-29110
Uppsala län2-21-11-11-13-31-1-112-211112
Värmlands län2-21-1-11-113-31-1---2-29211
Västerbottens län2-21-1------4-41-1---1-19-9
Västernorrlands län1-11-1------4-41-1---1-18-8
Västmanlands län2-2----11---3-31-1---2-2819
Västra Götalands läns norra2-21-1----113-3-11---2-28210
Västra Götalands läns södra2-21-1----112-2------2-2718
Västra Götalands läns västra2131-11-11-13-31-1-112-211213
Västra Götalands läns östra2-21-1---1-13-3-11---2-29110
Örebro län2-21-1-11-113-31-1-112-29312
Östergötlands län3-31-11-11-14151-1-113-314216
HELA RIKET682703013110102014822982100235285111662-6231039349