Val till Östergötlands regionfullmäktige 2022

5 valkretsar, 90 fasta mandat, 11 utjämningsmandat. Partier med minst 3,00 % av de giltiga rösterna deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat.

Fördelning av de 90 fasta mandaten mellan valkretsarna

Varje valkrets tilldelas ett antal fasta mandat (totalt 90 mandat) i proportion till antalet röstberättigade 1 mars 2022 . Varje valkrets får ett fast valkretsmandat för varje gång som antalet personer som har rösträtt i valkretsen är jämnt delbart med 1/90 av antalet personer som har rösträtt totalt. Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen.

ValkretsRöstber.Mandat
Linköping129.575310,63409132
Norrköping112.339270,42614 27
Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping34.96180,53528 8
Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena39.97690,75963110
Motala Finspång51.794120,64485113
HELA REGIONEN368.64587 390

Fördelning av de 90 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat i en viss valkrets markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan. I HELA REGIONEN, som inte är någon riktig valkrets, avser denna markering dock de partier som deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,2. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

Om ett parti vid fördelningen av de fasta mandaten har fått fler mandat än vad som motsvarar en proportionell representation i HELA REGIONEN (totalfördelning) ska överskjutande mandat återföras. Återföringen ska ske i den eller de valkretsar där partiet tilldelats mandatet eller mandaten med lägst jämförelsetal. Återföring sker dock inte i valkretsar med färre än tre fasta valkretsmandat.

HELA REGIONEN

Antal röstberättigade: 370.244   Valdeltagande: 302.596   Giltiga röster: 296.733   Valdeltagande: 81,73 %

PartiRöster% 
Vänsterpartiet (V)24.6898,32*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)92.94631,32*
Miljöpartiet de gröna (MP)9.4393,18*
Centerpartiet (C)18.1096,10*
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (L)13.5414,56*
Moderaterna (M)63.47121,39*
Kristdemokraterna (KD)24.6478,31*
Sverigedemokraterna (SD)46.84515,79*
Övriga anmälda partier (ÖVR)3.0461,03 

Linköping

Antal röstberättigade: 129.638   Valdeltagande: 106.811   Giltiga röster: 105.060   Valdeltagande: 82,39 %

Partiernas röstetalFördelning av de 32 fasta mandaten
PartiRöster% 
V9.3658,91*
S33.32131,72*
MP4.6164,39*
C7.3196,97*
L6.1165,82*
M22.16621,10*
KD8.2917,89*
SD12.67912,07*
ÖVR1.1871,13 
1S127767,50f
2M118471,67f
3S211107,00f
4SD110565,83f
5V17804,17f
6M27388,67f
7KD16909,17f
8S36664,20f
9C16099,17f
10L15096,67f
11S44760,14f
12M34433,20f
13SD24226,33f
14MP13846,67f
15S53702,33f
16M43166,57f
17V23121,67f
18S63029,18f
19KD22763,67f
20S72563,15f
21SD32535,80f
22M52462,89f
23C22439,67f
24S82221,40f
25L22038,67f
26M62015,09f
27S91960,06f
28V31873,00f
29SD41811,29f
30S101753,74f
31M71705,08f
32KD31658,20f
33S111586,71 
34MP21538,67 
35M81477,73 
36C31463,80 
37S121448,74 
38SD51408,78 
39V41337,86 
40S131332,84 
41M91303,88 
42S141234,11 
43L31223,20 
44KD41184,43 
45M101166,63 

Norrköping

Antal röstberättigade: 113.123   Valdeltagande: 89.458   Giltiga röster: 87.845   Valdeltagande: 79,08 %

Partiernas röstetalFördelning av de 27 fasta mandaten
PartiRöster% 
V8.6009,79*
S25.84129,42*
MP2.5582,91*
C4.0344,59*
L3.3573,82*
M20.63323,49*
KD6.8067,75*
SD14.82016,87*
ÖVR1.1961,36 
1S121534,17f
2M117194,17f
3SD112350,00f
4S28613,67f
5V17166,67f
6M26877,67f
7KD15671,67f
8S35168,20f
9SD24940,00f
10M34126,60f
11S43691,57f
12C13361,67f
13SD32964,00f
14M42947,57f
15S52871,22f
16V22866,67f
17L12797,50f
18S62349,18f
19M52292,56f
20KD22268,67f
21MP12131,67f
22SD42117,14f
23S71987,77f
24M61875,73f
25S81722,73f
26V31720,00f
27SD51646,67f
28M71587,15 
29S91520,06 
30M81375,53 
31KD31361,20 
32S101360,05 
33SD61347,27 
34C21344,67 
35S111230,52 
36V41228,57 
37M91213,71 
38SD71140,00 
39S121123,52 

Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping

Antal röstberättigade: 35.174   Valdeltagande: 29.988   Giltiga röster: 29.245   Valdeltagande: 85,26 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
V1.7926,13*
S8.51329,11*
MP7012,40*
C2.3067,89*
L1.1013,76*
M5.85220,01*
KD2.94010,05*
SD5.86020,04*
ÖVR1800,62 
1S17094,17f
2SD14883,33f
3M14876,67f
4S22837,67f
5KD12450,00f
6SD21953,33f
7M21950,67f
8C11921,67f
9S31702,60 
10V11493,33 
11S41216,14 
12SD31172,00 
13M31170,40 
14KD2980,00 
15S5945,89 
16L1917,50 
17SD4837,14 
18M4836,00 
19S6773,91 
20C2768,67 
21S7654,85 

Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena

Antal röstberättigade: 40.219   Valdeltagande: 33.726   Giltiga röster: 32.965   Valdeltagande: 83,86 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
V1.9886,03*
S10.39731,54*
MP7822,37*
C2.3607,16*
L1.3344,05*
M6.71420,37*
KD3.40810,34*
SD5.76117,48*
ÖVR2210,67 
1S18664,17f
2M15595,00f
3SD14800,83f
4S23465,67f
5KD12840,00f
6M22238,00f
7S32079,40f
8C11966,67f
9SD21920,33f
10V11656,67f
11S41485,29 
12M31342,80 
13S51155,22 
14SD31152,20 
15KD21136,00 
16L11111,67 
17M4959,14 
18S6945,18 
19SD4823,00 
20S7799,77 
21C2786,67 
22M5746,00 
23S8693,13 
24KD3681,60 

Motala Finspång

Antal röstberättigade: 52.090   Valdeltagande: 42.613   Giltiga röster: 41.618   Valdeltagande: 81,81 %

Partiernas röstetalFördelning av de 13 fasta mandaten
PartiRöster% 
V2.9447,07*
S14.87435,74*
MP7821,88*
C2.0905,02*
L1.6333,92*
M8.10619,48*
KD3.2027,69*
SD7.72518,56*
ÖVR2620,63 
1S112395,00f
2M16755,00f
3SD16437,50f
4S24958,00f
5S32974,80f
6M22702,00f
7KD12668,33f
8SD22575,00f
9V12453,33f
10S42124,86f
11C11741,67f
12S51652,67f
13M31621,20f
14SD31545,00 
15L11360,83 
16S61352,18 
17M41158,00 
18S71144,15 
19SD41103,57 
20KD21067,33 
21S8991,60 
22V2981,33 
23M5900,67 
24S9874,94 
25SD5858,33 
26S10782,84 
27M6736,91 

Sammanställning av antalet fasta mandat

PartiMandat
Vänsterpartiet8
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna28
Miljöpartiet de gröna2
Centerpartiet6
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)3
Moderaterna20
Kristdemokraterna8
Sverigedemokraterna15

Fördelning av de 11 utjämningsmandaten mellan partierna

För att avgöra hur många mandat som ett parti skall ha sammanlagt skall samma metod som ovan tillämpas på HELA REGIONEN som en (fiktiv) valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att partiet skall få en representation som svarar mot dess andel av samtliga röster i HELA REGIONEN.

HELA REGIONEN

Antal röstberättigade: 370.244   Valdeltagande: 302.596   Giltiga röster: 296.733   Valdeltagande: 81,73 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 utjämningsmandaten
PartiRöster% 
V24.6898,32*
S92.94631,32*
MP9.4393,18*
C18.1096,10*
L13.5414,56*
M63.47121,39*
KD24.6478,31*
SD46.84515,79*
ÖVR3.0461,03 
1S177455,00f
2M152892,50f
3SD139037,50f
4S230982,00f
5M221157,00f
6V120574,17f
7KD120539,17f
8S318589,20f
9SD215615,00f
10C115090,83f
11S413278,00f
12M312694,20f
13L111284,17f
14S510327,33f
15SD39369,00f
16M49067,29f
17S68449,64f
18V28229,67f
19KD28215,67f
20MP17865,83f
21S77149,69f
22M57052,33f
23SD46692,14f
24S86196,40f
25C26036,33f
26M65770,09f
27S95467,41f
28SD55205,00f
29V34937,80f
30KD34929,40f
31S104891,89f
32M74882,38f
33L24513,67f
34S114426,00f
35SD64258,64f
36M84231,40f
37S124041,13f
38M93733,59f
39S133717,84f
40C33621,80f
41SD73603,46f
42V43527,00f
43KD43521,00f
44S143442,44f
45M103340,58f
46S153205,03f
47MP23146,33f
48SD83123,00f
49M113022,43f
50S162998,26f
51S172816,55f
52M122759,61f
53SD92755,59f
54V52743,22f
55KD52738,56f
56L32708,20f
57S182655,60f
58C42587,00f
59M132538,84f
60S192512,05f
61SD102465,53f
62S202383,23f
63M142350,78f
64S212266,98f
65V62244,45f
66KD62240,64f
67SD112230,71f
68M152188,66f
69S222161,53f
70S232065,47f
71M162047,45f
72SD122036,74f
73C52012,11f
74S241977,57f
75L41934,43u
76M171923,36f
77V71899,15f
78S251896,86f
79KD71895,92f
80MP31887,80u
81SD131873,80f
82S261822,47f
83M181813,46f
84S271753,70f
85SD141735,00f
86M191715,43f
87S281689,93f
88C61646,27f
89V81645,93f
90KD81643,13f
91S291630,63u
92M201627,46f
93SD151615,34f
94S301575,36u
95M211548,07u
96S311523,70u
97SD161511,13u
98L51504,56u
99M221476,07u
100S321475,33u
101V91452,29u
102KD91449,82 
103S331429,94 
104SD171419,55 
105M231410,47 
106C71393,00 
107S341387,25 
108M241350,45 
109MP41348,43 
110S351347,04 
111SD181338,43 
112S361309,10 
113V101299,42 
114KD101297,21 

Fördelning av de 11 utjämningsmandaten mellan valkretsarna

Av de utjämningsmandat som ett parti har fått tillförs det första den valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten har större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående mandat tillförs ett efter ett den valkrets där partiet för varje gång har störst jämförelsetal vid en fortsatt tillämpning av ovanstående metod på partiets röstetal i valkretsarna. I en valkrets där partiet inte har fått något fast valkretsmandat skall dock jämförelsetalet vid tilldelningen av det första mandatet vara lika med partiets röstetal.

Vänsterpartiet: 1
9Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping (1)1792,00
10Linköping (4)1337,86
11Norrköping (4)1228,57
12Linköping (5)1040,56
13Motala Finspång (2)981,33
14Norrköping (5)955,56
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 4
29Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping (3)1702,60
30Linköping (11)1586,71
31Norrköping (9)1520,06
32Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena (4)1485,29
33Linköping (12)1448,74
34Norrköping (10)1360,05
35Motala Finspång (6)1352,18
36Linköping (13)1332,84
37Linköping (14)1234,11
Miljöpartiet de gröna: 1
3Linköping (2)1538,67
4Linköping (3)923,20
5Norrköping (2)852,67
6Motala Finspång (1)782,00
7Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena (1)782,00
8Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping (1)701,00
Centerpartiet: 0
7Linköping (3)1463,80
8Norrköping (2)1344,67
9Linköping (4)1045,57
10Linköping (5)813,22
11Norrköping (3)806,80
Liberalerna (tidigare Folkpartiet): 2
4Motala Finspång (1)1633,00
5Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena (1)1334,00
6Linköping (3)1223,20
7Norrköping (2)1119,00
8Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping (1)1101,00
9Linköping (4)873,71
10Linköping (5)679,56
Moderaterna: 2
21Norrköping (7)1587,15
22Linköping (8)1477,73
23Norrköping (8)1375,53
24Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena (3)1342,80
25Linköping (9)1303,88
26Norrköping (9)1213,71
27Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping (3)1170,40
Kristdemokraterna: 0
9Norrköping (3)1361,20
10Linköping (4)1184,43
11Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena (2)1136,00
12Motala Finspång (2)1067,33
13Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping (2)980,00
Sverigedemokraterna: 1
16Motala Finspång (3)1545,00
17Linköping (5)1408,78
18Norrköping (6)1347,27
19Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping (3)1172,00
20Linköping (6)1152,64
21Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena (3)1152,20

Slutlig sammanställning av mandatfördelningen

ValkretsVSMPCLMKDSDsumma
Linköping3-3101111122-22-27183-34-432335
Norrköping3-38191-11-11-16172-25-527229
Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping-11213---1-1---2-21-12-28210
Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena1-1314---1-1-112-21-12-210212
Motala Finspång1-15-5---1-1-113-31-121313215
HELA REGIONEN819284322136-6325202228-8151169011101