Boken, en omfattande revidering av författarnas tidigare text Numerisk analys - en introduktion, är avsedd för grundkurser i numerisk analys vid tekniska högskolor och inom matematisk-naturvetenskaplig utbildning. omslagsbild

Med moderna programsystem, t ex Matlab, har det blivit allt lättare att genomföra avancerade datorberäkningar. För att kunna använda sådana kraftfulla hjälpmedel effektivt, måste man ha en översikt över tillgängliga numeriska metoder och algoritmer, och känna till deras egenskaper.

Boken beskriver och analyserar numeriska metoder för felanalys, ekvationslösning, interpolation, numerisk derivering, integration, approximation, lineära ekvationssystem och ordinära differentialekvationer. Principer och algoritmer illustreras med exempel i Matlab. Kapitlen avslutas med teorifrågor och datorövningar. Vissa Matlab-koder och kompletterande material finns tillgängliga på denna web-plats.


Denna sida underhålls av Lars Eldén.
Senast modifierad:Friday, 29-Nov-2019 07:38:55 CET