Lars Eldén och Linde Wittmeyer-Koch 
Numeriska beräkningar 
- analys och illustrationer med MATLAB 
Studentlitteratur, 2001