Svensk valmatematik

[ Senaste uppdatering: Val till Europaparlamentet 2019  ]

Här finns fullständiga mandatfördelningsuträkningar för ett antal val i Sverige. Hur mandatfördelningen går till regleras i Regeringsformen, 3 kap. (SFS 1974:152) och i Vallagen, 14 kap. (SFS 2005:837, med ändringar i SFS 2014:1384 som gäller fr.o.m. valen 2018). Hos Valmyndigheten finns det mesta om svenska val, däribland nämnda lagtexter. För utförlig information om val i världen, se Election Resources on the Internet.

Val till riksdagen

Slutlig sammanräkning 2018. Den nya regeln med återföring av fasta mandat behövde ej utnyttjas.

Mandatfördelningen mellan partierna (totalfördelningen) hade blivit densamma med den gamla vallagen, där första divisorn var 1,4 och ingen återföring av mandat var möjlig. Däremot hade mandaten delvis tillsatts i annan ordning och i andra valkretsar. Uträkning enligt gamla vallagen.

Riksdagen består av 349 ledamöter. De 349 mandaten består av 310 fasta valkretsmandat och 39 utjämningsmandat. Endast parti som har fått minst 4 % av rösterna i hela riket är berättigat att deltaga i fördelningen av mandaten. Parti som har fått färre röster deltager dock i fördelningen av de fasta valkretsmandaten i valkrets, där partiet har fått minst 12 % av rösterna.

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län

Slutlig sammanräkning 2018. Den nya regeln med återföring av fasta mandat behövde ej utnyttjas.

Mandaten i landstingsfullmäktige består av fasta valkretsmandat och utjämningsmandat. Nio tiondelar av mandaten är fasta valkretsmandat - avrundat nedåt - och återstående mandat är utjämningsmandat. Bara partier som har fått minst 3 % av rösterna i hela landstinget får delta i fördelningen av mandaten.

Val till kommunfullmäktige i Linköpings kommun

Slutlig sammanräkning 2018. Den nya regeln med återföring av fasta mandat behövde ej utnyttjas.

Fr.o.m. valet 2018 gäller samma regler för valkretsindelade kommuner som för landsting. T.o.m. valet 2014 var samtliga mandat fasta.

Val till Europaparlamentet

För val till Europaparlamentet utgör landet en valkrets. Bara partier som fått minst 4 % av rösterna i hela landet får delta i fördelningen av mandaten.

Lars Alexandersson <laale@mai.liu.se>