Hide menu

Teaching

HT2020, LiU

2016/2017, LiU

2015/2016, LiU

2014/2015, LiU

2013/2014, LiU

  • vt2014, ETE325, Linjär algebra
  • ht2013, 92MA41 etc, Problemlösning och projekt
  • ht2013, 92MA31 etc, Matematikens historia

2012/2013, LiU

  • vt2013, BML132, Basår, del 3
  • ht2012, 92MA41 etc, Problemlösning och projekt

2008/2009, Uppsala University and FMB (Graduate School)

2008/2009, KTH, Stockholm


Courses Taught at Volgograd State University, 1987-2004

Kurser på grundnivå:

1987-2005, Matematisk analys, I

1988-2005, Matematisk analys, II

2000-2002, Linjäralgebra

1994-1996, Sannolikhetsteori

1990-1996, Ordinära differentialekvationerv

1989-1995, Matematik, introduktionskurs

2002            Matematikhistoria

1996-1997, Matematikens utveckling

Kurser på avancerad nivå:

1990-2005, Analys på mångfalder

2000            Topologi (Elista State University)

1999-2005, Elliptiska funktioner, introduktionskurs

1994-1996, Komplex analys, fortsättningskurs

1995-1996, Matematisk fysik

1992-1995, Funktionanalys

1992-1995, Måtteori och integration

1993-1994, Differentialgeometri

Kurser på forskarnivå:

1988-1990, Quasiconformal mappings

1998-2004, Konforminvarianter

2001-2002, Riemannmångfalder

2003-2004, Inverse problems and potential theory


Page responsible: vladimir.tkatjev@liu.se
Last updated: 2020-11-12