Riksdagsvalet 2022

29 valkretsar, 310 fasta mandat, 39 utjämningsmandat. Partier med minst 4,00 % av de giltiga rösterna deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat. Partier med minst 12,00 % av de giltiga rösterna i en enskild valkrets deltar dock i fördelningen av de fasta mandaten i denna valkrets.

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan valkretsarna

Varje valkrets tilldelas ett antal fasta mandat (totalt 310 mandat) i proportion till antalet röstberättigade 1 mars 2022 . Varje valkrets får ett fast valkretsmandat för varje gång som antalet personer som har rösträtt i valkretsen är jämnt delbart med 1/310 av antalet personer som har rösträtt totalt. Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen.

ValkretsRöstber.Mandat
Blekinge län121.11840,8685315
Dalarnas län219.67480,8301419
Gotlands län48.28310,9408112
Gävleborgs län219.84480,8369719
Göteborgs kommun430.299170,29654 17
Hallands län256.262100,30085 10
Jämtlands län100.81140,05226 4
Jönköpings län269.626100,83804111
Kalmar län188.48770,5765318
Kronobergs län147.02350,9098216
Malmö kommun247.97590,96774110
Norrbottens län192.54770,7397318
Skåne läns norra och östra242.37690,74268110
Skåne läns södra298.378110,99377112
Skåne läns västra234.41090,42248 9
Stockholms kommun721.247280,99165129
Stockholms län993.708390,94364140
Södermanlands län221.62780,9086419
Uppsala län289.813110,64949112
Värmlands län215.68180,6696319
Västerbottens län209.03580,40249 8
Västernorrlands län187.50470,5370218
Västmanlands län206.43980,29814 8
Västra Götalands läns norra206.49280,30027 8
Västra Götalands läns södra168.87660,7882317
Västra Götalands läns västra283.223110,38459 11
Västra Götalands läns östra206.25480,29070 8
Örebro län230.79190,27700 9
Östergötlands län354.300140,24164 14
HELA RIKET7.712.103292 18310

Fördelning av de 310 fasta mandaten mellan partierna

Partier som deltar i fördelningen av mandat i en viss valkrets markeras med en asterisk (*) i tabellerna nedan. I HELA RIKET, som inte är någon riktig valkrets, avser denna markering dock de partier som deltar i fördelningen av de fasta mandaten i samtliga valkretsar samt i fördelningen av utjämningsmandat.

Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet tilldelas ett mandat. Vid beräkningen används den jämkade uddatalsmetoden: Så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,2. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen.

Om ett parti, som har fått minst 4,00 % av de giltiga rösterna i HELA RIKET, vid fördelningen av de fasta mandaten har fått fler mandat än vad som motsvarar en proportionell representation i HELA RIKET (totalfördelning) ska överskjutande mandat återföras. Återföringen ska ske i den eller de valkretsar där partiet tilldelats mandatet eller mandaten med lägst jämförelsetal. Återföring sker dock inte i valkretsar med färre än tre fasta valkretsmandat. I detta val har inget mandat återförts.

HELA RIKET

Antal röstberättigade: 7.775.390   Valdeltagande: 6.547.625   Giltiga röster: 6.477.794   Valdeltagande: 84,21 %

PartiRöster% 
Vänsterpartiet (V)437.0506,75*
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)1.964.47430,33*
Miljöpartiet de gröna (MP)329.2425,08*
Centerpartiet (C)434.9456,71*
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (L)298.5424,61*
Moderaterna (M)1.237.42819,10*
Kristdemokraterna (KD)345.7125,34*
Sverigedemokraterna (SD)1.330.32520,54*
Övriga anmälda partier (ÖVR)100.0761,54 

Blekinge län

Antal röstberättigade: 121.789   Valdeltagande: 104.846   Giltiga röster: 103.580   Valdeltagande: 86,09 %

Partiernas röstetalFördelning av de 5 fasta mandaten
PartiRöster% 
V4.6004,44*
S32.25531,14*
MP3.0152,91*
C5.0144,84*
L3.6373,51*
M18.50017,86*
KD5.7355,54*
SD29.55628,53*
ÖVR1.2681,22 
1S126879,17f
2SD124630,00f
3M115416,67f
4S210751,67f
5SD29852,00f
6S36451,00 
7M26166,67 
8SD35911,20 
9KD14779,17 
10S44607,86 
11SD44222,29 
12C14178,33 
13V13833,33 
14M33700,00 
15S53583,89 
16SD53284,00 
17L13030,83 
18S62932,27 

Dalarnas län

Antal röstberättigade: 221.344   Valdeltagande: 188.979   Giltiga röster: 186.598   Valdeltagande: 85,38 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
V9.9375,33*
S59.08031,66*
MP7.0873,80*
C12.1316,50*
L5.7863,10*
M30.66416,43*
KD11.2316,02*
SD47.93125,69*
ÖVR2.7511,47 
1S149233,33f
2SD139942,50f
3M125553,33f
4S219693,33f
5SD215977,00f
6S311816,00f
7M210221,33f
8C110109,17f
9SD39586,20f
10KD19359,17 
11S48440,00 
12V18280,83 
13SD46847,29 
14S56564,44 
15M36132,80 
16MP15905,83 
17S65370,91 
18SD55325,67 
19L14821,67 
20S74544,62 
21M44380,57 

Gotlands län

Antal röstberättigade: 48.274   Valdeltagande: 42.047   Giltiga röster: 41.459   Valdeltagande: 87,10 %

Partiernas röstetalFördelning av de 2 fasta mandaten
PartiRöster% 
V2.6426,37*
S14.36134,64*
MP2.6836,47*
C4.85811,72*
L1.1692,82*
M6.96916,81*
KD1.6453,97*
SD6.50415,69*
ÖVR6281,51 
1S111967,50f
2M15807,50f
3SD15420,00 
4S24787,00 
5C14048,33 
6S32872,20 
7M22323,00 
8MP12235,83 
9V12201,67 
10SD22168,00 
11S42051,57 
12C21619,33 
13S51595,67 
14M31393,80 
15KD11370,83 

Gävleborgs län

Antal röstberättigade: 221.395   Valdeltagande: 184.770   Giltiga röster: 182.587   Valdeltagande: 83,46 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
V10.7835,91*
S63.41534,73*
MP6.3083,45*
C11.4056,25*
L5.4622,99*
M29.66116,24*
KD9.3035,10*
SD43.99424,09*
ÖVR2.2561,24 
1S152845,83f
2SD136661,67f
3M124717,50f
4S221138,33f
5SD214664,67f
6S312683,00f
7M29887,00f
8C19504,17f
9S49059,29f
10V18985,83 
11SD38798,80 
12KD17752,50 
13S57046,11 
14SD46284,86 
15M35932,20 
16S65765,00 
17MP15256,67 
18SD54888,22 
19S74878,08 
20L14551,67 
21M44237,29 

Göteborgs kommun

Antal röstberättigade: 434.273   Valdeltagande: 350.514   Giltiga röster: 347.101   Valdeltagande: 80,71 %

Partiernas röstetalFördelning av de 17 fasta mandaten
PartiRöster% 
V44.60212,85*
S95.98027,65*
MP27.4857,92*
C20.3435,86*
L20.3175,85*
M64.15718,48*
KD15.1704,37*
SD50.88914,66*
ÖVR8.1582,35 
1S179983,33f
2M153464,17f
3SD142407,50f
4V137168,33f
5S231993,33f
6MP122904,17f
7M221385,67f
8S319196,00f
9SD216963,00f
10C116952,50f
11L116930,83f
12V214867,33f
13S413711,43f
14M312831,40f
15KD112641,67f
16S510664,44f
17SD310177,80f
18M49165,29 
19MP29161,67 
20V38920,40 
21S68725,45 
22S77383,08 
23SD47269,86 
24M57128,56 
25C26781,00 
26L26772,33 
27S86398,67 
28V46371,71 
29M65832,45 
30SD55654,33 

Hallands län

Antal röstberättigade: 258.794   Valdeltagande: 224.183   Giltiga röster: 221.675   Valdeltagande: 86,63 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
V8.9634,04*
S62.66628,27*
MP7.9633,59*
C15.5907,03*
L10.7394,84*
M49.81022,47*
KD13.3286,01*
SD50.04622,58*
ÖVR2.5701,16 
1S152221,67f
2SD141705,00f
3M141508,33f
4S220888,67f
5SD216682,00f
6M216603,33f
7C112991,67f
8S312533,20f
9KD111106,67f
10SD310009,20f
11M39962,00 
12S48952,29 
13L18949,17 
14V17469,17 
15SD47149,43 
16M47115,71 
17S56962,89 
18MP16635,83 
19S65696,91 
20SD55560,67 
21M55534,44 
22C25196,67 
23S74820,46 
24SD64549,64 

Jämtlands län

Antal röstberättigade: 101.363   Valdeltagande: 86.118   Giltiga röster: 85.024   Valdeltagande: 84,96 %

Partiernas röstetalFördelning av de 4 fasta mandaten
PartiRöster% 
V4.7495,59*
S30.66636,07*
MP4.2695,02*
C7.7719,14*
L2.2442,64*
M12.57414,79*
KD4.5745,38*
SD17.09720,11*
ÖVR1.0801,27 
1S125555,00f
2SD114247,50f
3M110478,33f
4S210222,00f
5C16475,83 
6S36133,20 
7SD25699,00 
8S44380,86 
9M24191,33 
10V13957,50 
11KD13811,67 
12MP13557,50 
13SD33419,40 
14S53407,33 
15S62787,82 
16C22590,33 
17M32514,80 
18SD42442,43 

Jönköpings län

Antal röstberättigade: 271.666   Valdeltagande: 231.669   Giltiga röster: 229.125   Valdeltagande: 85,28 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
V9.0693,96*
S66.56829,05*
MP7.3773,22*
C17.0787,45*
L8.4803,70*
M42.91318,73*
KD21.3269,31*
SD53.33823,28*
ÖVR2.9761,30 
1S155473,33f
2SD144448,33f
3M135760,83f
4S222189,33f
5SD217779,33f
6KD117771,67f
7M214304,33f
8C114231,67f
9S313313,60f
10SD310667,60f
11S49509,71f
12M38582,60 
13SD47619,71 
14V17557,50 
15S57396,44 
16KD27108,67 
17L17066,67 
18MP16147,50 
19M46130,43 
20S66051,64 
21SD55926,44 
22C25692,67 
23S75120,62 
24SD64848,91 

Kalmar län

Antal röstberättigade: 189.781   Valdeltagande: 163.223   Giltiga röster: 161.267   Valdeltagande: 86,01 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
V7.4844,64*
S51.17931,74*
MP5.4273,37*
C10.5236,53*
L5.1263,18*
M28.67217,78*
KD11.2266,96*
SD39.51624,50*
ÖVR2.1141,31 
1S142649,17f
2SD132930,00f
3M123893,33f
4S217059,67f
5SD213172,00f
6S310235,80f
7M29557,33f
8KD19355,00f
9C18769,17 
10SD37903,20 
11S47311,29 
12V16236,67 
13M35734,40 
14S55686,56 
15SD45645,14 
16S64652,64 
17MP14522,50 
18SD54390,67 
19L14271,67 
20M44096,00 
21S73936,85 

Kronobergs län

Antal röstberättigade: 147.910   Valdeltagande: 126.385   Giltiga röster: 124.992   Valdeltagande: 85,45 %

Partiernas röstetalFördelning av de 6 fasta mandaten
PartiRöster% 
V6.2815,03*
S38.71230,97*
MP4.3383,47*
C7.5596,05*
L3.8973,12*
M24.39019,51*
KD8.4516,76*
SD29.51623,61*
ÖVR1.8481,48 
1S132260,00f
2SD124596,67f
3M120325,00f
4S212904,00f
5SD29838,67f
6M28130,00f
7S37742,40 
8KD17042,50 
9C16299,17 
10SD35903,20 
11S45530,29 
12V15234,17 
13M34878,00 
14S54301,33 
15SD44216,57 
16MP13615,00 
17S63519,27 
18M43484,29 

Malmö kommun

Antal röstberättigade: 251.172   Valdeltagande: 193.958   Giltiga röster: 192.043   Valdeltagande: 77,22 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
V23.98612,49*
S56.78929,57*
MP14.3867,49*
C10.5465,49*
L8.7064,53*
M34.31317,87*
KD5.7533,00*
SD31.43316,37*
ÖVR6.1313,19 
1S147324,17f
2M128594,17f
3SD126194,17f
4V119988,33f
5S218929,67f
6MP111988,33f
7M211437,67f
8S311357,80f
9SD210477,67f
10C18788,33f
11S48112,71 
12V27995,33 
13L17255,00 
14M36862,60 
15S56309,89 
16SD36286,60 
17S65162,64 
18M44901,86 
19V34797,20 
20MP24795,33 
21KD14794,17 
22SD44490,43 
23S74368,38 
24M53812,56 

Norrbottens län

Antal röstberättigade: 193.011   Valdeltagande: 163.241   Giltiga röster: 161.455   Valdeltagande: 84,58 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
V11.2776,98*
S67.23541,64*
MP5.5613,44*
C8.5335,29*
L4.0942,54*
M21.91713,57*
KD8.2665,12*
SD32.78020,30*
ÖVR1.7921,11 
1S156029,17f
2SD127316,67f
3S222411,67f
4M118264,17f
5S313447,00f
6SD210926,67f
7S49605,00f
8V19397,50f
9S57470,56 
10M27305,67 
11C17110,83 
12KD16888,33 
13SD36556,00 
14S66112,27 
15S75171,92 
16SD44682,86 
17MP14634,17 
18S84482,33 
19M34383,40 
20S93955,00 
21V23759,00 

Skåne läns norra och östra

Antal röstberättigade: 244.489   Valdeltagande: 205.168   Giltiga röster: 202.890   Valdeltagande: 83,92 %

Partiernas röstetalFördelning av de 10 fasta mandaten
PartiRöster% 
V7.9873,94*
S51.15425,21*
MP6.0062,96*
C10.0404,95*
L7.6253,76*
M39.59519,52*
KD12.4806,15*
SD65.34532,21*
ÖVR2.6581,31 
1SD154454,17f
2S142628,33f
3M132995,83f
4SD221781,67f
5S217051,33f
6M213198,33f
7SD313069,00f
8KD110400,00f
9S310230,80f
10SD49335,00f
11C18366,67 
12M37919,00 
13S47307,71 
14SD57260,56 
15V16655,83 
16L16354,17 
17SD65940,45 
18S55683,78 
19M45656,43 
20SD75026,54 
21MP15005,00 
22S64650,36 
23M54399,44 
24SD84356,33 

Skåne läns södra

Antal röstberättigade: 299.809   Valdeltagande: 261.781   Giltiga röster: 259.333   Valdeltagande: 87,32 %

Partiernas röstetalFördelning av de 12 fasta mandaten
PartiRöster% 
V12.8574,96*
S65.74725,35*
MP14.3865,55*
C17.1716,62*
L15.9496,15*
M57.21622,06*
KD12.3414,76*
SD60.57323,36*
ÖVR3.0931,19 
1S154789,17f
2SD150477,50f
3M147680,00f
4S221915,67f
5SD220191,00f
6M219072,00f
7C114309,17f
8L113290,83f
9S313149,40f
10SD312114,60f
11MP111988,33f
12M311443,20f
13V110714,17 
14KD110284,17 
15S49392,43 
16SD48653,29 
17M48173,71 
18S57305,22 
19SD56730,33 
20M56357,33 
21S65977,00 
22C25723,67 
23SD65506,64 
24L25316,33 

Skåne läns västra

Antal röstberättigade: 236.712   Valdeltagande: 193.837   Giltiga röster: 191.655   Valdeltagande: 81,89 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
V8.8324,61*
S52.40227,34*
MP6.7793,54*
C9.5244,97*
L8.5924,48*
M37.98219,82*
KD9.0554,72*
SD55.10428,75*
ÖVR3.3851,77 
1SD145920,00f
2S143668,33f
3M131651,67f
4SD218368,00f
5S217467,33f
6M212660,67f
7SD311020,80f
8S310480,40f
9C17936,67f
10SD47872,00 
11M37596,40 
12KD17545,83 
13S47486,00 
14V17360,00 
15L17160,00 
16SD56122,67 
17S55822,44 
18MP15649,17 
19M45426,00 
20SD65009,45 
21S64763,82 

Stockholms kommun

Antal röstberättigade: 728.089   Valdeltagande: 611.905   Giltiga röster: 606.751   Valdeltagande: 84,04 %

Partiernas röstetalFördelning av de 29 fasta mandaten
PartiRöster% 
V71.17111,73*
S170.30828,07*
MP60.79110,02*
C51.4378,48*
L41.6636,87*
M115.70619,07*
KD19.2273,17*
SD64.73010,67*
ÖVR11.7181,93 
1S1141923,33f
2M196421,67f
3V159309,17f
4S256769,33f
5SD153941,67f
6MP150659,17f
7C142864,17f
8M238568,67f
9L134719,17f
10S334061,60f
11S424329,71f
12V223723,67f
13M323141,20f
14SD221576,67f
15MP220263,67f
16S518923,11f
17C217145,67f
18M416529,43f
19KD116022,50f
20S615482,55f
21V314234,20f
22L213887,67f
23S713100,62f
24SD312946,00f
25M512856,22f
26MP312158,20f
27S811353,87f
28M610518,73f
29C310287,40f
30V410167,29 
31S910018,12 
32SD49247,14 
33S108963,58 
34M78900,46 
35MP48684,43 
36L38332,60 
37S118109,90 
38V57907,89 
39M87713,73 
40S127404,70 
41C47348,14 
42SD57192,22 

Stockholms län

Antal röstberättigade: 1.006.456   Valdeltagande: 830.205   Giltiga röster: 822.510   Valdeltagande: 82,49 %

Partiernas röstetalFördelning av de 40 fasta mandaten
PartiRöster% 
V51.6236,28*
S223.05627,12*
MP42.2845,14*
C60.7767,39*
L48.9495,95*
M197.46624,01*
KD40.2074,89*
SD144.31517,55*
ÖVR13.8341,68 
1S1185880,00f
2M1164555,00f
3SD1120262,50f
4S274352,00f
5M265822,00f
6C150646,67f
7SD248105,00f
8S344611,20f
9V143019,17f
10L140790,83f
11M339493,20f
12MP135236,67f
13KD133505,83f
14S431865,14f
15SD328863,00f
16M428209,43f
17S524784,00f
18M521940,67f
19SD420616,43f
20S620277,82f
21C220258,67f
22M617951,45f
23V217207,67f
24S717158,15f
25L216316,33f
26SD516035,00f
27M715189,69f
28S814870,40f
29MP214094,67f
30KD213402,33f
31M813164,40f
32S913120,94f
33SD613119,55f
34C312155,20f
35S1011739,79f
36M911615,65f
37SD711101,15f
38S1110621,71f
39M1010392,95f
40V310324,60f
41L39789,80 
42S129698,09 
43SD89621,00 
44M119403,14 
45S138922,24 
46C48682,29 
47M128585,48 
48SD98489,12 
49MP38456,80 
50S148261,33 
51KD38041,40 
52M137898,64 
53S157691,59 
54SD107595,53 

Södermanlands län

Antal röstberättigade: 223.767   Valdeltagande: 186.881   Giltiga röster: 184.880   Valdeltagande: 83,52 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
V9.6055,20*
S60.89132,94*
MP7.4094,01*
C10.9895,94*
L6.6433,59*
M35.51319,21*
KD8.7724,74*
SD42.54723,01*
ÖVR2.5111,36 
1S150742,50f
2SD135455,83f
3M129594,17f
4S220297,00f
5SD214182,33f
6S312178,20f
7M211837,67f
8C19157,50f
9S48698,71f
10SD38509,40 
11V18004,17 
12KD17310,00 
13M37102,60 
14S56765,67 
15MP16174,17 
16SD46078,14 
17L15535,83 
18S65535,55 
19M45073,29 
20SD54727,44 
21S74683,92 

Uppsala län

Antal röstberättigade: 292.255   Valdeltagande: 251.298   Giltiga röster: 248.888   Valdeltagande: 85,99 %

Partiernas röstetalFördelning av de 12 fasta mandaten
PartiRöster% 
V19.5437,85*
S72.49929,13*
MP16.7506,73*
C18.0407,25*
L12.4655,01*
M45.45718,26*
KD14.7665,93*
SD45.23718,18*
ÖVR4.1311,66 
1S160415,83f
2M137880,83f
3SD137697,50f
4S224166,33f
5V116285,83f
6M215152,33f
7SD215079,00f
8C115033,33f
9S314499,80f
10MP113958,33f
11KD112305,00f
12L110387,50f
13S410357,00 
14M39091,40 
15SD39047,40 
16S58055,44 
17S66590,82 
18V26514,33 
19M46493,86 
20SD46462,43 
21C26013,33 
22MP25583,33 
23S75576,85 
24M55050,78 

Värmlands län

Antal röstberättigade: 216.666   Valdeltagande: 184.601   Giltiga röster: 182.231   Valdeltagande: 85,20 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
V9.1265,01*
S63.03434,59*
MP6.6353,64*
C11.5576,34*
L6.7663,71*
M31.06817,05*
KD10.5905,81*
SD41.55522,80*
ÖVR1.9001,04 
1S152528,33f
2SD134629,17f
3M125890,00f
4S221011,33f
5SD213851,67f
6S312606,80f
7M210356,00f
8C19630,83f
9S49004,86f
10KD18825,00 
11SD38311,00 
12V17605,00 
13S57003,78 
14M36213,60 
15SD45936,43 
16S65730,36 
17L15638,33 
18MP15529,17 
19S74848,77 
20SD54617,22 
21M44438,29 

Västerbottens län

Antal röstberättigade: 209.485   Valdeltagande: 179.712   Giltiga röster: 177.543   Valdeltagande: 85,79 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
V15.0978,50*
S72.31840,73*
MP9.6535,44*
C13.8277,79*
L5.5443,12*
M25.12114,15*
KD8.3684,71*
SD25.66614,46*
ÖVR1.9491,10 
1S160265,00f
2S224106,00f
3SD121388,33f
4M120934,17f
5S314463,60f
6V112580,83f
7C111522,50f
8S410331,14f
9SD28555,33 
10M28373,67 
11MP18044,17 
12S58035,33 
13KD16973,33 
14S66574,36 
15S75562,92 
16SD35133,20 
17V25032,33 
18M35024,20 
19S84821,20 
20L14620,00 
21C24609,00 

Västernorrlands län

Antal röstberättigade: 188.542   Valdeltagande: 160.558   Giltiga röster: 158.721   Valdeltagande: 85,16 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
V9.1235,75*
S62.56239,42*
MP5.4373,43*
C11.8227,45*
L4.3482,74*
M22.17613,97*
KD8.5915,41*
SD32.82920,68*
ÖVR1.8331,15 
1S152135,00f
2SD127357,50f
3S220854,00f
4M118480,00f
5S312512,40f
6SD210943,00f
7C19851,67f
8S48937,43f
9V17602,50 
10M27392,00 
11KD17159,17 
12S56951,33 
13SD36565,80 
14S65687,45 
15S74812,46 
16SD44689,86 
17MP14530,83 
18M34435,20 
19S84170,80 
20C23940,67 
21S93680,12 

Västmanlands län

Antal röstberättigade: 208.376   Valdeltagande: 172.842   Giltiga röster: 170.749   Valdeltagande: 82,95 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
V10.4756,13*
S54.64532,00*
MP5.4653,20*
C9.2245,40*
L7.1004,16*
M32.67119,13*
KD8.5545,01*
SD40.41523,67*
ÖVR2.2001,29 
1S145537,50f
2SD133679,17f
3M127225,83f
4S218215,00f
5SD213471,67f
6S310929,00f
7M210890,33f
8V18729,17f
9SD38083,00 
10S47806,43 
11C17686,67 
12KD17128,33 
13M36534,20 
14S56071,67 
15L15916,67 
16SD45773,57 
17S64967,73 
18M44667,29 
19MP14554,17 
20SD54490,56 
21S74203,46 

Västra Götalands läns norra

Antal röstberättigade: 208.144   Valdeltagande: 175.703   Giltiga röster: 173.655   Valdeltagande: 84,41 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
V8.9535,16*
S54.31131,28*
MP6.3183,64*
C9.9385,72*
L6.3113,63*
M30.44317,53*
KD10.7116,17*
SD44.16525,43*
ÖVR2.5051,44 
1S145259,17f
2SD136804,17f
3M125369,17f
4S218103,67f
5SD214721,67f
6S310862,20f
7M210147,67f
8KD18925,83f
9SD38833,00 
10C18281,67 
11S47758,71 
12V17460,83 
13SD46309,29 
14M36088,60 
15S56034,56 
16MP15265,00 
17L15259,17 
18S64937,36 
19SD54907,22 
20M44349,00 
21S74177,77 

Västra Götalands läns södra

Antal röstberättigade: 170.107   Valdeltagande: 143.643   Giltiga röster: 141.906   Valdeltagande: 84,44 %

Partiernas röstetalFördelning av de 7 fasta mandaten
PartiRöster% 
V7.5835,34*
S41.35029,14*
MP5.0533,56*
C10.0637,09*
L5.4453,84*
M26.84618,92*
KD9.8716,96*
SD33.47723,59*
ÖVR2.2181,56 
1S134458,33f
2SD127897,50f
3M122371,67f
4S213783,33f
5SD211159,00f
6M28948,67f
7C18385,83f
8S38270,00 
9KD18225,83 
10SD36695,40 
11V16319,17 
12S45907,14 
13M35369,20 
14SD44782,43 
15S54594,44 
16L14537,50 
17MP14210,83 
18M43835,14 
19S63759,09 
20SD53719,67 
21C23354,33 

Västra Götalands läns västra

Antal röstberättigade: 285.927   Valdeltagande: 250.361   Giltiga röster: 247.863   Valdeltagande: 87,56 %

Partiernas röstetalFördelning av de 11 fasta mandaten
PartiRöster% 
V14.0895,68*
S69.46828,03*
MP12.8465,18*
C15.8816,41*
L13.4675,43*
M50.70720,46*
KD15.5716,28*
SD52.55821,20*
ÖVR3.2761,32 
1S157890,00f
2SD143798,33f
3M142255,83f
4S223156,00f
5SD217519,33f
6M216902,33f
7S313893,60f
8C113234,17f
9KD112975,83f
10V111740,83f
11L111222,50f
12MP110705,00 
13SD310511,60 
14M310141,40 
15S49924,00 
16S57718,67 
17SD47508,29 
18M47243,86 
19S66315,27 
20SD55839,78 
21M55634,11 
22S75343,69 
23C25293,67 
24KD25190,33 

Västra Götalands läns östra

Antal röstberättigade: 207.560   Valdeltagande: 178.790   Giltiga röster: 176.526   Valdeltagande: 86,14 %

Partiernas röstetalFördelning av de 8 fasta mandaten
PartiRöster% 
V7.8564,45*
S55.42131,40*
MP5.7483,26*
C11.6676,61*
L5.9193,35*
M32.79018,58*
KD12.2896,96*
SD42.57224,12*
ÖVR2.2641,28 
1S146184,17f
2SD135476,67f
3M127325,00f
4S218473,67f
5SD214190,67f
6S311084,20f
7M210930,00f
8KD110240,83f
9C19722,50 
10SD38514,40 
11S47917,29 
12M36558,00 
13V16546,67 
14S56157,89 
15SD46081,71 
16S65038,27 
17L14932,50 
18MP14790,00 
19SD54730,22 
20M44684,29 
21S74263,15 

Örebro län

Antal röstberättigade: 232.024   Valdeltagande: 196.501   Giltiga röster: 194.187   Valdeltagande: 84,69 %

Partiernas röstetalFördelning av de 9 fasta mandaten
PartiRöster% 
V11.8736,11*
S64.56533,25*
MP7.8664,05*
C12.1596,26*
L8.8284,55*
M32.50816,74*
KD10.3685,34*
SD42.90422,09*
ÖVR3.1161,60 
1S153804,17f
2SD135753,33f
3M127090,00f
4S221521,67f
5SD214301,33f
6S312913,00f
7M210836,00f
8C110132,50f
9V19894,17f
10S49223,57 
11KD18640,00 
12SD38580,80 
13L17356,67 
14S57173,89 
15MP16555,00 
16M36501,60 
17SD46129,14 
18S65869,55 
19S74966,54 
20SD54767,11 
21M44644,00 

Östergötlands län

Antal röstberättigade: 356.210   Valdeltagande: 303.906   Giltiga röster: 300.600   Valdeltagande: 85,32 %

Partiernas röstetalFördelning av de 14 fasta mandaten
PartiRöster% 
V16.8845,62*
S91.83730,55*
MP13.9174,63*
C19.4796,48*
L13.2714,41*
M59.62319,83*
KD17.9435,97*
SD63.73321,20*
ÖVR3.9131,30 
1S176530,83f
2SD153110,83f
3M149685,83f
4S230612,33f
5SD221244,33f
6M219874,33f
7S318367,40f
8C116232,50f
9KD114952,50f
10V114070,00f
11S413119,57f
12SD312746,60f
13M311924,60f
14MP111597,50f
15L111059,17 
16S510204,11 
17SD49104,71 
18M48517,57 
19S68348,82 
20SD57081,44 
21S77064,38 
22M56624,78 
23C26493,00 
24S86122,47 
25KD25981,00 
26SD65793,91 
27V25628,00 

Sammanställning av antalet fasta mandat

PartiMandat
Vänsterpartiet16
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna104
Miljöpartiet de gröna10
Centerpartiet23
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)8
Moderaterna67
Kristdemokraterna13
Sverigedemokraterna69

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan partierna

För att avgöra hur många mandat som ett parti skall ha sammanlagt skall samma metod som ovan tillämpas på HELA RIKET som en (fiktiv) valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att partiet skall få en representation som svarar mot dess andel av samtliga röster i HELA RIKET.

Om ett parti, som har fått mindre än 4,00 % av de giltiga rösterna i HELA RIKET, har fått fast(a) mandat i valkrets(ar) där det fått minst 12,00 % av de giltiga rösterna, ska man vid fördelningen av utjämningsmandaten bortse från partiet och de mandat det har fått.

HELA RIKET

Antal röstberättigade: 7.775.390   Valdeltagande: 6.547.625   Giltiga röster: 6.477.794   Valdeltagande: 84,21 %

Partiernas röstetalFördelning av de 39 utjämningsmandaten
PartiRöster% 
V437.0506,75*
S1.964.47430,33*
MP329.2425,08*
C434.9456,71*
L298.5424,61*
M1.237.42819,10*
KD345.7125,34*
SD1.330.32520,54*
ÖVR100.0761,54 
1S11637061,67f
2SD11108604,17f
3M11031190,00f
4S2654824,67f
5SD2443441,67f
6M2412476,00f
7S3392894,80f
8V1364208,33f
9C1362454,17f
10KD1288093,33f
11S4280639,14f
12MP1274368,33f
13SD3266065,00f
14L1248785,00f
15M3247485,60f
16S5218274,89f
17SD4190046,43f
18S6178588,55f
19M4176775,43f
20S7151113,38f
21SD5147813,89f
22V2145683,33f
23C2144981,67f
24M5137492,00f
25S8130964,93f
26SD6120938,64f
27S9115557,29f
28KD2115237,33f
29M6112493,45f
30MP2109747,33f
31S10103393,37f
32SD7102332,69f
33L299514,00f
34M795186,77f
35S1193546,38f
36SD888688,33f
37V387410,00f
38C386989,00f
39S1285411,91f
40M882495,20f
41S1378578,96f
42SD978254,41f
43M972789,88f
44S1472758,30f
45SD1070017,11f
46KD369142,40f
47S1567740,48f
48MP365848,40f
49M1065127,79f
50S1663370,13f
51SD1163348,81f
52V462435,71f
53C462135,00f
54L359708,40f
55S1759529,52f
56M1158925,14f
57SD1257840,22f
58S1856127,83f
59M1253801,22f
60SD1353213,00f
61S1953093,89f
62S2050371,13f
63M1349497,12f
64KD449387,43f
65SD1449271,30f
66V548561,11f
67C548327,22f
68S2147914,00f
69MP447034,57f
70SD1545873,28f
71M1445830,67f
72S2245685,44f
73S2343654,98f
74SD1642913,71f
75M1542669,93f
76L442648,86f
77S2441797,32f
78SD1740312,88f
79S2540091,31f
80M1639917,03f
81V639731,82f
82C639540,45f
83S2638519,10f
84KD538412,44f
85SD1838009,29f
86M1737497,82f
87S2737065,55f
88MP536582,44f
89SD1935954,73f
90S2835717,71f
91M1835355,09f
92S2934464,46f
93SD2034110,90f
94V733619,23f
95C733457,31f
96M1933444,00f
97S3033296,17f
98L533171,33f
99SD2132446,95f
100S3132204,49f
101M2031728,92f
102KD631428,36f
103S3231182,13f
104SD2230937,79f
105S3330222,68f
106M2130181,17f
107MP629931,09f
108SD2329562,78f
109S3429320,51f
110V829136,67f
111C828996,33f
112M2228777,40f
113S3528470,64f
114SD2428304,79f
115S3627668,65f
116M2327498,40f
117SD2527149,49f
118L627140,18f
119S3726910,60f
120KD726593,23f
121M2426328,26f
122S3826192,99f
123SD2626084,80f
124V925708,82f
125C925585,00f
126S3925512,65f
127MP725326,31f
128M2525253,63f
129SD2725100,47f
130S4024866,76f
131M2624263,29f
132S4124252,77f
133SD2824187,73f
134S4223668,36f
135M2723347,70f
136SD2923339,04f
137S4323111,46f
138KD823047,47f
139V1023002,63f
140L722964,77f
141C1022891,84f
142S4422580,16f
143SD3022547,88f
144M2822498,69f
145S4522072,74f
146MP821949,47f
147SD3121808,61f
148M2921709,26f
149S4621587,63f
150S4721123,38f
151SD3221116,27f
152M3020973,36f
153V1120811,90f
154C1120711,67f
155S4820678,67f
156SD3320466,54f
157KD920336,00f
158M3120285,70f
159S4920252,31f
160L819902,80f
161SD3419855,60f
162S5019843,17f
163M3219641,71f
164S5119450,24f
165MP919367,18f
166SD3519280,07f
167S5219072,56f
168M3319037,35f
169V1219002,17f
170C1218910,65f
171SD3618736,97f
172S5318709,28f
173M3418469,07f
174S5418359,57f
175SD3718223,63f
176KD1018195,37f
177S5518022,70f
178M3517933,74f
179SD3817737,67f
180S5617697,96f
181L917561,29u
182V1317482,00f
183M3617428,56f
184C1317397,80f
185S5717384,73f
186MP1017328,53f
187SD3917276,95f
188S5817082,38f
189M3716951,07f
190SD4016839,56f
191S5916790,38f
192S6016508,18f
193M3816499,04f
194KD1116462,48f
195SD4116423,77f
196S6116235,32f
197V1416187,04f
198C1416109,07f
199M3916070,49f
200SD4216028,01f
201S6215971,33f
202S6315715,79f
203L1015712,74u
204MP1115678,19u
205M4015663,65f
206SD4315650,88f
207S6415468,30f
208SD4415291,09f
209M4115276,89f
210S6515228,48f
211V1515070,69f
212KD1215030,96f
213C1514998,10f
214S6614995,98f
215SD4514947,47f
216M4214908,77f
217S6714770,48f
218SD4614618,96f
219M4314557,98f
220S6814551,66f
221S6914339,23f
222MP1214314,87u
223SD4714304,57f
224M4414223,31f
225L1114216,29u
226S7014132,91f
227V1614098,39f
228C1614030,48f
229SD4814003,42f
230S7113932,44f
231M4513903,69f
232KD1313828,48f
233S7213737,58f
234SD4913714,69f
235M4613598,11f
236S7313548,10f
237SD5013437,63f
238S7413363,77f
239M4713305,68f
240V1713243,94u
241S7513184,39f
242C1713180,15f
243SD5113171,53f
244MP1313169,68u
245M4813025,56f
246S7613009,76f
247L1212980,09u
248SD5212915,78f
249S7712839,70f
250KD1412804,15u
251M4912756,99f
252S7812674,03f
253SD5312669,76f
254S7912512,57f
255M5012499,27f
256V1812487,14u
257SD5412432,94f
258C1812427,00f
259S8012355,18f
260M5112251,76f
261SD5512204,82f
262S8112201,70f
263MP1412194,15u
264S8212051,99f
265M5212013,86f
266SD5611984,91f
267L1311941,68u
268KD1511921,10u
269S8311905,90f
270V1911812,16u
271M5311785,03f
272SD5711772,79f
273S8411763,32f
274C1911755,27f
275S8511624,11f
276SD5811568,04f
277M5411564,75f
278S8611488,15f
279SD5911370,30f
280S8711355,34f
281MP1511353,17u
282M5511352,55f
283S8811225,57f
284V2011206,41u
285SD6011179,20f
286C2011152,44f
287KD1611152,00u
288M5611148,00f
289S8911098,72f
290L1411057,11u
291SD6110994,42f
292S9010974,72f
293M5710950,69f
294S9110853,45f
295SD6210815,65f
296M5810760,24f
297S9210734,83f
298V2110659,76u
299SD6310642,60f
300MP1610620,71u
301S9310618,78f
302C2110608,41f
303M5910576,31f
304S9410505,21f
305KD1710476,12u
306SD6410475,00f
307M6010398,55f
308S9510394,04f
309SD6510312,60f
310L1510294,55u
311S9610285,20f
312M6110226,68f
313S9710178,62f
314V2210163,95u
315SD6610155,15f
316C2210115,00f
317S9810074,23f
318M6210060,39f
319SD6710002,44f
320MP179977,03u
321S999971,95f
322M639899,42f
323KD189877,49u
324S1009871,73f
325SD689854,26f
326S1019773,50f
327M649743,53f
328V239712,22u
329SD699710,40f
330S1029677,21f
331C239665,44f
332L169630,39u
333M659592,47f
334S1039582,80f
335SD709570,68u
336S1049490,21f
337M669446,02f
338SD719434,93u
339MP189406,91u
340S1059399,40u
341KD199343,57u
342S1069310,30u
343M679303,97f
344SD729302,97u
345V249298,94u
346C249254,15u
347S1079222,88u
348SD739174,66u
349M689166,13u
350S1089137,09 
351S1099052,88 
352SD749049,83 
353L179046,73 
354M699032,32 
355S1108970,20 
356SD758928,36 
357V258919,39 
358M708902,36 
359MP198898,43 
360S1118889,02 
361C258876,43 
362KD208864,41 
363SD768810,10 

Fördelning av de 39 utjämningsmandaten mellan valkretsarna

Av de utjämningsmandat som ett parti har fått tillförs det första den valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten har större jämförelsetal än i övriga valkretsar. Återstående mandat tillförs ett efter ett den valkrets där partiet för varje gång har störst jämförelsetal vid en fortsatt tillämpning av ovanstående metod på partiets röstetal i valkretsarna. I en valkrets där partiet inte har fått något fast valkretsmandat skall dock jämförelsetalet vid tilldelningen av det första mandatet vara lika med partiets röstetal.

Vänsterpartiet: 8
17Skåne läns södra (1)12857,00
18Gävleborgs län (1)10783,00
19Stockholms kommun (4)10167,29
20Dalarnas län (1)9937,00
21Södermanlands län (1)9605,00
22Värmlands län (1)9126,00
23Västernorrlands län (1)9123,00
24Jönköpings län (1)9069,00
25Hallands län (1)8963,00
26Västra Götalands läns norra (1)8953,00
27Göteborgs kommun (3)8920,40
28Skåne läns västra (1)8832,00
29Malmö kommun (2)7995,33
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 3
105Uppsala län (4)10357,00
106Östergötlands län (5)10204,11
107Stockholms kommun (9)10018,12
108Västra Götalands läns västra (4)9924,00
109Stockholms län (12)9698,09
110Skåne läns södra (4)9392,43
111Örebro län (4)9223,57
112Stockholms kommun (10)8963,58
Miljöpartiet de gröna: 8
11Västra Götalands läns västra (1)12846,00
12Västerbottens län (1)9653,00
13Göteborgs kommun (2)9161,67
14Stockholms kommun (4)8684,43
15Stockholms län (3)8456,80
16Hallands län (1)7963,00
17Örebro län (1)7866,00
18Södermanlands län (1)7409,00
19Jönköpings län (1)7377,00
20Dalarnas län (1)7087,00
21Skåne läns västra (1)6779,00
22Stockholms kommun (5)6754,56
23Värmlands län (1)6635,00
Centerpartiet: 1
24Västra Götalands läns östra (1)11667,00
25Kalmar län (1)10523,00
26Skåne läns norra och östra (1)10040,00
27Västra Götalands läns norra (1)9938,00
28Västmanlands län (1)9224,00
29Stockholms län (4)8682,29
Liberalerna (tidigare Folkpartiet): 8
9Östergötlands län (1)13271,00
10Hallands län (1)10739,00
11Stockholms län (3)9789,80
12Örebro län (1)8828,00
13Malmö kommun (1)8706,00
14Skåne läns västra (1)8592,00
15Jönköpings län (1)8480,00
16Stockholms kommun (3)8332,60
17Skåne läns norra och östra (1)7625,00
18Västmanlands län (1)7100,00
19Stockholms län (4)6992,71
20Göteborgs kommun (2)6772,33
21Värmlands län (1)6766,00
Moderaterna: 1
68Västra Götalands läns västra (3)10141,40
69Hallands län (3)9962,00
70Stockholms län (11)9403,14
71Göteborgs kommun (4)9165,29
72Uppsala län (3)9091,40
73Stockholms kommun (7)8900,46
Kristdemokraterna: 6
14Skåne läns södra (1)12341,00
15Dalarnas län (1)11231,00
16Värmlands län (1)10590,00
17Örebro län (1)10368,00
18Västra Götalands läns södra (1)9871,00
19Gävleborgs län (1)9303,00
20Skåne läns västra (1)9055,00
21Södermanlands län (1)8772,00
22Västernorrlands län (1)8591,00
23Västmanlands län (1)8554,00
24Kronobergs län (1)8451,00
Sverigedemokraterna: 4
70Västra Götalands läns västra (3)10511,60
71Stockholms län (8)9621,00
72Stockholms kommun (4)9247,14
73Östergötlands län (4)9104,71
74Uppsala län (3)9047,40
75Västra Götalands läns norra (3)8833,00
76Gävleborgs län (3)8798,80
77Skåne läns södra (4)8653,29
78Örebro län (3)8580,80

Slutlig sammanställning av mandatfördelningen

ValkretsVSMPCLMKDSDsumma
Blekinge län---2-2---------1-1---2-25-5
Dalarnas län-113-3---1-1---2-2-113-39211
Gotlands län---1-1---------1-1------2-2
Gävleborgs län-114-4---1-1---2-2-112-29211
Göteborgs kommun2-25-51121-11-13-31-13-317118
Hallands län---3-3-111-1-112-21-13-310212
Jämtlands län---2-2---------1-1---1-14-4
Jönköpings län-114-4---1-1-112-21-13-311213
Kalmar län---3-3---------2-21-12-28-8
Kronobergs län---2-2---------2-2---2-26-6
Malmö kommun1-13-31-11-1-112-2---2-210111
Norrbottens län1-14-4---------1-1---2-28-8
Skåne läns norra och östra---3-3---------2-21-14-410-10
Skåne läns södra-113-31-11-11-13-3-113-312214
Skåne läns västra---3-3---1-1-112-2---3-39110
Stockholms kommun3148193143-32136-61-131429534
Stockholms län3-311-112133-321310-102-271840343
Södermanlands län-114-4-111-1---2-2---2-29211
Uppsala län1-13141-11-11-12-21-12-212113
Värmlands län-114-4---1-1---2-2-112-29211
Västerbottens län1-14-4-111-1---1-1---1-1819
Västernorrlands län-114-4---1-1---1-1---2-2819
Västmanlands län1-13-3---------2-2---2-28-8
Västra Götalands läns norra---3-3---------2-21-12-28-8
Västra Götalands läns södra---2-2---1-1---2-2-112-2718
Västra Götalands läns västra1-13-3-111-11-12131-121311314
Västra Götalands läns östra---3-3----11---2-21-12-2819
Örebro län1-13-3-111-1-112-2-112-29312
Östergötlands län1-14151-11-1-113-31-131414317
HELA RIKET1682410431071081823124881667168136196947331039349